Niet weten wat je wilt in werk, relatie, je leven

Ammy van BedafHobby's Werk

Niet weten wat je wilt in werk, in relatie, in je leven

Mensen die willen loslaten, weten niet altijd wat ze willen. Het dilemma waar zij in zitten, kan ten aanzien van hun partner zijn, ten aanzien van hun werk of ten aanzien van hun hobby. Zelfs ten aanzien van je leven kun je niet weten wat je wilt: wat is tenslotte de zin van het leven? Wat is voor jou jouw doel van jouw leven?

Als je je vicieuze cirkel en je patronen wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

RELATIE

Oorzaken van het niet weten in je relatie

Je kunt het diep in je hart wel weten, maar je voelt je niet bij machte om het te veranderen.
Als je bijvoorbeeld twijfelt over je relatie, kun je tegen je onmacht aanlopen hoe je die kunt verbeteren. Vaak is de manier van communiceren het grootste struikelblok in een relatie.
Als één van beiden anders communiceert, wordt de situatie heel anders, omdat de ander dan ook anders zal reageren. 

Niet aandurven

Het kan zijn dat je er over denkt of uit elkaar gaan wellicht een optie zou zijn.
Het niet aandurven betreft dan doorgaans het willen verlaten of het willen scheiden van de partner. Ondanks de mogelijke emotionele pijn en de onrust in je relatie, ben je toch niet in staat om de knoop door te hakken of om de stap te zetten.

Onbewuste angsten

Daar kunnen verschillende aspecten (tegelijkertijd) achter zitten. Doorgaans is dat de onbewuste angst voor eenzaamheid. Dit wordt niet altijd als zodanig herkend. Als inzicht is verkregen in de patronen van vroeger, blijkt bijvoorbeeld dat men slechts heel kort of nog nooit op zichzelf is geweest. Gevlucht vanuit het ouderlijk huis werd vervolgens de ene relatie opgevolgd door de ander.

Niet emotioneel los kunnen komen

Ook mensen die wel een aantal jaren tussen relaties door op zichzelf zijn geweest, kunnen op een gegeven moment merken dat ze niet meer emotioneel loskomen van hun partner. Soms leidt dit tot een knipperlichtrelatie, om zo maar niet in die gevreesde en weggestopte eenzaamheid te vervallen.

Angst voor afwijzing

Je kunt ook in een voor jou pijnlijke relatie blijven hangen uit angst voor afwijzing. Die angst voor afwijzing kan twee kanten op gaan. Je zou het zelf als afwijzing kunnen ervaren als de ander de relatie uitmaakt en je doet er alles aan om te voorkomen dat dat zou kunnen gebeuren.

Te doen hebben met de ander

Het kan ook zijn dat je  te doen hebt met je partner. Hierdoor ben je misschien bang om de partner af te wijzen als je de relatie zou uitmaken. Tenminste: dat is zoals het uitmaken van de relatie voor jou voelt. Andermans belangen gaan voor jouw eigen belangen.
Uit een soort van medelijden hou je vervolgens een voor jou ongelukkige relatie in stand.

Angst voor reacties uit je omgeving

Een andere reden waarom een voor jou pijnlijke relatie niet wordt verbroken, is dat je angst hebt voor de reacties van je partner of van diens omgeving of van je ouders. Je houdt rekening met wat anderen wel niet zullen zeggen/doen.
Of je kunt bang zijn voor een fysiek en/of verbaal gewelddadig reactie.

Ideaal stel

Voor de omgeving is het lastig om een scheiding bekend te maken als je bijvoorbeeld altijd het beeld hebt uitgestraald dat jullie een ideaal stel vormen.
Ook kunnen bemoeizuchtige ouders een emotionele claim op je leggen. Ze kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor hoe mensen naar hen kijken als hun dochter of zoon gaat scheiden.
Ook kunnen zakelijke belangen een rol spelen.

Inzichtelijk

Bovengenoemde redenen van het niet weten wat je wilt, kunnen ook naast elkaar spelen. Bovendien kunnen ze op elkaar inspelen. Wat oorzaak en wat gevolg is, verschilt per aspect en kan ook per situatie verschillen. Vandaar dat het nodig is om alle onbewuste redenen inzichtelijk te maken. Ik ben hier ervaringsdeskundige in en weet hoe het is om niet uit een voor jezelf beschadigende relatie te kunnen. En ik weet wat er voor nodig is om dat wel te kunnen. 

 

WERK

Oorzaken van niet weten t.a.v. je werk

Het kan zijn dat je je werk of je baan niet leuk vindt.
Interessant is hoe je er in verzeild bent geraakt. Dan kan het bijvoorbeeld zo maar zijn dat je in jullie familiebedrijf bent gerold. Of misschien heb je vroeger niet je eigen opleidings- en/of beroepskeuze mogen doen.

Beroep van je ouders

Ook is het mogelijk dat je onbewust het beroep wilde doen wat een van je ouders deed. Wellicht hoopte je dan wel serieus genomen te worden.
Het komt ook voor dat mensen ‘gepusht’ worden in de richting van het beroep van een van de ouders. 

Financiële zekerheid

De reden die de ouders geven is dat dat beroep jouw financiële zekerheid geeft. 
Het kan ook zijn dat jouw ouders graag wilden dat jij datgene gaat doen wat zij zelf niet konden. Of ze hadden er niet de capaciteiten voor, of de financiële mogelijkheden ontbraken. 

Niveau van werk

Het kan zijn dat je door een van bovengenoemde redenen onder je niveau of boven je niveau werkt. Het kan zijn dat je per sé wilde leidinggeven en dat dit vervolgens toch bleek tegen te vallen. Het kan zijn dat je te saai of juist te chaotisch werk verricht. Het kan zijn dat je aanzien verwachtte op grond van je functie of positie.

Reorganisatie

Het kan zijn dat je onbewust naar controle en structuur hebt gezocht.
Of dat je je controle kwijt bent door een reorganisatie, een interne overplaatsing of door dreigend ontslag. Het krijgen van een nieuwe manager is regelmatig de trigger voor een burn-out

ZZP-er

Het kan ook zijn dat je als zzp-er bent begonnen en niet precies weet waar je je in kunt onderscheiden. Of , als je dat wel weet, kan het zijn dat je niet weet waar je je op wilt focussen of hoe je je doelgroep het beste kunt bereiken. Je weet niet welke niche je het beste kunt aanboren. Zelf heb ik, vanuit het niets, een bedrijf opgericht en heb veel marketingtrainingen gevolgd om mijn bedrijf succesvol te maken. 

Patronen van vroeger

Ook van deze aspecten komen de onderliggende oorzaken en belemmeringen voort uit je patronen van vroeger, in je gezin van herkomst. Ook hier spelen verschillende aspecten een rol, die ook op elkaar inspelen. 
Ik ben universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog, waardoor ik je ook met je werk, en met alle cultuur- en structuuraspecten die daar bij om de hoek kunnen komen, kan helpen. 

HOBBY’S, INTERESSES

Niet aangemoedigd

Je hebt misschien geen hobby en weet niet wat je leuk vindt om in je vrije tijd te doen.
Ieder kind wordt geboren met de potentie om een passie te ontwikkelen.
Dat hoeft alleen maar aangemoedigd te worden, zoals een plant water nodig heeft. 

Belangstelling

Wat dan vaak een rol blijkt te spelen, is de des-interesse en de afwezigheid van belangstelling van je ouders tijdens je jeugd. Je bent als kind niet aangemoedigd of gestimuleerd. Of je werd alleen of voornamelijk aangemoedigd in de dingen die (een van) je ouders zelf leuk vond.
Het kan zelfs zijn dat je, datgene wat je graag wilde doen, niet mocht doen. 

Veeleisend, perfectionistisch

Ook kan het zijn dat je ouders te veeleisend en te perfectionistisch naar jou toe waren. Hierdoor had je het gevoel dat je het nooit goed deed en het ook nooit goed kon doen. Zo kan het zelfs zijn dat wat vroeger een passie was, nu onbewust weerzin of weerstand oproept. Omdat er onbewust nog de vroegere associaties van veeleisendheid aan vastgekleefd zitten. 

De zin van het leven?

Wat is de zin van ons leven?
Wat is de zin van jouw leven?
“Wat is de zin van mijn leven?”

Zin er aan geven

Ik denk dat er op zich geen zin in het leven is.
Dat geeft je de kans om die er zelf aan te geven.
Het leven is datgene wat jij er mee wil doen.
De zin van jouw leven is de zin die je er zelf aan geeft.

Loslaten van mijn patronen van vroeger

Doordat ik mijn belemmerende patronen van vroeger losliet, kon ik het grote verdriet door een relatiebreuk een plaats geven. 
Ten aanzien van mijn werk leerde ik luisteren naar mijn zich ontwikkelende gevoel.

Ontdekken

Hierdoor ontdekte ik wat ik, diep in mijn hart, het liefst wilde. Dat was coachen en schrijven, iets wat ik ben gaan doen. En ja, dat kostte financiële offers. Het geluk dat ik er aan ontleende, was vele, vele malen groter.  

Willen

Als je niet weet welke zin je aan je leven kunt of zou moetengeven, is de belangrijkste vervolgvraag: welke zin zou je aan je leven willen geven? Welke zin zou je aan je relatie willen geven? En welke zin zou je aan je werk willen geven? Welke zin zou je aan je hobby willen geven?

Vragen

Mocht je niet weten wat je graag zou willen: ik weet welke vragen nodig zijn om jou inzicht te geven in wat je, diep in je hart, het liefst wilt. Daarnaast krijg je inzicht in je onbewuste belemmeringen waardoor je daar nooit invulling aan hebt gegeven.

Niet meer hóeven werken

Zoals je hierboven hebt kunnen zien, zitten jouw huidige belemmeringen van het niet weten wat je wilt, in belemmerende patronen van vroeger. Welke dat zijn, verschilt per persoon. 
Gelukkig zijn zij die werk doen wat ze leuk vinden. Of die met hun hobby geld verdienen. Als je geld verdient met je passie, hoef je niet meer te werken. 

 

niet weten wat je wilt

 

Wanneer je niet weet wat je wilt, of dat nou t.a.v. je relatie, in je werk of t.a.v. je hobby’s is, vloeit dat voort uit belemmerende patronen uit je jeugd.
Zingeving in je relatie, in je werk, in je hobby en in je leven als geheel is wel degelijk mogelijk.

Niet weten wat of niet weten hoe

Door allerlei patronen van vroeger kan het zijn dat je nooit hebt kunnen ontdekken wat je het liefst zou willen doen.
Of weet je niet hoe je jouw grootste wens kunt realiseren.
Je kunt je geschiedenis niet meer veranderen; je kunt nog wel je toekomst zelf bepalen. Daar kan ik je mee helpen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Inzicht + hoe jij dat realiseert

Ik kan je inzicht geven in je patronen van vroeger, in hoe je die nu nog onbewust en onbedoeld zelf in stand houdt en in hoe je die feitelijk kunt veranderen, waardoor jij inzicht krijgt in wat je het liefst wil in/met je relatie/werk/hobby/leven. Én hoe jij dat in jouw huidige omgeving en situatie realiseert. 
Het is nooit te laat om alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aan te boren.