Overprikkeld zijn, wat houdt dat in?

Ammy van BedafSymptomen

Overprikkeld zijn, wat is dat?

Er stond een artikel in de Volkskrant over overprikkeld zijn. Deze term wordt ook door mijn klanten vaak gebruikt, maar er wordt lang niet door iedereen hetzelfde mee bedoeld. 
Wat wordt zoal verstaan onder overprikkeld zijn? Doordat overprikkeld zijn een modewoord is geworden, lopen de verschillende begrippen door elkaar. 
Er worden drie verschillende betekenissen aangegeven. Ik geef nog een vierde reden waarom mensen overprikkeld kunnen raken. 

Geluid, licht

Het woord ‘overprikkeld’ wordt gebruikt als mensen zich overweldigd voelen door bijvoorbeeld geluid en licht. Het geluid kan te hard staan, waardoor ze zich daar niet voor kunnen afsluiten. De verlichting kan intens of beweeglijk zijn, waardoor het niet lukt om de aandacht er niet op te vestigen. Geluid of licht komen te hard binnen. 

Irritatie

Ik heb klanten die overgevoelig kunnen zijn voor bepaalde specifieke geluiden, zoals het getik van een klok. Wat bij het getik van een klok een rol kan spelen, is het ervaren verlies van controle. 
Ook bij smakken kan een irritatie ontstaan. Het geluid van gesmak is niet prettig, maar mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen niet anders dan hun aandacht vestigen op het gesmak. Deze irritaties/ergernissen zijn terug te voeren op de jeugd, waarin controleverlies werd ervaren of waarin een van de ouders smakte. 

Druk leven

Een tweede manier waarop het woord ‘overprikkeld’ wordt gebruikt, is wanneer iemand een te druk leven heeft. Ze hebben te veel afspraken, ervaren veel verplichtingen, vertonen pleasegedrag, durven geen Nee te zeggen, zijn niet in staat hun grenzen aan te geven. Er gebeurt teveel tegelijk. Ze hebben onvoldoende tijd voor zichzelf. 
Hierdoor kunnen ze zich vermoeid voelen.

 

Overprikkeld

 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Vluchtgedrag

Het opmerkelijk is dat niemand deze mensen dwingt tot hun volle agenda en hun verplichtingen. Ze doen het zelf en vrijwillig. Ze willen er het liefst van af. Ze willen een rustig leven leiden. Dat ze dat niet lukt, komt omdat hun drukke en hectische leven een vorm van vluchtgedrag is.
Het gevoel van overprikkeld zijn gaat dan ook weer weg zodra je het rustiger aandoet. 

Leegte

Ze vluchten bijvoorbeeld onbewust voor een moment van leegte, of eenzaamheid. Als ze niets te doen hebben, kunnen ze in een gat vallen en zich somber of depri voelen. Dat is de reden dat ze maar doorgaan met druk zijn, terwijl ze het tegelijkertijd het liefst wat rustiger zouden hebben. Dit gat of deze leegte is feitelijk hun in de jeugd weggestopte gevoelens van leegte en eenzaamheid. 

Hoogsensitiviteit

Een derde manier van overprikkeld zijn is hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit is een zelfdiagnose, waar geen formele criteria voor bestaan. Er zijn verschillende vormen van hooggevoeligheid. Iemand geeft aan hoogsensitief te zijn wanneer ze informatie op een dieper niveau verwerken. Doordat hun filter minder goed werkt, komt er meer binnen.

Gevoeligheid

Een andere vorm van hoogsensitiviteit is dat geuren en kleuren meer binnenkomen en dat er ook andere associaties met en tussen geuren en kleuren bestaan dan gangbaar. Ook kan er bijvoorbeeld een gevoeligheid ontstaan ten aanzien van vormen. 
Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk. 

Prioriteitstelling

Een andere en vierde reden waarom mensen zich overprikkeld voelen is doordat ze niet in staat zijn om prioriteiten te stellen. Onvoldoende prioriteitstelling is het gevolg van het niet weten wat je belangrijk vindt. Je hebt geen doel in je leven. 

Doel hebben

Wanneer je een levensdoel hebt, kun je alles wat je wilt doen langs die meetlat leggen: in hoeverre draagt het wel of niet bij aan mijn levensdoel? Zo is bijvoorbeeld mijn levensdoel of levensmissie om inzicht te brengen in wat emotioneel ongezonde gedragspatronen zijn en wat emotioneel gezonde gedragspatronen zijn. En dan voornamelijk hoe je van de ongezonde naar de gezonde gedragspatronen ontwikkelt. Hierdoor weet ik wat voor mij meer of minder belangrijk is. Hierdoor ontstaat mijn prioriteitstelling. 

