Loslaten van onzekerheid

Ammy van BedafGeen categorie

Onzekerheid

Loslaten van onzekerheid omvat, behalve onzekerheid, ook zelfvertrouwen, twijfel, het niet kunnen maken van keuzes en het niet weten wat je wilt.

Onzekerheid

De onzekerheid kan over allerlei onderwerpen en situaties gaan, maar de onderliggende essentie blijkt vaak te zijn dat je twijfelt aan je eigen waarnemingen.

Je begrijpt die waarnemingen niet, snapt niet wat er aan de hand is of hoe het heeft kunnen gebeuren. Je hebt geen zicht op je eigen aandeel en hoe dat zich verhoudt tot andermans aandeel.

Keuzes

Dit is de oorzaak van je onzekerheid en dat je niet weet welke keuzes je zou kunnen maken. Het lijkt dan of je niet in staat bent om keuzes te maken, maar dat is logisch als de situatie niet inzichtelijk is. De gebeurtenis wordt dan vooral waargenomen vanuit je eigen emoties. Dit maakt het moeilijk en soms onmogelijk om een situatie te zien vanuit andermans perspectief of als een toeschouwer.

Boosheid

Wat ook vaak niet in beeld komt, is wat je er zelf bij voelde. Een emotie als boosheid is een fysieke en zichtbare uiting van je gevoel. Het is makkelijker om een emotie als boosheid te hebben, dan om te beseffen wat de gebeurtenis werkelijk met jou doet (zoals verdriet of teleurstelling) en wat je er vervolgens van vindt. Onder boosheid zit altijd niet geuit verdriet.

Emoties

Voor het kunnen maken van keuzes is het nodig dat je inzicht hebt in wat er aan de hand is. Voor iemand die geleid wordt door emoties is het moeilijk om te zien wat er feitelijk aan de hand is, want daarvoor is het nodig dat de situatie wordt afgeschild van de emoties. Als je je eigen door emoties ingegeven gedrag inzichtelijk hebt, kun je zien wat de feitelijkheden zijn.

Conflict

Belangrijk hierbij is dat vrijwel altijd datgene wat er op de inhoud speelt (bijvoorbeeld ruzie over geld) wordt uitgevochten op betrekkingsniveau, dat wil zeggen op de bejegening die men van de ander ervaart. En de bejegening gaat vrijwel altijd om het niet serieus genomen zijn.

En dat geldt, gek genoeg, vaak voor beide partijen. Alleen als beide partijen zich door emoties laten leiden, is er een conflict. Als een van beide partijen zich hieraan weet te onttrekken, is er geen conflict. Voor een conflict heb je namelijk minimaal twee partijen nodig.

Onzekerheid

Vanuit het zich niet serieus genomen voelen, handel je impulsief en vanuit emoties. Wat voor de ander de aanleiding vormt om hier weer (verbolgen of verongelijkt) op te reageren vanuit diens eigen emoties.

Interpunctieproblematiek

Dit wordt ‘de interpunctieproblematiek’ genoemd: de een reageert omdat de ander…. waarop de ander weer reageert omdat de een…. Enzovoorts. En voor je het weet ben je dagen of weken verder en weet je niet  meer hoe het allemaal begonnen is. Vaak is dat dan ook iets futiels. Dat komt omdat het daar niet over ging (de inhoud) maar over de bejegening (het je niet serieus genomen voelen).

Trigger

Dat je zo geraakt kunt worden als je je niet serieus genomen voelt, komt omdat het iets raakt uit je verleden. Als kind heb je je dan ook niet serieus genomen gevoeld door je ouders. De gebeurtenissen in jouw volwassen leven triggeren dan deze onbewuste associatie met vroeger. Dat is de reden dat een huidig conflict of ruzie nooit de echte reden/oorzaak is van je boosheid, ergernis of frustratie.

Weggestopte emoties

Je huidige boosheid wordt veroorzaakt doordat weggestopte emoties van vroeger worden getriggerd door de huidige gebeurtenis.

