Keuzestress loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Keuzestress

Mensen die niet weten wat ze moeten kiezen, willen maar al te graag hun keuzestress loslaten.

Niet weten wat te moeten kiezen kan over van alles gaan: ten aanzien van je relatie: wel of niet verhuizen, wel of niet samen een huis kopen, wel of niet aan kinderen beginnen? Verder zijn er talloze keuzes en dilemma’s ten aanzien van je werk, aanschaf meubilair, wat te eten, wat voor kleding aan te trekken, welke auto aan te schaffen, welke kleur de (vul maar in…) moet krijgen, enzovoorts enzovoorts. Het dilemma wat te moeten kiezen kan werkelijk over alles gaan.

Keuzestress

En het bijzondere met keuzestress is dat de  twijfel wat je het best kunt kiezen niets met het onderwerp zelf te maken heeft… Het heeft met allerlei onderliggende patronen van vroeger te maken, zoals bijvoorbeeld:

– het als kind niet de ruimte gekregen hebben om je eigen keuzes te mogen maken

– als je een keuze maakte was het nooit de juiste en werd overruled

– de keuze die je had gemaakt werd belachelijk gemaakt

– je werd altijd gewaarschuwd voor mogelijk gevaar waardoor je als kind bang werd

– een van je ouders (vaker de moeder dan de vader) bemoeide zich altijd op een subtiele manier met je keuzes

– je bent altijd afgegaan op het advies van je ouders

– je hebt van jongs af aan pleasegedrag vertoond

– je hebt niet geleerd hulp te vragen

– je hebt niet geleerd om advies te vragen in je omgeving of van professionals en specialisten.

Je hebt nooit geleerd om keuzes te maken. Dat is namelijk een proces van vallen en opstaan. Inherent daaraan is dat je een aantal keuzes maakt die anders uitvallen dan je verwacht en gehoopt had. Dat hoort erbij, want daar leren we van.

Zo ontwikkel je ook een gevoel op grond waarvan je keuzes zou willen maken. Je ontwikkelt criteria die voor jou belangrijk zijn, en voorwaarden waar iets aan moet voldoen. Je ontwikkelt ook een manier van zoeken naar datgene wat je wilt.

Als je iets duurs moet aanschaffen en je hebt er geen verstand van, is het handig om bij verschillende winkels te informeren en goed door te vragen. Met de informatie die je bij de eerste winkel hebt opgedaan, ga je vervolgens informeren bij de tweede winkel. Zo wordt je steeds wijzer en wordt jou steeds duidelijker wat je niet wil en wat je wel wil. Je zult merken dat je zowel tegenstrijdige als aanvullende informatie krijgt. Zo komen voor jou de belangrijke punten en de beste koop en de beste winkel er vanzelf uitrollen.

Bovendien heb je een aantal vaardigheden nodig om keuzes te maken en niet iedereen wordt daarin in de opvoeding begeleid. Zo is belangrijk voor het maken van keuzes wat de aanleiding is voor het doen van een keuze. Met andere woorden: wat is de oorzaak van het feit dat je een keuze moet maken? Je moet de oorzaak weten om te kijken wat er voor mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.

Mogelijke redenen om dingen wel of niet te doen kun je onderverdelen onder ‘pushredenen’ en ‘pullredenen‘. Als je bijvoorbeeld twijfelt over een eventuele verhuizing kan de reden bijvoorbeeld zijn omdat je graag naar een andere stad wilt. Dan is dat de aantrekkingskracht van die stad (om welke reden dan ook) en dat maakt het tot een ‘pullreden’: een aantrekkelijke reden.

Als je echter wilt verhuizen om verder van je ex of van je familie vandaan te wonen, dan is het willen verhuizen naar een andere stad  een ‘pushreden’ omdat je eigenlijk niet zo zeer naar die andere stad wil, maar weg wilt uit je oude stad. Als je wilt emigreren naar Australië omdat je min of meer vlucht voor je familie, is dat een pushreden. Als je naar Australië wil emigreren omdat je daar dolgraag een schapenfarm wilt beginnen, is dat een pullreden. Twijfels betreffen vaak een pushreden, dus een vluchtreden.

Daarnaast spelen er altijd meerdere factoren mee bij het nemen van een besluit, bijvoorbeeld kosten, sociale contacten, voorzieningen, en dergelijke, die voor iedereen anders zijn. Het is interessant om voor jezelf te kijken welke factoren bij jou een pullreden en welke factoren een pushreden zijn. Als je dat op een A-viertje tegen elkaar afzet, komen de belangrijkste factoren er vanzelf uitrollen.

En ander belangrijk aspect bij het maken van keuzes is: wie vind dat jij een keuze moet maken? Vind je dat zelf of is het omdat iemand anders dat van je verlangt? Als een ander min of meer van je verlangt dat jij een keuze ergens over moet maken, wat is de reden daarvan? Uit hoofde van welke functie verlangt die ander van jou een keuze? Wat is het belang van de ander daarin? Wat is jouw belang hierin?

Een van de belangrijkste oorzaken van keuzestress is angst. Niet te weten wat te doen met bijvoorbeeld een verhuizing, het kopen van een huis of het wel of niet nemen van kinderen kan bijvoorbeeld bindingsangst zijn, of de gedachte ‘Wat als we uit elkaar gaan?’, of ‘Kan ik het straks nog wel betalen?’.

Een opvoeding waarin je weinig bevestiging en aanmoediging hebt gehad, kan leiden tot onbewuste gedachten als:  ‘Kan ik die opleiding wel aan?’ of ‘Is dat werk wel geschikt voor mij?’

De ervaring leert dat als iemand niet weet wat te kiezen,meerdere van bovengenoemde redenen een rol spelen. Hierdoor wordt wat men diep in het hart zelf wil als het ware bedolven door twijfel en keuzestress.

Ook het niet durven genieten of het niet ergens voor durven gaan, wordt vaak veroorzaakt door allerlei onderliggende angsten van vroeger.

Kortom: Keuzestress en het niet kunnen kiezen heeft niets te maken met het onderwerp van je twijfel. Ik kan je helpen inzicht te geven in wat jou belemmert tot een keuze te komen en je te helpen zoeken naar wat je het liefst zou willen en hoe dat te realiseren, binnen jouw huidige situatie.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.