Loslaten van onzekerheid

Onzekerheid

Loslaten van onzekerheid omvat, behalve onzekerheid, ook zelfvertrouwen, twijfel, het niet kunnen maken van keuzes en het niet weten wat je wilt.

Onzekerheid

De onzekerheid kan over allerlei onderwerpen en situaties gaan, maar de onderliggende essentie blijkt vaak te zijn dat je twijfelt aan je eigen waarnemingen.

Je begrijpt die waarnemingen niet, snapt niet wat er aan de hand is of hoe het heeft kunnen gebeuren. Je hebt geen zicht op je eigen aandeel en hoe dat zich verhoudt tot andermans aandeel.

Keuzes

Dit is de oorzaak van je onzekerheid en dat je niet weet welke keuzes je zou kunnen maken. Het lijkt dan of je niet in staat bent om keuzes te maken, maar dat is logisch als de situatie niet inzichtelijk is. De gebeurtenis wordt dan vooral waargenomen vanuit je eigen emoties. Dit maakt het moeilijk en soms onmogelijk om een situatie te zien vanuit andermans perspectief of als een toeschouwer.

 

Onzekerheid

 

Boosheid

Wat ook vaak niet in beeld komt, is wat je er zelf bij voelde. Een emotie als boosheid is een fysieke en zichtbare uiting van je gevoel. Het is makkelijker om een emotie als boosheid te hebben, dan om te beseffen wat de gebeurtenis werkelijk met jou doet (zoals verdriet of teleurstelling) en wat je er vervolgens van vindt. Onder boosheid zit altijd niet geuit verdriet.

Emoties

Voor het kunnen maken van keuzes is het nodig dat je inzicht hebt in wat er aan de hand is. Voor iemand die geleid wordt door emoties is het moeilijk om te zien wat er feitelijk aan de hand is, want daarvoor is het nodig dat de situatie wordt afgeschild van de emoties. Als je je eigen door emoties ingegeven gedrag inzichtelijk hebt, kun je zien wat de feitelijkheden zijn.

Conflict

Belangrijk hierbij is dat vrijwel altijd datgene wat er op de inhoud speelt (bijvoorbeeld ruzie over geld) wordt uitgevochten op betrekkingsniveau, dat wil zeggen op de bejegening die men van de ander ervaart. En de bejegening gaat vrijwel altijd om het niet serieus genomen zijn.

En dat geldt, gek genoeg, vaak voor beide partijen. Alleen als beide partijen zich door emoties laten leiden, is er een conflict. Als een van beide partijen zich hieraan weet te onttrekken, is er geen conflict. Voor een conflict heb je namelijk minimaal twee partijen nodig.

Onzekerheid

Vanuit het zich niet serieus genomen voelen, handel je impulsief en vanuit emoties. Wat voor de ander de aanleiding vormt om hier weer (verbolgen of verongelijkt) op te reageren vanuit diens eigen emoties.

Interpunctieproblematiek

Dit wordt ‘de interpunctieproblematiek’ genoemd: de een reageert omdat de ander…. waarop de ander weer reageert omdat de een…. Enzovoorts. En voor je het weet ben je dagen of weken verder en weet je niet  meer hoe het allemaal begonnen is. Vaak is dat dan ook iets futiels. Dat komt omdat het daar niet over ging (de inhoud) maar over de bejegening (het je niet serieus genomen voelen).

Trigger

Dat je zo geraakt kunt worden als je je niet serieus genomen voelt, komt omdat het iets raakt uit je verleden. Als kind heb je je dan ook niet serieus genomen gevoeld door je ouders. De gebeurtenissen in jouw volwassen leven triggeren dan deze onbewuste associatie met vroeger. Dat is de reden dat een huidig conflict of ruzie nooit de echte reden/oorzaak is van je boosheid, ergernis of frustratie.

Weggestopte emoties

Je huidige boosheid wordt veroorzaakt doordat weggestopte emoties van vroeger worden getriggerd door de huidige gebeurtenis.

Als die vroeger weggestopte boosheid er namelijk niet zou zijn, zou die nu niet zo kunnen worden getriggerd en zou je een constructieve, functionele en emotioneel gezonde reactie kunnen laten zien op het (domme, stomme, gemene, ongeïnteresseerde, verwijtbare, e.d.) gedrag van de ander.

Je hebt dan dat (domme, enz.) gedrag voor het inkoppen, maar dat het niet zo werkt, komt omdat je in je patronen uit je eigen jeugd wordt geraakt, waarbij de huidige casus/situatie/gebeurtenis dan niet meer dan een trigger is van die patronen van vroeger.

Misbruik

Affectieve verwaarlozing

De manieren waarop je als kind niet serieus genomen werd, zijn zeer divers. Dat is het geval als je geen aandacht, waardering, erkenning of bevestiging hebt gehad, als je je niet gehoord hebt gevoeld, als je niet goed was zoals je was, als het nooit goed genoeg was (dit is affectieve verwaarlozing).

Geestelijke mishandeling

Een andere oorzaak zit in verbaal geweld dat je hebt ondergaan waarbij anderen of jij naar beneden werden gehaald, werden uitgescholden, of werden bedreigd, of als er spanning was tussen jouw ouders of als jij of een ander gezinslid genegeerd werd (dit is geestelijke mishandeling).

Emotioneel misbruik

Een oorzaak kan zitten in het hebben willen helpen van (een van) je ouders met wie je te doen had (dit is emotioneel misbruik) of in lichamelijke mishandeling of in seksueel misbruik.

Ontkenning

In al deze situaties wordt jouw eigenheid ontkend.

Als dat later in een relatie of op het werk of in een ander conflict gebeurt, worden die patronen van vroeger geraakt zonder dat je dat op dat moment door hebt. En dit geldt ook voor de andere partij waar je de ruzie of het conflict mee hebt.

Situatie veranderen

Daar zit echter niet jouw oplossing, want je kunt alleen jouw eigen aandeel veranderen. Daarvoor is het nodig dat je jouw eigen aandeel inziet. Met het willen veranderen van de ander ben je juist bezig jouw patronen van vroeger te verstevigen.

Je kunt alleen jouw eigen positie in de situatie veranderen. Dat is tevens de enige mogelijkheid om de situatie te veranderen. En juist als je jouw eigen aandeel inziet en verandert, komt er uit waar jij vrede mee hebt.

Wat wil je?

Al het bovengenoemde speelt een rol om te weten wat je wilt met een situatie, zowel in privé (met partner, kinderen of ouders) als op je werk (met collega’s, bazen of klanten).

Jouw aandeel

Om te weten hoe je het best kunt omgaan met een situatie, is het nodig dat je inzicht hebt in de feitelijke gebeurtenissen, in de volgorde daarvan en in jouw eigen aandeel hierin. Als je jouw eigen aandeel hierin duidelijk hebt, heb je ook andermans aandeel duidelijk. Dus om het aandeel van anderen inzichtelijk te krijgen, is het nodig dat je jouw eigen aandeel inzichtelijk krijgt.

Onderliggende motieven

Als je daarnaast  inzicht hebt in jouw onderliggende motieven en drijfveren en beweegredenen, kun je vervolgens bepalen wat je diep in je hart echt wilt en hoe jij dat, in jouw specifieke situatie, kunt realiseren. Dan heb je ook inzicht in jouw terechte twijfels, in jouw onzekerheid, in jouw gevoelens en waarom je er tot nu toe niet uit kwam.

Onzekerheid

Kortom: jouw onzekerheid en het niet weten wat je wilt en het niet kunnen maken van keuzes gaat niet alleen over de gebeurtenis of situatie op zich. Als je jouw eigen aandeel inzichtelijk hebt, weet je ook het aandeel van anderen in jouw situatie en kun je op grond hiervan bepalen wat je echt wilt en hoe je dat kunt realiseren.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

Afbeelding

Auteursrecht afbeelding: / 123RF Stockfoto