Loslaten van ergernissen en frustraties

Loslaten van ergernissen en frustraties.

De ergernissen en frustraties die iemand in het heden voelt, zijn ‘niet meer dan’ triggers van vroeger weggestopte ergernissen en frustraties. Ook een uiting van boosheid heeft zijn voedingsbron in de jeugd. Dat de ergernissen, frustraties en boosheid zo terecht voelen, komt omdat het de innerlijke emoties zijn die zo echt voelen. Omdat ze zo echt voelen, beoordelen wij onze emoties ook als terecht.

Die emoties zijn impulsieve reacties op associaties/overeenkomsten met gebeurtenissen van vroeger. Als kind kon men de terechte boosheid niet naar de ouders uiten, omdat daar geen ruimte voor was, waardoor men dit als kind en daarna het hele leven, heeft weggestopt. Emoties laten zich niet wegstoppen, waardoor ze er alsnog uitkomen op het moment dat er in het heden een overeenkomst is met een gebeurtenis van vroeger: de trigger. De trigger triggert dan een gebeurtenis of situatie uit het verleden. Dit zijn processen die we niet bewust doorhebben. 

De overeenkomst zit hem dan niet in de feitelijke gebeurtenis maar in de emotionele beleving daarvan: het zich niet serieus genomen voelen, het zich niet gehoord voelen, het zich afgewezen voelen, het ervaren van controleverlies, het ervaren van in de steek te worden gelaten, e.d.. Dat is de reden dat de een geraakt kan zijn door iets, terwijl iemand anders er geen last van heeft. Dat heeft met ieders eigen verleden te maken, met ieders eigen patronen van vroeger. De uitingsvormen daarvan zijn zeer specifiek en het kan zelfs om een geur of een kleur of een vorm of een bepaald geluid gaan, waar ons brein onbewust een negatieve associatie mee heeft. 

Als iemand een reactie vertoont die in geen verhouding is tot het gebeurde, is dat een regressie. Regressies doen zich op oneindig manieren voor en overal waar mensen zijn: in relaties, op het werk, naar de eigen ouders of kinderen of vriend(inn)en. Regressies uiten zich niet alleen door boosheid, maar kunnen zich ook uiten door fight, freeze, of flight: ‘vechten’, ‘bevriezen’ of ‘vluchten’. Waar het om gaat is dat men is geraakt door iets (gebeurtenis, gedrag of een opmerking van iemand). De eigen emoties lijken te zijn veroorzaakt door de ander (zo voelt dat voor betrokkene), maar de echte oorzaak en voedingsbron van de eigen emoties en reactie zitten in de eigen jeugd. De ander doet niets meer dan onbewust die patronen van vroeger triggeren. 

Het kan ook zijn dat mensen hun emoties proberen te verbergen, maar emoties laten zich niet wegstoppen, zoals we om ons heen zien. Uitingsvormen van het wegstoppen van emoties kunnen dan bijvoorbeeld zijn dat men laconiek, cynisch of sarcastisch taalgebruik of humor hanteert, iets wat men zelf niet altijd door heeft.

Ook kan men omgekeerd gedrag vertonen, door het vertonen van machogedrag of van machtsgebruik, om de eigen grote onzekerheid te camoufleren. Betrokkene is zich daar niet van bewust en vindt zijn of haar eigen gedrag de maat der dingen. Voor iemand zelf is het eigen gedrag logisch de maat der dingen, omdat we geen last hebben van ons eigen gedrag maar alleen van gedrag van iemand anders, die op zijn/haar beurt weer alleen last heeft van gedrag van anderen en niet van het eigen gedrag. We handelen zo vanuit onze eigen blinde vlekken uit onze eigen jeugd. Je kunt op deze manier aan andermans gedrag en taalgebruik diens emotionele gezondheid afmeten. Hierbij geldt wel dat alleen wat je bij jezelf hebt herkend, erkend en veranderd, je vervolgens op zijn juiste merites (met de juiste interpretaties) bij iemand anders kan herkennen. 

Andere mensen worden makkelijk vergeleken met het eigen (en voor iemand zelf logische) gedrag, waardoor men niet alleen een oordeel over iemand heeft, maar iemand ook béoordeelt en soms zelfs véroordeelt. Het verschil tussen een oordeel, een beoordeling en een veroordeling wordt door betrokkene niet als zodanig herkend. De ander reageert er (on)bewust wel op, waardoor men de eigen mening over de ander juist bevestigd ziet, niet doorhebbend in welke mate men dit gedrag van de ander zelf veroorzaakt heeft door de eigen gespreksvoering. Op deze manier worden regelmatig onterechte interpretaties gedaan. In een Eendaagse Coaching worden gemiddeld tussen de 5 en 10 onterechte interpretaties gedaan over naaste personen en over gebeurtenissen, met verstrekkende gevolgen. 

Ook wordt, zonder dat men het zelf door heeft, op de persoon gesproken, met andere woorden: niet een bepaalde gedraging of gedragsaspect van iemand anders wordt benoemd, maar er wordt op de persoon gespeeld. Een voorbeeld van het op de persoon spelen is: Je bent fout bezig, of Je doet het fout of Je doet het niet goed. Dit wordt als afwijzing ervaren. Een voorbeeld van het benoemen van een bepaald gedragsaspect is: Je doet de insteek verkeerd. Ook dit wordt als een afwijzing ervaren, maar is minder ‘groot’ als de opmerking op de persoon, omdat het nu alleen over de insteek gaat die verkeerd zou worden gedaan. Iemand met een gezonde gespreksvoering zou, alleen na een verzoek daartoe dus nooit ongevraagd (want dat is ongevraagd advies) zoiets zeggen als: Als je de insteek zo doet, kun je/ zie je…… Zo kun je aan de manier waarop iemand feedback geeft, diens emotionele gezondheid afmeten. 

Er worden ongenuanceerde woorden gebruikt als ‘altijd’ en ‘nooit’ en ‘iedereen’ en ‘niemand’ en ‘elke keer weer’ e.d.. Dit duidt op een zwart-wit-zienswijze en een alles-of-niets-leefwijze. Een genuanceerde gespreksvoering duidt op een emotioneel gezonde gespreksvoering. 

Er worden, doorgaans zonder dat men dat zelf door heeft, verwijten geuit. Het woordje ‘dan’ toegevoegd aan een zin kan die zin makkelijk tot een verwijt maken (vergelijk de vraag: Wanneer ga je? met Wanneer ga je dan? We hebben zelf niet door dat er een verwijt in onze vraag zit, maar de ander pikt de non-verbale boodschap er feilloos uit, net zoals wij dergelijke non-verbale boodschappen feilloos van andere mensen oppikken. De geërgerde reactie van de ander is dan logisch, ook weer vanuit diens eigen patronen van vroeger.

Zonder dat men het door heeft, worden onterechte en onjuiste interpretaties gedaan, ook weer vanuit de eigen patronen van vroeger. 

 Ook denkt men vragen te stellen, die geen vragen zijn maar een verkapt verwijt, zoals bijvoorbeeld de ‘vraag’ Hou je nog wel van mij? In deze zin zijn het de woordjes ‘nog wel’ die het als een verkapt verwijt maken: er zit de boodschap in dat de ander niet genoeg van jou zou houden. Vergelijk deze  vraag met Hou je van mij?

Daarnaast is het de toonzetting die de vraag als een oprechte vraag of als een verkapt verwijt kunnen maken. Nou is het niet zo dat je dat kunt gaan aanleren, maar het is andersom: onze gespreksvoering is als een spiegel van onze patronen van vroeger. Als je aan de slag gaat met je patronen van vroeger, word je gespreksvoering vanzelf anders (prettiger, constructiever, functioneler, doelgerichter).

Men heeft de specifieke uitingsvormen vanuit de eigen patronen van vroeger zelf niet door, omdat men er zelf geen last van heeft en vanuit de eigen patronen van vroeger kan men ook niet altijd andermans non-verbale gedrag en lichaamstaal herkennen of ‘lezen’. 

Ik heb bewust verder geen voorbeelden genoemd, omdat ik weet dat een deel van mijn lezers (jij natuurlijk niet :-), ook weer vanuit hun eigen patronen van vroeger over een voorbeeld denken: Dat voorbeeld herken ik niet, dus is het niet op mij van toepassing. Ik merk hoezeer mensen een voorbeeld niet als voorbeeld kunnen zien ter verduidelijking, maar in een split second bezien als Niet op mij van toepassing. Dat is omdat ze die  mindset hebben, onbewust zoekend naar contra-indicaties van hetgeen wordt beschreven. Ik realiseer me dat mijn blogs vaak zo worden gelezen, omdat ik juist de doelgroep heb die last heeft van patronen van vroeger (alle zoekwoorden waarmee mensen op mijn website komen, hebben hun voedingsbron in patronen van vroeger). Sommige lezers weten dat wel (een beetje) of vermoeden wel zoiets, maar lezers die nieuw zijn op mijn blog zijn zich daar doorgaans niet van bewust. Vandaar dat ik op mijn blogs vrijwel geen voorbeelden gebruik. In een Eendaagse Coaching gaat het om iemands eigen gespreksvoering en kan de eigen gespreksvoering en de gevolgen daarvan inzichtelijk worden gemaakt, waardoor men het herkent. 

Ik was destijds veel met gespreksvoering bezig (zowel voor mijn eigen herstel van mijn burn-out als later voor mijn vrijwilligerswerk in het kader van buurtbemiddeling) en ik heb mezelf destijds aangeleerd om altijd specifiek te letten op hoe mensen op mijn gespreksvoering reageerden. Als hun reactie anders was dan ik beoogd of verwacht had, ging ik bij mijzelf te rade: hoe had ik het anders kunnen doen? Zo heb ik, naast de theoretische onderbouwing die ik had opgedaan tijdens mijn studie, mijn eigen gespreksvoering veranderd in een emotioneel gezonde en functionele gespreksvoering, waardoor ik weet wanneer en hoe ik mensen kan beïnvloeden en waardoor ik weet wanneer ik een doel kan bereiken en hoe ik dat kan doen. Ik heb gemerkt wat voor een machtig instrument een emotioneel gezonde gespreksvoering is. 

Iemands frustraties, ergernissen, boosheid, onzekerheid, machogedrag, gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, pleasegedrag, problemen in relaties, het niet kunnen floreren in je werk, burn-out, depressie, angst, en dergelijke, hebben hun voedingsbron in patronen uit de eigen jeugd. 

Kortom: voor het loslaten van je frustraties of ergernissen en voor een emotioneel gezonde en functionele en doelgerichte gespreksvoering is het nodig dat je inzicht hebt in de specifieke uitingsvormen van je eigen patronen van vroeger, omdat jouw huidige gedrag en gespreksvoering daaruit voortvloeien. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178