Mentale Gezondheid

Ammy van BedafGeen categorie

sleutelen aan gedrag

Mentale Gezondheid

De Internationale Dag van de Mentale Gezondheid, maandag 10 oktober 2018, gaat feitelijk natuurlijk over Mentale Ongezondheid, en dan ‘mentaal’ in de betekenis van geestelijke of psychische Ongezondheid.
Daar kan ik wel een boek over schrijven.
Sterker nog: daar ben ik mee bezig!

 

boek over mentale (on)gezondheid

Meer, breder, diepgaander

In dit blog wil ik laten zien dat Mentale Gezondheid veel meer, veel breder en veel diepgaander is dan wat er in het wereldwijd door de hulpverlening gehanteerde  handboek DSM-5 staat. 
Ik zal dat laten zien aan de hand van mijn voorbereidende werkzaamheden voor mijn nieuwe boek, waar ik dit voorjaar aan ben begonnen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Boek

Ik heb inmiddels alle informatie over mentale gezondheid ingedeeld in 20 hoofdstukken. De voorlopige hoofdstukindeling zoals die nu is, is als volgt:
1. Affectieve verwaarlozing
2. Emotioneel misbruik
3. Geestelijke mishandeling
4. Lichamelijke mishandeling
5. Seksueel misbruik
6. Pedagogische verwaarlozing en mishandeling
7. Ouders
8. Broers en zussen
9. Eigen kinderen
10. School en Beroepskeuze
11. Werk
12. Communicatie
13. Mogelijke gevolgen van patronen van vroeger voor ons volwassen leven
14. Wat ontberen we en welke gedragsvaardigheden hebben we niet meegekregen?
15. Nature/aangeboren versus nurture/aangeleerd?
16. Wat zouden mijn diagnoses zijn?
17. Wat is er nodig voor herstel?
18. Hulpverlening
19. Patronen van vroeger nogmaals bezien (met een nieuw voorstel voor het nare en misplaatste woord kindermishandeling)
20. Samenvatting en conclusie

Categorieën

Sinds een week ben ik bezig met het indelen van de informatie over mentale gezondheid van hoofdstukken in categorieën/paragrafen. Ik ben op dit ogenblik bezig met het analyseren van mijn huidige 78 pagina’s met specifieke uitingsvormen van het eerste hoofdstuk, over affectieve verwaarlozing, in categorieën/paragrafen. En dit analyseren en onderbrengen in categorieën ga ik vervolgens doen met de hoofdstukken 2 tot en met 12.
Alleen al affectieve verwaarlozing, dus hoofdstuk 1, heeft (vanuit de jeugd van het kind bezien) de volgende paragraafindeling opgeleverd (ook weer op alfabetische volgorde):

Hoofdstuk 1

1. Aandacht, Aardig, als kind Begrafenis van dierbare niet mogen bijwonen, Eenzaamheid, Emotioneel er niet voor jou zijn/Emoties niet mogen uiten, Er bij willen horen, Geboorte, Geen rekening houden met (on)mogelijkheden van het kind, In de steek gelaten voelen, Knuffelen, Mee moeten, Mij weg willen hebben, Niet komen kijken, Niet mogen, Niet mee mogen / gedumpt worden, Niet serieus genomen worden, Ouder is vooral met zichzelf bezig, Overgewicht, Overlijden ouder, Uiterlijk/kleding , Veel kinderen, Veel vrijheid, Verwend, Wegdoen/weggooien van spullen, Weglopen/weg gaan/weg zijn van een van de ouders;

2. Aanmoedigingen;

3. Complimenten;

4. Avondeten;

5. Hobby’s, interesses, verenigingen;

6. Hulp gehad;

7. Op schoot gezeten;

8. Spelletjes, speelgoed, cadeautjes, verjaardagen, Sinterklaas; 

9. Troost;

10. Trots;

11. Vakanties, kampen;

12. Verhuizen;

13. Voorgelezen zijn;

14. Vragen stellen;

15. Ziekenhuisopname.

Uniek

Dit betreft alleen nog maar het eerste hoofdstuk, over affectieve verwaarlozing. Ik heb 78 pagina’s alleen al over de specifieke uitingsvormen van affectieve verwaarlozing. 
Dit boek over de specifieke aspecten van de patronen van vroeger (zoals ik het noem) bestaat nog niet…
Ook niet in het Engels.
Terwijl deze patronen van vroeger volgens mij de onderliggende oorzaak is van veel symptomen uit het wereldwijd gebruikte handboek DSM-5 .
In dit boek laat ik zien hoe de mentale ongezondheid in het volwassen leven is ontstaan in de jeugd. Om naar mentale gezondheid te kunnen gaan, is het namelijk nodig om te weten wat de onderliggende oorzaken te zijn. 
Het wordt een uniek boek, dat voor het eerst inzicht geeft in hoe patronen van vroeger er feitelijk uit zien en hoe ze kunnen doorwerken in ons latere leven. 

Gevolgen

In hoofdstuk 13, over de mogelijke gevolgen van patronen van vroeger voor het volwassen leven, laat ik zien tot welke mentale ongezondheid een emotioneel ongezonde jeugd kan leiden. Ik heb het nu nog op alfabetische volgorde, om je een idee te geven:

onder de A staat: Aan een dood paard blijven trekken, ADHD, Afhankelijk gedrag, Angst, Anorexia/boulimia/eetstoornis, Argwaan, Armoede, Automutilatie, Autonomie/privacy;

B: Bedonderd/besodemieterd worden, Belemmeringen/blokkades, Besluiteloosheid, Blinde vlekken, Boos, Burn-out;

C: Cognitieve dissonantie, Compensatie, Concentratieproblemen, Controlegedrag, Criminaliteit;

D: Denkfouten, Depressiviteit, Doelloosheid, Doorgaan, Doorzettingsvermogen, Dromen/nachtmerries, Dwangstoornis/dwanggedachten, Druk hebben;

E : Eenzaamheid, Eigen teleurstellingen creëren, Emotioneel behoeftig/emotieregulatie/emotioneel onbereikbaar, Emotionele pijn/verdriet, Empathie/inlevend vermogen, Ergernissen/frustraties;

F: Faalangst;

G: Geheimen, Geld/financiën, Gelijk willen hebben, Gemis, Gepest/pesten, Gesloten, Gevoel, Grenzen;

H: Hechting/onveilig gehecht, Herinneringen;

I: Illusies, Impulsief, Inprenting, Introvert;

J: Jaloezie, Jezelf naar beneden halen;

K: Keuzes maken, Kindrol;

L: Lui, Loverboy slachtoffers;

M: Machteloosheid, Megalomaan, Moeten;

N: Niet geloofd/Niet serieus genomen voelen, Niet kunnen genieten, Nuanceren;

O: Onjuist beeld wat liefde is, Onjuiste interpretaties/aannames, Onrecht, Onverdraagzaamheid, Onzekerheid, Oorlog, Oud worden, Oordelen/beoordelen/veroordelen, Opruimen, Overgewicht, Overlevingsgedrag; 

P: Partnerkeuze, Perfectionisme, Pesten, Piekeren en malen, Pijn, Pleasen/geen nee kunnen zeggen, Projectie, Psychosomatisch, PTSS, Puberteit;

R: Ratio, Redderrol, Rouwverwerking;

S: Schaamte, Schuldgevoel, Secundaire victimisatie, Signalen negeren, Slachtofferrol, Slapen, Sociale fobie, Spijt, Stalking, Stress, Suïcidaal/zelfmoord, Stotteren Symptomen;

T: Trauma’s, Tegenslagen, Terrorisme, Triggers, Twijfel;

V: Verdriet, Vechtscheiding, Verantwoordelijkheidsgevoel, Verbergen, Verlegenheid, Vermijden, Vermoeidheid/futloosheid, Verslavingen, Vlucht uit ouderlijk huis, op Voetstuk plaatsen, Voorwaardelijkheid, Vreemdgaan;

W: Wantrouwen, Wegcijferen, Wereldbeeld;

Z: Zelfbeeld, Zelfdestructief gedrag, Zelfmedelijden, Zelfopoffering. 

Mentale gezondheid houdt twee dingen in

Mentale gezondheid houdt in dat we een aantal beschadigende aspecten hebben meegekregen in onze jeugd. En het houdt in dat we een aantal nuttige vaardigheden niet allemaal evenveel hebben meegekregen in onze jeugd. Daardoor hebben we deze praktische vaardigheden in ons volwassen leven nog niet kunnen doorontwikkelen. 

Niet meegekregen

Wat we niet of onvoldoende mee hebben gekregen (hoofdstuk 14) zijn onder andere de volgende aspecten (je kunt kijken welk aspect je nog zou willen ontwikkelen): Altruïsme, Assertiviteit, Authenticiteit, Autonomie, Aandacht, Affectie/Affiniteit, Beoordelingsvermogen, Besluiten nemen, jezelf Belonen, Creativiteit, Doelgericht handelen, Doorzettingsvermogen, Eigen aandeel inzien, Empathie, Gevoel niet ontwikkeld, Geduld, Geluk, Genieten, Grenzen aangeven, Hulp kunnen geven en ontvangen, Hechting, in Hier en nu leven, Intuïtief gedrag, Inductief en deductief redeneren, Leuke dingen doen, Loslaten, Missie, Meerdimensionaal denkniveau, Onvoorwaardelijkheid, Ontwikkelingspotentieel aanboren, Passie, Rust, Stap voor stap,  Synchroniciteit, Serendipiteit, Systematiseren, de juiste Verantwoordelijkheid nemen, Vriendschappen ontwikkelen, Verbeteren, Wie ben ik?, Wu Wei, Watzlawicken, Zelfkennis, Zelfvertrouwen, Zelfreflectie. In alle onbescheidenheid, ik doe of heb dit allemaal. En ik weet hoe me dat gelukt is; het zijn allemaal praktische gedragsvaardigheden.

Triggers

Wat in de huidige hulpverlening als oorzaak wordt gezien, zoals bijvoorbeeld: depressiviteit, burn-out, eenzaamheid, boosheid, verdriet, verslavingen, onzekerheid, piekeren, pleasen, angst, stress, vermoeidheid, besluiteloosheid, etcetera, heeft zijn oorsprong in iemands jeugd. Het heeft zijn oorsprong in de aspecten die ik behandel in de hoofdstukken 1 tot en met 8, 10, en 12. Wat ik per individu tijdens een Eendaagse Coaching aantoon, ga ik in dit boek op analyseniveau aantonen. 

Onderliggende oorzaak

De onderliggende oorzaak van de symptomen in hoofdstuk 13 zitten in iemands eigen patronen van vroeger. In het heden is er dan een aantoonbare maar voor betrokkene niet zichtbare trigger geweest. Deze trigger raakte iets uit de jeugd, bijvoorbeeld angst voor afwijzing, controleverlies, verlatingsangst, je niet serieus genomen voelen, of je niet gehoord voelen. 

Wegstoppen

Het kind heeft dergelijke aspecten moeten wegstoppen, omdat er geen ruimte voor was om haar/zijn gevoelens te uiten. Maar wegstoppen kan niet; voor ons brein en voor ons lichaam is het nog niet weg. Er wordt in het heden dus iets bij ons getriggerd van wat we dachten dat al lang voorbij was. Dat je het in het heden wel aankunt, is omdat die gebeurtenissen feitelijk wél voorbij zijn. Alleen nog niet voor jouw lichaam en brein. 

 

sleutelen aan gedrag

Gezond gedrag

Door emotioneel gezond gedrag (dat echt alleen bestaat uit het aanleren van vaardigheden!) aan te leren, ga je letterlijk nieuwe breinverbindingen aanmaken. Om mentale gezondheid te ontwikkelen sleutel je dus letterlijk aan je gedrag. Tegelijkertijd verschrompelen de ongezonde breinverbindingen uit je jeugd. Hoe ik dat weet? Ik heb het zelf gedaan. En ik had geen Eendaagse Coaching of iemand die mijn voorbeeld was. Ik heb veel hulpverlening gehad, wisselend van beschadigend tot heel goed. Ook heb ik heel veel gelezen. En ik heb belangrijke dingen ontdekt. Die komen allemaal in dit nieuwe boek. 

Concrete handvatten

Hoe verhoudt het nieuwe boek zich tot het Videojaarprogramma dat ik heb ontwikkeld? Concrete handvatten om te herstellen vind je in het  Videojaarprogramma. In mijn nieuwe boek neem ik alleen informatie op die niet al voorkomt in het Videojaarprogramma. Ik neem zo veel mogelijk voorbeelden op van hoe emotioneel gezond gedrag (ten aanzien van de in de eerste 12 hoofdstukken genoemde patronen en specifieke aspecten) er uitziet. 

Hulpverlening

Ik weet niet hoe de hulpverlening op mijn boek zal reageren. Dat hangt er volgens mij in grote mate van af in hoeverre een betreffende hulpverlener zijn of haar eigen patronen van vroeger heeft verwerkt. Ik zal dat uitleggen.

20%

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen (in Nederland en wereldwijd) in de jeugd met patronen van kindermishandeling te maken heeft gehad. Een of twee jaar geleden was in de krant te lezen dat 40% van de volwassenen onveilig gehecht is. Volgens mij betreft dat dezelfde groep. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat van die 40% de helft, dus 20%, zich min of meer bewust is dat het in de eigen jeugd niet allemaal even goed is gegaan. Deze mensen behoren tot mijn abonnees en tot mijn klantengroep.

Hulpverleners

De andere 20% is zich er niet van bewust en zal het zelfs ten stelligste ontkennen en zal zelfs geagiteerd kunnen reageren als je alleen nog maar zou insinueren dat ze niet een emotioneel gezonde jeugd zouden hebben gehad. Onder deze groep zitten vanzelfsprekend ook hulpverleners. Van deze groep verwacht ik weerstand. 

Wiel opnieuw uitvinden

Ik kan zelf bijna niet wachten tot het boek klaar is.
Waarom is dit boek er nog niet?
Waarom moeten we nu nog allemaal, gedurende ons leven, het wiel over emotionele gezondheid opnieuw uitvinden? 


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel