Loslaten van diagnoses die n.m.m. onterecht zijn

Ammy van BedafGeen categorie

Loslaten van diagnoses die n.m.m. onterecht zijn

Symptomen in plaats van diagnoses

Ik help al vele jaren klanten door middel van een Eendaagse Coaching. Van de inmiddels meer dan 330 klanten heb ik veel symptomen gehoord. Geen enkele diagnose is dan ook hetzelfde. Elke klant ervaart en beleeft en ondergaat een diagnose verschillend. Dat is de reden dat ik altijd op individueel niveau kijk: dat wil zeggen naar de individuele specifieke symptomen. Daardoor heb ik ontdekt dat er een aantal diagnoses zijn die gewoon niet kloppen. Loslaten van diagnoses die n.m.m. onterecht zijn is dan ook geen overbodige luxe.

Veel van mijn klanten ervaren depressieve gevoelens of lijden aan depressiviteit, futloosheid of moedeloosheid. Mijn bevindingen over de oorzaak en het voortduren ervan zijn de volgende. Depressiviteit wordt veroorzaakt door iemands eigen machteloosheid/onmacht om om te gaan met de situatie (relatie en/of werk) waar hij of zij in bevindt. 

Concreet omslagpunt

Zo zijn er vrijwel altijd concrete omslagpunten te achterhalen in de tijd voorafgaand aan de depressieve gevoelens of futloosheid en de tijd erna. Er zijn naar mijn mening altijd triggers, die als omslagpunt fungeren van het niet depressief/futloos zijn en het op enig moment wel depressief/futloos zijn.

Triggers

Wat triggers kunnen zijn, verschilt enorm. Bovendien zijn het verschillende aspecten, die ook nog eens op elkaar inwerken. De situaties zijn doorgaans hetzelfde: het is een situatie (privé en/of werk) waarin men zich onmachtig voelt om met de betreffende situatie te dealen. 

Diverse triggers

Dat de triggers divers zijn en ook nog eens op elkaar inwerken, kan ik duidelijk maken door het volgende voorbeeld: iemand heeft last van gevoelens van eenzaamheid en leegte, heeft moeite om contact te leggen, is gevoelig voor afwijzing, durft geen hulp te vragen. Een combinatie van dergelijke diverse aspecten (en het zijn altijd verschillende aspecten die op elkaar inwerken en de aspecten verschillen per persoon) kan leiden tot depressiviteit, alleen omdat men machteloos is hier zelf uit te komen.

De eigen machteloosheid

Het cruciale verschil tussen het wel of niet een depressiviteit ontwikkelen is de eigen machteloosheid. Om het nog gecompliceerder te maken: niet iedereen die zich machteloos voelt, ontwikkelt depressieve gevoelens. Mensen die te maken hebben gehad met patronen van vroeger, hebben een (veel) grotere kans op het ontwikkelen van depressieve gevoelens, naar mijn mening dóór die patronen van vroeger, omdat men zich daardoor machteloos voelt. Die machteloosheid is een logisch gevolg door de opvoeding die men heeft gehad. 

Overlevingsgedrag

Andersom is dus niet waar: dat iedereen die er niet uit komt, depressief wordt. Mensen ontwikkelen allerlei verschillend (overlevings)gedrag: van verslaving tot depressiviteit, van burn-out tot psychosomatische klachten, van pleasegedrag tot zich terugtrekken, etc, etc, etc. 

Oorzaak

De oorzaak van de eigen machteloosheid/onmacht vloeit naar mijn mening voort uit patronen van vroeger, zoals affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of pedagogische mishandeling.

Deze onderliggende patronen van vroeger worden niet gezien als diagnoses. Terwijl ze de onderliggende oorzaak zijn van veel binnen de hulpverlening gehanteerde diagnoses. Dit zijn dus de echte diagnoses, maar die worden zelden of nooit gehanteerd. Loslaten van diagnoses houdt dus tevens in dat de echte onderliggende diagnoses kunnen worden genoemd:

Affectieve verwaarlozing

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder.

Latere emotionele pijn en onrust in relaties

Uit dit emotioneel misbruik ontstaat de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen omdat affectieve verwaarlozing leidt tot emotioneel misbruik, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders ‘halen’ onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Getuige zijn

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld. Bij een kind lichten dezelfde hersengebieden op als het fysiek geweld tussen/van de ouders ziet dan wanneer het dat zelf ondergaat. 

Seksueel misbruik

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Educatieve mishandeling

Van educatieve mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen.

Leed

Loslaten van diagnoses is nodig om deze onderliggende patronen van vroeger te kunnen hanteren. Deze onderliggende patronen zijn de oorzaak van veel leed. Zolang het niet over deze onderliggende patronen van vroeger gaat, kan iemand ook niet volledig herstellen. 

Maatwerk

Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden. Loslaten van diagnoses houdt ook in dat per persoon de symptomen worden genoemd, i.p.v. de in DSM-5 gehanteerde diagnoses. Dit maatwerk is nodig. Iemand kan namelijk niet een beetje herstellen. Herstellen is een totaalproces. 

Logisch gedrag

Ik kijk ook anders naar een ‘stoornis’ dan de reguliere hulpverlening doet. Ik vind dat een depressie niet een stoornis is, maar logisch gedrag op de omgeving waarin degene die depressief is geworden zich vroeger bevond. Naar mijn mening zit de oorzaak van een depressie of van futloosheid in de jeugd, en zijn er gebeurtenissen in het volwassen leven die de trigger vormen.

Logisch gevolg

Zou men zich als kind niet ook machteloos gevoeld hebben, dan zou men als volwassene niet een depressie hebben ontwikkeld. Loslaten van diagnoses houdt dan in dat we gaan inzien dat de ziektes die we ontwikkelen een logisch gevolg is op een ongezonde bejegening. 

Ongezonde omgeving

Als kinderen op een voor hen niet gezonde omgeving symptomen gaan vertonen, is dat logisch gedrag op een ongezonde omgeving en naar mijn mening geen stoornis. Het ziek worden in een zieke omgeving is dan naar mijn mening gezond gedrag… Het niet ziek worden in een zieke omgeving is dan naar mijn mening overlevingsgedrag. Loslaten van diagnoses houdt dan in dat we naar de gezinsomgeving gaan kijken waar iemand als kind is opgegroeid. 

Asperger

Het etiket stoornis zou dan ook naar mijn mening van toepassing zijn op stoornissen die aangeboren zijn en waar men niets of niet veel aan kan veranderen, zoals Asperger bijvoorbeeld. Terwijl ook hier vaak nog bepaalde gedragsveranderingen mogelijk zijn, als betrokkene dat wil tenminste. Het probleem van een partner van een Asperger is vaak dat ze obsessief bezig zijn om hun partner-met-Asperger willen veranderen, terwijl ze voorbij gaan aan het eigen aandeel dat ze in hun huwelijk/relatie hebben. 

Dystyme stoornis

Ik ontving een mail van een klant die de diagnose ‘Dystyme stoornis’ had gehad. Ik wist niet wat een dystyme stoornis was en ging googelen, waar ik op http://www.lichtopdepressie.nl/stemmingsstoornissen/dysthyme-stoornis/ las dat een dystyme stoornis een depressie betreft. Wat ik er over las was dat het ‘zich onderscheidt van een depressie doordat een depressieve stemmingstoornis wordt gekenmerkt door één of meerdere depressieve periodes, die te onderscheiden zijn van iemands normale functioneren, terwijl de dystyme stoornis gekarakteriseerd wordt door chronische, minder ernstige depressieve symptomen die al vele jaren aanwezig zijn. Dat laatste maakt het lastig de stemmingsstoornis van iemands gebruikelijke doen en laten te onderscheiden.’

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

 In tegenstelling tot hetgeen er nog meer over dysthyme stoornis wordt beschreven, zijn mijn bevindingen over ‘dysthyme stoornis’ de volgende:

– is het niet lastig de stemmingstoornis van iemands gebruikelijke doen en laten te onderscheiden, als je maar weet waar je naar moet zoeken.

– is er geen sprake van een vroeg of laat begin van de stoornis met als omslagpunt de leeftijd van 21 jaar. Deze grens is willekeurig en zinloos. Ik heb klanten met allerlei vormen van depressiviteit van 19 tot 72.

– hoeft een chronische depressie niet moeilijker te behandelen te zijn. Hij is wel moeilijker (volgens mij zelfs onmogelijk) te behandelen als je geen oog hebt voor de onderliggende patronen van vroeger. Als je die patronen van vroeger en de diverse uitingsvormen daarvan bij iemand inzichtelijk maakt, kun je achterhalen op welke momenten die patronen van vroeger in iemands leven weer werden getriggerd, waarna een volgende depressieve periode begint. En er is ook een trigger die ervoor zorgt dat die depressieve periode soms weer over gaat. Als je inzicht hebt in de triggers, kun je de veroorzakende triggers voorkomen en de triggers waardoor de depressieve periode weer over gaat, organiseren. Het is absoluut mogelijk om inzicht te geven in die omslagpunten.

– dat iemand me een dystyme stoornis zich eenzaam, zeer ongelukkig en nooit echt goed voelt en daarnaast behoorlijke functionele beperkingen ondervindt, heeft stuk voor stuk zijn oorsprong in de patronen van vroeger in iemands jeugd. De huidige ervaren eenzaamheid is de eenzaamheid van vroeger: dat je je als kind niet gehoord en niet serieus genomen voelde. Als je je vroeger als kind niet eenzaam en/of in de steek gelaten voelde, zou je je nu niet eenzaam voelen. Logisch dat als je je machteloos/onmachtig voelt, je je nooit echt goed en zeer ongelukkig voelt. De meeste van  mijn klanten hebben functionele beperkingen. Een aantal heeft dat feitelijk, maar ook als mensen zeer succesvol zijn in hun werk, kunnen ze daarnaast ook een gevoel van leegte ervaren, of geen voldoening, of ze weten niet wat ze echt willen (in werk en/of relatie) of wie ze zijn. Daarnaast zijn ‘zeer ongelukkig zijn’ en ‘je nooit echt goed voelen’ en ‘behoorlijke functionele beperkingen’ lege containerbegrippen die naar mijn mening handen en voeten moeten krijgen voordat je daar een diagnose op los laat. 

– dat iemand met een dysthyme stoornis ‘zich meestal prikkelbaar , chagrijnig en gedeprimeerd gedraagt’ lijkt me ook een logisch gevolg van patronen van vroeger. Ook dat ze ‘een laag gevoel van eigenwaarde en slechte sociale vaardigheden hebben en pessimistisch zijn’: volstrekt logisch vanuit de omgeving waarin ze als kind probeerden te functioneren. 

– ook bij een dysthyme stoornis moet je voldoen aan tenminste twee van de genoemde symptomen: waaronder symptomen ten aanzien van eten, slapen, energie/vermoeidheid, eigenwaarde, concentratie of hopeloosheid. Welke twee dat zijn, maakt voor de diagnose niet uit. 

– ook bij een dysthyme periode wordt over een periode gesproken waarbinnen het zich zou moeten voordoen of herhalen. Vervolgens wordt nog een open deur ingetrapt: ‘In veel gevallen ontwikkelt zich binnen vijf jaar na de dysthyme stoornis een depressieve stoornis.’ Logisch, als je niet met de oorzaak ervan aan de slag gaat. Bovendien: wat zijn ‘veel’ gevallen? En waarom vijf jaar? 

– toegevoegd wordt: ‘Mensen die aan een dysthyme stoornis lijden beschouwen zichzelf vaak als oninteressant of machteloos en hebben een hoge mate van zelfkritiek.’ Dit duidt op geestelijke mishandeling. 

– het gaat inderdaad niet vanzelf over. Dit is het enige waar ik me in kan vinden in hetgeen over de dysthyme stoornis wordt geschreven. Daarvoor is nodig dat je inzicht krijgt in je patronen van vroeger en dan met name in de specifieke uitingsvormen daarvan. Vervolgens moet je inzicht hebben in hoe je die patronen van vroeger nu nog onbewust en onbedoeld zelf in stand houdt en hoe je dat zelf feitelijk kunt veranderen. Dit veranderen betreft specifieke gedrags- en communicatievaardigheden;

– weinig energie, vermoeidheid, futloosheid, lusteloosheid, je nergens toe kunnen zetten, enorm tegen dingen opzien, een gering gevoel van eigenwaarde, slechte concentratie, besluiteloosheid, gevoelens van hopeloosheid e.d. (ik kan nog wel even doorgaan) zijn allemaal normale gevolgen van die patronen van vroeger. 

Borderline

Ik had een klant die een jaar daarvoor door een psychiater gediagnosticeerd was als borderline en tijdens de Eendaagse Coaching kon ik bij haar absoluut geen borderline bespeuren. En dan bedoel ik: niet één enkel aspect. Ik vond haar zelfs evenwichtig, zeker als je in ogenschouw nam wat ze in haar jeugd en daardoor in haar leven had meegemaakt.

Patronen van vroeger

Ze had een kopie van de diagnose uit het boek DSM-5, dat ook in Nederland voor diagnosticeren wordt gebruikt. Ik kon de 5 kenmerken op grond waarvan ze de diagnose borderline had gekregen bij haar terugbrengen tot uitingsvormen van patronen van vroeger. Omdat die patronen van vroeger niet als zodanig worden herkend en omdat ze niet formeel uitgeschreven zijn, vormen die patronen van vroeger echter geen formele diagnose.

Geen grip

En naar mijn mening een belangrijk kenmerk van borderline (die ik bij borderline-klanten heb gemerkt) staat niet in de DSM-5: een borderliner komt regelmatig terug op wat ze daarvoor gezegd heeft en verdraait of ontkent dit vervolgens subtiel, waardoor het gevoel kan ontstaan dat je geen grip krijgt op betrokkene. In twee andere  Eendaagse Coachingen die ik met klanten met borderline had (waar zeker bij één van hen n.m.m. terecht de diagnose van borderline was gesteld) benoemde ik die aspecten, waarna dat door betrokkenen werd herkend en kon worden veranderd. 

Periodes en termijnen willekeurig

Naar mijn mening is de diagnose dysthyme stoornis een non-diagnose. De manier waarop bij veel zogenaamde ‘stoornissen’ periodes en termijnen worden gehanteerd, ook ten aanzien van herhaling en de ernst van de ‘stoornis’, is naar mijn mening willekeurig. Loslaten van diagnoses houdt dan in dat we de willekeur binnen de termijnen, de herhaling en de ernst van de ‘stoornis’ loslaten. 

Kenmerken

Bij borderline worden 9 kenmerken gehanteerd, waarbij men minimaal aan 5 van die kenmerken moet voldoen. Welke van de 5 kenmerken dat zijn, maakt voor de diagnose niet uit. Loslaten van diagnoses houdt dan volgens mij ook in dat we het willekeurige groepje kenmerken loslaten waar je aan zou moeten voldoen. 

Patronen van vroeger

Naar mijn mening zijn alle 9 kenmerken van borderline terug te voeren tot patronen van vroeger uit iemands eigen jeugd. Ik ben ook van mening dat aspecten als burn-out, depressie, terugkerende relatieproblemen, problemen in het werk, verslaving(sgevoeligheid), een negatief zelfbeeld, pleasegedrag/je grenzen niet aan kunnen geven/geen nee kunnen zeggen, angsten als angst voor afwijzing en bindingsangst e.d.. terug te voeren zijn tot patronen van vroeger.

Veranderen

Het is nog wel degelijk mogelijk is om je gedrag te veranderen  en om je emotioneel ongezonde patronen van vroeger los te laten en er emotioneel gezond en functioneel en doelgericht gedrag voor in de plaats aan te leren. Dit betreft, zoals aangegeven, feitelijke gedrags- en communicatiepatronen. Loslaten van diagnoses houdt in dat we naar het feitelijke gedrag gaan kijken van iemand. Nu wordt daarentegen de diagnose nog gezien als de oplossing. “U bent onveilig gehecht.” Ja, okay, en nu? 

In de jeugd 

Niet de gradaties in de mate of de duur van bijvoorbeeld depressiviteit of manisch-depressiviteit is waar het om gaat, maar de mate en de duur waarin men in de jeugd aan de patronen van vroeger is blootgesteld is waar het naar mijn mening om gaat. Dáár zit naar mijn mening de oorzaak van veel ellende in ons latere leven. De een ontwikkelt een verslaving, de ander een burn-out en een derde een depressie. De een heeft problemen in de relatie, de ander op het werk en een aantal beide.

Uitingsvormen verschillen

Van zowel problemen in een relatie als van problemen in het werk zijn de onderliggende patronen hetzelfde, alleen de uitingsvormen kunnen verschillen. Het voordeel is dat dit betekent dat je twee vliegen in één klap hebt als je met je patronen van vroeger aan de gang gaat: verbeteringen zowel privé als zakelijk. 

Zelf ben ik hersteld van een burn-out en van relatieverslaving

Ik heb zelf mijn burn-out en relatieverslaving en een bijna-depressiviteit kunnen keren door heel feitelijk aan de gang te gaan met mijn patronen van vroeger. Ik heb mezelf uit mijn machteloosheid gehaald en ik weet hoe mij dat gelukt is. Voor alles waren oorzaken, aanleidingen en triggers. Door emotioneel ongezond (en dus pijnlijk) gedrag af te leren en door er nieuw emotioneel gezond en functioneel en doelgericht gedrag er voor in de plaats aan te leren, heb ik mijn patronen van vroeger kunnen loslaten. Het loslaten was niet zwaar; het was het vasthouden aan mijn oude patronen wat zwaar was. 

Kortom: Loslaten van diagnoses houdt in dat het niet om diagnoses gaat , maar om feitelijke gedragingen, die logisch voortvloeien uit je patronen van vroeger. Als je inzicht heb in alle diverse uitingsvormen van jouw patronen van vroeger, kun je er ook emotioneel gezond gedrag voor in de plaats aanleren. 


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel