Niet weten wat je wilt in werk, relatie, je leven

Ammy van BedafGeen categorie

Niet weten wat je wilt in werk, relatie je leven

Mensen die willen loslaten, weten niet altijd wat ze willen. Het dilemma waar zij in zitten, kan ten aanzien van hun partner zijn, ten aanzien van hun werk of ten aanzien van hun hobby. Zelfs ten aanzien van je leven kun je niet weten wat je wilt: wat is tenslotte de zin van het leven?

Het niet weten wat je wilt ten aanzien van je partner kan veel verschillende oorzaken hebben.

Je kunt het diep in je hart wel weten, maar datgene wat je wilt niet aandurven. Het niet aandurven betreft dan doorgaans het willen verlaten of het willen scheiden van de partner. Ondanks de emotionele pijn en de onrust ben je toch niet in staat om de knoop door te hakken of om de stap te zetten. Daar kunnen verschillende aspecten (tegelijkertijd) achter zitten. Doorgaans is dat de onbewuste angst voor eenzaamheid. Dit wordt niet altijd als zodanig herkend, maar als inzicht is verkregen in de patronen van vroeger, blijkt bijvoorbeeld dat men slechts heel kort of nog nooit op zichzelf is geweest. Gevlucht vanuit het ouderlijk huis werd vervolgens de ene relatie opgevolgd door de ander. Ook mensen die wel een aantal jaren tussen relaties door op zichzelf zijn geweest, kunnen op een gegeven moment merken dat ze niet meer emotioneel loskomen van hun partner, waarna ze in een knipperlichtrelatie belanden, om maar niet in die gevreesde en altijd weggestopte eenzaamheid te vervallen.

Je kunt ook in een voor jou pijnlijke relatie blijven hangen uit angst voor afwijzing. Die angst voor afwijzing kan twee kanten op gaan. Je zou het zelf als afwijzing kunnen ervaren als de ander de relatie uitmaakt en je doet er alles aan om te voorkomen dat dat zou kunnen gebeuren. Het kan ook zijn dat je  te doen hebt met je partner en dat je zodoende bang bent de partner af te wijzen als je de relatie zou uitmaken. Uit een soort van medelijden hou je vervolgens een voor jou ongelukkige relatie in stand.

Een andere reden waarom een voor jou pijnlijke relatie niet wordt verbroken is dat je angst hebt voor de reacties van je partner of van diens omgeving of van je ouders, dus wat anderen wel niet zullen zeggen/doen. De partner kan fysiek en/of verbaal gewelddadig reageren. Voor de omgeving is het lastig om een scheiding bekend te maken als je bijvoorbeeld altijd het beeld hebt uitgestraald dat jullie een ideaal stel vormen. En bemoeizuchtige ouders kunnen een emotionele claim op je leggen als zij bang zijn voor hoe mensen naar hun kijken als hun dochter of zoon gaat scheiden. Ook kunnen zakelijke belangen een rol spelen.

Bovengenoemde redenen van het niet weten wat je wilt kunnen ook naast elkaar en op elkaar inspelen. Vandaar dat het nodig is om alle onbewuste redenen inzichtelijk te maken  en er de reële consequenties van te bekijken.

Ook ten aanzien van het werk kan het zijn dat je niet weet wat je wilt. Ook hier zijn verschillende redenen voor aan te geven.

Het kan zijn dat je je werk of je baan niet leuk vindt. Interessant is hoe je er in verzeild bent geraakt. Dan kan het bijvoorbeeld zo maar zijn dat je in jullie  familiebedrijf bent gerold, of dat je vroeger niet je eigen opleidings- en/of beroepskeuze hebt mogen doen. Ook is het mogelijk dat je onbewust het beroep wilde doen wat een van je ouders deed, of dat je in de richting werd gepusht in het beroep wat een van je ouders deed of wat een van je ouders juist zelf niet kon of er niet de feitelijke of financiële mogelijkheden voor had.

Het kan zijn dat je onder je niveau of boven je niveau werkt. Het kan zijn dat je per sé wilde leidinggeven en dat dit toch tegenviel. Het kan zijn dat je te saai of juist te chaotisch werk verricht. Het kan zijn dat je aanzien verwachtte op grond van je functie of positie. Het kan zijn dat je onbewust naar controle en structuur hebt gezocht en dat je dat ineens kwijt bent door een reorganisatie, een interne overplaatsing of dreigend ontslag.

Het kan ook zijn dat je als zzp-er bent begonnen en niet precies weet waar je je in kunt onderscheiden. Of als je dat wel weet, kan het zijn dat je niet weet waar je je op wilt focussen of hoe je je doelgroep het beste kunt bereiken.

Ook van deze aspecten komen de onderliggende oorzaken en belemmeringen voort uit je patronen van vroeger, in je gezin van herkomst. Ook hier spelen verschillende aspecten een rol, die ook op elkaar inspelen. 

Je hebt geen hobby en weet niet wat je leuk vindt om in je vrije tijd te doen. Wat dan vaak een rol blijkt te spelen is de des-interesse en de afwezigheid van belangstelling van je ouders tijdens je jeugd. Je bent als kind niet aangemoedigd of gestimuleerd of je werd zelfs ontmoedigd of het werd je zelfs verboden te doen wat jij zo graag wilde. Ook kan het zijn dat je ouders te veeleisend en te perfectionistisch naar jou toe waren, waardoor je het gevoel had dat je het nooit goed deed en het ook nooit goed kon doen. Zo kan het zelfs zijn dat wat vroeger een passie was, nu onbewust weerzin of weerstand oproept, alleen omdat er nog de vroegere associaties van veeleisendheid aan vastgekleefd zitten. Dit zijn allemaal onbewuste processen, waar je je als kind niet van bewust kón zijn en waar je je nu als volwassen niet van bewust hoeft te zijn.

En de zin van  het leven? Wat is nou de zin van ons leven? Wat is nou de zin van jouw leven? “Wat is de zin van mijn leven?”

Ik ben niet gelovig. Ik zeg altijd voor de gein: “Het heeft me al 53 jaar geduurd om in mezelf te geloven.” Ik denk dan ook dat er op zich geen zin in het leven is. Ik denk namelijk dat je die er zelf aan moet geven. Het leven is datgene wat je er mee doet. De zin van jouw leven is de zin die je er zelf aan geeft. En als je niet weet welke zin je aan je leven kunt of moet geven, dan is de belangrijkste vervolgvraag: welke zin zou je aan je leven willen geven? Welke zin zou je aan je relatie willen geven? Welke zin zou je aan je werk willen geven? Welke zin zou je aan je hobby willen geven?

Zoals je hierboven hebt kunnen zien, zitten jouw huidige belemmeringen van het niet weten wat je wilt in patronen van vroeger. Welke dat zijn, kan ik je nu niet concreet aangeven, omdat dat per persoon verschilt en omdat ik daarvoor je hele verhaal nodig hebt, zowel over nu als over vroeger.

En de meest gelukkige mensen zijn diegenen die werk doen wat ze leuk vinden. Of die met hun hobby geld verdienen. Als je geld verdient met je passie, hoef je niet meer te werken. 

 

niet weten wat je wilt

 

Kortom: Niet weten wat je wilt is helemaal niet nodig. Zingeving in je relatie, in je werk, in je hobby en in je leven als geheel is wel degelijk mogelijk. Door allerlei patronen van vroeger kan het zijn dat je nooit hebt kunnen ontdekken wat je het liefst zou willen doen. Of weet je niet hoe je jouw grootste wens kunt realiseren. Je kunt helaas je geschiedenis niet meer veranderen; je kunt nog wel je toekomst zelf bepalen. Daar kan ik je mee helpen. Ik kan je inzicht geven in je patronen van vroeger, in hoe je die nu nog onbewust en onbedoeld zelf in stand houdt en in hoe je die feitelijk kunt veranderen, waardoor jij inzicht krijgt in wat je het liefst wil in/met je relatie/werk/hobby/leven. Én hoe jij dat in jouw huidige omgeving en situatie kunt realiseren. En bij dreigend ontslag zou je een Eendaagse Coaching kunnen laten meenemen in je outplacement of in het sociaal plan. Bijvoorbeeld onder de titel: ‘Werk- & Beroepsoriëntatie’. Ik noem maar wat.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.