Als die vroeger weggestopte boosheid er namelijk niet zou zijn, zou die nu niet zo kunnen worden getriggerd en zou je een constructieve, functionele en emotioneel gezonde reactie kunnen laten zien op het (domme, stomme, gemene, ongeïnteresseerde, verwijtbare, e.d.) gedrag van de ander.

Je hebt dan dat (domme, enz.) gedrag voor het inkoppen, maar dat het niet zo werkt, komt omdat je in je patronen uit je eigen jeugd wordt geraakt, waarbij de huidige casus/situatie/gebeurtenis dan niet meer dan een trigger is van die patronen van vroeger.

Misbruik

Affectieve verwaarlozing

De manieren waarop je als kind niet serieus genomen werd, zijn zeer divers. Dat is het geval als je geen aandacht, waardering, erkenning of bevestiging hebt gehad, als je je niet gehoord hebt gevoeld, als je niet goed was zoals je was, als het nooit goed genoeg was (dit is affectieve verwaarlozing).

Geestelijke mishandeling

Een andere oorzaak zit in verbaal geweld dat je hebt ondergaan waarbij anderen of jij naar beneden werden gehaald, werden uitgescholden, of werden bedreigd, of als er spanning was tussen jouw ouders of als jij of een ander gezinslid genegeerd werd (dit is geestelijke mishandeling).

Emotioneel misbruik

Een oorzaak kan zitten in het hebben willen helpen van (een van) je ouders met wie je te doen had (dit is emotioneel misbruik) of in lichamelijke mishandeling of in seksueel misbruik.

Ontkenning

In al deze situaties wordt jouw eigenheid ontkend.

Als dat later in een relatie of op het werk of in een ander conflict gebeurt, worden die patronen van vroeger geraakt zonder dat je dat op dat moment door hebt. En dit geldt ook voor de andere partij waar je de ruzie of het conflict mee hebt.

Situatie veranderen

Daar zit echter niet jouw oplossing, want je kunt alleen jouw eigen aandeel veranderen. Daarvoor is het nodig dat je jouw eigen aandeel inziet. Met het willen veranderen van de ander ben je juist bezig jouw patronen van vroeger te verstevigen.

Je kunt alleen jouw eigen positie in de situatie veranderen. Dat is tevens de enige mogelijkheid om de situatie te veranderen. En juist als je jouw eigen aandeel inziet en verandert, komt er uit waar jij vrede mee hebt.

Wat wil je?

Al het bovengenoemde speelt een rol om te weten wat je wilt met een situatie, zowel in privé (met partner, kinderen of ouders) als op je werk (met collega’s, bazen of klanten).

Jouw aandeel

Om te weten hoe je het best kunt omgaan met een situatie, is het nodig dat je inzicht hebt in de feitelijke gebeurtenissen, in de volgorde daarvan en in jouw eigen aandeel hierin. Als je jouw eigen aandeel hierin duidelijk hebt, heb je ook andermans aandeel duidelijk. Dus om het aandeel van anderen inzichtelijk te krijgen, is het nodig dat je jouw eigen aandeel inzichtelijk krijgt.

Onderliggende motieven

Als je daarnaast  inzicht hebt in jouw onderliggende motieven en drijfveren en beweegredenen, kun je vervolgens bepalen wat je diep in je hart echt wilt en hoe jij dat, in jouw specifieke situatie, kunt realiseren. Dan heb je ook inzicht in jouw terechte twijfels, in jouw onzekerheid, in jouw gevoelens en waarom je er tot nu toe niet uit kwam.

Onzekerheid

Kortom: jouw onzekerheid en het niet weten wat je wilt en het niet kunnen maken van keuzes gaat niet alleen over de gebeurtenis of situatie op zich. Als je jouw eigen aandeel inzichtelijk hebt, weet je ook het aandeel van anderen in jouw situatie en kun je op grond hiervan bepalen wat je echt wilt en hoe je dat kunt realiseren.