Loslaten van je eigen aandeel

Aandeel

Loslaten kan alleen als je aan de slag gaat met jouw eigen aandeel in jouw situatie, ongeacht of het over je relatie, je werk, je contact met je kinderen/ouders/broer of zus of vriend(inn)en gaat.

 

jong stel

Creëert

Zolang je niet je eigen aandeel kent, ben je niet in staat in te zien hoe je zelf jouw huidige situatie niet alleen in stand houdt maar ook voor de helft hebt gecreëerd.

Veranderen

We kunnen alleen ons eigen aandeel veranderen. Zolang je probeert de ander te veranderen, zit je in de slachtofferrol. Je vindt dan oprecht dat de ander grotendeels of zelfs helemaal de schuld heeft van jouw situatie. Als je oververmoeid bent, futloos of zelfs uitgeput, als je ten einde raad bent, ben je bezig geweest de ander te veranderen. Dat gaat hem gewoon niet worden… De reden dat je dat doet, is omdat je zo niet naar je eigen aandeel hoeft te kijken.

Aanleunen

Zelfs al is de ander bij wijze van spreken een paranoïde leugenaar die jou ook nog eens geestelijk mishandelt, dan nog laat jij je dat gedrag aanleunen. Dat je dat doet, vloeit voort uit patronen uit jouw jeugd, omdat het jou op de een of andere manier bekend voorkomt. Ook toen werd je niet gehoord en niet serieus genomen en ook toen was er geen of sporadisch aandacht voor jou. Zou je een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, zou je je dat gedrag niet laten aanleunen. Je zou dat gedrag ook veel eerder en tijdig hebben herkend als: niet goed voor mij. 

Roulerende rekeningen

Andersom is dus ook waar: als je je dat gedrag laat aanleunen, komt jou dat onbewust bekend voor uit je jeugd. Dat we onbewust patronen uit onze jeugd herhalen heeft ene Nagy ‘roulerende rekeningen’ genoemd. Onbewust en onbedoeld herhalen we patronen uit onze jeugd, omdát die ons vertrouwd voorkomen. 

Partnerkeuze

Vanuit die patronen uit onze jeugd doen we ook onbewust onze partnerkeuze. Hoe dat werkt, kun je lezen in mijn boek Stop liefdesverdriet. Je leest er ook wat je er aan kunt doen om dat te voorkomen. Hoe we de (soms stille) machtsstrijd van onze ouders herhalen en hoe ook wij weer een ongelijkwaardige relatie aangaan waarin de een een dominante en de ander een ondergeschikte/subassertieve rol aanneemt, kun je ook lezen in Stop liefdesverdriet.

Ongelijkwaardig

Je hebt zelf een ongelijkwaardige relatie, jouw ouders hadden dat en de ouders van jouw partner(s) hadden dat. Ook jouw grootouders hadden een ongelijkwaardige relatie waarbij de ene grootouder een dominante en de ander een ondergeschikte rol had. Dergelijke patronen worden, onbewust en onbedoeld, doorgegeven van de ene op de volgende generatie. 

Loslaat

Als je je eigen aandeel kent, kun je die veranderen. Als kind had je geen ander voorbeeld dan je ouders en was je weerloos, kwetsbaar en afhankelijk van je ouders. Nu ben je dat feitelijk niet meer, maar emotioneel nog wel en dat geldt ongeacht of jouw ouders nog in leven zijn. Het zijn namelijk de patronen van vroeger die voortleven, tot je die zelf loslaat. 

Verantwoordelijkheid

Loslaten houdt in dat je de verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven op je neemt. Je kijkt naar jouw eigen aandeel en in de manieren waarop je zelf jouw huidige situatie in stand houdt. Dat je een eigen aandeel hebt noem ik goed nieuws, want dat kun je veranderen. Als jij jouw eigen aandeel verandert, verandert jouw situatie. 

 

verantwoordelijkheid

Ben

Regelmatig wordt de vraag gesteld: Wie ben ik? Je bent degene die nu in jouw huidige situatie zit. Zoals je nu jouw huidige situatie zou beschrijven, dat ben jij. Dan hoor ik regelmatig: Ja maar, zo ben ik niet. Ja, zo ben je wel. Dat je anders wilt zijn, is logisch en een goed teken.

Wil

De vraag is vervolgens: Wie wil jij zijn? Wat wil jij zijn? Hoe wil jij zijn? De meeste mensen denken dat ze dat niet weten, maar vaak blijkt dat ze dat diep in zich nog wel weten, maar dat dat door allerlei patronen van vroeger of niet is ontwikkeld, of er nooit aandacht voor was, of dat men de opleidings- en beroepskeuze van de ouders is gevolgd. Vrijwel alle klanten die zich vastgelopen voelen in hun werk, hebben (soms bewust, meestal onbewust) niet hun eigen opleidings- of beroepskeuze gedaan. 

Kortom: Dat je een eigen aandeel in iets hebt, is goed nieuws, omdat je dat eigen aandeel kunt veranderen. Als je je eigen aandeel verandert, verandert ook jouw situatie ten positieve. Als je jouw verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, krijg je ook grip op jouw leven. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178