Loslaten van doelloosheid

Doelloosheid

Doelloosheid

Loslaten van doelloosheid: Geluk is leven met een doel. De laatste zin (Geluk is leven met een doel) hoorde ik een keer op tv. Hoe waar is dat! Klanten die vastzitten in hun leven of in hun werk, loopbaan of carrière blijken niet te weten waarvoor ze ‘het’ doen. Vaak is men zowel doelloos in het privéleven als op zakelijk gebied. Men doet wat men doet, maar met een gedachte: Is dit het nou? Er moet toch meer zijn?!

Aanname

Ja, er is beslist meer! Veel meer… Gelukkig wel. De doelloosheid wordt onbewust ingegeven door een onjuiste aanname: dat geluk zo maar wel of zo maar niet zou ontstaan, alsof het een loterij zou zijn. Het tegendeel is waar: je kunt je eigen geluk creëren en organiseren. Dat geluk zo maar zou ontstaan, is een illusie. Je moet er wel wat voor doen. 

Aspecten

Er spelen twee aspecten een rol. Het eerste aspect dat een rol speelt is dat men, ondanks dat men dat soms wel denkt, werk doet waar niet iemands passie ligt. Als tweede speelt een rol dat men niet heeft geleerd om alleen dingen te doen die men leuk vindt. Ik begin met het eerste aspect.

What is my life purpose??? Passie

 Niet iedereen doet waar zijn of haar passie ligt, of niet op de juiste        manier, of niet in de juiste omgeving. Ik kijk anders naar het kiezen van  beroepen dan de beroepskeuzeadviseurs doen. Ik geloof dat je niet een  beroep moet kiezen, maar dat je moet kijken welke activiteiten je leuk  vindt. Het kiezen van een beroep is naar mijn mening de omgekeerde  wereld, want de rest van dat ‘beroep’ krijg je er ook bij: de omvang van de  organisatie, de vergaderingen die je niet leuk vindt, het administreren wat je niet leuk vindt, etc. etc. etc. Je zou voor jezelf kunnen kijken wat gedurende een week of een maand jouw verschillende activiteiten zijn en deze vervolgens kunnen scoren op hoe leuk je die vindt. 

Activiteiten

Als je niet gelukkig bent in je werk, is het interessant om te onderzoeken of het ligt aan de activiteiten die je doet, aan de manier waarop je die doet, en of je in de juiste omgeving verkeert. Als je bijvoorbeeld archiveren leuk vindt, kan het zijn dat je het geautomatiseerde archief lang niet zo leuk vindt als wat je vroeger deed: het feitelijk in ordners opslaan. Dan kan het zijn dat je de manier waarop je je activiteiten doet, niet leuk meer vindt. Ook kan het zijn dat je eerst bijvoorbeeld in een middelgroot bedrijf werkte, met collega’s die je allemaal kende. Maar door een fusie is de organisatie zo groot geworden waardoor je niet iedereen meer kent, waardoor de sfeer anders is geworden. Al deze aspecten spelen een rol. 

Beroepskeuze

Als je jouw werkzaamheden op zich niet leuk vindt, is de kans groot dat je vroeger niet jouw eigen opleidingskeuze of jouw eigen beroepskeuze hebt mogen doen. Dat kan heel subtiel gaan. Je kunt zelfs de indruk hebben dat je wel degelijk zelf voor die opleiding en dat beroep hebt gekozen, maar dat blijkt dat je een van je ouders wilde pleasen, of dat je goedkeuring hoopte en verwachtte te krijgen als je in de voetsporen van een van je ouders zou treden. Dat dat een illusie was, kwam je pas later achter. Ook bij opvolging in een familiebedrijf kan het gebeuren dat niet de ruimte bestaat om je eigen weg te gaan, omdat je aanvoelt dat je je ouders dan zou teleurstelling. 

Beroepen

Waarom is het kiezen van beroepen volgens mij de omgekeerde wereld? Omdat beroepen over het algemeen niet afgestemd zijn op jouw passie. Doorgaans vindt iemand bepaalde activiteiten leuk. In de beroepengids vind je niet activiteiten. Een beroepengids zou volgens mij  omgekeerd moeten werken als dat het nu doet: niet een opsomming van beroepen, met daarachter de benodigde opleiding, maar: een opsomming van activiteiten met daarachter in welke ‘beroepen’ je die activiteiten vooral kunt vinden en in welke verhouding die activiteiten onderdeel uitmaken van dat ‘beroep’ en welke andere activiteiten je daar bij hebt. 

Leuk

Om een dergelijke beroepengids te maken zouden beroepen geanalyseerd moeten worden tot activiteiten. Uit deze analyse komen een paar honderd activiteiten. Mensen kunnen dan kijken welke activiteiten ze het leukst vinden om te doen. Van daaruit kunnen ze dan kijken welke ‘beroepen’ ze dan het best zouden kunnen kiezen.

Kiezen

Dit overzicht van activiteiten zou al gebruikt kunnen worden bij het kiezen van de beroepsopleiding. Het is niet voor niets dat best wel veel studenten niet weten wat ze met hun studie willen doen. Als ze weten welke activiteiten ze leuk vinden, kunnen ze gerichter voor een opleiding kiezen. 

Loondienst of eigen bedrijf?

Een groot nadeel van de huidige opleidingen is dat ze volgens mij grotendeels of allemaal uitgaan van het werken in loondienst. Ook dat is volgens mij de omgekeerde wereld. Wat zou het een doorbraak zijn als in alle opleidingen een half jaar zou worden besteed aan het ontwikkelen van een eigen bedrijf, met alle do’s and dont’s. Dan kunnen mensen altijd nog kijken wat ze willen: wel of niet in loondienst. Het zou een enorme aanjager van de economie zijn als mensen in de beroepsopleiding mee zouden krijgen wat de voordelen en de nadelen zijn van het oprichten van een eigen bedrijf en hoe ze de nadelen kunnen tackelen en hoe ze een winstgevend  bedrijf kunnen oprichten (doelgroep bepalen, een unieke niche daarbinnen zoeken, gratis waardevolle informatie aanbieden (zoals ik doe), je expertstatus laten zien). Ook dat zijn allemaal concrete en praktische vaardigheden die iedereen kan ontwikkelen. 

Leuke dingen

Het tweede aspect is dat men niet heeft geleerd om enkel en alleen dingen te doen die men leuk vindt. De oorzaak zit vaak in een jeugd waarin men niet of nauwelijks is aangemoedigd of bevestigd, waarin men geen complimenten heeft gekregen, waarin de ouders geen interesse toonden in wat jou bezig hield of waar je mee bezig was.

Eerder

Het komt regelmatig voor dat mensen denken dat ze iets leuk vinden, wat ze, bij gericht doorvragen (Wat vond je er leuk aan? Waar bleek uit dat je het leuk vond?), toch niet zo leuk vinden. Het is nogal wat dat je moet toegeven dat je, wat je doet, eigenlijk niet zo leuk vindt. Daarnaast speelt een rol dat mensen gewoontedieren zijn en liever blijven hangen in iets wat ze niet zo leuk vinden maar wat ze kunnen en kennen, dan dat ze zouden veranderen.

Veranderen

Ik overdrijf niet dat er doorgaans een crisis of bijna ondraaglijke pijn of onrust nodig is, voordat mensen voldoende gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen, om er vervolgens achter te komen dat ze dat veel eerder hadden moeten doen. Dat mensen blijven hangen in wat ze hebben, vloeit voort uit onvoorspelbaarheid en onzekerheid in de eigen jeugd. 

Niet leuke dingen

Om alleen de dingen te doen die je leuk vindt, is het ook nodig dat je niet meer de dingen doet die je niet leuk vindt. Dat lijkt een open deur, maar is het niet. Het zijn wel degelijk twee verschillende aspecten. Pas als je stopt met het doen van wat je niet zo heel leuk vindt, ontstaat er namelijk tijd en ruimte om te oriënteren op en om te oefenen in wat je wel heel leuk vindt. Andersom is ook waar: zolang je niet stopt met het doen van de dingen die je niet leuk vindt, ontstaat er geen tijd om de dingen te doen die je leuk vindt.

Zoektocht

Als een kind in de jeugd wordt aangemoedigd en geënthousiasmeerd en ondersteund in de dingen die het leuk vindt, is het voor het kind en latere volwassene niet moeilijk om de eigen passie te ontdekken. Voor kinderen die in hun jeugd niet zijn aangemoedigd is het niet altijd even makkelijk om de eigen passie te ontdekken. Dat moet dan alsnog in de volwassen leeftijd gebeuren en de zoektocht daarnaar gebeurt ook weer via de activiteiten die men leuk vindt. 

Vaardigheden

Doelloosheid is eveneens het ontberen van de vaardigheden en de motivatie om dingen uit te zoeken, om hulp aan te boren, om informatie in te winnen, etc. Als je al geen doel hebt, wordt het met de rest ook niet veel. Ik krijg wel eens de vraag wat het doel van het leven is. Mijn antwoord daarop is simpel: dat is er niet, dat moet je zelf creëren. 

Nu 

Je hoeft overigens niet te wachten tot je in een crisis zit of tot je ondraaglijke pijn of onrust ervaart of burn-out of depressief raakt. Volgens mij zijn zowel burn-out als depressiviteit het gevolg van systematische en structurele zelfverloochening, ook weer logisch vanuit je patronen van vroeger. Daar valt dus alleen maar winst te behalen. Het is mogelijk om ook eerder achter je echte passie te komen. De echte belemmeringen voor het niet weten van je passie zitten in patronen uit jouw jeugd.

Rust

Loslaten van je belemmeringen van vroeger heeft consequenties en het resultaat van die consequenties is dat je rust in je hoofd krijgt en naar je gevoel leert te luisteren, waardoor je ontdekt wat jou werkelijk gelukkig maakt.

Levensdoel

Kortom: om je eigen geluk te organiseren is het nodig dat je inzicht krijgt in je belemmeringen van vroeger, dat je vervolgens inzicht krijgt in wat je leuk vindt, waardoor je je eigen levensdoel kunt realiseren, door alsnog je passie te ontwikkelen. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178