Loslaten van doelloosheid

Ammy van BedafHobby's Werk

Doelloosheid

Doelloosheid

Loslaten van doelloosheid: Geluk is leven met een doel. De laatste zin (Geluk is leven met een doel) hoorde ik een keer op tv. Hoe waar is dat! Klanten die vastzitten in hun leven of in hun werk, loopbaan of carrière blijken niet te weten waarvoor ze ‘het’ doen. Vaak is men zowel doelloos in het privéleven als op zakelijk gebied. Men doet wat men doet, maar met een gedachte: Is dit het nou? Er moet toch meer zijn?

Aanname

Ja, er is beslist meer! Veel meer… Gelukkig wel. De doelloosheid wordt onbewust ingegeven door een onjuiste aanname: dat geluk zo maar wel of zo maar niet zou ontstaan, alsof het een loterij zou zijn. Het tegendeel is waar: je kunt je eigen geluk creëren en organiseren. Dat geluk zo maar zou ontstaan, is een illusie. Je moet er wel wat voor doen. 

Aspecten

Ten aanzien van doelloosheid spelen twee aspecten een rol. Het eerste aspect dat een rol speelt is dat men, ondanks dat men dat soms wel denkt, werk doet waar niet iemands passie ligt. Als tweede speelt een rol dat men niet heeft geleerd om alleen dingen te doen die men leuk vindt. Ik begin met het eerste aspect.

 Passie

 Niet iedereen doet waar zijn of haar passie ligt, of niet op de juiste manier, of niet in de juiste omgeving. Ik kijk anders naar het kiezen van  beroepen dan de beroepskeuzeadviseurs doen. Ik geloof dat je niet een beroep zou moeten kiezen, maar dat je beter zou kunnen kijken welke activiteiten je leuk  vindt.

Omgekeerde wereld

Het kiezen van een beroep is naar mijn mening de omgekeerde  wereld.De rest van dat ‘beroep’ krijg je er ook bij: de omvang van de  organisatie, de vergaderingen die je niet leuk vindt, het administreren wat je niet leuk vindt, etc. etc. etc. Je zou voor jezelf kunnen kijken wat gedurende een week of een maand jouw verschillende activiteiten zijn. Deze scoor je vervolgens op hoe leuk je die vindt. 

Activiteiten

Als je niet gelukkig bent in je werk, is het interessant om te onderzoeken of het ligt aan de activiteiten die je doet. Of aan de manier waarop je die doet, en of je in de juiste omgeving werkt. Als je bijvoorbeeld archiveren leuk vindt, kan het zijn dat je het geautomatiseerde archief lang niet zo leuk vindt als wat je vroeger deed: het feitelijk in ordners opslaan.

Manier waaróp

Dan kan het zijn dat je de manier waarop je je activiteiten doet, niet leuk meer vindt. Ook kan het zijn dat je eerst bijvoorbeeld in een middelgroot bedrijf werkte, met collega’s die je allemaal kende. Maar door een fusie is de organisatie zo groot geworden waardoor je niet iedereen meer kent, waardoor de sfeer anders is geworden. Al deze aspecten spelen een rol. 

Beroepskeuze

Ik las een poos geleden in de krant dat best wel veel mensen doelloosheid ervaren in hun werk. Als je jouw werkzaamheden op zich niet leuk vindt, is de kans groot dat je vroeger niet jouw eigen opleidingskeuze of jouw eigen beroepskeuze hebt gedaan of hebt mogen doen. Dat kan heel subtiel zijn gegaan. Je kunt zelfs de indruk hebben dat je wel degelijk zelf voor die opleiding en dat beroep hebt gekozen, maar dat blijkt dat je een van je ouders wilde pleasen, of dat je goedkeuring hoopte en verwachtte te krijgen als je in de voetsporen van een van je ouders zou treden. Dat dat een illusie was, daar kwam je pas later achter. Ook bij opvolging in een familiebedrijf kan het gebeuren dat niet de ruimte bestaat om je eigen weg te gaan, omdat je aanvoelt dat je je ouders dan zou teleurstellen. 

Beroepen

Waarom is het kiezen van beroepen volgens mij de omgekeerde wereld? Omdat beroepen over het algemeen niet afgestemd zijn op jouw passie. Doorgaans vindt iemand bepaalde activiteiten leuk. In de beroepengids vind je niet activiteiten. Een beroepengids zou volgens mij  omgekeerd moeten werken zoals het nu doet: niet een opsomming van beroepen, met daarachter de benodigde opleiding, maar: een opsomming van activiteiten met daarachter in welke ‘beroepen’ je die activiteiten vooral kunt vinden en in welke verhouding die activiteiten onderdeel uitmaken van dat ‘beroep’ en welke andere activiteiten je daar bij hebt. 

Leuk

Om een dergelijke beroepengids te maken zouden beroepen geanalyseerd moeten worden tot activiteiten. Uit deze analyse komen een paar honderd activiteiten. Mensen kunnen dan kijken welke activiteiten ze het leukst vinden om te doen. Van daaruit kunnen ze dan kijken welke ‘beroepen’ ze dan het best zouden kunnen kiezen.

Kiezen

Dit overzicht van activiteiten zou al gebruikt kunnen worden bij het kiezen van de beroepsopleiding. Het is niet voor niets dat best wel veel studenten niet weten wat ze met hun studie willen doen. Als ze weten welke activiteiten ze leuk vinden, kunnen ze gerichter voor een opleiding kiezen. 

Onderliggende motieven, drijfveren en beweegredenen

Tijdens een Eendaagse Coaching maak ik inzichtelijk in hoeverre je aan zelfverloochening doet en hoe dat er in jouw geval uit ziet. Ik laat ook zien hoe je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Vaker nog is het probleem dat er geen keuzes gemaakt werden. Je deed iets omdat je niet wist wat je wilde. Doelloosheid ontstaat in onze jeugd. Daarnaast kunnen onbewuste belemmeringen en blokkades en vermijdingsgedrag een rol hebben gespeeld ten aanzien van de onze opleidings- en beroepskeuzes. Daar geef ik je inzicht in en ook in de dingen die je wel leuk vond en waarom je die niet bent gaan doen. 

Loondienst of eigen bedrijf?

Een groot nadeel van de huidige opleidingen is dat ze volgens mij grotendeels of allemaal uitgaan van het werken in loondienst. Ook dat is volgens mij de omgekeerde wereld. Gelukkig is dat snel aan het veranderen. Wat zou het een doorbraak zijn als in alle opleidingen een half jaar zou worden besteed aan het ontwikkelen van een eigen bedrijf, met alle do’s and dont’s. Dan kunnen mensen altijd nog kijken wat ze willen: wel of niet in loondienst. Het zou een enorme aanjager van de economie zijn als mensen in de beroepsopleiding mee zouden krijgen wat de voordelen en de nadelen zijn van het oprichten van een eigen bedrijf en hoe ze de nadelen kunnen tackelen en hoe ze een winstgevend  bedrijf kunnen oprichten (doelgroep bepalen, een unieke niche daarbinnen zoeken, gratis waardevolle informatie aanbieden (zoals ik doe), je expertstatus laten zien). Ook dat zijn allemaal concrete en praktische vaardigheden die iedereen kan ontwikkelen. 

Leuke dingen

Het tweede aspect is dat men niet heeft geleerd om enkel en alleen dingen te doen die men leuk vindt. De oorzaak zit vaak in een jeugd waarin men niet of nauwelijks is aangemoedigd of is bevestigd, waarin men te weinig of geen complimenten heeft gekregen, waarin de ouders niet altijd oprechte interesse toonden in wat jou bezig hield of waar je mee bezig was. Doelloosheid is op deze manier eigenlijk gewoon aangeleerd. 

Eerder

Het komt regelmatig voor dat mensen denken dat ze iets leuk vinden, wat ze, bij gericht doorvragen (Wat vond je er leuk aan? Waar bleek uit dat je het leuk vond?), toch niet zo leuk vinden. Het is nogal wat dat je moet toegeven dat je, wat je doet, eigenlijk niet zo leuk vindt. Daarnaast speelt een rol dat mensen gewoontedieren zijn en liever blijven hangen in iets wat ze niet zo leuk vinden maar wat ze kunnen en kennen, dan dat ze zouden veranderen.

Veranderen

Ik overdrijf niet dat er doorgaans een crisis of bijna ondraaglijke pijn of onrust nodig is, voordat mensen voldoende gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen, om er vervolgens achter te komen dat ze dat veel eerder hadden moeten doen. Dat mensen blijven hangen in wat ze hebben, vloeit voort uit onvoorspelbaarheid en onzekerheid in de eigen jeugd. 

Niet leuke dingen

Om alleen de dingen te doen die je leuk vindt, is het ook nodig dat je niet meer de dingen doet die je niet leuk vindt. Dat lijkt een open deur, maar is het niet. Het zijn wel degelijk twee verschillende aspecten. Pas als je stopt met het doen van wat je niet zo heel leuk vindt, ontstaat er namelijk tijd, ruimte en energie om je te oriënteren op en om te oefenen in wat je wel heel leuk vindt. Andersom is ook waar: zolang je niet stopt met het doen van de dingen die je niet leuk vindt, ontstaat er geen tijd om de dingen te doen die je leuk vindt.

Zoektocht

Als een kind in de jeugd wordt aangemoedigd en geënthousiasmeerd en ondersteund in de dingen die het leuk vindt, is het voor het kind en latere volwassene niet moeilijk om de eigen passie te ontdekken. Voor kinderen die in hun jeugd niet zijn aangemoedigd is het niet altijd even makkelijk om de eigen passie te ontdekken. Dat kan dan alsnog in de volwassen leeftijd gebeuren en de zoektocht daarnaar gebeurt ook weer via de activiteiten die men leuk vindt. 

Vaardigheden

Doelloosheid is eveneens het ontberen van de vaardigheden en de motivatie om dingen uit te zoeken, om hulp aan te boren, om informatie in te winnen, etc. Als je al geen doel hebt, wordt het met de rest ook niet veel. Ik krijg wel eens de vraag wat het doel van het leven is. Mijn antwoord daarop is simpel: dat is er niet, dat kun je zelf creëren. 

Nu 

Je hoeft overigens niet te wachten tot je in een crisis zit of tot je ondraaglijke pijn of onrust ervaart of burn-out of depressief raakt. Volgens mij zijn zowel burn-out als depressiviteit het gevolg van systematische en structurele zelfverloochening, ook weer logisch vanuit je patronen van vroeger. Daar valt dus alleen maar winst te behalen. Het is mogelijk om ook eerder achter je echte passie te komen. De echte belemmeringen voor het niet weten van je passie zitten in patronen uit jouw jeugd.

Rust

Loslaten van je belemmeringen van vroeger heeft consequenties en het resultaat van die consequenties is dat je rust in je hoofd krijgt en naar je gevoel leert te luisteren, waardoor je ontdekt wat jou werkelijk gelukkig maakt. Jouw doelloosheid zal dan verdwijnen als sneeuw voor de zon!

 

Doelloosheid

 

Levensdoel

Kortom: om je eigen geluk te organiseren is het nodig dat je inzicht krijgt in je belemmeringen van vroeger, dat je vervolgens inzicht krijgt in wat je leuk vindt, waardoor je je eigen levensdoel kunt realiseren, door alsnog je passie te ontwikkelen. Dan weet jij niet meer wat doelloosheid inhoudt. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching. Ik ben universitair afgestudeerd in Arbeidspsychologie en Organisatiekunde.