Posterioriteiten

Toen ik nog bij de politie werkte heb ik twee jaar op Bureau Kabinet van de korpsleiding gewerkt. Hier heb ik het woord ‘posterioriteit’ geleerd: dat wat afvalt.  Je kunt niet alles doen en nadat je je prioriteiten hebt gekozen, zijn er dingen die afvallen. Dat zijn je posterioriteiten. Door dat woord leerde ik dat er dingen mogen zijn die afvallen. Door ook dingen niet meer te doen, raak je minder of niet overprikkeld. 

Passie ontwikkelen

Je komt achter je levensdoel of levensmissie door alsnog je gevoel te ontwikkelen. 40% van de huidige volwassenen is onveilig gehecht en heeft daardoor nog niet haar/zijn gevoel ontwikkeld. 
Door je gevoel te ontwikkelen kom je in de loop van de tijd achter wat je diep in je hart het liefst wilt doen. Door alsnog mijn gevoel te ontwikkelen kwam ik erachter dat ik het liefst wilde coachen en schrijven. Dat is wat ik ben gaan doen, waardoor ik een gelukkig makend en voldoening schenkend leven leid. 

Ontwikkelingspotentieel

Het gevolg van het alsnog ontwikkelen van je gevoel en van het ontdekken van je passie is dat je vervolgens je volledige ontwikkelingspotentieel kunt aanboren. Als ik kijk naar hoe ik was voorafgaand aan mijn burn-out en mijn relatieverslaving en wat ik nu bereikt heb … Dat komt doordat ik mijn patronen van vroeger heb losgelaten. We zijn ons doorgaans niet bewust van het feit dat we onze keuzes doen vanuit die belemmerende patronen van vroeger. 

Relatiekeuze

Als we onveilig gehecht zijn, doen we onze partnerkeuze vanuit onze bindingsangst en verlatingsangst, zonder dat we dat doorhebben. We denken dat het aan onze partner ligt, die ons op emotioneel gebied niet kan geven waar we zo naar verlangen. We beseffen niet dat we zelf niet in staat zijn om affectie en affiniteit te ontvangen, omdat dat voor ons te benauwend en te verstikkend zou zijn. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Partner

Doordat we denken dat het door onze partner komt, lopen we hier in opeenvolgende relaties elke keer weer tegenaan. Iedere keer denken we het aanvankelijk nu wél gevonden te hebben. Tot ook in die relatie vroeg of laat scheurtjes ontstaan. In mijn boek Stop Liefdesverdriet lees je wat de gevolgen zijn van het doen van een partnerkeuze vanuit ongezonde patronen van vroeger. Klik hier om de Gratis Probeerversie (met uitgebreide Inhoudsopgave) te downloaden of om een exemplaar aan te schaffen. 

Werk

Ook de keuzes die we ten aanzien van onze schoolkeuze, beroepsopleiding en werk maken, vloeien voort uit onze patronen van vroeger. Mijn klanten geven vaak aan niet te hebben geweten wat ze wilden doen of wat ze wilden worden. Op grond daarvan hebben ze keuzes gedaan die ze doorgaans wel materiële welvaart heeft gebracht. Ondanks dat geven ze aan niet in staat te zijn om te genieten. Of ze lopen vast door burn-out of depressieve gevoelens

Zelfverloochening

De onderliggende oorzaak van een burn-out of van depressieve gevoelens is zelfverloochening. Dat kent twee varianten en beide varianten spelen altijd tegelijkertijd een rol. De ene variant is dat je dingen doet die je diep in je hart niet leuk vindt. De andere variant is dat je niet de dingen doet die je diep in je hart wel leuk vindt. Ik ben universitair afgestudeerd in de Arbeidspsychologie en Organisatiekunde dus ook t.a.v. je werk kan ik je helpen. 

Gevoel ontwikkelen

Zowel om af te komen van emotionele onrust in relaties als om erachter te komen wat je wel leuk vindt om te doen (ook in je werk), is het nodig om alsnog je gevoel te ontwikkelen. 40% van de huidige volwassenen heeft niet haar/zijn gevoel ontwikkeld en verwart emotie en impulsiviteit met gevoel. Ik heb een boek geschreven over hoe je alsnog in 4 stappen een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt: Grip op gevoel en emotie


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel