Landelijke Loslaatdag: Loslaten, wat laat je los?

Ammy van BedafGeen categorie

Landelijke Loslaatdag

Zaterdag 25 maart 2017 is Landelijke Loslaatdag.
Loslaten, wat houdt dat in? En wat laat je los? Waarom is loslaten nodig? Wanneer is loslaten nodig? En vooral: wat biedt loslaten je?

 

Landelijke Loslaatdag

 

Loyaliteit

Als kind worden we geboren met een blinde loyaliteit naar onze ouders. Niet alle ouders zijn echter in staat om een emotioneel veilige hechting met hun kinderen aan te gaan. Dat komt omdat hún ouders dat ook niet met hen konden toen zij kind waren. Het is goed dat een Landelijke Loslaatdag hier de aandacht op kan vestigen. 

Veilige hechting

Wat houdt een emotioneel veilige hechting in?
Een emotioneel veilige hechting houdt in dat je van je ouders aandacht, waardering en bevestiging krijgt. Dat ze je serieus nemen. Dat je je gehoord voelt. Dat je naar ze toe gaat als je hulp nodig hebt of als je bang bent of als je verdriet hebt. En bovenal: dat je je veilig en beschermd voelt.

Emotionele voeding

Ik heb ontdekt dat alleen al het niet krijgen van aandacht, bevestiging, waardering en erkenning op zich al beschadigend werkt in onze jeugd. Dus ook zonder dat je je naar beneden gehaald, genegeerd of afgewezen voelde in je jeugd. Het krijgen van emotionele voeding in de vorm van aandacht is voor onze gezondheid dus even belangrijk als het krijgen van voedsel.

Bindingsangst

Mensen die onveilig gehecht zijn, kunnen bindingsangst ontwikkelen. Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Op het ene moment kan de bindingsangst voelbaar worden, bijvoorbeeld als je een relatie hebt. Op een ander moment kan de verlatingsangst voelbaar worden, bijvoorbeeld na een relatiebreuk.

Omgang

Ongeveer 40% van de huidige volwassenen heeft niet een emotioneel veilige hechting met de ouders. Ze zijn onveilig gehecht. Dit heeft gevolgen voor de omgang met andere mensen, zoals partners, collega’s, de eigen kinderen.

Emotioneel loskomen

Een emotioneel veilige hechting met de ouders is nodig om emotioneel gezond op te groeien. Schrijfster Renate Dorresteijn zei het al eens in een interview: “De beste manier om je kinderen aan je te binden is door ze te mishandelen.” Dan komen ze namelijk emotioneel niet los van hun ouder. Dit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling en op hun mogelijkheden in hun verdere leven. 

Puberteit

Als je niet een emotioneel gezonde hechting hebt met je ouders, kun je ook niet emotioneel van hen loskomen. Dit proces gebeurt tijdens de puberteit en in de jonge volwassenheid. Puberen houdt niet in dat je lastig bent. Puberteit houdt in dat je een andere mening mag hebben dan je ouders, zonder dat dat consequenties heeft. 

 

puberteit

 

Waarom is loslaten nodig?

Het is het doel van een opvoeding ervoor te zorgen dat kinderen onafhankelijk van de ouders en zelfstandige individuen worden. In plaats van de ouders moet de vriendenkring daarom de belangrijkste groep worden waarop een adolescent en jongvolwassene zich richt. 

Het leven van je ouders

Diezelfde 40% van de huidige volwassenen is dus ook niet emotioneel los van hun ouders. Zonder dat ze dit doorhebben, leven ze onbewust nog het leven van hun ouders. Ze denken dat ze dat juist niet doen. Ze hebben niet door op welke aspecten ze dat wel doen.

Landelijke Loslaatdag

Naar mijn mening zou de bevinding dat 40% van de huidige volwassenen niet emotioneel los is van de ouders, de belangrijkste conclusie kunnen zijn van de Landelijke Loslaatdag. Als je niet emotioneel los bent van je ouders, ben je namelijk niet in staat om een emotioneel bevredigende en evenwichtige relatie aan te gaan. 

Roulerende rekeningen

We hebben niet door hoe we, onbewust en onbedoeld, patronen die we van onze eigen ouders hebben meegekregen, ook weer doorgeven aan onze eigen kinderen. Ene Nagy heeft dit fenomeen beschreven als ‘roulerende rekeningen’.

Wanneer is loslaten nodig?

Tot zover is er nog niets aan de hand. Het wordt lastig als er problemen ontstaan. Dat kan in de vorm van burn-out, een depressie, angst, een verslaving, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen, relatieproblemen of problemen op het werk, stroef contact met de ouders of met de kinderen, piekeren, pleasen, emotionele pijn, schuldgevoel of schaamte, slaapproblemen, stress, vermoeidheid, frustraties, en dergelijke.

Behoefte aan hulp

Dan ontstaat er behoefte aan hulp om hiervan af te komen. Deze symptomen hebben geheel of gedeeltelijk hun oorsprong in de jeugd. Het zijn de patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel of seksueel misbruik, geestelijke of lichamelijke mishandeling en pedagogische verwaarlozing of mishandeling.

Taboe

Deze onderliggende patronen van vroeger worden in de huidige gezondheidsliteratuur (nog) niet als de oorzaak gezien. Enerzijds omdat het een taboe is. Dit is logisch omdat ook veel hulpverleners hun patronen van vroeger niet hebben doorleefd.

Doorleefd

Je kunt als hulpverlener de patiënt of cliënt alleen helpen met datgene wat je bij jezelf hebt herkend en doorleefd. Alleen datgene wat je bij jezelf hebt herkend en doorleefd, kun je namelijk vervolgens bij iemand anders herkennen.

Do’s én dont’s

Ook om aan te geven hoe iemand van diens symptomen afkomt, is het nodig dat je zelf van die symptomen bent afgekomen. Omdat je dan de do’s én dont’s kent. Je kent de valkuilen en je weet precies waarom bepaalde gedragingen juist wél werken. Dat is de reden dat mijn klanten zich eindelijk geholpen voelen als ze een Eendaagse Coaching doen. 

Diagnoses

Een andere reden dat onderliggende patronen van vroeger in de huidige literatuur niet als de oorzaak worden gezien, is omdat er geen medicijnen voor zijn. Het is niet in het belang van de medicijnindustrie om die patronen van vroeger als diagnoses te erkennen. Vandaar dat je ze ook niet zult tegenkomen in het wereldwijd gebruikte (Amerikaanse) DSM V handboek voor de geestelijke gezondheid.

Andere diagnoses

Persoonlijk hanteer ik ook diagnoses als ‘zelfverloochening’, ‘overlevingsgedrag’, ‘vermijdingsgedrag’, ‘compensatie’ en ‘projectie.’ Het zijn aspecten die een rol spelen bij alle mensen die horen tot die 40% met een emotioneel ongezonde opvoeding. Ook voor deze aspecten zijn geen medicijnen te ontwikkelen en dus niet interessant voor de medicijnindustrie en voor het door hen gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Herstellen

Om te herstellen van je burn-out, depressie, angst, etc. is het nodig dat je de onderliggende oorzaken loslaat. De onderliggende oorzaak zit in je patronen van vroeger: affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, e.d.. Van daaruit doe je aan zelfverloochening, overlevingsgedrag,  e.d.. En daardoor ontwikkel je angst of burn-out, depressiviteit, eenzaamheid, e.d..

Loslaten

Het loslaten van je patronen van vroeger houdt in dat je allereerst inzicht krijgt in hoe jouw jeugd feitelijk is geweest. Als kind maken we dingen mee die te bedreigend en te beangstigend zijn voor ons. Als onze ouders er dan niet voor ons zijn om daarbij te helpen, te troosten en te begeleiden, stoppen wij ons gevoel en onze emoties weg. Dat is voor dat moment heel functioneel en zelfs nodig om door te kunnen gaan.

 

emoties loslaten

 

Gevoelens en emoties

Maar het wegstoppen van gevoelens en emoties kan niet. En dat merken we later in ons leven, als we angst voelen, of als we eenzaam of depressief zijn of als we burn-out e.d. zijn. Het is de angst, de eenzaamheid of de zelfverloochening uit onze jeugd die we later voelen.

Trigger

De oorzaak zit in iemands patronen van vroeger. In het heden is er dan een trigger geweest die de angst, eenzaamheid, depressiviteit of burn-out e.d. heeft getriggerd. Dat kan zijn een relatiebreuk, ontslag of een ongeval e.d..

Onderliggende oorzaak

In de hulpverlening wordt deze trigger vaak als de oorzaak gezien. Dan wordt niet of onvoldoende naar de onderliggende oorzaak gezocht. Hierdoor loopt iemand later in haar leven weer een klap op, ook weer vanuit haar patronen van vroeger. Dat stopt pas vanaf het moment dat je met je eigen patronen van vroeger aan de slag gaat.

Dominante ouder

In de hulpverlening wordt doorgaans voortgeborduurd op wat de patiënt/cliënt vertelt. Die vertelt voornamelijk of alleen over de dominante ouder. Dat is de ouder waarvan het gedrag zichtbaar was toen de patiënt/cliënt nog een kind was. Ik heb ontdekt dat het gedrag van de andere ouder, de ondergeschikte ouder, net zo beschadigend kan zijn en vaak ook is.

Onzichtbaar

Bij die andere ondergeschikte ouder zit het emotioneel misbruik. Daar is sprake van als je te doen hebt (gehad) met je (een van) je ouders. Emotioneel misbruik is voor het kind onzichtbaar. Het kind heeft geen ander vergelijkingsmateriaal dan haar eigen ouders. Hierdoor is emotioneel misbruik voor het kleine kind zo logisch als de lucht die het inademt.

Gevolgen van emotioneel misbruik

Gevolgen van emotioneel misbruik kunnen zijn: faalangst, schaamtegevoel, schuldgevoel, pleasen en de redderrol.  

Consequenties

Gezien de consequenties voor het verdere leven van betrokkene, vind ik emotioneel misbruik het meest beschadigende aspect van die patronen van vroeger. Emotioneel misbruik is moeilijk te herkennen en het is het meest weerbarstige aspect van de patronen van vroeger.

Kindbril

Loslaten lijkt heel zwaar. Ik zeg niet voor niets: lijkt. Loslaten is moeilijk, maar niet zwaar. Wat zwaar is, is leven vanuit je patronen van vroeger. Dat loslaten zwaar lijkt, komt omdat je er nu nog tegenaan kijkt vanuit je kindbril, omdat je jezelf nog niet emotioneel hebt kunnen ontwikkelen. Je kijkt er dus nu nog naar vanuit de angst van jou als klein kind.

 

meisje met grote bril op

123rffoto’s

Wat maakt dat we nu wél kunnen loslaten?

Je bent nu volwassen en kunt nu heel goed allerlei nieuwe vaardigheden aanleren. Dat wat je in je jeugd niet hebt geleerd op emotioneel gebied en op het gebied van gedragsvaardigheden en communicatie, is nu heel goed aan te leren.

Gezonde hersenverbindingen

Door nieuw gedrag ontstaan nieuwe hersenverbindingen. We zijn naar mijn mening en naar mijn ervaring niet ons brein; we zijn ons gedrag. Door gezond gedrag ontwikkel je in de loop van de tijd vanzelf nieuwe en gezonde hersenverbindingen. En daardoor weer nieuw  gedrag, en daardoor ontwikkelen zich weer nieuwe hersenverbindingen. Enzovoorts….

Positieve spiraal

Vanuit onze patronen van vroeger zitten we in een negatieve spiraal. Als je die ongezonde en beschadigende gedragspatronen loslaat, ontstaat er vanzelf een positieve spiraal. Ik durf te beweren dat je, vanuit je patronen van vroeger, nog niet 30% van je ontwikkelingspotentieel hebt aangeboord.

Vaardigheden

En mocht je denken: Ja maar, dat kan ik niet… of: Ja maar, dat durf ik niet.…dan denk je dat ook weer vanuit je patronen van vroeger… Zie je in welke vicieuze cirkel je nu nog zit?  De kleine (vul hier je voornaam in) kon en durfde dat natuurlijk niet. Jij kunt nu als volwassene wel die vaardigheden aanleren die je niet van je ouders hebt meegekregen. Want dat is wat loslaten is: het aanleren van vaardigheden.

Emotioneel opvoeden

Dat is dus wat loslaten is: jezelf  alsnog emotioneel opvoeden. Dat is wat ik bij mijzelf heb gedaan. Gelukkig is dat nog mogelijk. Tel je zegeningen.

Wat werkte

Ik heb het in de loop van een jaar of 10 allemaal bij elkaar gelezen en geoefend en ik heb veel hulpverlening gehad. Het ene werkte beter dan het andere. Ik weet achteraf wat werkte, en waarom het werkte. Ik weet achteraf ook wat niet werkte en waarom het niet werkte.

Zoals je zelf opgevoed had willen worden

Loslaten is het alsnog jezelf opvoeden zoals je zelf opgevoed had willen worden. Ik had destijds nog geen voorbeeld van iemand die dat gelukt was en die mij kon leren hoe ik dat kon doen. Het is me gelukt en ik weet hoe, en daar kan ik je mee helpen.

Wat biedt loslaten je?

Loslaten van je patronen van vroeger biedt je heel veel. Zo ben je in staat je eigen aandeel in een situatie te zien. Hierdoor weet je ook wat het aandeel van de ander is. Je neemt je verantwoordelijkheid voor je handelen en nalaten. Je hebt inzicht in je blinde vlekken en in je onterechte aannames en interpretaties.

Illusie

Je hebt de illusie doorgeprikt dat je lieve en zorgzame ouders hebt gehad. Je hebt de illusie doorgeprikt dat je (als je ouders nog in leven zijn) alsnog die liefde en aandacht van hen zult krijgen.

Ontwikkelen

Je leert van je omgeving en van je eigen gedrag, waardoor je jezelf blijft verbeteren en ontwikkelen. In die zin is loslaten gelukkig een oneindig proces. Als je je droom gaat ontwikkelen en realiseren, ga je merken dat daaruit en daarna weer een nieuwe droom ontstaat die gerealiseerd kan worden. Dan heb je zelf geen Landelijke Loslaatdag meer nodig.

Vier dromen

Ik ben nu (na het succesvol maken van mijn bedrijf Loslaten.Nu, na het afstuderen aan de universiteit in 2010 (ik was destijds voorbestemd voor de huishoudschool, maar ben toen naar de mavo gegaan) en na het schrijven van mijn eerste boek in 2013) bezig met het verwezenlijken van mijn vierde droom (het Videojaarprogramma).

 

dromen realiseren

 

Twee dromen

En ik heb nu al weer twee dromen op stapel liggen waar ik daarna invulling aan ga geven. De eerste is het schrijven van mijn tweede boek, over de specifieke uitingsvormen van die patronen van vroeger. Daarna wil ik dolgraag wetenschappelijk (promotie)onderzoek doen naar die patronen van vroeger.

Positieve emoties

Je vertoont geen impulsief gedrag meer maar alleen nog intuïtief gedrag. Je vertoont voornamelijk of vrijwel alleen nog maar positieve emoties. En ‘negatieve’ emoties als angst en verdriet en boosheid zijn er niet meer dan in een gezonde mate: om jou te waarschuwen dat iets niet goed gaat en als een signaal om aan te geven dat je beter iets kunt veranderen.

Rust in je hoofd

Je leeft voornamelijk op je gevoel en niet meer voornamelijk op je ratio. Hierdoor heb je rust in je hoofd. Nu leef je nog voornamelijk of helemaal op je ratio. Dat is een logisch gevolg van je jeugd. Toen is je kindbewustzijn als het ware afgesloten van je volwassenbewustzijn. Dat was toen helaas nodig, omdat je dingen meemaakte die te zwaar waren om als kind te kunnen verdragen.

Energie

Je doet alleen dingen die jou energie opleveren en je doet geen dingen meer die jou alleen energie kosten. Hierdoor leidt je een voldoening schenkend en gelukkig leven en geniet je van het leven. Laat deze Landelijke Loslaatdag de ommekeer in je leven zijn. 

Grenzen

Je hebt je grenzen ontwikkeld en bent in staat om die aan te geven. Op een gezonde manier (dus onvoorwaardelijk) hulp kunt geven en kunt aannemen. Je vertoont congruent gedrag: jouw gedrag is qua vorm en inhoud logisch en er zijn geen discrepanties en paradoxale boodschappen.

Betrouwbaar

Je vertoont betrouwbaar gedrag. Dat houdt in dat je voorspelbaar gedrag vertoont en dat wat je zegt overeen komt met wat je doet. Onbewust voelen we aan in hoeverre iemand te vertrouwen is. We hebben niet altijd door hoe we op anderen overkomen. Ik heb ontdekt hoe je daar heel makkelijk achter komt, zonder het de ander te vragen. 

Gezonde communicatie

Je communiceert op een doelgerichte, functionele en gezonde manier, zonder verwijten. De vragen die je stelt zijn voornamelijk open vragen in plaats van suggestieve of gesloten vragen. Hierdoor ben je in staat om met iedereen een gesprek aan te gaan, contacten aan te gaan en vriendschappen aan te gaan en deze te onderhouden.

Inlevend vermogen

Je bent in staat geduld op te brengen en om inlevend vermogen te tonen. Je ergert je niet meer aan anderen. Je handelt doelgericht, omdat je weet wat belangrijk is. Dan heb je in feite elke dag jouw eigen Landelijke Loslaatdag. 

Denkniveau

Je hebt je denkniveau ontwikkeld van een eendimensionaal denkniveau (zwart-wit, alles-of-niets, iets is waar of onwaar) naar een twee dimensionaal denkniveau en vervolgens naar een meerdimensionaal denkniveau.

Oplossingsgericht

Hierdoor ontwikkel je de vaardigheid om altijd meerdere keuzes, mogelijkheden en oplossingen te zien. Je denkt oplossingsgericht en bent oplossingsgericht bezig. Problemen zijn voor jou slechts tijdelijk en aspecten die opgelost moeten en kunnen worden. Ook ontwikkel je creativiteit.

Begrip

Je weet wanneer je er goed aan doet om ergens voor te gaan of om je verlies te nemen. Je kunt begrip opbrengen voor andere mensen of voor bepaalde situaties. Je weet het verschil tussen iets begrijpen en ergens begrip voor hebben. Je weet om te gaan met tegenslagen.

Wat en Hoe

Je weet het cruciale onderscheid tussen het Wat (beleid: wat je wilt doen) en het Hoe (strategie: de manier waarop je iets wilt doen). Dit onderscheid wordt vaak niet of onvoldoende gezien (zowel privé als in het werk), waardoor dingen niet lukken. Het Wat en het Hoe zijn twee verschillende fasen in het realiseren van wat je ook maar wilt.

Passie

Je ontdekt je passie, ontwikkelt dat en leeft het na. Dat je je passie nog niet ontdekt hebt, komt omdat je in je jeugd niet bent aangemoedigd en niet bent gefaciliteerd in dingen die je leuk vond. Dat is de reden waarom mensen wel dingen kunnen opnoemen die ze leuk vinden, maar die ze vervolgens niet beoefenen.

Hier en Nu

En last but not least: je leeft in het Hier en Nu, zonder de emotionele pijn uit je jeugd en zonder angst voor de toekomst. Nu leef je mogelijk nog met de pijn van je jeugd en vanuit de angst voor de toekomst. Loslaten = krijgen. Loslaten is niet een leven lijden maar een leven leiden. Laat voor jou deze Landelijke Loslaatdag de aanleiding zijn om alsnog jezelf emotioneel op te voeden

resultaten behalen

Wanneer merk je resultaat?

Je merkt resultaat van het loslaten zodra je ermee begint. Dus onmiddellijk vanaf het moment dat je begint met loslaten. Vanaf het moment dat je met loslaten begint, wordt het al anders. 

Elke dag jouw eigen Landelijke Loslaatdag

Een Landelijke Loslaatdag is een heel goed initiatief. Een Landelijke Loslaatdag maakt dat die dag de focus komt te liggen op wat loslaten voor jouw leven kan betekenen. Door mijn patronen van vroeger los te laten, heb ik in feite elke dag mijn eigen Landelijke Loslaatdag. Het is een way of live geworden waardoor ik een gelukkig makend en voldoening schenkend leven leid. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.