Loslaten van stress

Stress

Loslaten van stress. Stress is een veelgebruikt en vooral algemeen woord om een bepaald psychologisch ongemak aan te duiden. Stress is zo een containerbegrip geworden. Een beetje stress pakt goed uit en houdt je scherp.

 

stress

Omslagpunt

Bij veel stress werkt het averechts. Een beetje stress wordt doorgaans ook gedurende een kortere periode ervaren. Grotere stress wordt gedurende een langere periode ervaren en bouwt zich langzaam op. In deze langzame opbouw, met momenten van meer en minder stress, zit hem het gevaar, want wanneer is het nou te veel? Mensen die burn-out zijn geraakt, zoals ik destijds, hebben dat omslagpunt niet tijdig herkend. Door mijn herstel heb ik de vele signalen ingezien die ik daarvoor niet gezien had. Als je die signalen kunt herkennen, kun je ze ook voorkomen. Zo kun je voorkomen dat je van stress over gaat naar een burn-out. 

Ratio

Mensen die stress ervaren, ervaren onrust en een bepaalde spanning. Een beetje en tijdelijke stress, daar is niets mis mee, bijvoorbeeld naar een bepaalde activiteit (een wedstrijd) of prestatie toe (een presentatie houden bijvoorbeeld). De onrust en spanning zijn er niet voor niets en zijn terecht. Jouw lichaam bedot jou niet. Het is jouw ratio die jou bedot door die stresssignalen niet meteen serieus te nemen. 

Aanhoudende stress

Juist langer aanhoudende stress die niet weggaat, is stress waar je aandacht aan zou moeten besteden. Je hebt die stress namelijk niet voor niets. Ik denk dat langer aanhoudende stress, stress is dat langer dan een maand voortduurt. 

Omstandigheden

Als je langer aanhoudende stress ervaart, zitten er in jouw leefomstandigheden aspecten die niet goed voor jou zijn, die jij niet wilt. Je voelt je er ongemakkelijk bij of ze stuiten je tegen de borst. Het zijn niet zo zeer deze voor jou onprettige omstandigheden die jouw stress in stand houden, maar het feit dat je zelf niet bij machte bent iets aan deze voor jou onprettige omstandigheden te doen. 

Onmacht

Jouw eigen machteloosheid en onmacht in de situatie of omgeving waarin je verkeert, maakt dat de stress zich langzaam kan opbouwen. Stress is dan een lichamelijke reactie van jouw lichaam. Kon jouw lichaam tegen jou praten, zou het zeggen: “Ik wil dit niet meer” of ” Ik wil dit niet meer op deze manier.” Wat ‘dit’ is, weten mensen vaak globaal wel: relatie (bijvoorbeeld te veel ruzies of angst voor weggaan partner) of werk (naderend ontslag? naderende verplichte overplaatsing met veel langere reistijd? e.d.).

 

machteloosheid

Toch is het niet deze gebeurtenis (of welke gebeurtenis dan ook) die de stress veroorzaakt, want er zijn ook veel mensen die hier geen stress door ontwikkelen en in plaats daarvan adequaat handelen. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Iemand met stress is niet in staat om te gaan met de situatie waar zij/hij in verkeert.

Redenen

De stress ontstaat omdat je niet in staat bent te dealen met de situatie (welke stressveroorzakende situatie dan ook) waarin je verkeert. Hiervan kunnen de redenen divers zijn: angst, gebrek aan vaardigheden, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, onduidelijkheid (en niet de vaardigheden om hierover door middel van vragen duidelijkheid te verkrijgen). Vaak spelen meerdere van deze redenen een rol. 

Mix

De oorzaak hiervan zit in iemands eigen jeugd. Vandaar dat niet iedereen van dezelfde gebeurtenissen in de stress raakt en andere mensen wel. Het is een mix van onduidelijkheid, onzekerheid en gebrek aan vaardigheden die sowieso een rol spelen bij mensen die stress ervaren. 

Signaal

Ook hebben ze niet door hoe ze op deze manier zelf hun stress niet alleen veroorzaakt hebben, maar deze ook in stand houden. Stress is dan een logische lichamelijke reactie op iemands eigen onmacht. Stress is daarom een belangrijk signaal. Als je een dergelijk signaal negeert, door bijvoorbeeld te hopen dat het ‘vanzelf’ wel weg zal gaan of dat de situatie ‘vanzelf’ wel een keer zal overgaan, zal het alleen maar toenemen, omdat je zult blijven handelen vanuit je eigen onmacht.

Logisch

Jouw onmacht is logisch vanuit je jeugd. Je hebt in de situatie waarin je verkeert (ongeacht of dat relatie of werk of bijvoorbeeld je contacten met je ouders/kinderen/broers of zussen betreft) sowieso een aantal signalen gemist. Dat je die miste, komt omdat ze jouw blinde vlekken vanuit jouw jeugd vormden.

Onbewuste drijfveren

Daarnaast heb je een aantal signalen die je wel zag, niet serieus genomen. Ook dat deed je vanuit je jeugd en zij vormden jouw overlevingsmechanismen. Dat kunnen gedachten zijn als Het zal we loslopen, Ik wacht tot (-) weg is, Ik heb gelijk en ik zal het krijgen ook, en dergelijke. We zijn ons niet altijd bewust van (al) onze eigen onbewuste drijfveren en gedachten. 

Toeneemt

Dit zijn onze (vaak onbewuste) drijfveren van waaruit we handelen of juist niet handelen en die ervoor zorgen dat we de stress laten voortduren, waardoor deze toeneemt. Dat de stress toeneemt, komt omdat we niet meer dan ons eigen handelingsrepertoire hebben en van meer van hetzelfde krijg je meer van hetzelfde. 

Triggert

Onze onbewust drijfveren van waaruit we handelen, vloeien voort uit onze patronen van vroeger. De gebeurtenis of situatie die bij jou de stress triggert, triggert overeenkomstige situaties en/of omstandigheden uit jouw jeugd. Ook toen was je onmachtig te handelen, wat als kind logisch is. Nu ben je echter nog steeds onmachtig om in situaties die lijken op situatie uit je jeugd gepast of functioneel te reageren, omdat je niet geleerd hebt dergelijke situaties te herkennen én omdat je niet de vaardigheden hebt om gepast te reageren op de/een situatie waar je nu nog stress van ervaart.

Kortom: De oorzaak van jouw stress ligt in patronen van vroeger, die ‘slechts’ worden getriggerd door een huidige gebeurtenis, situatie, omgeving of omstandigheid. Wil je van je stress af, dan is het nodig om inzicht te krijgen in die patronen van vroeger en in de manier waarop je die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Dat is namelijk te veranderen door het aanleren van concrete gedrags- en communicatievaardigheden. Het zijn normale gedrags- en communicatievaardigheden die je in je jeugd niet hebt meegekregen en die heel goed alsnog zijn aan te leren. Loslaten van stress is dus het loslaten van je patronen van vroeger. Loslaten van je patronen van vroeger zal je sowieso geen windeieren leggen. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178