Loslaten van onzekerheid

Ammy van BedafSymptomen

Onzekerheid

Loslaten van onzekerheid omvat, behalve onzekerheid, ook zelfvertrouwen, twijfel, het niet kunnen maken van keuzes en het niet weten wat je wilt.

 

onzekerheid

 

Onzekerheid

De onzekerheid kan over allerlei onderwerpen en situaties gaan, maar de onderliggende essentie blijkt vaak te zijn dat je twijfelt aan je eigen waarnemingen.
Je begrijpt die waarnemingen niet, snapt niet wat er aan de hand is of hoe het heeft kunnen gebeuren. Je hebt geen zicht op je eigen aandeel en hoe dat zich verhoudt tot andermans aandeel.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Demotivatie

Een heel belangrijke reden van het niet weten wat je wilt is demotivatie. Het gebeurt vaak dat we niet door hebben dat we iets minder leuk vinden dan we denken. Het dingen tegen onze zin doen hebben we meegekregen in onze opvoeding. Later vinden we het normaal dat we dingen tegen onze zin zouden doen, omdat we denken dat het er bij hoort. 

Keuzes

Dit is de oorzaak van je onzekerheid en dat je niet weet welke keuzes je zou kunnen maken. Het lijkt dan of je niet in staat bent om keuzes te maken, maar dat is logisch als de situatie niet inzichtelijk is. De gebeurtenis wordt dan vooral waargenomen vanuit je eigen emoties. Dit maakt het moeilijk en soms onmogelijk om een situatie te zien vanuit andermans perspectief of als een toeschouwer.

Boosheid

Wat ook vaak niet in beeld komt, is wat je er zelf bij voelde. Een emotie als boosheid is een fysieke en zichtbare uiting van je gevoel. Het is makkelijker om een emotie als boosheid te hebben, dan om te beseffen wat de gebeurtenis werkelijk met jou doet (zoals verdriet of teleurstelling) en wat je er vervolgens van vindt. Onder boosheid zit vrijwel altijd niet geuit verdriet.

Emoties

Voor het kunnen maken van keuzes is het nodig dat je inzicht hebt in wat er aan de hand is. Voor iemand die geleid wordt door emoties is het moeilijk om te zien wat er feitelijk aan de hand is, want daarvoor is het nodig dat de situatie wordt afgeschild van de emoties. Als je je eigen door emoties ingegeven gedrag inzichtelijk hebt, kun je zien wat de feitelijkheden zijn.

Conflict

Belangrijk hierbij is dat vrijwel altijd datgene wat er op de inhoud speelt (bijvoorbeeld ruzie over geld) wordt uitgevochten op betrekkingsniveau, dat wil zeggen op de bejegening die men van de ander ervaart. En de bejegening gaat vrijwel altijd om het zich niet serieus genomen voelen.

En dat geldt, gek genoeg, vaak voor beide partijen. Wanneer beide partijen zich door emoties laten leiden, is er een conflict. Als een van beide partijen zich hieraan weet te onttrekken, is er geen conflict. Voor een conflict heb je namelijk minimaal twee partijen nodig.

Onzekerheid

Vanuit het zich niet serieus genomen voelen, kun je impulsief en vanuit emoties handelen. Wat voor de ander de aanleiding vormt om hier weer (verbolgen of verongelijkt) op te reageren vanuit diens eigen emoties.

Interpunctieproblematiek

Dit wordt ‘de interpunctieproblematiek’ genoemd: de een reageert omdat de ander…. waarop de ander weer reageert omdat de een…. Enzovoorts. En voor je het weet ben je dagen verder en weet je niet  meer hoe het allemaal begonnen is. Vaak is dat dan ook iets futiels. Dat komt omdat het daar niet over ging (de inhoud) maar over de bejegening (het je niet serieus genomen voelen).

Trigger

Dat je zo geraakt kunt worden als je je niet serieus genomen voelt, komt omdat het iets raakt uit je verleden. Als kind heb je je niet altijd serieus genomen gevoeld door je ouders. De gebeurtenissen in jouw volwassen leven triggeren dan deze onbewuste associatie met vroeger. Dat is de reden dat een huidig conflict of ruzie nooit de echte reden/oorzaak is van je boosheid, ergernis of frustratie.

Weggestopte emoties

Je huidige boosheid wordt veroorzaakt doordat weggestopte emoties van vroeger worden getriggerd door de huidige gebeurtenis. Als die vroeger weggestopte boosheid er namelijk niet zou zijn, zou die nu niet zo kunnen worden getriggerd en zou je een constructieve, functionele en emotioneel gezonde reactie kunnen laten zien op het (domme, stomme, gemene, ongeïnteresseerde, verwijtbare, e.d.) gedrag van de ander.

Je hebt dan dat (domme, enz.) gedrag voor het inkoppen, maar dat je dat nog niet kunt, komt omdat je in je patronen uit je eigen jeugd wordt geraakt, waarbij de huidige casus/situatie/gebeurtenis dan niet meer dan een trigger is van die patronen van vroeger.

Misbruik

Affectieve verwaarlozing

De manieren waarop je als kind niet serieus genomen werd, zijn zeer divers. Dat is het geval als je onvoldoende of geen aandacht, waardering, erkenning of bevestiging hebt gehad, en als je geen troost, aanmoedigingen en complimenten hebt gekregen. OOk als je je niet gehoord hebt gevoeld of niet serieus genomen hebt gevoeld. 

Geestelijke mishandeling

Een andere oorzaak zit in het naar beneden gehaald worden. Je krijgt de boodschap dat je het niet goed doet. Of  je krijgt de boodschap dat iets door jou komt. Je kunt ook worden uitgescholden, of worden bedreigd of worden genegeerd. Als je als kind getuige bent geweest van spanningen, ruzies of meningsverschillen tussen je ouders is dit ook bedreigend en beschadigend voor een kind.

Emotioneel misbruik

Je hebt te doen gehad met (een van) je ouders. Hierdoor heb je jezelf misschien ontzien en weggecijferd, om niet nog meer ‘last’ te veroorzaken. Je veroorzaakte geen last, maar dacht dat dat wel het geval was. Je ging je ouders helpen of verzorgen of je nam taken over in het huishouden of in het bedrijf van je ouders. De emotionele voeding als aandacht e.d. ging hierdoor in de omgekeerde richting: van jou naar je ouders, in plaats van zoals het hoort: van je ouders naar jou. Daarnaast kan een oorzaak zitten in lichamelijke mishandeling of in seksueel misbruik.

Ontkenning

In al deze situaties wordt jouw eigenheid ontkend.
Als zich dat later in een relatie of op het werk of in een ander conflict herhaalt, worden die patronen van vroeger geraakt zonder dat je dat op dat moment door hebt. En dit geldt ook voor de andere partij waar je de ruzie of het conflict mee hebt: ook die wordt op zo’n moment getriggerd in haar/zijn eigen patronen van vroeger.

Situatie veranderen

De oplossing zit niet bij de ander, want je kunt alleen jouw eigen aandeel veranderen. Daarvoor is het nodig dat je jouw eigen aandeel inziet. Met het willen veranderen van de ander ben je juist bezig jouw patronen van vroeger te verstevigen. Je kunt alleen jouw eigen positie in de situatie veranderen. Dat is tevens de enige mogelijkheid om de situatie ten goede te veranderen. En juist als je jouw eigen aandeel inziet en verandert, komt er uit waar jij vrede mee hebt.

Wat wil je?

Al het bovengenoemde speelt een rol om te weten wat je wilt met een situatie, zowel in privé (met partner, kinderen of ouders) als op je werk (met collega’s, bazen of klanten), zowel in loondienst als met een eigen bedrijf.

Jouw aandeel

Om te weten hoe je het best kunt omgaan met een situatie, is het nodig dat je inzicht hebt in de feitelijke gebeurtenissen, in de volgorde daarvan en in jouw eigen aandeel hierin. Als je jouw eigen aandeel hierin duidelijk hebt, heb je hierdoor vervolgens ook andermans aandeel helder. Dus om het aandeel van anderen inzichtelijk te krijgen, is het nodig dat je eerst je eigen aandeel inzichtelijk krijgt.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Onderliggende motieven

Als je daarnaast  inzicht hebt in jouw onderliggende motieven en drijfveren en beweegredenen, kun je vervolgens bepalen wat je diep in je hart echt wilt en hoe jij dat, in jouw specifieke situatie, kunt realiseren. Dan heb je ook inzicht in jouw terechte twijfels, in jouw onzekerheid, in jouw gevoelens en waarom je er tot nu toe niet uit kwam.

Onzekerheid

Kortom: jouw onzekerheid en het niet weten wat je wilt en het niet kunnen maken van keuzes gaat niet alleen over de gebeurtenis of situatie op zich. Als je jouw eigen aandeel inzichtelijk hebt, weet je ook het aandeel van anderen in jouw situatie en kun je op grond hiervan bepalen wat je echt wilt en hoe je dat kunt realiseren.

Ervaar je onzekerheid ten aanzien van je relatie?


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel