Ontwikkelingspotentieel aanboren. Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Ontwikkelingspotentieel

Ontwikkelingspotentieel aanboren, wie wil dat niet? 
‘Wie ben ik?’ Deze vraag stellen mijn klanten vaak in eerste instantie aan zichzelf en vervolgens tezamen met vele andere vragen, aan mij. Ik ga vervolgens met hen zoeken naar Wie wil je zijn? Wat wil je zijn? Hoe wil je zijn? 

Ontwikkelingspotentieel
Wens

‘Zo ben ik niet’ of ‘Dat ben ik niet’ klinkt het in hun eerste mail aan mij als ze, in een half A-viertje, hun onrustige leven hebben geschetst. Zo zijn ze wel, maar ze willen zo niet zijn en dat is heel goed, want dat is het begin van het besef van wat er aan de hand is. Onvrede over je situatie is het begin van jouw wens naar herstel.

Voorbeeld

Waarom is iemands situatie zoals die is? De oorzaak daarvan zit grotendeels in iemands patronen van vroeger. Als klein kind hebben we niet door hoe we worden opgevoed. Als kind kunnen we dat natuurlijk niet door hebben. We zien onze ouders als onze belangrijkste en vaak enige voorbeeld. We hebben nog niet de juiste woordenschat en nog niet de juiste breinontwikkeling om te kunnen begrijpen wat er gebeurt. En onze ouders deden ook weer hun best vanuit de opvoeding die zij hadden gekregen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Kindbril

Wat we niet door hebben is dat we ons leven lang blijven leven vanuit onze kindbril: vanuit het beeld dat we als kind van onze ouders hebben ontwikkeld, doorgaans met een dominante en doorgaans met een ondergeschikte ouder. Een ongelijkwaardigheid in relatie die we later zelf ook weer herhalen zonder dat we dit doorhebben. Dit herhalingsfenomeen is door ene Nagy beschreven en heet ‘roulerende rekeningen‘. Wij geven het ook weer onbedoeld en onbewust door aan onze eigen kinderen. 

Veranderen

Hoe kunnen we veranderen? Allereerst door inzicht te krijgen in de specifieke uitingsvormen van onze eigen patronen van vroeger. Vervolgens door te kijken hoe we die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houden. En vervolgens door het afleren en aanleren van specifieke gedrags- en communicatievaardigheden.

Normale vaardigheden

Het zijn normale vaardigheden die iemand vanuit diens jeugd mee had moeten krijgen, maar niet altijd heeft meegekregen. Simpelweg omdat de ouders het ook niet van hun ouders hadden meegekregen. We hebben dan ook niet door dat we bepaalde vaardigheden niet hebben meegekregen. Daardoor konden we destijds ook ons eigen ontwikkelingspotentieel niet aanboren. 

Doelgericht

Het zijn vaardigheden als doelgericht denken en handelen. Hoe je je doel kunt bereiken en hoe je mensen kunt beïnvloeden in plaats van ze te willen veranderen. Met dat laatste ben je aan een dood paard aan het trekken. 

Energie

Het zijn vaardigheden om jouw energieweglek te dichten en om er gedrag voor in de plaats aan te leren dat jou energie oplevert. Vaardigheden om jouw belemmeringen te tackelen, waardoor je kunt doen wat je het liefst wilt doen. Het is het leren oplossingen voor problemen te vinden.

Oplossingsgericht

Sinds ik met mijn loslaatproces aan de slag ben gegaan, heb ik niet meer één probleem gehad dat ik niet kon oplossen. En dat kwam niet door de problemen, maar door mijn eigen veranderende gedrag: ik heb nu een oplossingsgerichte mindset ontwikkeld. Als je alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort, gaat er een wereld voor je open, net zoals bij mij destijds. 

Werkelijkheid 

Het zijn vaardigheden in gesprekken met anderen: hoe je conflicten kunt voorkomen en hoe je jezelf uit een machtsstrijd kunt halen. Een machtsstrijd waar je jezelf niet van bewust bent, omdat je denkt dat jij het bij het rechte eind hebt. De werkelijkheid is genuanceerder, zoals je inmiddels waarschijnlijk al, met vallen en opstaan, gemerkt hebt.

Besluiten en keuzes

Het zijn vaardigheden als het kunnen nemen van besluiten en het kunnen maken van keuzes. Door aan de slag te gaan met de onderliggende aspecten die jou hierin belemmeren (jouw emotionele afhankelijkheid) en door het aanleren van communicatievaardigheden, leer je wat je wilt, waardoor je keuzes kunt maken en beslissingen kunt nemen. En, niet onbelangrijk: waardoor je besluiten neemt waar je geen spijt van krijgt. 

Leegte of eenzaamheid

Het zijn vaardigheden waarmee je jouw leegte of eenzaamheid kunt doorbreken. Veel mensen hebben zelf niet door welke overlevingsmechanismen ze hebben ontwikkeld om zich niet eenzaam te voelen, zoals een volle agenda, altijd achtergrondgeluid, een onrustige of pijnlijke relatie in stand houden, hun kinderen nodig hebben voor hun eigen gemoedsrust (wat emotioneel misbruik is) e.d. 

Vriendschappen

Het zijn vaardigheden als het kunnen aangaan en behouden van vriendschappen. Ook hierin ben je gelukkig zelf je grootste belemmering. Dat is goed nieuws, want dat kun je zelf veranderen.
Dat in je jeugd je ontwikkelingspotentieel niet werd benut, is ontzettend jammer. Door zelf nu niet alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboren, blijf je ver onder je niveau leven. 

Leuk

Het zijn vaardigheden als het doen wat je leuk vindt en het niet meer doen wat je niet leuk vindt. Dit zijn twee verschillende vaardigheden… Dat je nu niet doet wat je, diep in je hart leuk vindt, komt omdat je mogelijk denkt niet te weten wat je diep in je hart leuk vindt. Toch weet je wel wat je leuk vindt, maar door allerlei belemmerende omstandigheden heb je dat ver weggestopt.

Zwart-wit-denken

Als je wel weet wat je leuk vindt en het niet doet, ook dat vloeit voort uit jouw belemmerende patronen van vroeger. Nu denk je nog dat je andere dingen zult moeten laten, maar dat is vanuit jouw zwart-wit-denken en daardoor ook vrijwel altijd niet juist. Alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboren betekent dat je in een positieve vicieuze cirkel komt met je leven en in je leven. 

Creativiteit

Het zijn vaardigheden als het ontwikkelen van je creativiteit. Nu denk en handel en laat je nog na vanuit je patronen van vroeger. Je bent in je jeugd niet aangemoedigd om met ideeën te komen en hebt jouw creativiteit daardoor later niet meer verder kunnen ontwikkelen. Ik heb zelf gemerkt hoe het nog wel degelijk mogelijk is om als volwassene al deze vaardigheden te leren en verder te ontwikkelen. Want het zijn allemaal concrete en praktische vaardigheden….

Emotioneel gezond gedrag

Het mooiste van een loslaatproces is dat je je eigen aandeel in allerlei situaties gaat zien, waardoor je ook in gaat zien wat er kan gebeuren als je jouw eigen aandeel verandert in emotioneel gezond gedrag. Die ander (partner, ouder, kind, baas, collega) is, net zo min als jij, daar toe in staat. Als jij jouw eigen aandeel in de/een situatie verandert, verandert de situatie als geheel ten positieve. 

Grip

Nu probeer je mogelijk nog, onbewust en onbedoeld, controle op je leven te krijgen. Het is door het veranderen van je eigen aandeel, waardoor je grip op een situatie krijgt. Het is door het grip krijgen op situaties waardoor je grip krijgt op je leven. 

Loslaatproces

Waarom lijkt veranderen zo eng? Omdat we nog vanuit onze angst leven die we als kind hadden. We hebben nog niet geleerd en nog niet kunnen inzien en nog niet kunnen ervaren dat die angst in het heden niet meer nodig is. Er zelfs niet meer is…! Als je in het heden angsten voelt, zonder dat er op dat moment een fysiek gevaar voor jou is (bijvoorbeeld een op jou afstormende auto), is het angst uit jouw jeugd.

Gezond gedrag

Het is juist het loslaatproces waarin je stapje voor stapje gaat merken dat gezond gedrag helemaal niet eng is, maar dat het juist het vasthouden aan jouw patronen van vroeger is dat jou bang maakt. Dat je in het heden nog die angstgevoelens van vroeger voelt, komt omdat die worden getriggerd door situaties in het heden (waar anderen dus niet bang van worden) die bij jou de angst van vroeger raken. De oorzaak van jouw angst zit dus in jouw jeugd; de angst uit jouw jeugd wordt getriggerd in het heden. Dat is de reden dat angsten in de loop van het leven kunnen toenemen: in jouw jeugd was er geen ruimte om je angst toe te laten, waardoor je als kind niets anders kon dan die angst wegstoppen.  

Emotioneel opvoeden

Ik was tijdens mijn loslaatproces natuurlijk ook bang voor wat er allemaal wel niet naar boven zou komen. Ik wist dat mijn jeugd niet de schoonheidsprijs had verdiend, maar ik wist niet hoe dat had doorgewerkt in mijn leven. Ik ben er achter gekomen dat mijn belemmeringen en blokkades waren terug te brengen op mijn jeugd en dat ik dat nu zelf, als volwassene, gelukkig wél kon veranderen. Ik heb mezelf alsnog emotioneel opgevoed. Ik heb het zelf allemaal moeten ontdekken, ik weet hoe en waarom het gelukt is en waarom het daarvoor, in de vele hulpverlening die ik had gehad, nog niet gelukt was. En daar kan ik jou bij helpen. 

Willen en kunnen

Omdat we onszélf niet willen veranderen, proberen we de ander (partner, ouder, kind, collega, baas, e.d.) te veranderen, de ander ervan te overtuigen dat hoe wij denken het beste zou zijn. Dat doen we, ondanks de vele signalen die we krijgen dat dit niet helpt.  

Ontwikkelen en ontplooien

Loslaten daarentegen houdt juist in dat je je kunt ontwikkelen en ontplooien in degene die jij wilt zijn. Dat dat nog niet eerder is gebeurd, vloeit voort uit jouw patronen van vroeger. Het doorbreken van je patronen van vroeger, het emotioneel onafhankelijk zijn, het een evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunnen aangaan, het ontwikkelen van en invulling  geven aan je passie, het je bedrijf een boost geven… 

Worden die jij wil zijn

Dat is allemaal mogelijk door alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Dan merk je hoe je, onbewust en onbedoeld, hebt geleefd vanuit emotionele afhankelijkheid van je ouders. En je merkt dan hoe jou dat in je leven heeft belemmerd te worden die jij wil zijn. Door alsnog je ontwikkelingspotentieel aan te boren, word jij degene die je wilt worden. In dat proces ontdek je wat je altijd al, diep in je hart, gewild had. 

Vrede

En jouw grote angst is dan mogelijk: moet ik mijn ouders loslaten? Dat is niet nodig. Wat nodig is dat je ze emotionéél loslaat, want dat heb je nog niet gedaan. Het gaat er dus om dat je alsnog doet wat het resultaat is van een gezonde opvoeding: emotionele onafhankelijkheid ontwikkelen. Je ontwikkelt een gezonde omgang met je ouders. Dat is nodig om een zelfstandig en onafhankelijk leven te kunnen leiden. Uit een loslaatproces komt altijd waar jij vrede mee hebt.

Ouders

Ook als (een van) je ouders niet meer in leven is/zijn, is het nodig om ze emotioneel los te laten, zoals je hebt gemerkt. Met het overlijden van onze ouders verdwijnen de patronen van vroeger niet, want die hebben we al in onze jeugd ontwikkeld.  

Krijgen

Ik geloof dat mensen die vanuit hun patronen van vroeger leven, niet meer dan 20-30% van hun ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Ik zag dat bij mijzelf en ik word daar elke keer weer bij klanten in bevestigd. Je krijgt door het loslaten van je belemmerende patronen van vroeger juist grip op je leven. Je ontwikkelt je erdoor in de richting waarin jij dat wilt. Loslaten is krijgen. 

Kortom: Wil je je volledige ontwikkelingspotentieel aanboren, dan doe je dat door je eigen aandeel in de jou belemmerende situatie te veranderen. Dat betreft het aanleren van emotioneel gezonde vaardigheden. Zo ben ik van een controlfreakerige, ongeduldige, zwart-wit-denkende, pleasende, veeleisende, altijd bezig zijnde, emotioneel onbereikbare relatieverslaafde met burn-out de persoon geworden die ik wilde zijn. Zowel privé als in mijn werk. Dat is de reden waarom ik nu een voldoening schenkend en gelukkig makend leven leid. Ik ken de do’s en de dont’s; ik ken de valkuilen en ik ken de manier waarop het wél succesvol werkt. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.