Dag van de Slaap

Ammy van BedafGeen categorie

Dag van de Slaap 

Lekker slapen is jammer genoeg niet voor iedereen weggelegd. De Dag van de Slaap is ongetwijfeld in het leven geroepen omdat zo veel  mensen niet kunnen genieten van een rustgevende slaap. 

 

Lekker slapen

Zaterdag 18 maart 2017 is de Dag van de Slaap.

Inslapen en doorslapen

In verhouding veel mensen die willen loslaten, hebben moeite om lekker te slapen.
Een aantal mensen hebben moeite met het INslapen, anderen slapen wel in maar worden ‘s nachts wakker en hebben dan moeite met DOORslapen. De Dag van de Slaap is jammer genoeg geen overbodige luxe. 

Aspecten van slaap

We slapen ongeveer eenderde van ons leven, als het goed is tenminste. We kunnen niet zonder slaap. Slaap hebben we nodig om goed te kunnen functioneren.
Wat gebeurt er tijdens onze slaap?
14 aspecten van slapen:

 1. je herinneringen worden op orde gebracht, waardoor het goed is voor je geheugen;
 2. je hersenen gaan in de ruststand;
 3. er vindt mogelijk een herstelproces plaats;
 4. onze hersenen herhalen bepaalde activiteiten die we overdag gedaan hebben en leggen die vast in zogeheten geheugensporen;
 5. bij chronisch slechte slapers is het netwerk van hersencellen (de grijze stof) in twee gebieden in de hersenen minder;
 6. in hersenstructuren en in verbindingen die verantwoordelijk zijn voor slaapkwaliteit blijken individuele verschillen te ontstaan;
 7. in hersengebieden waar afwijkende activiteiten te zien waren tijdens slapeloosheid, trad herstel op na behandeling van de slaapklachten door gedragsverandering;
 8. slechte slapers worden eerder wakker van prikkels;
 9. verschillende gedeelten van het brein zijn actief en laten ook een verschillende slaapdiepte zien;
 10. het idee dat je licht hebt geslapen, ook al is dat aantoonbaar niet het geval geweest, heeft psychisch wel een grote invloed;
 11. gezonde slapers pakken meteen aan het begin van de nacht de diepe slaap;
 12. omdat de melatonineproductie afneemt naarmate we ouder worden, worden we, naarmate we ouder worden, langzaam meer een ochtendmens;
 13. het vermoeden bestaat dat de mens, tot een paar eeuwen geleden, gefragmenteerd sliep, dat wil zeggen in twee delen;
 14. kinderen slapen dieper dan volwassenen; en pubers krijgen net zo laat behoefte aan slaap als volwassenen, maar hebben nog meer uren slaap nodig.

Diepe slaap

De slaap vindt plaats in 4 tot 5 slaapcycli van anderhalf tot twee uur per cyclus. In de eerste cycli zijn de fasen van de diepe slaap langer. Daarom is het belangrijk om op tijd naar bed te gaan.

Te laat

Als je namelijk te laat naar bed gaat, schuif je die eerste slaapcyclus namelijk niet vooruit, maar sla je die belangrijke fase met diepe slaap over! Als je dus heel laat naar bed gaat, sla je de eerste 2 fasen met diepe slaap over. Die haal je dan niet meer in. Als een Dag van de Slaap ervoor zorgt dat we ons meer bewust worden van wat slaap eigenlijk inhoudt, is dat heel goed. 

Dromen

In de laatste cycli zijn de fasen van de droomslaap (de REMslaap: Rapid Eye Movement) langer. We dromen allemaal, elke nacht. Alleen als we tijdens zo’n REMfase wakker worden, weten we dat we gedroomd hebben.

Slaapbehoefte

De slaapbehoefte verschilt per persoon. Er bestaat dus geen optimale slaapduur. Ook de optimale bedtijd verschilt per persoon. Dat 8 uur slaap de norm is, is dan ook een fabel.

 

Lekker slapen

 

Ondergrens

Wetenschappers zijn het er wel over eens dat 6 uur per nacht de kritische ondergrens is. Als je onder die 6 uur komt, slaap je onvoldoende. Eenderde van de Nederlanders haalt die ondergrens regelmatig niet. 

Misverstanden

De Dag van de Slaap is een mooie gelegenheid om het over een paar belangrijke misverstanden te hebben. Misverstanden over slaap zijn:

 • dat je slaap zou kunnen oproepen, dat je het zou kunnen afdwingen. Slaap is iets dat je overkomt;
 • uitslapen heeft geen zin, omdat je door laat naar bed te gaan de eerste slaapcyclus met de belangrijke diepe slaap mist, en die komt niet terug door uit te slapen;
 • niet iedereen heeft baat bij een dutje overdag.

Gevolgen van slapeloosheid

Op de Dag van de Slaap kunnen we natuurlijk niet heen om de gevolgen van slecht slapen.
Wat kunnen de gevolgen zijn van slapeloosheid?
20 gevolgen van slapeloosheid kunnen zijn:

 1. wanhoop, omdat het slapen niet wil lukken
 2. 6 uur of minder slaap per nacht verdriedubbelt de kans op een auto-ongeluk
 3. de financiële schade door ziekteverzuim, verminderde prestaties en bedrijfs- en verkeersongevallen worden op miljarden geschat
 4. je lichaam raakt van slag: je hebt 65% meer kans op hart- en vaatziekten en een 3 keer hogere kans op hartfalen
 5. slechte slapers worden 3 keer zo snel verkouden
 6. slechte slapers zijn minder gevoelig voor insuline waardoor ze meer kans hebben op diabetes
 7. door onvoldoende of slecht slapen is het effect van vaccinaties minder
 8. slecht slapen zorgt voor toename van het lichaamsgewicht
 9. slaaptekort verstoort de moleculaire processen in ons lichaam
 10. het bloed van slechte slapers bevat meer stoffen die ontstekingen oproepen
 11. kinderen die te laat naar bed gaan, worden overdag niet suf, maar juist druk
 12. slaaptekort leidt tot verminderd concentratievermogen en tot meer fouten
 13. na een nacht van 4 tot 5 uur kunnen we slechter informatie verwerken en nemen het beoordelingsvermogen, de creativiteit en de aandacht af
 14. slaapgebrek veroorzaakt meer doden in het verkeer dan alcohol
 15. slaaptekort is een prestatiekiller: wie 24 uur wakker is of een week lang slechts 5 uur per nacht heeft geslapen, is net zo incapabel als iemand met een flinke slok op
 16. ook je moraal, je geweten en je meningsvorming worden vervormd door te weinig slaap
 17. bij mentale vermoeidheid stellen mensen minder hoge eisen aan zichzelf
 18. slaapgebrek ondermijnt het immuunsysteem
 19. als je 1 nacht doorhaalt, wordt de hoeveelheid stresshormoon al veel te hoog
 20. uiteindelijk kan slaaponthouding tot de dood leiden; het wordt daarom gebruikt als martelmethode.

Overdag

Slapeloosheid leidt niet alleen ‘s nachts tot problemen, maar ook overdag. Mensen kunnen zich dan slecht concentreren, voelen zich fysiek niet lekker, zijn somber en snel geïrriteerd.

Oorzaak van slecht slapen

Langdurig slecht slapen komt volgens onderzoekers vaak door een samenspel van stress, aanleg en persoonlijkheid. Ik heb sinds 2001 alle artikelen over slaap verzameld die ik tegen kwam. In geen enkel artikel of interview worden patronen van vroeger als onderliggende oorzaak genoemd. Dan grijp ik deze Dag van de Slaap maar aan om daar aandacht aan te geven. 

Patronen van vroeger

Ik ben ervan overtuigd dat de onderliggende oorzaak van slecht slapen in iemands patronen van vroeger (zie onderaan dit artikel) zit. Dat blijkt uit het feit dat als je die aanpakt, je vanzelf beter gaat slapen.

Verschilt per persoon

Ik doe sinds 2011 Eendaagse Coachingen; slecht slapen is dan ook NOOIT het enige symptoom waar mensen last van hebben. Mensen hebben altijd last van meerdere symptomen tegelijk. Per persoon verschilt welke en hoeveel dat er zijn. Het zou goed zijn als daar op de Dag van de Slaap aandacht aan werd gegeven. 

 

lekker slapen

 

Oorzaak – gevolg

Per persoon verschilt ook hoe die verschillende symptomen zich tot elkaar verhouden (oorzaak-gevolg). Hier wordt in de hulpverlening onvoldoende rekening mee gehouden. Als je de onderliggende oorzaken niet achterhaalt (iemands patronen van vroeger), werken de aangeboden oplossingen ook niet.

Top 15 symptomen

Op grond van de Top 15 symptomen van mijn klanten heb ik een Videojaarprogramma samengesteld (hieronder meer informatie). Ongeveer een kwart van mijn klanten heeft last van 3-5 symptomen. Ongeveer de helft van mijn klanten heeft last van tussen de 6 en 10 symptomen.

Meerdere symptomen tegelijkertijd

Ongeveer een vijfde van mijn klanten heeft last van alle 15 symptomen uit het Videojaarprogramma. Zelf heb ik ook, over langere tijd, last gehad van alle 15 symptomen van het Videojaarprogramma. Op enig moment had ik, tegelijkertijd, last van 7 symptomen. Slecht slapen is dus NOOIT het enige symptoom dat mensen hebben. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Wetenschap

Volgens wetenschappers is nog onduidelijk waardoor slapeloosheid veroorzaakt wordt. In grote lijnen wijzen onderzoekers oorzaken aan als piekeren, blauw licht, cafeïnegebruik, een te warme/koude slaapkamer en dergelijke. 

Iedereen? 

Natuurlijk kunnen aspecten als blauw licht, cafeïnegebruik en de slaapkamertemperatuur e.d. slaap positief of negatief beïnvloeden. Maar doen ze dat bij iedereen? En doen deze aspecten dat bij iedereen evenveel? Waarom kan de een nog zittend op de rand van het bed koffie drinken en vervolgens meteen in slaap vallen en kan de ander niet één kopje overdag drinken om slecht te slapen? Ik denk dat mensen die al niet goed slapen, meer invloed voelen door deze aspecten. 

Onrustig brein

De belangrijkste oorzaak van een onrustige of slechte slaap is volgens mij: een onrustig brein. Om goed te kunnen slapen is het namelijk nodig dat je brein tot rust komt. Dit volgens mij zeer belangrijke aspect lees je vrijwel nergens. Toch is dit belangrijke aspect dat meer aandacht zou mogen krijgen op de Dag van de Slaap. 

Piekeren

Als je namelijk over allerlei dingen piekert of als je je ergens zorgen over maakt, is het lastig slapen. Tijdens mijn eigen loslaatproces heb ik zelfs de kwaliteit van mijn slaap gebruikt als thermometer van mijn herstel. Des te meer ik herstelde, des te beter ik sliep. 

Herstelproces

Het slechtst sliep ik tijdens mijn relatieverslaving. Waar ik daarvoor zo’n 8 uur per nacht sliep, sliep ik op een gegeven moment nog maar zo’n 5 uur per nacht. Ook tijdens mijn herstelproces van mijn relatieverslaving liep dat langzaam weer op tot de ongeveer 7 uur per nacht nu.

Loslaten van je eigen zorgen en gepieker

Ik hoor het ook van mijn klanten dat ze beter slapen naarmate ze meer herstellen. De Dag van de Slaap zou daarom ook heel goed kunnen gaan over het loslaten van je eigen zorgen en over het loslaten van je eigen gepieker. Zodat je de rust in je hoofd krijgt die nodig is om goed te kunnen slapen. 

Onbewuste belemmeringen

Ik heb tijdens mijn eigen loslaatproces gezien hoeveel onbewuste belemmeringen en blokkades en hoeveel onjuiste aannames en hoeveel blinde vlekken we vanuit onze jeugd kunnen hebben. Het zijn volgens mij deze aspecten die een van de grootste veroorzakers, zo niet de grootste veroorzakers zijn, van een verstoorde slaap. 

Rust in je hoofd

Naast een aantal praktische aspecten (zoals bijvoorbeeld een donkere en koele slaapkamer) is het daarom volgens mij vooral belangrijk om rust in je hoofd te krijgen als je beter wilt slapen. Het is niet voor niets dat slechte slapers in een slaapkliniek tevens worden doorverwezen naar een psycholoog. De Dag van de Slaap dus om rust in je hoofd te krijgen. 

 

lekker slapen

 

Cognitieve gedragsveranderingen

Om beter te slapen zijn dan feitelijke gedragsveranderingen nodig. Welke dat zijn, verschilt per persoon. Door gedragsveranderingen kan het brein namelijk eindelijk tot rust komen, waardoor het brein zich ‘s nachts kan overgeven aan een welverdiende nachtrust.

Video’s

Het is dan ook niet voor niets dat 2 video’s van de 18 video’s van het Videojaarprogramma specifiek over slapen gaan. Ik geef in die video’s 33 feitelijke gedragsveranderingen om beter te slapen.


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel