Agressie, ergernis, frustratie en boosheid loslaten

Ammy van BedafSymptomen

Agressie, ergernis, frustratie en boosheid Loslaten 

Loslaten van agressie is heel wel mogelijk. Vaak lezen we over ‘een kort lontje’, wat een eufemistische/verzachtende uitdrukking is voor het niet in toom kunnen houden van de eigen emoties. Het bijna aandoenlijke ‘korte lontje’ staat voor het impulsief emotioneel exploderen. De term ‘kort lontje’ verdoezelt dat het in feite gaat om een hoeveelheid emotioneel buskruit dat tot ontploffing komt, ongeacht hoe kort of lang ‘het lontje’ is.

 

agressie

 

Impulsief

Het ‘kort’ slaat op het impulsieve ervan: dat het binnen een split second ontstaat. Een stuk vuurwerk met een kort lontje zal ook sneller ontploffen dan datzelfde vuurwerk met een langere lont.
Het lijkt op dat moment voor betrokkene niet in te tomen en het slachtoffer lijkt zich er niet aan te kunnen onttrekken.
Iemand met een ‘kort  lontje’ wordt op dat moment ergens door getriggerd en voelt door die trigger ergernis en frustratie. 

Regressie

En wat heeft een regressie hier mee te maken? Een regressie is een reactie die niet in verhouding staat tot het gebeurde. Het hebben van een kort lontje en het vertonen van agressie vallen daar onder.
Toch zijn ook kleinere ergernissen en frustraties een regressie, omdat de reactie in geen enkele verhouding staat tot het gebeurde.

Ergernissen

Als je je geërgerd voelt, wordt dat niet zo zeer veroorzaakt door de situatie waar je mee te dealen hebt, maar met je eigen onmacht. Jouw onmacht kan veroorzaakt worden door de feitelijke onmogelijkheid de situatie op te lossen, bijvoorbeeld doordat je afhankelijk bent van iemand anders of van diens sleutel of accreditatie of vervoer of toestemming of financiën of wat dan ook. Dan nog is jouw aandeel dat je je kennelijk in een afhankelijke positie hebt gemanoeuvreerd of laten brengen.

Afhankelijk

Een dergelijke afhankelijke positie, waar men zich zelf niet altijd van bewust is, omdat men het normaal vindt of normaal is gaan vinden, kan vermoeidheid, moedeloosheid en futloosheid veroorzaken. Het is een energiesloper, een energieslurper en een energiewegtrekker.

Machteloos

Daarnaast is het mogelijk dat je niet feitelijk machteloos bent, maar je wel als zodanig gedraagt. Dat doe je, omdat je voor jouw gevóel ook machteloos bént. De feitelijke situatie rechtvaardigt dat echter niet. Dat het voor jou wel zo voelt, vloeit voort uit patronen uit je jeugd.

Kan nóg niet anders reageren

Het is juist vanuit gevoelens van machteloosheid dat iemand kan ontploffen of een ergernis laat zien die niet in verhouding staat tot het gebeurde. Voor betrokkene, voor degene die het kort lontje heeft, is diens boosheid volstrekt logisch, gewoon omdat hij of zij het zo voelt. Betrokkene kan dan ook op dat moment, voor diens gevoel, niet anders reageren dan met boosheid of razernij of geweld en dergelijke.

De eerste keer

Dat kan één keer waar zijn, maar niet vaker dan dat. De eerste keer kan betrokkene er door verrast worden, daarna niet meer. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken, anders is de kans erg groot dat de boosheid vaker voorkomt en verergert.

Trigger

Elke razernij, elke vorm van agressie, elke regressie, wordt namelijk voorafgegaan door een trigger: een situatie of gebeurtenis die bij betrokkene het korte lontje triggert. Die trigger wordt dan feitelijk veroorzaakt doordat er op de een of andere manier een associatie is met gebeurtenissen van vroeger, uit diens jeugd.

Oorzaak

Vandaar dat ik de trigger onderscheid van de oorzaak. De oorzaak zit in patronen van vroeger, uit de eigen jeugd, zoals affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of affectieve verwaarlozing. De trigger is dan een gebeurtenis of situatie die overeenkomst vertoont met vroeger. Betrokkene voelt vervolgens de zelfde machteloosheid en onrecht als hij of zij vroeger in de jeugd heeft ervaren.

Van alles

De trigger die het korte lontje, de agressie of de regressie triggert, kan echt van alles zijn. En dan bedoel ik: echt van alles. Een kleur, een geur, een bepaalde opmerking, een bepaalde toonzetting, een bepaalde gezichtsuitdrukking, een bepaald voorwerp, een bepaalde handeling, of het nalaten van een bepaalde handeling. Echt alles.

Geur

Om een willekeurig maar feitelijk bestaand voorbeeld te geven: het kan zijn dat je het gevoel hebt nooit op het platteland te willen wonen, om er achter te komen dat het de geur van het platteland is, die jou tegenstond, wat werd veroorzaakt doordat je, als kind, kort na het overlijden van een van je ouders toch op kamp op het platteland werd gestuurd.

Eenzaamheid

Onbewust kan een link gelegd zijn tussen jouw toenmalige eenzaamheid (want je wilde niet zo kort na het overlijden van een van je ouders op kamp gestuurd worden) en de geur van het platteland. Onbewust kunnen  wij dergelijke niet-logische verbanden leggen, waar wij ons niet van bewust zijn, in dit geval: platteland = eenzaamheid. Eenzaamheid = beangstigend, ook weer vanuit de jeugd.

Associatie

Zo was een keer in een Britse detective te zien dat een beroemde pianist faalangst ontwikkelde. Bleek dat een  blauwe deur in het concertgebouw waar hij moest optreden bij hem negatieve associaties opwekte, door de negatieve herinneringen die hij aan een blauwe deur in zijn jeugd had. Hij had de associatie van gevaar en straf en afwijzing met een blauwe deur, vandaar zijn plotseling opkomende faalangst tijdens zijn optreden. Zo kan het werken en we zijn ons van dergelijke triggers niet bewust. De meeste triggers zijn overigens duidelijk, maar deze twee voorbeelden om aan te geven hoe ons onbewuste werkt.

Herleiden

In vrijwel de meeste gevallen is de trigger makkelijk tot de oorzaak te herleiden. Die oorzaak zit in een jeugd met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling. Daar komen de triggers  vandaan en daar zit de oorzaak van een kort lontje, van agressie en van een regressie.

Onvermogen

Daarnaast speelt het eigen onvermogen, ook weer vanuit die jeugd, om adequaat te kunnen reageren op een bepaalde situatie. De eigen onmacht is dus zowel het gevólg van patronen uit de eigen jeugd als de óórzaak van de huidige agressie of de regressie.

Niet serieus genomen worden

Toch is het loslaten van een kort lontje, agressie of van een regressie heel wel mogelijk. Voor het loslaten is belangrijk dat gekeken wordt naar de gebeurtenis of situatie vlak voorafgaand aan de uitbarsting of ergernis of frustratie of regressie. De oorzaak is dan vaak: het niet serieus genomen voelen. Dit niet serieus genomen voelen, in combinatie met de eigen onmacht, is dan voldoende om het korte lontje te laten ontbranden.

Aanleiding ruzie

Het gebeurt regelmatig dat ruzies over vrijwel niets gaan. Vaak weet men naderhand zelfs niet meer wat de aanleiding was. Dan hebben beide partijen geregresseerd (de reactie van beide partners stond niet in verhouding tot het gebeurde), waardoor een machtsstrijd ontstaat. Voor beide partners voelt de boosheid en de verontwaardiging zo reëel en zo terecht, dat het moeilijk te bevatten is dat de buitensporige reactie feitelijk wordt veroorzaakt door de vroeger weggestopte boosheid tegen de ouders.

Je partner

Vroeger als kind was je onmachtig; nu niet meer en dat zul je je partner laten merken… En jouw partner heeft ook een verleden waarin hij of zij als kind niet heeft gehad waar hij of zij behoefte aan en recht op had. Daarom voelden jullie je onbewust tot elkaar aangetrokken: om ieder je eigen patronen van vroeger bij de ander te kunnen herhalen.

2 nodig voor een machtsstrijd

Een machtsstrijd kan doorbroken worden als één van beide partijen zich uit die machtsstrijd haalt. Beide partijen hebben namelijk de ander nodig voor hun eigen machtsstrijd. Het jezelf aan een machtsstrijd onttrekken, of dit nou een relatie of een zakelijk conflict betreft, maakt dat je een reëel beeld krijgt over wat er aan de hand is, niet ingegeven door emoties van vroeger.

Gevolgen

Het gevolg van je ergernis, frustratie of irritatie is dat de kans groot is dat je niet serieus genomen wordt door de ander.
Die ander denkt dan namelijk dat jouw boosheid de óórzaak is van wat er aan de hand is en legt, onbewust, heel makkelijk de schuld bij jouw boosheid. Met boosheid bereik je dan ook (vrijwel) nooit je doel. Het werkt vrijwel altijd zelfs averechts: het gaat zich tegen je keren. 
Bovendien worden mensen bang van andermans boosheid en proberen ze geërgerde mensen ook zo veel mogelijk te mijden. 

Inzicht

Voor zowel het je onttrekken aan een machtsstrijd als voor het loslaten van een kort lontje, agressie of een regressie, is het nodig dat je inzicht krijgt in je patronen van vroeger, omdat daar de oorzaak zit van het in je latere leven aanlopen tegen de triggers die overeenkomen met patronen uit jouw jeugd.

Vechten, vluchten, bevriezen

Ook iemand die andermans korte lontje of agressie ondergaat, zal regresseren. Die regressie uit zich dan in machteloosheid in de vorm van bijvoorbeeld een verlamd gevoel of bijvoorbeeld de slachtofferrol. Behalve fight and flight (vechten en vluchten) is er naar mijn mening een derde reactie: freeze (bevriezen en niet tot een zinnige reactie in staat zijn). Ook hiervan zit de voedingsbron in patronen uit de eigen jeugd.

Loslaten

Kortom: een kort lontje, agressie, regressie, het ondergaan daarvan en een machtsstrijd hebben hun oorsprong in je jeugd. Je kunt deze patronen loslaten door inzicht te krijgen in waar het door veroorzaakt wordt in combinatie met het alsnog jezelf emotioneel opvoeden en het jezelf alsnog aanleren van concrete vaardigheden.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.