Loslaten van je angst en paniek

Loslaten van je angst en paniek. We kunnen voor veel dingen angst hebben.

Angst voor afwijzing. Dit is een vaak aanwezige angst. De angst voor afwijzing vloeit voort uit het naar beneden gehaald zijn in je jeugd, dat je het bijvoorbeeld niet goed (genoeg) deed. Ook non-verbaal werden signalen uitgezonden en met bepaalde gezichtsuitdrukkingen werd jou bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat je het het toch niet kon. Dit is dan niet een paar keer gebeurd, maar structureel en systematisch. Aan iemands gespreksvoering is snel te merken in hoeverre iemand in de jeugd met afwijzing te maken heeft gehad. Aan iemands gespreksvoering is diens controlebehoefte te horen. Daar ga ik nog een keer een apart boek aan wijden. Uit angst zelf te worden afgewezen gaan we, onbewust en onbedoeld, zelf afwijzen. En zo is de cirkel rond. Het is wel degelijk mogelijk om door middel van je gespreksvoering te werken aan je controlebehoefte.

Angst voor eenzaamheid. Jouw huidige gevoelde eenzaamheid is de eenzaamheid die werd gevoeld in jouw jeugd, toen je je niet gehoord en niet serieus genomen voelde. 

Angst voor verlating. Angst voor verlating duidt ook altijd op angst voor eenzaamheid maar angst voor eenzaamheid duidt niet altijd op angst voor verlating. Angst voor verlating kan eerder leiden tot paniek. Als je verlatingsangst hebt, heb je je als kind op enig moment feitelijk of emotioneel in de steek gelaten gevoeld. 

Angst om iemand dichtbij te laten komen en/of om je emotioneel te binden. Dit duidt op bindingsangst. Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant ben je niet in staat om je emotioneel te binden en vind je het benauwend of verstikkend of verwarrend als de ander te dicht bij je komt. En aan de andere kant heb je iemand anders nodig om niet verder in eenzaamheid te zakken. 

Angst of je iets wel kunt. Dit is faalangst en heeft verschillende oorzaken. Enerzijds heb je in je jeugd veel signalen gekregen dat je het toch niet kon of het toch niet goed deed (geestelijke mishandeling). Anderzijds ontstaat faalangst door emotioneel misbruik: je hebt te doen gehad met een van je ouders, hebt die proberen te helpen/verzorgen/redden, wat een onmogelijke exercitie is, waardoor je aan je eigen handelen bent gaan twijfelen. Daarnaast heb je in je jeugd geen aandacht, waardering, complimenten en aanmoedigingen gehad, waardoor je als kind nooit bevestigd bent geworden in het feit dat je dingen kunt doen en dat je ze goed doet.

Angst dat je berooid achter blijft of in de goot terecht zult komen. Vaak is dit vanuit een positie van financiële afhankelijkheid, een afhankelijkheid die ook weer logisch leek te zijn vanuit je patronen van vroeger. Je hebt onbewust naar zekerheid gezocht en die ook gevonden, maar als die zekerheid wegvalt, ontstaat jouw angst. 

Angst voor recepties, feestjes, veel mensen. Dit is sociale angst en kan de vorm van een sociale fobie aannemen als die recepties en feestjes e.d. vermeden worden. De onderliggende oorzaken zijn doorgaans een combinatie van angst voor afwijzing en het gevoel van controleverlies.

Angst voor het loslaten van patronen en overlevingsmechanismen. Het is niet de angst voor het loslaten wat je voelt (want er wordt dan nog helemaal niets losgelaten…), maar het is de angst door het vasthouden aan je eigen patronen en overlevingsmechanismen wat je voelt. Deze angst was in je jeugd logisch, omdat je als kind volledig afhankelijk was van je ouders. Omdat er nooit emotioneel gezonde patronen voor in de plaats zijn ontwikkeld, voel je nog steeds die angst van vroeger op momenten dat deze, ook weer door herhaling van patronen van vroeger, getriggerd wordt.

Angst voor de toekomst. Een aantal mensen leven met angst voor de toekomst en met pijn uit hun verleden. De angst voor de toekomst is gebaseerd op de pijn en angst uit hun verleden. Ze hebben nooit geleerd dat en hoe ze hun eigen toekomst zelf kunnen bepalen. Hen is veel overkomen en er is nauwelijks sprake geweest van het plannen van de eigen toekomst. Het in de toekomst kijken is dan ook een tot mislukken gedoemde exercitie, omdat het voor je toekomst nodig is dat je hem zelf schept, creëert, organiseert, bepaalt en realiseert. Die toekomst die maak je dus zelf… Dat je niet weet hoe je dat kunt doen, vloeit weer voort uit je patronen van vroeger. 

Angst om alleen over te blijven. Dit is een angst vanuit iemands gevoel niet zo veel waard te zijn. Vaak zit er een minderwaardigheidsgevoel achter. Wie zit er nou op mij te wachten? Ook zit er verlatingsangst en de angst het zelf niet te redden achter. 

Spreekangst, zoals bij voorstelrondjes of als je in het openbaar iets moet zeggen. Dit is enerzijds angst voor afwijzing en anderzijds het onvoldoende beheersen van bepaalde handige gespreksvaardigheden. 

Rijangst of vliegangst is doorgaans controleverlies en heeft op zich niet met het rijden of het vliegen te maken. Hier bedoel ik mee dat niet het rijden of vliegen de oorzaak zijn van de gevoelde angst, maar dat er een onderliggende angst voor controleverlies aan ten grondslag ligt. Het rijden in een auto of bus of het vliegen in een vliegtuig is ‘niet meer dan’ de trigger die het eronder liggende controleverlies (uit de jeugd) triggert. 

Paniek ervaar je als er sprake is van grote angst in combinatie met het gevoel van controleverlies en verlatingsangst. Ik zeg niet voor niets gevoel van controleverlies, omdat dit controleverlies er feitelijk niet is, maar, vanuit je patronen van vroeger, wel zo door jou ervaren wordt. Net zo als angst dus: er is feitelijk geen gevaar, maar dit wordt vanuit jouw patronen van vroeger wel degelijk zo gevoeld, omdat er een bepaalde associatie is met iets in de jeugd. 

De fysieke uitingsvormen van angst kunnen divers zijn, zoals rood worden, zweten, stressvlekken, trillen, black-out, ineen krimpen, in bed plassen, stotteren, nagels bijten, bevriezen of verlammen, e.d. Voor betrokkene kan het dan aanvoelen dat die fysieke uitingsvormen de oorzaak zijn van het gevoelde onbehagen, maar deze fysieke uitingsvormen zijn niet meer dan het gevólg van een onderliggende angst. Dit is belangrijk, omdat je alleen van die verschijnselen af kunt komen als je weet wat de onderliggende oorzaak is geweest. Dan kun je, in plaats van dat controleverlies in je jeugd, daar nieuw gedrag voor in de plaats aanleren. 

De vormen van angst hebben een relatie met omstandigheden, situaties en gebeurtenissen in je jeugd, waarin je structureel werd afgewezen en waarin je als kind op een bepaalde manier controleverlies hebt ervaren. Als kind heb je in een situatie gezeten waarin je geen uitweg zag en waaruit je voor je gevoel (bijvoorbeeld uit loyaliteit naar je ouder(s) niet weg kon komen of op een andere manier niet aan kon ontsnappen. Deze gebeurtenissen verschillen natuurlijk per persoon. Als kind stoppen we deze gebeurtenis(sen) grotendeels weg. Als er in het volwassen leven ook maar enige associatie is met die gebeurtenis(sen) van vroeger, zal de ‘weggestopte’ angst of paniek van toen weer geactiveerd worden. Dat is de reden dat in het heden angst- en paniekgevoelens worden gevoeld, terwijl daar in het heden geen enkele aanleiding voor lijkt te zijn. Dat klopt, want de oorzaak zit in je eigen jeugd. 

Door het inzichtelijk maken van jouw patronen van vroeger kan ik aangeven waar jouw angst voor afwijzing, voor eenzaamheid, voor verlating en voor binding, voor jouw gedachte dat je het niet kunt, voor het berooid achter blijven, voor het alleen over blijven, om te spreken in of voor een groep of in het openbaar, of om te rijden of te vliegen, vandaan komt, waar in jouw jeugd de oorzaak zit en wat je er zelf aan kunt (moet….) doen om er vanaf te komen. 

Kortom: jouw huidige angst is terechte angst in je jeugd. Nu is er geen feitelijk gevaar meer, maar dat je dat toch nog voelt, is de angst uit je jeugd. Toen je klein was, was je afhankelijk van je ouders, degenen die die angst veroorzaakten. Je kon daardoor nergens naar toe om steun of troost te zoeken. Je kunt wel degelijk die angst van vroeger loslaten. Nu ben je niet meer feitelijk afhankelijk van je ouders én kun je nieuwe vaardigheden aanleren waardoor je jouw angsten in de loop van de tijd kwijtraakt.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178