Loslaten van ergernissen en frustraties

Ammy van BedafGeen categorie

Loslaten van ergernissen en frustraties.

We voelen ons allemaal wel eens ergernissen en frustraties.
Geërgerd, gefrustreerd, geïrriteerd, ongeduldig of verbolgen zijn, we herkennen het misschien niet als zodanig, maar dit zijn allemaal uitingsvormen van boosheid. 

Voelt zo terecht

 Dat de ergernissen, frustraties en boosheid als zo terecht voelen, komt omdat onze boosheid in onze jeugd wel degelijk terecht was, maar die moesten we toen wegstoppen, omdat er geen ruimte voor was. Het zijn deze vroeger weggestopte emoties die nu nog worden getriggerd. Omdat ze zo echt voelen, denken we dat onze boosheid in het heden ook terecht is.

loslaten van je frustratie

Triggers

De ergernissen en frustraties die iemand in het heden voelt, zijn ‘niet meer dan’ triggers van vroeger weggestopte ergernissen en frustraties. Ook het uiten van boosheid heeft zijn voedingsbron in de jeugd. Er is dus een onderscheid tussen het voelen van boosheid enerzijds, en het uiten ervan naar iemand anders anderzijds. 

Die emoties zijn impulsieve reacties op associaties/overeenkomsten met gebeurtenissen van vroeger. Als kind kon men de terechte boosheid niet naar de ouders uiten, omdat daar geen ruimte voor was, waardoor men dit als kind en daarna het hele leven, heeft weggestopt.

Wegstoppen is onmogelijk

Emoties laten zich niet wegstoppen, waardoor ze er alsnog uitkomen op het moment dat er in het heden een overeenkomst is met een gebeurtenis van vroeger: de trigger. De trigger triggert dan een gebeurtenis of situatie uit het verleden. Dit zijn processen die we niet bewust doorhebben. 

Emotionele beleving

De overeenkomst zit hem dan niet in de feitelijke gebeurtenis maar in de emotionele beleving daarvan: het zich niet serieus genomen voelen, het zich niet gehoord voelen, het zich afgewezen voelen, het ervaren van controleverlies, het ervaren van in de steek te worden gelaten, e.d.. Dat is de reden dat de een geraakt kan zijn door iets, terwijl iemand anders er geen last van heeft.

Uitingsvormen

Dat heeft met ieders eigen verleden te maken, met ieders eigen patronen van vroeger. De uitingsvormen daarvan zijn zeer specifiek en het kan zelfs om een geur of een kleur of een vorm of een bepaald geluid gaan, waar ons brein onbewust een negatieve associatie mee heeft.

Regressie

Als iemand een reactie vertoont die in geen verhouding is tot het gebeurde, is dat een regressie. Regressies doen zich op oneindig manieren voor en overal waar mensen zijn: in relaties, op het werk, naar de eigen ouders of kinderen of vriend(inn)en. Regressies uiten zich niet alleen door boosheid, maar kunnen zich ook uiten door fight, freeze, of flight: ‘vechten’, ‘bevriezen’ of ‘vluchten’.

Geraakt

Waar het om gaat is dat men is geraakt door iets (gebeurtenis, gedrag of een opmerking van iemand). De eigen emoties lijken te zijn veroorzaakt door de ander (zo voelt dat voor betrokkene), maar de echte oorzaak en voedingsbron van de eigen emoties en reactie zitten in de eigen jeugd. De ander doet niets meer dan onbewust die patronen van vroeger triggeren. 

Het kan ook zijn dat mensen hun emoties proberen te verbergen, maar emoties laten zich niet wegstoppen, zoals we om ons heen zien. Uitingsvormen van het wegstoppen van emoties kunnen dan bijvoorbeeld zijn dat men laconiek, cynisch of sarcastisch taalgebruik of humor hanteert, iets wat men zelf niet altijd door heeft.

Ook kan men omgekeerd gedrag vertonen, door het vertonen van machogedrag of van machtsgebruik, om de eigen grote onzekerheid te camoufleren. Betrokkene is zich daar niet van bewust en vindt zijn of haar eigen gedrag de maat der dingen.

Logisch

Voor iemand zelf is het eigen gedrag logisch de maat der dingen, omdat we geen last hebben van ons eigen gedrag maar alleen van gedrag van iemand anders, die op zijn/haar beurt weer alleen last heeft van gedrag van anderen en niet van het eigen gedrag. Onze eigen ergernissen en frustraties voelen voor ons zo terecht. 

Blinde vlekken

We handelen zo vanuit onze eigen blinde vlekken uit onze eigen jeugd. Je kunt op deze manier aan andermans gedrag en taalgebruik diens emotionele gezondheid afmeten. Hierbij geldt wel dat alleen wat je bij jezelf hebt herkend, erkend en veranderd, je vervolgens op zijn juiste merites (met de juiste interpretaties) bij iemand anders kunt herkennen.

Oordeel

Andere mensen worden makkelijk vergeleken met het eigen (en voor iemand zelf logische) gedrag, waardoor men niet alleen een oordeel over iemand heeft, maar iemand ook béoordeelt en soms zelfs véroordeelt. Het verschil tussen een oordeel, een beoordeling en een veroordeling wordt door betrokkene niet als zodanig herkend.

Onjuiste interpretaties

De ander reageert er (on)bewust wel op, waardoor men de eigen mening over de ander juist bevestigd ziet, niet doorhebbend in welke mate men dit gedrag van de ander zelf veroorzaakt heeft door de eigen gespreksvoering. Op deze manier worden regelmatig onjuiste interpretaties gedaan. In een Eendaagse Coaching worden gemiddeld tussen de 5 en 10 onjuiste interpretaties gedaan over naaste personen en over gebeurtenissen, met verstrekkende gevolgen.

Op de persoon

Ook wordt, zonder dat men het zelf door heeft, op de persoon gesproken, met andere woorden: niet een bepaalde gedraging of gedragsaspect van iemand anders wordt benoemd, maar er wordt op de persoon gespeeld. Een voorbeeld van het op de persoon spelen is: Je bent fout bezig, of Je doet het fout of Je doet het niet goed.

Afwijzing

Dit wordt als afwijzing ervaren. Een voorbeeld van het benoemen van een bepaald gedragsaspect is: “Je doet de insteek verkeerd.” Ook dit wordt als een afwijzing ervaren, maar is minder ‘groot’ als de opmerking op de persoon, omdat het nu alleen over de insteek gaat die verkeerd zou worden gedaan.

Gezonde gespreksvoering

Iemand met een gezonde gespreksvoering zou, alleen na een verzoek daartoe dus nooit ongevraagd (want dat is ongevraagd advies) zoiets zeggen als: Als je de insteek zo doet, kun je/ zie je…… Zo kun je aan de manier waarop iemand feedback geeft, diens emotionele gezondheid afmeten.

Ongenuanceerde woorden

Er worden ongenuanceerde woorden gebruikt als ‘altijd’ en ‘nooit’ en ‘iedereen’ en ‘niemand’ en ‘elke keer weer’ e.d.. Dit duidt op een zwart-wit-zienswijze en een alles-of-niets-leefwijze. Een genuanceerde gespreksvoering duidt op een emotioneel gezonde gespreksvoering.

Verwijten

Er worden, doorgaans zonder dat men dat zelf door heeft, verwijten geuit. Het woordje ‘dan’ toegevoegd aan een zin kan die zin makkelijk tot een verwijt maken (vergelijk de vraag: Wanneer ga je? met Wanneer ga je dan? Vooral bij deze vragen hebben we niet door hoe onze eigen ergernissen en frustraties erin doorklinken. De ander hoort het echter wel degelijk.

Non-verbale boodschap

We hebben zelf niet door dat er een verwijt in onze vraag zit, maar de ander pikt de non-verbale boodschap er feilloos uit, net zoals wij dergelijke non-verbale boodschappen feilloos van andere mensen oppikken. Je kunt dus aan de reactie van de ander zien hoe je zelf hebt gecommuniceerd. De geërgerde reactie van de ander is dan logisch, ook weer vanuit diens eigen patronen van vroeger.

Vragen stellen

Ook denkt men vragen te stellen, die geen vragen zijn maar een verkapt verwijt, zoals bijvoorbeeld de ‘vraag’ Hou je nog wel van mij? In deze zin zijn het de woordjes ‘nog wel’ die het als een verkapt verwijt maken: er zit de boodschap in dat de ander niet genoeg van jou zou houden. Vergelijk deze  vraag met Hou je van mij?

De toonzetting

Daarnaast is het de toonzetting die de vraag als een oprechte vraag of als een verkapt verwijt kunnen maken. Nou is het niet zo dat je dat kunt gaan aanleren, maar het is andersom: onze gespreksvoering is als een spiegel van onze patronen van vroeger. Als je aan de slag gaat met je patronen van vroeger, word je gespreksvoering vanzelf anders (prettiger, constructiever, functioneler, doelgerichter).

Specifieke uitingsvormen

Men heeft de specifieke uitingsvormen vanuit de eigen patronen van vroeger zelf niet door, omdat men er zelf geen last van heeft en vanuit de eigen patronen van vroeger kan men ook niet altijd andermans non-verbale gedrag en lichaamstaal herkennen of ‘lezen’. We hebben dan ook vooral last van andermans ergernissen en frustraties en minder van die van onszelf. 

Niet op mij van toepassing

Ik heb bewust verder geen voorbeelden genoemd, omdat ik weet dat een deel van mijn lezers (jij natuurlijk niet :-), ook weer vanuit hun eigen patronen van vroeger over een voorbeeld denken: Dat voorbeeld herken ik niet, dus is het niet op mij van toepassing. Ik merk hoezeer mensen een voorbeeld niet als voorbeeld kunnen zien ter verduidelijking, maar in een split second bezien als Niet op mij van toepassing.

Mindset

Dat is omdat ze die  mindset hebben, onbewust zoekend naar contra-indicaties van hetgeen wordt beschreven. Ik realiseer me dat mijn blogs vaak zo worden gelezen, omdat ik juist de doelgroep heb die last heeft van patronen van vroeger (alle zoekwoorden waarmee mensen op mijn website komen, hebben hun voedingsbron in patronen van vroeger). Sommige lezers weten dat wel (een beetje) of vermoeden wel zoiets, maar lezers die nieuw zijn op mijn blog zijn zich daar doorgaans niet van bewust.

Voorbeelden

Vandaar dat ik op mijn blogs vrijwel geen voorbeelden gebruik. In een Eendaagse Coaching gaat het om iemands eigen gespreksvoering en kan de eigen gespreksvoering en de gevolgen daarvan inzichtelijk worden gemaakt, waardoor men het herkent. Bovendien worden iemands ergernissen en frustraties aspecten door iets getriggerd. 

Aangeleerd

Ik was destijds veel met gespreksvoering bezig (zowel voor mijn eigen herstel van mijn burn-out als later voor mijn vrijwilligerswerk in het kader van buurtbemiddeling) en ik heb mezelf destijds aangeleerd om altijd specifiek te letten op hoe mensen op mijn gespreksvoering reageerden. Als hun reactie anders was dan ik beoogd of verwacht had, ging ik bij mijzelf te rade: hoe had ik het anders kunnen doen?

Een machtig instrument

Zo heb ik, naast de theoretische onderbouwing die ik had opgedaan tijdens mijn studie, mijn eigen gespreksvoering veranderd in een emotioneel gezonde en functionele gespreksvoering, waardoor ik weet wanneer en hoe ik mensen kan beïnvloeden en waardoor ik weet wanneer ik een doel kan bereiken en hoe ik dat kan doen. Ik heb gemerkt wat voor een machtig instrument een emotioneel gezonde gespreksvoering is. 

Patronen uit de jeugd

Iemands frustraties, ergernissen, boosheid, onzekerheid, machogedrag, gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, pleasegedrag, problemen in relaties, het niet kunnen floreren in je werk, burn-out, depressie, angst, en dergelijke, hebben hun voedingsbron in patronen uit de eigen jeugd. 

Kortom: voor het loslaten van je frustraties of ergernissen en voor een emotioneel gezonde en functionele en doelgerichte gespreksvoering is het nodig dat je inzicht hebt in de specifieke uitingsvormen van je eigen patronen van vroeger, omdat jouw huidige gedrag en gespreksvoering daaruit voortvloeien. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.