Loslaten van onveilige hechting door alsnog jezelf emotioneel op te voeden

Ammy van BedafHechting

Loslaten van onveilige hechting

Loslaten van onveilige hechting is nodig voor mensen wiens ouders in hun jeugd niet in staat waren om een emotioneel veilige hechting met hun kinderen aan te gaan.  Dan heb je je tijdens de puberteit namelijk ook niet emotioneel kunnen onthechten van je ouders. Door een onveilige hechting ontstaat bij het aangaan van relaties bindingsangst: het zich niet feitelijk en/of emotioneel kunnen/durven binden aan een partner.

loslaten van onveilige hechting

Bindingsangst

Bindingsangst uit zich in aantrekken en afstoten binnen een relatie en in knipperlichtrelaties (een relatie die wisselend aan en weer uit gaat). Als je partner bindingsangst heeft en het gaat niet goed in jullie relatie en je kunt hem moeilijk feitelijk en/of emotioneel loslaten, is de kans erg groot dat je zelf ook bindingsangst hebt.

Emotioneel onbereikbaar

Vanuit jouw eigen bindingsangst zoek je namelijk onbewust een partner die emotioneel onbereikbaar is. Met zo iemand is het aangaan van een affectieve relatie echter onmogelijk. Zou je zelf geen verlatingsangst hebben gehad, zou je hem of haar al veel eerder hebben kunnen loslaten als je dat zou willen. Dat is wat je (nu nog) niet kunt.

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

Volgen hieronder vragen van klanten over bindingsangst, (on)veilige hechting en verlatingsangst:

Hoe verhoudt verlatingsangst zich tot bindingsangst?

De uitingsvormen van bindingsangst zijn divers en vertonen complexe onderlinge verbanden. Verlatingsangst en bindingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Vanuit een onveilige hechting in je jeugd heb je bindingsangst. Hierdoor kun je je moeilijk emotioneel binden, waardoor je je nu nog alleen tot emotioneel onbereikbare partners aangetrokken voelt.

Verlatingsangst

Tegelijkertijd ben je niet in staat om een voor jou onbevredigende relatie te beëindigen. Dat komt omdat je diep in je hart het gevoel hebt dat je niet alleen kunt zijn. Dat is je verlatingsangst. Zowel verlatingsangst als bindingsangst vloeien dus voort uit het in de jeugd niet hebben gehad van een veilige hechting met (een van) de ouders. Loslaten van onveilige hechting is nodig om van je verlatingsangst af te komen. 

Is een bindingsprobleem hetzelfde als een hechtingsprobleem? 

Vanuit je onveilige hechting tijdens je jeugd heb je bindingsangst ontwikkeld en kun je je moeilijk of niet emotioneel hechten aan een partner. Een bindingsprobleem met je partner vloeit voort uit een hechtingsprobleem met je ouders. Het is dus niet hetzelfde, maar het een (bindingsprobleem) vloeit voort uit het ander (onveilige hechting). 

Is het later in je leven nog mogelijk een veilige hechting met een partner aan te gaan?

Ja, door loslaten van je onveilige hechting, als je jezelf alsnog emotioneel opvoedt en alsnog emotioneel ontwikkelt, is dat mogelijk. Je zult dan  moeten oefenen met je gedragsverandering én daar de tijd voor moeten nemen. Vrijblijvend een nieuwe relatie instappen is er niet bij als je relatieverslaafd bent  of bent geweest.

Leren en afleren

Wat mensen met een emotioneel gezonde opvoeding in hun jeugd leren en vanzelf meekrijgen van hun ouders, moeten mensen  met een niet gezonde opvoeding -tig jaren later leren. Tegelijkertijd is het nodig om allerlei belemmerende patronen van vroeger (zoals bijvoorbeeld pleasegedrag, machtsconflicten, controlebehoefte) af te leren. Het goede nieuws is dat dit wel degelijk mogelijk is en dat het je veel zal brengen in je verdere leven, zowel privé als zakelijk als financieel.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

In hoeverre is het belangrijk om te weten waardoor iets is gebeurd en waar het vandaan komt?

De patronen waar je nu last van hebt, hebben hun oorsprong in vroeger. Dit begrijpen is belangrijk en zelfs een voorwaarde voor het veranderen van je gedrag. Dan zie je namelijk dat (om maar even een paar voorbeelden te noemen:) jouw frustraties, jouw emotionele pijn, jouw gepieker en onrust, jouw angst voor afwijzing, jouw faalangst, jouw gebrek aan zelfvertrouwen, jouw pleasegedrag, niet nú worden veroorzaakt.

Niet veroorzaakt maar getriggerd

Deze aspecten worden dus niet door jouw partner of jouw collega veroorzaakt. De voedingsbron van deze en andere belemmerende aspecten zit in jouw jeugd. Die ander (je partner, je collega) triggert namelijk iets wat er al vanuit jouw jeugd zit. Als die belemmerende patronen van vroeger er niet hadden gezeten, zou je nu niet die frustraties, emotionele pijn, etc, in het heden ervaren.

Zelf in stand houdt

Een andere belangrijke reden om alsnog inzicht te krijgen in waardoor iets is gebeurd en waar het vandaan komt, is dat de uitingsvormen van de patronen van vroeger feitelijk inzichtelijk maken hoe je die belemmerende patronen nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Dat doe je zowel in je relatie, in je werk  als naar je kinderen.

Concrete handvatten

Het biedt daardoor de concrete handvatten om die patronen van vroeger te doorbreken en te veranderen. Dat is wat loslaten is: loslaten van patronen van vroeger en er nieuw gedrag voor in de plaats aanleren.

Hoe ziet het alsnog emotioneel loskomen van je ouders eruit?

Het alsnog emotioneel loslaten van je ouders houdt in dat je jouw eigen gedrag naar hen toe verandert in die aspecten en issues waar jij last, hinder, ergernis of frustraties over ervaart. Wat dat is, dat hangt natuurlijk helemaal van jouw huidige situatie en van jouw opvoeding af. Dit is het geval bij de ouders die nog leven.

Je patronen van vroeger

Als jouw ouders niet meer in leven zijn of een van jouw ouders niet meer in leven is, wil dat niet zeggen dat jouw probleem is opgelost. Ook als jouw ouders niet meer in leven zijn, zul je namelijk tegen jouw patronen van vroeger blijven aanlopen, totdat je er zelf mee aan de slag gaat.

Omgeving

Die patronen van vroeger zul je ook naar je omgeving toe laten zien: naar je kinderen, naar je eventuele zussen en broers, naar je collega’s, etc. Als je ouders nog in leven zijn, kun je je nieuw aan te leren gedrag op hen oefenen, anders op andere mensen in jouw directe omgeving.

Wat komt er uit als je je ouders emotioneel wilt loslaten?

Er komt uit waar jij vrede mee hebt. Dat is namelijk ook het doel. Wat het feitelijk is waar iemand vrede mee heeft, verschilt natuurlijk per persoon. Het kan zijn dat je je contact met je ouders wilt verbeteren, wilt herstellen, of juist verminderen of dat je je ouders misschien het liefst niet meer wilt zien. Het maakt niet uit wat het is dat je wilt; er komt uit waar jij vrede mee hebt.

Kortom: een onveilige hechting in je jeugd is wel degelijk te herstellen. De uitkomst naar je ouders is datgene waar jij vrede mee hebt. Voor zowel je relatie als je werk zal het je in je verdere leven veel brengen.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel