Loslaten van onveilige hechting door alsnog jezelf emotioneel op te voeden

Mensen die zich in hun jeugd niet emotioneel aan hun ouders hebben kunnen hechten, hebben zich tijdens de puberteit ook niet emotioneel kunnen onthechten van hun ouders. Door een niet veilige hechting met de ouders ontstaat bij het aangaan van relaties bindingsangst: het zich niet feitelijk en/of emotioneel kunnen/durven binden aan een partner.

Bindingsangst uit zich in aantrekken en afstoten binnen een relatie en in knipperlichtrelaties (een relatie die wisselend aan en weer uit gaat).

Als je partner bindingsangst heeft en het gaat niet goed in jullie relatie en je kunt hem moeilijk feitelijk en/of emotioneel loslaten, is de kans erg groot dat je zelf ook bindingsangst hebt. Vanuit jouw eigen bindingsangst zoek je namelijk onbewust een partner met wie een relatie onmogelijk is. Anders zou je hem of haar al veel eerder hebben kunnen loslaten, maar dat is nou net het enige wat je niet kunt.

Volgen hieronder vragen van klanten over bindingsangst, (on)veilige hechting en verlatingsangst:

Hoe verhoudt verlatingsangst zich tot bindingsangst? De uitingsvormen van bindingsangst zijn divers en vertonen complexe onderlinge verbanden. Verlatingsangst en bindingsangst zijn misschien wel beide aspecten van de angst om in de steek gelaten te worden. Tegelijkertijd kun je in je relatie niet in staat zijn om een emotionele verbinding met de partner aan te gaan. Zowel verlatingsangst als bindingsangst vloeien voort uit het in de jeugd niet hebben gehad van een veilige hechting met (een van) de ouders.

Is een bindingsprobleem hetzelfde als een hechtingsprobleem? Vanuit je onveilige hechting tijdens je jeugd heb je bindingsangst ontwikkeld en kun je je moeilijk of niet emotioneel hechten aan een partner. Een bindingsprobleem met je partner vloeit voort uit een hechtingsprobleem met je ouders.

Is het later in je leven nog mogelijk een veilige hechting met een partner aan te gaan? Als je jezelf alsnog emotioneel opvoedt en alsnog emotioneel ontwikkelt, is dat mogelijk. Je zult dan  moeten oefenen met je gedragsverandering én daar de tijd voor moeten nemen. Vrijblijvend een nieuwe relatie instappen is er niet  bij als je relatieverslaafd bent  of bent geweest. Wat mensen met een emotioneel gezonde opvoeding zo tussen hun twaalfde en hun twintigste doen en leren, moeten mensen  met een niet gezonde opvoeding -tig jaren later leren én tegelijkertijd allerlei patronen van vroeger afleren. Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is en dat het je veel zal brengen in je verdere leven, zowel privé als zakelijk als financieel.

In hoeverre is het belangrijk om te weten waardoor iets is gebeurd en waar het vandaan komt? De patronen waar je nu last van hebt, hebben hun oorsprong in vroeger. Dit begrijpen is belangrijk voor het veranderen van je gedrag: dat je weet dat (om maar even een paar voorbeelden te noemen:) jouw frustraties, jouw emotionele pijn, jouw gepieker en onrust, jouw angst voor afwijzing, jouw faalangst, jouw gebrek aan zelfvertrouwen, jouw pleasegedrag, niet nu worden veroorzaakt en dus niet door jouw partner of jouw collega worden veroorzaakt, maar dat de voedingsbron daarvan in jouw jeugd zit. Die ander (je partner, je collega) triggert iets wat er al vanuit jouw jeugd zit. Als die patronen van vroeger er niet hadden gezeten, zou je nu niet die frustraties, emotionele pijn, etc, ervaren.

Een andere belangrijke reden om alsnog inzicht te krijgen in waardoor iets is gebeurd en waar het vandaan komt, is dat de uitingsvormen van de patronen van vroeger feitelijk inzichtelijk maken hoe je nu nog zelf, onbewust en onbedoeld, die patronen van vroeger aan het herhalen bent, zowel in je relatie, in je werk als naar je kinderen. Het biedt daardoor de concrete handvatten om die patronen van vroeger te doorbreken en te veranderen. Dat is wat loslaten is: loslaten van patronen van vroeger en er nieuw gedrag voor in de plaats aanleren.

Hoe ziet het alsnog emotioneel loskomen van je ouders eruit? Het alsnog emotioneel loslaten van je ouders houdt in dat je jouw eigen gedrag naar hen toe verandert in die aspecten en issues waar jij last, hinder, ergernis of frustraties in ervaart. Wat dat is, dat hangt natuurlijk helemaal van jouw huidige situatie en van jouw opvoeding af. Dit is het geval bij de ouders die nog leven.

Als jouw ouders niet meer in leven zijn of een van jouw ouders niet meer in leven is, wil dat niet zeggen dat jouw probleem is opgelost, want je zult tegen jouw patronen van vroeger aan blijven lopen, totdat je er zelf mee aan de slag gaat. Die patronen van vroeger zul je ook naar je omgeving toe laten zien: naar je kinderen, naar je eventuele zussen en broers, naar je collega’s, etcetera. Als je ouders nog in leven zijn, kun je je nieuw aan te leren gedrag op hen oefenen, anders op andere mensen in jouw directe omgeving.

Wat komt er uit als je je ouders emotioneel wilt loslaten? Daar kan ik heel kort over zijn: er komt uit waar jij vrede mee hebt. Dat is namelijk ook het doel. Wat het feitelijk is waar iemand vrede mee heeft, verschilt natuurlijk per persoon. Het kan zijn dat je je contact met je ouders wilt verbeteren, wilt herstellen, of juist verminderen of dat je je ouders misschien wel het liefst niet meer wilt zien. Het maakt niet uit wat het is dat je wilt; er komt uit waar jij vrede mee hebt.

Kortom: een onveilige hechting in je jeugd is wel degelijk te herstellen. De uitkomst naar je ouders is datgene waar jij vrede mee hebt. Voor zowel je relatie als je werk zal het je in je verdere leven veel brengen.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen!

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

DOORBREEK JE VICIEUZE CIRKEL VAN ANGST

 

Deel dit artikel