Stress loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Stress loslaten

Stress is een veelgebruikt en vooral algemeen woord om een bepaald psychologisch ongemak aan te duiden. Stress is zo een containerbegrip geworden. Een beetje stress pakt goed uit en houdt je scherp. Beschadigende stress loslaten is heel goed mogelijk. 

Omslagpunt

Bij veel stress werkt het averechts. Een beetje stress wordt doorgaans ook gedurende een kortere periode ervaren. Grotere stress wordt gedurende een langere periode ervaren en bouwt zich langzaam op. In deze langzame opbouw, met momenten van meer en minder stress, zit hem het gevaar, want wanneer is het nou te veel?

Burn-out

Mensen die burn-out zijn geraakt, zoals ik destijds, hebben dat omslagpunt niet tijdig herkend. Door mijn herstel heb ik de vele signalen ingezien die ik daarvoor niet gezien had. Als je die signalen kunt herkennen, kun je ze ook voorkomen. Zo kun je voorkomen dat je van stress over gaat naar een burn-out. 

Ratio

Mensen die stress ervaren, ervaren onrust en een bepaalde spanning. Een beetje en tijdelijke stress, daar is niets mis mee, bijvoorbeeld naar een bepaalde activiteit (een wedstrijd) of prestatie toe (een presentatie houden bijvoorbeeld). De onrust en spanning zijn er niet voor niets en zijn terecht. Jouw lichaam bedot jou niet. Het is jouw ratio die jou bedot door die stresssignalen niet meteen serieus te nemen. 

Aanhoudende stress

Juist langer aanhoudende stress die niet weggaat, is stress waar je aandacht aan zou moeten besteden. Je hebt die stress namelijk niet voor niets. Ik denk dat langer aanhoudende stress, stress is dat langer dan een maand voortduurt. Aanhoudende stress loslaten heeft een enorm positief effect op je gezondheid. 

Omstandigheden

Als je langer aanhoudende stress ervaart, zitten er in jouw leefomstandigheden aspecten die niet goed voor jou zijn, die jij niet wilt. Je voelt je er ongemakkelijk bij of ze stuiten je tegen de borst. Het zijn niet zo zeer deze voor jou onprettige omstandigheden die jouw stress in stand houden, maar het feit dat je zelf niet bij machte bent iets aan deze voor jou onprettige omstandigheden te doen. 

Onmacht

Jouw eigen machteloosheid en onmacht in de situatie of omgeving waarin je verkeert, maakt dat de stress zich langzaam kan opbouwen. Stress is dan een lichamelijke reactie van jouw lichaam. Kon jouw lichaam tegen jou praten, zou het zeggen: “Ik wil dit niet meer” of ” Ik wil dit niet meer op deze manier.” Wat ‘dit’ is, weten mensen vaak globaal wel: relatie (bijvoorbeeld te veel ruzies of angst voor weggaan partner) of werk (naderend ontslag? naderende verplichte overplaatsing met veel langere reistijd? e.d.).

Adequaat handelen

Toch is het niet deze gebeurtenis (of welke gebeurtenis dan ook) die de stress veroorzaakt, want er zijn ook veel mensen die hier geen stress door ontwikkelen en in plaats daarvan adequaat handelen. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Iemand met stress is niet in staat om te gaan met de situatie waar zij/hij in verkeert.

Redenen

De stress ontstaat omdat je niet in staat bent te dealen met de situatie (welke stressveroorzakende situatie dan ook) waarin je verkeert. Hiervan kunnen de redenen divers zijn: angst, gebrek aan vaardigheden, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, onduidelijkheid (en niet de vaardigheden om hierover door middel van vragen duidelijkheid te verkrijgen). Vaak spelen meerdere van deze redenen een rol. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Mix

De oorzaak hiervan zit in iemands eigen jeugd. Vandaar dat niet iedereen van dezelfde gebeurtenissen in de stress raakt en andere mensen wel. Het is een mix van onduidelijkheid, onzekerheid en gebrek aan vaardigheden die sowieso een rol spelen bij mensen die stress ervaren. Stress loslaten houdt in dat je inzicht nodig hebt in die onderliggende patronen van vroeger. 

Signaal

Ook hebben ze niet door hoe ze op deze manier zelf hun stress niet alleen veroorzaakt hebben, maar deze ook in stand houden. Stress is dan een logische lichamelijke reactie op iemands eigen onmacht. Stress is daarom een belangrijk signaal. Als je een dergelijk signaal negeert, door bijvoorbeeld te hopen dat het ‘vanzelf’ wel weg zal gaan of dat de situatie ‘vanzelf’ wel een keer zal overgaan, zal het alleen maar toenemen, omdat je zult blijven handelen vanuit je eigen onmacht.

Logisch

Jouw onmacht is logisch vanuit je jeugd. Je hebt in de situatie waarin je verkeert (ongeacht of dat relatie of werk of bijvoorbeeld je contacten met je ouders/kinderen/broers of zussen betreft) sowieso een aantal signalen gemist. Dat je die miste, komt omdat ze jouw blinde vlekken vanuit jouw jeugd vormden.

Onbewuste drijfveren

Daarnaast heb je een aantal signalen die je wel zag, niet serieus genomen. Ook dat deed je vanuit je jeugd en zij vormden jouw overlevingsmechanismen. Dat kunnen gedachten zijn als Het zal we loslopen, Ik wacht tot (-) weg is, Ik heb gelijk en ik zal het krijgen ook, en dergelijke. We zijn ons niet altijd bewust van (al) onze eigen onbewuste drijfveren en gedachten. Stress loslaten houdt in dat je inzicht krijgt in je overlevingsmechanismen. 

Toeneemt

Dit zijn onze (vaak onbewuste) drijfveren van waaruit we handelen of juist niet handelen en die ervoor zorgen dat we de stress laten voortduren, waardoor deze toeneemt. Dat de stress toeneemt, komt omdat we niet meer dan ons eigen handelingsrepertoire hebben en van meer van hetzelfde krijg je meer van hetzelfde. 

Triggert

Onze onbewust drijfveren van waaruit we handelen, vloeien voort uit onze patronen van vroeger. De gebeurtenis of situatie die bij jou de stress triggert, triggert overeenkomstige situaties en/of omstandigheden uit jouw jeugd. Ook toen was je onmachtig te handelen, wat als kind logisch is. Nu ben je echter nog steeds onmachtig om in situaties die lijken op situatie uit je jeugd gepast of functioneel te reageren, omdat je niet geleerd hebt dergelijke situaties te herkennen én omdat je niet de vaardigheden hebt om gepast te reageren op de/een situatie waar je nu nog stress van ervaart.

Inzicht

De oorzaak van jouw stress ligt in patronen van vroeger, die ‘slechts’ worden getriggerd door een huidige gebeurtenis, situatie, omgeving of omstandigheid. Wil je je stress loslaten, dan is het nodig om inzicht te krijgen in die patronen van vroeger en in de manier waarop je die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Dat is namelijk te veranderen door het aanleren van concrete gedrags- en communicatievaardigheden.

Vaardigheden

Het zijn normale gedrags- en communicatievaardigheden die je in je jeugd niet hebt meegekregen en die heel goed alsnog zijn aan te leren. Stress loslaten is daarom het loslaten van je patronen van vroeger. Loslaten van je patronen van vroeger zal je sowieso geen windeieren leggen. 


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel