Ontwikkelingspotentieel aanboren. Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven?

Ontwikkelingspotentieel

Ontwikkelingspotentieel aanboren, wie wil dat niet? 
‘Wie ben ik?’ Deze vraag stellen mijn klanten vaak in eerste instantie aan zichzelf en vervolgens tezamen met vele andere vragen, aan mij. Ik ga vervolgens met hen zoeken naar Wie wil je zijn? Wat wil je zijn? Hoe wil je zijn? 

Ontwikkelingspotentieel

Wens

‘Zo ben ik niet’ of ‘Dat ben ik niet’ klinkt het in hun eerste mail aan mij als ze, in een half A-viertje, hun onrustige leven hebben geschetst. Zo zijn ze wel, maar ze willen zo niet zijn en dat is heel goed, want dat is het begin van het besef van wat er aan de hand is. Onvrede over je eigen situatie is het begin van jouw wens naar herstel. 

Voorbeeld

Waarom is iemands situatie zoals die is? De oorzaak daarvan zit grotendeels in iemands patronen van vroeger. Als klein kind hebben we niet door hoe we worden opgevoed. Als kind kunnen we dat natuurlijk niet door hebben. We zien onze ouders als onze belangrijkste en vaak enige voorbeeld. We hebben nog niet de juiste woordenschat en nog niet de juiste breinontwikkeling om te kunnen begrijpen wat er gebeurt. En onze ouders deden ook weer hun best vanuit de opvoeding die zij hadden gekregen. 

Kindbril

Wat we niet door hebben is dat we ons leven lang blijven leven vanuit onze kindbril: vanuit het beeld dat we als kind van onze ouders hebben ontwikkeld, doorgaans met een dominante en doorgaans met een ondergeschikte ouder. Een ongelijkwaardigheid in relatie die we later zelf ook weer herhalen zonder dat we dit doorhebben. Dit herhalingsfenomeen is door ene Nagy beschreven en heet ‘roulerende rekeningen’. Wij geven het ook weer onbedoeld en onbewust door aan onze eigen kinderen. 

Kindbril

Veranderen

Hoe kunnen we veranderen? Allereerst door inzicht te krijgen in de specifieke uitingsvormen van onze eigen patronen van vroeger. Vervolgens door te kijken hoe we die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houden. En vervolgens door het afleren en aanleren van specifieke gedrags- en communicatievaardigheden. Het zijn normale vaardigheden die iemand vanuit diens jeugd mee had moeten krijgen maar niet heeft meegekregen. Simpelweg omdat de ouders het ook niet van hun ouders hadden meegekregen. Men heeft dan ook niet door dat men die vaardigheden niet heeft meegekregen.

Doelgericht

Het zijn vaardigheden als doelgericht denken en handelen: hoe je je doel kunt bereiken en hoe je mensen kunt beïnvloeden in plaats van ze te willen veranderen. Met dat laatste ben je aan een dood paard aan het trekken. 

Energie

Het zijn vaardigheden om jouw energieweglek te dichten en om er gedrag voor in de plaats aan te leren dat jou energie oplevert. Vaardigheden om jouw leren jouw belemmeringen te tackelen, waardoor je kunt doen wat je het liefst wilt doen. Het is het leren oplossingen voor problemen te vinden. Sinds ik met mijn loslaatproces aan de slag ben gegaan, heb ik niet meer een probleem gehad die ik niet kon oplossen. En dat kwam niet door de problemen, maar door mijn eigen veranderende gedrag: ik heb nu een oplossingsgericht brein ontwikkeld. 

Werkelijkheid 

Het zijn vaardigheden in gesprekken met anderen: hoe je conflicten kunt voorkomen en hoe je jezelf uit een machtsstrijd kunt halen. Een machtsstrijd waar je jezelf niet van bewust bent, omdat je denkt dat jij het bij het rechte eind hebt. De werkelijkheid is genuanceerder, zoals je inmiddels waarschijnlijk al, met vallen en opstaan, gemerkt hebt.

Besluiten en keuzes

Het zijn vaardigheden als het kunnen nemen van besluiten en het kunnen maken van keuzes. Door aan de slag te gaan met de onderliggende aspecten die jou hierin belemmeren (jouw emotionele afhankelijkheid) en door het aanleren van communicatievaardigheden, leer je wat je wilt, waardoor je keuzes kunt maken en beslissingen kunt nemen. En, niet onbelangrijk: waardoor je besluiten neemt waar je geen spijt van krijgt. 

Besluiten nemen en keuzes maken

Leegte of eenzaamheid

Het zijn vaardigheden waarmee je jouw leegte of eenzaamheid kunt doorbreken. Veel mensen hebben zelf niet door welke overlevingsmechanismen ze hebben ontwikkeld om zich niet eenzaam te voelen, zoals een volle agenda, altijd achtergrondgeluid, een onrustige of pijnlijke relatie in stand houden, hun kinderen nodig hebben voor hun eigen gemoedsrust (wat emotioneel misbruik is) e.d. 

Vriendschappen

Het zijn vaardigheden als het kunnen aangaan en behouden van vriendschappen. Ook hierin ben je gelukkig zelf je grootste belemmering. Dat is goed nieuws, want dat kun je zelf veranderen. 

Leuk

Het zijn vaardigheden als het doen wat je leuk vindt en het niet meer doen wat je niet leuk vindt. Dit zijn twee verschillende vaardigheden… Dat je nu niet doet wat je, diep in je hart leuk vindt, komt omdat je mogelijk denkt niet te weten wat je diep in je hart leuk vindt. Toch weet je wel wat je leuk vindt, maar door allerlei omstandigheden heb je dat ver weggestopt. Als je wel weet wat je leuk vindt en het niet doet, ook dat vloeit voort uit jouw belemmerende patronen van vroeger. Nu denk je nog dat je andere dingen zult moeten laten, maar dat is vanuit jouw zwart-wit-denken en daardoor ook vrijwel altijd niet juist. 

Blije mensen

Creativiteit

Het zijn vaardigheden als het ontwikkelen van je creativiteit. Nu denk en handel en laat je nog na vanuit je patronen van vroeger. Je bent in je jeugd niet aangemoedigd om met ideeën te komen en hebt jouw creativiteit daardoor later niet meer kunnen ontwikkelen. Ik heb zelf gemerkt hoe het nog wel degelijk mogelijk is om als volwassene al deze vaardigheden te leren en verder te ontwikkelen. Want het zijn allemaal concrete en praktische vaardigheden….

Creativiteit

Emotioneel gezond gedrag

Het mooiste van een loslaatproces is dat je je eigen aandeel in allerlei situaties gaat zien, waardoor je ook in gaat zien wat er kan gebeuren als je jouw eigen aandeel verandert in emotioneel gezond gedrag. Die ander (partner, ouder, kind, baas, collega) is, net zo min als jij, daar toe in staat. Als jij jouw eigen aandeel in de/een situatie verandert, verandert de situatie als geheel ten positieve. 

Grip

Nu probeer je mogelijk nog, onbewust en onbedoeld, controle op je leven te krijgen. Het is door het veranderen van je eigen aandeel, waardoor je grip op een situatie krijgt. Het is door het grip krijgen op situaties waardoor je grip krijgt op je leven.

Loslaatproces

Waarom lijkt veranderen zo eng? Omdat we nog vanuit onze angst leven die we als kind hadden. We hebben nog niet geleerd en nog niet kunnen inzien en nog niet kunnen ervaren dat die angst in het heden niet meer nodig is. Er zelfs niet meer is…! Als je in het heden angsten voelt, zonder dat er op dat moment een fysiek gevaar voor jou is (bijvoorbeeld een op jou afstormende auto), is het angst uit jouw jeugd.

Gezond gedrag

Het is juist het loslaatproces waarin je stapje voor stapje gaat merken dat gezond gedrag helemaal niet eng is, maar dat het juist het vasthouden aan jouw patronen van vroeger is dat jou bang maakt. Dat je in het heden nog die angstgevoelens van vroeger voelt, komt omdat die worden getriggerd door situaties in het heden (waar anderen dus niet bang van worden) die bij jou de angst van vroeger raken. De oorzaak van jouw angst zit dus in jouw jeugd; de triggers in het heden. Dat is de reden dat angsten in de loop van het leven kunnen toenemen: je hebt als kind geen gezond gedrag kunnen ontwikkelen om met die angst om te kunnen gaan. 

Emotioneel opvoeden

Ik was tijdens mijn loslaatproces natuurlijk ook bang voor wat er allemaal wel niet naar boven zou komen. Ik wist dat mijn jeugd niet de schoonheidsprijs had verdiend, maar ik wist niet hoe dat had doorgewerkt in mijn leven. Ik ben er achter gekomen dat mijn belemmeringen en blokkades waren terug te brengen op mijn jeugd en dat ik dat nu zelf, als volwassene, gelukkig wél kon veranderen. Ik heb mezelf alsnog emotioneel opgevoed. Ik heb het zelf allemaal moeten ontdekken, ik weet hoe het en waarom het gelukt is en waarom het daarvoor, in de vele hulpverlening die ik had gehad, nog niet gelukt was. En daar kan ik jou bij helpen. 

Willen en kunnen

Omdat we onszélf niet willen veranderen, proberen we de ander (partner, ouder, kind, collega, baas, e.d.) te veranderen, de ander ervan te overtuigen dat hoe wij denken het beste zou zijn. Dat doen we, ondanks de vele signalen die we krijgen dat de ander niet wil veranderen of niet kan veranderen. 

Ontwikkelen en ontplooien

Loslaten daarentegen houdt juist in dat je je kunt ontwikkelen en ontplooien in degene die jij wilt zijn. Dat dat nog niet eerder is gebeurd, vloeit voort uit jouw patronen van vroeger. Het doorbreken van je patronen van vroeger, het emotioneel onafhankelijk zijn, het een evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunnen aangaan, het ontwikkelen van en invulling  geven aan je passie, het je bedrijf een boost geven… 

 

Worden die jij wil zijn

Dat is allemaal mogelijk door alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Dan merk je hoe je, onbewust en onbedoeld, hebt geleefd vanuit emotionele afhankelijkheid van je ouders. En je merkt dan hoe jou dat in je leven heeft belemmerd te worden die jij wil zijn.

Vrede

En jouw grote angst is dan mogelijk: moet ik mijn ouders loslaten? Dat is niet nodig. Wat nodig is dat je ze emotionéél loslaat, want dat heb je nog niet gedaan. Het gaat er dus om dat je alsnog doet wat het resultaat is van een gezonde opvoeding: emotionele onafhankelijkheid ontwikkelen. Je ontwikkelt een gezonde omgang met je ouders. Dat is nodig om een zelfstandig en onafhankelijk leven te kunnen leiden. Uit een loslaatproces komt altijd waar jij vrede mee hebt.

Ouders

Ook als (een van) je ouders niet meer in leven zijn, is het nodig om ze emotioneel los te laten, zoals je hebt gemerkt. Met het overlijden van onze ouders verdwijnen de patronen van vroeger niet, want die hebben we al in onze jeugd ontwikkeld.  

Krijgen

Ik geloof dat mensen die vanuit hun patronen van vroeger leven, niet meer dan 20-30% van hun ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord. Ik zag dat bij mijzelf en ik word daar elke keer weer bij klanten in bevestigd. Je krijgt door het loslaten van je belemmerende patronen van vroeger juist grip op je leven. Je ontwikkelt je erdoor in de richting waarin jij dat wilt. Loslaten is krijgen. 

Kortom: Wil je je volledige ontwikkelingspotentieel aanboren, dan doe je dat door je eigen aandeel in de jou belemmerende situatie te veranderen. Dat betreft het aanleren van emotioneel gezonde vaardigheden. 

Ik wens je prettige feestdagen en voor 2016 rust in je hoofd. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178