Jeugd: Loslaten van jouw vroegere behandeling als kind

Ammy van BedafKindermishandeling

Jeugd: Loslaten van jouw vroegere behandeling als kind

Onderzoek heeft uitgewezen dat wereldwijd 40% van de volwassenen (2 van iedere 5 volwassenen) niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad. Van die 2 is de helft zich er van bewust dat het vroeger tijdens de jeugd niet allemaal de schoonheidsprijs heeft verdiend; die andere helft  is zich er (nog) niet van bewust.

Die 40% hebben wel ouders gehad die hen op de wereld zetten, maar hebben in die ouders niet de opvoeders gehad waar ze als kind behoefte aan en recht op hadden. Er zijn gelukkig ook positieve herinneringen aan de eigen jeugd en men heeft onderdak, voeding, warmte en kleding gehad. Als kind hebben we echter meer nodig om een emotioneel evenwichtig leven te leiden, in plaats van een leven emotioneel te lijden.

Van de bezoekers van mijn website weet ik een paar dingen: ze zijn psychisch/affectief verwaarloosd en emotioneel misbruikt. Mogelijk zijn ze ook psychisch/geestelijk en lichamelijk mishandeld en/of seksueel misbruikt. De lichamelijke mishandeling en het seksueel misbruik zijn te herkennen; de psychische/affectieve verwaarlozing, het emotioneel misbruik en de  psychisch/affectieve verwaarlozing zijn daarentegen voor iemand niet als zodanig te herkennen. Bij anderen (partners) herkennen we wel dat er dingen niet kloppen, maar bij onszelf herkennen we die dingen niet, net zo min als die ander dat bij zichzelf zal herkennen.

Een ander kenmerk is dat de relatie van de ouders van bezoekers van mijn website doorgaans als ‘liefdeloos’ en/of  ‘met veel geruzie’ wordt omschreven.

Soms omschrijven klanten van mij  de relatie van hun  ouders als ‘liefdevol’, net zoals de relatie die ze zelf met hun ouders hebben. Men kan dan geen voorbeelden noemen, of, wat veel vaker voorkomt, de ‘liefde’ blijkt geen liefde maar voorwaardelijke liefde te zijn en de ‘aandacht’ blijkt geen aandacht  maar voorwaardelijke aandacht te zijn geweest. En de ‘trots’ bleek misplaatste trots te zijn geweest. Dat wil zeggen dat er eerst iets gepresteerd moest worden of dat ergens aan voldaan moest worden voordat men die zogenaamde liefde of aandacht kreeg. De trots bleek dan alleen te zijn uitgesproken als er bijvoorbeeld omstanders waren, of als vader onder invloed was. Dat plaatst het in een ander perspectief.

Omdat men van jeugd af aan niets anders gezien en niet anders van de ouders geleerd heeft dan de voorwaardelijke liefde en aandacht en mogelijk ook misplaatste trots, kijkt men er ook zo in het volwassen leven tegenaan en behandelt men de partner en de eigen kinderen, zonder dit zelf door te hebben, op een zelfde manier.

Ook bleken alle relaties van de ouders van mijn klanten  niet gelijkwaardig te zijn: met één dominante en één ondergeschikte ouder. Door deze ongelijkwaardigheid tussen de ouders werden de kinderen vaak onbewust ingezet door de ouders in hun onderlinge machtsconflict. Dit kan op zeer veel manieren gebeuren. Zo kan jouw huidige pleasegedrag worden teruggebracht op het te doen hebben met een van je ouders, doordat er sprake was/is van een ongelijkwaardige relatie tussen je ouders.

Al mijn klanten en mogelijk alle bezoekers van mijn website hebben een ongelijkwaardige relatie of hebben die gehad. Ze herhalen onbewust en onbedoeld de patronen die ze van vroeger hebben meegekregen. Omdat ze niet anders weten en omdat ze nooit anders hebben geleerd.

Kindermishandeling wordt (logisch) altijd behandeld als de mishandeling van kinderen nú. Ik behandel kindermishandeling daarentegen als de mishandeling die de huidige volwassenen (jij en ik) zelf als kinderen hebben ondergaan. Ik ben als kind mishandeld  en heb daar enorm veel negatieve gevolgen van gehad, zowel in mijn relaties als in mijn werk. Ik heb die gevolgen inmiddels overwonnen.

Kindermishandeling (die wij dus als kind hebben ondergaan) wordt onderverdeeld in vijf categorieën:

Psychische/affectieve verwaarlozing,

Cognitieve mishandeling,

Lichamelijke mishandeling,

Psychische mishandeling,

en Seksueel misbruik.

Hersenonderzoek heeft aangetoond dat het Getuige zijn van deze vormen dezelfde hersengebieden triggert als het zelf ondergaan en dat het net zo beschadigend is.

Bij kindermishandeling is zelden of nooit slechts sprake van één van deze categorieën. Doorgaans is er sprake van drie tot vier van de hierboven genoemde categorieën en soms zelfs van alle vijf de categorieën.

Naast deze bovengenoemde 5 beschreven vormen van een emotioneel ongezonde jeugd, heb ik ontdekt dat er nog een veel voorkomende vorm van mishandeling is, die niet voorkomt in de huidige beschrijvingen, en dat is Emotioneel misbruik. Het is de psychische/affectieve verwaarlozing die zorgt voor de gevoelens van eenzaamheid; het is de psychische mishandeling die zorgt voor de gevoelens van waardeloos zijn, van het hebben van een laag zelfbeeld en van het hebben van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Het is echter het emotionele misbruik dat er voor zorgt dat men strandt in relaties en in het werk, dat het elke keer weer niet lukt, hoe mooi het er in het begin ook uitzag. Hoe mooi het er in het begin ook uit léék te zien, want je hebt signalen gemist en andere signalen die je wel hebt gezien, genegeerd. Welke dat zijn, weet je niet, want die vormen je eigen blinde vlek. En die blinde vlek heeft zijn oorsprong in je patronen van vroeger. Het is echter het emotioneel misbruik dat maakt dat we later ongelijkwaardige relaties aangaan.

Het is voor een kind emotioneel gezond als de emotionele voeding (aandacht, waardering, erkenning, waardering, troost, serieus genomen worden en dergelijke) van de ouder naar het kind gaat. Bij Emotioneel misbruik gaat deze emotionele voeding echter van het kind naar de ouder. Dit wordt doorgaans veroorzaakt doordat het kind signalen van de ouder opvangt dat het behoeftig is, bijvoorbeeld doordat de ouder huilt of triest is. Voor een kind is dit ondraaglijk (want het is afhankelijk van de ouder) en het kind zal de ouder proberen te troosten, te helpen, te redden. Dit zal echter niet werken en niet lukken. Het kind is namelijk niet de oorzaak van het verdriet van de ouder en is er daardoor ook niet de oplossing van.

Het kind ziet dat de ouder verdrietig blijft, ondanks alle inspanningen van het kind en het kind zal steeds beter z’n best doen, niet door hebbend dat dat nutteloos is. Het kind ziet dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit, dat zijn of haar inspanningen geen zoden aan de dijk zetten. Het kind wordt faalangstig. (Er zijn overigens ook andere oorzaken van faalangstig gedrag, maar dit is er een van).

Daarnaast heeft het kind geen kind kunnen zijn, want het heeft tegelijkertijd zelf de emotionele voeding van de ouder ontbeerd. Hier zit hem de psychisch/affectieve verwaarlozing, waardoor de gevoelens van eenzaamheid in de jeugd en/of later. Het  gevolg van Emotioneel misbruik is het willen pleasen, helpen, redden en verzorgen van de toekomstige partner(s) en het moeilijk of geen nee kunnen zeggen.

Je blinde vlek is niet één blinde vlek, maar bestaat uit een aantal illusies die je vanuit je jeugd hebt meegekregen en nog steeds zelf in stand houdt. Op grond van die illusies doe je onjuiste interpretaties, zie je bepaalde dingen niet helemaal in het juiste perspectief en weet je  niet dat dingen ook anders kunnen.

Dat je niet weet dat dingen ook anders kunnen, komt omdat je niet weet dat het überhaupt ook anders kán en daarnaast weet je niet hóe je het anders kunt doen. Doorgaans worden er tijdens een Eendaagse Coaching vier tot vijf illusies doorgeprikt. Dat is doorgaans over hoe de eigen jeugd is geweest; dat keuzes toch niet zozeer eigen keuzes waren terwijl dat wel zo ervaren werd; het aandeel van de ander ((ex-)partner of baas) in de huidige situatie; het eigen aandeel in de huidige situatie; de huidige omgang met de eigen kinderen.

Kortom: Als je piekert en maalt en/of als je emotionele pijn en onrust ervaart, is de kans ‘erg groot’ dat je op de een of andere manier vroeger niet de opvoeding hebt gekregen waar je als kind recht op had en waar je als kind behoefte aan had. Je bent in ieder geval psychisch/affectief verwaarloosd en emotioneel misbruikt. Gelukkig kun je die patronen van vroeger nu, als volwassene, wél veranderen. Dat is het goede nieuws, zeg ik altijd maar. We kunnen namelijk niet ons verleden terugdraaien; wel kunnen we onze eigen gewenste toekomst alsnog zelf realiseren.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.