Loslaten van stress

Stress

Loslaten van stress. Stress is een veelgebruikt en vooral algemeen woord om een bepaald psychologisch ongemak aan te duiden. Stress is zo een containerbegrip geworden. Een beetje stress pakt goed uit en houdt je scherp.

Omslagpunt

Bij veel stress werkt het averechts. Een beetje stress wordt doorgaans ook gedurende een kortere periode ervaren. Grotere stress wordt gedurende een langere periode ervaren en bouwt zich langzaam op. In deze langzame opbouw, met momenten van meer en minder stress, zit hem het gevaar, want wanneer is het nou te veel? Mensen die burn-out zijn geraakt, zoals ik destijds, hebben dat omslagpunt niet tijdig herkend. Door mijn herstel heb ik de vele signalen ingezien die ik daarvoor niet gezien had. Als je die signalen kunt herkennen, kun je ze ook voorkomen. Zo kun je voorkomen dat je van stress over gaat naar een burn-out. 

Ratio

Mensen die stress ervaren, ervaren onrust en een bepaalde spanning. Een beetje en tijdelijke stress, daar is niets mis mee, bijvoorbeeld naar een bepaalde activiteit (een wedstrijd) of prestatie toe (een presentatie houden bijvoorbeeld). De onrust en spanning zijn er niet voor niets en zijn terecht. Jouw lichaam bedot jou niet. Het is jouw ratio die jou bedot door die stresssignalen niet meteen serieus te nemen. 

Aanhoudende stress

Juist langer aanhoudende stress die niet weggaat, is stress waar je aandacht aan zou moeten besteden. Je hebt die stress namelijk niet voor niets. Ik denk dat langer aanhoudende stress, stress is dat langer dan een maand voortduurt. 

Omstandigheden

Als je langer aanhoudende stress ervaart, zitten er in jouw leefomstandigheden aspecten die niet goed voor jou zijn, die jij niet wilt. Je voelt je er ongemakkelijk bij of ze stuiten je tegen de borst. Het zijn niet zo zeer deze voor jou onprettige omstandigheden die jouw stress in stand houden, maar het feit dat je zelf niet bij machte bent iets aan deze voor jou onprettige omstandigheden te doen. 

Onmacht

Jouw eigen machteloosheid en onmacht in de situatie of omgeving waarin je verkeert, maakt dat de stress zich langzaam kan opbouwen. Stress is dan een lichamelijke reactie van jouw lichaam. Kon jouw lichaam tegen jou praten, zou het zeggen: “Ik wil dit niet meer” of ” Ik wil dit niet meer op deze manier.” Wat ‘dit’ is, weten mensen vaak globaal wel: relatie (bijvoorbeeld te veel ruzies of angst voor weggaan partner) of werk (naderend ontslag? naderende verplichte overplaatsing met veel langere reistijd? e.d.).

 

Toch is het niet deze gebeurtenis (of welke gebeurtenis dan ook) die de stress veroorzaakt, want er zijn ook veel mensen die hier geen stress door ontwikkelen en in plaats daarvan adequaat handelen. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Iemand met stress is niet in staat om te gaan met de situatie waar zij/hij in verkeert.

Redenen

De stress ontstaat omdat je niet in staat bent te dealen met de situatie (welke stressveroorzakende situatie dan ook) waarin je verkeert. Hiervan kunnen de redenen divers zijn: angst, gebrek aan vaardigheden, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, onduidelijkheid (en niet de vaardigheden om hierover door middel van vragen duidelijkheid te verkrijgen). Vaak spelen meerdere van deze redenen een rol. 

Mix

De oorzaak hiervan zit in iemands eigen jeugd. Vandaar dat niet iedereen van dezelfde gebeurtenissen in de stress raakt en andere mensen wel. Het is een mix van onduidelijkheid, onzekerheid en gebrek aan vaardigheden die sowieso een rol spelen bij mensen die stress ervaren. 

Signaal

Ook hebben ze niet door hoe ze op deze manier zelf hun stress niet alleen veroorzaakt hebben, maar deze ook in stand houden. Stress is dan een logische lichamelijke reactie op iemands eigen onmacht. Stress is daarom een belangrijk signaal. Als je een dergelijk signaal negeert, door bijvoorbeeld te hopen dat het ‘vanzelf’ wel weg zal gaan of dat de situatie ‘vanzelf’ wel een keer zal overgaan, zal het alleen maar toenemen, omdat je zult blijven handelen vanuit je eigen onmacht.

Logisch

Jouw onmacht is logisch vanuit je jeugd. Je hebt in de situatie waarin je verkeert (ongeacht of dat relatie of werk of bijvoorbeeld je contacten met je ouders/kinderen/broers of zussen betreft) sowieso een aantal signalen gemist. Dat je die miste, komt omdat ze jouw blinde vlekken vanuit jouw jeugd vormden.

Onbewuste drijfveren

Daarnaast heb je een aantal signalen die je wel zag, niet serieus genomen. Ook dat deed je vanuit je jeugd en zij vormden jouw overlevingsmechanismen. Dat kunnen gedachten zijn als Het zal we loslopen, Ik wacht tot (-) weg is, Ik heb gelijk en ik zal het krijgen ook, en dergelijke. We zijn ons niet altijd bewust van (al) onze eigen onbewuste drijfveren en gedachten. 

Toeneemt

Dit zijn onze (vaak onbewuste) drijfveren van waaruit we handelen of juist niet handelen en die ervoor zorgen dat we de stress laten voortduren, waardoor deze toeneemt. Dat de stress toeneemt, komt omdat we niet meer dan ons eigen handelingsrepertoire hebben en van meer van hetzelfde krijg je meer van hetzelfde. 

Triggert

Onze onbewust drijfveren van waaruit we handelen, vloeien voort uit onze patronen van vroeger. De gebeurtenis of situatie die bij jou de stress triggert, triggert overeenkomstige situaties en/of omstandigheden uit jouw jeugd. Ook toen was je onmachtig te handelen, wat als kind logisch is. Nu ben je echter nog steeds onmachtig om in situaties die lijken op situatie uit je jeugd gepast of functioneel te reageren, omdat je niet geleerd hebt dergelijke situaties te herkennen én omdat je niet de vaardigheden hebt om gepast te reageren op de/een situatie waar je nu nog stress van ervaart.

Kortom: De oorzaak van jouw stress ligt in patronen van vroeger, die ‘slechts’ worden getriggerd door een huidige gebeurtenis, situatie, omgeving of omstandigheid. Wil je van je stress af, dan is het nodig om inzicht te krijgen in die patronen van vroeger en in de manier waarop je die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Dat is namelijk te veranderen door het aanleren van concrete gedrags- en communicatievaardigheden. Het zijn normale gedrags- en communicatievaardigheden die je in je jeugd niet hebt meegekregen en die heel goed alsnog zijn aan te leren. Loslaten van stress is dus het loslaten van je patronen van vroeger. Loslaten van je patronen van vroeger zal je sowieso geen windeieren leggen. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.