Kom je uit een gezin waarin niet tegemoet werd gekomen aan je emotionele behoeften?

Ammy van BedafGeen categorie

Gezin waar niet tegemoet werd gekomen aan je emotionele behoeften

Een van de kenmerken van mensen die te zeer liefhebben is dat ze uit een gezin komen waarin niet tegemoet gekomen werd aan hun emotionele behoeften.

Gezinnen waarin niet wordt voldaan aan emotionele behoeften, daarin spelen één of meer van de volgende factoren een rol:

a. er waren ruzies en spanningen

b. er waren langdurige periodes waarin ouders met elkaar weigerden te praten

c. ouders namen tegenstrijdige houdingen aan of hanteerde aan elkaar tegenstrijdige waarden en
wedijverden onderling daarmee om de loyaliteit van hun kinderen

d. een ouder die geen contact met de overige gezinsleden had en hen daadwerkelijk meed, terwijl hij
of zij hun tegelijkertijd die afstandelijkheid verweet

e. misbruik van alcohol en/of andere middelen (al dan niet op medisch voorschrift)

f. dwangmatig gedrag zoals dwangmatig eten, werken, schoonmaken, spelen, gokken, geld uitgeven,
dieet houden, joggen, enzovoorts. Dan kan er sprake zijn van vormen van verslavingsgedrag en van
voortschrijdende ziekteprocessen. Afgezien van hun andere schadelijke effecten maken zij eerlijk
contact en affectie in een gezin onmogelijk.

g. extreme starheid ten aanzien van geld, godsdienst, werk, vrijetijdsbesteding, het tonen van affectie,
seks, televisiekijken, huiswerk, sport, politiek, enzovoorts. Een geobsedeerde betrokkenheid bij een
of meer van deze zaken kan contact en intimiteit in de weg staan, omdat het accent dan niet valt op
de onderlinge communicatie, maar op het naleven van de regels.

Als je uit een gezin komt waarin een van de ouders tot een van de bovengenoemde categorieën hoort, is dit schadelijk voor een kind. Als beide ouders zich van een of meer van deze ongezonde praktijken bedienen, kunnen de resultaten zelfs nog schadelijker zijn.

Vaak vertonen ouders elkaar aanvullende ziekelijke afwijkingen. Zo trouwt een alcoholicus bijvoorbeeld iemand die dwangmatig eet en leveren beiden strijd om de verslaving van de ander te bedwingen.

Ook kunnen ouderparen elkaar vaak op ongezonde manier in evenwicht houden. Als een verstikkende en al te beschermende moeder getrouwd is met een norse en afstandelijke vader, geven de ouders elkaar door hun wederzijdse gedrag de gelegenheid op een destructieve manier met de kinderen om te gaan.

Probleemgezinnen zijn er in veel soorten en variaties, maar ze hebben één affect gemeen op opgroeiende kinderen: deze kinderen zijn allemaal in zekere mate gehandicapt in hun gevoelsleven en in hun mogelijkheid tot omgang met anderen.

Er wordt in probleemgezinnen niet tegemoet gekomen aan emotionele behoeften van de kinderen. Deze emotionele behoeften hebben niet alleen betrekking op je behoefte aan liefde en affectie, maar met name op het feit dat jouw ideeën en gevoelens over het algemeen eerder genegeerd of ontkend dan geaccepteerd en gesteund worden. Dit draagt niet bij aan een positief zelfbeeld.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. 
Ouders hebben ruzie, het kind is bang en vraagt aan haar moeder: ‘Waarom ben je kwaad op papa?’, waarop de moeder antwoordt: ‘Ik ben niet kwaad’, terwijl ze boos kijkt. Het meisje is nu in verwarring en wordt nu nog banger: ‘Maar ik hoorde jullie schreeuwen!’, waarop de moeder boos wordt: ‘Ik zei toch al dat ik niet kwaad ben, maar ik word het alsnog als jij zo doorgaat!’
Het meisje is nu bang, verward, kwaad en schuldig. Haar moeder heeft haar laten weten dat de waarnemingen van het meisje fout zijn, maar ze begrijpt dit niet, want waar komen dan haar angstgevoelens vandaan?
Om met deze situatie te kunnen omgaan moet ze nu kiezen tussen de wetenschap dat ze gelijk heeft en dat haar moeder bewust tegen naar heeft gelogen enerzijds en het idee dat wat ze hoort, ziet en voelt niet juist is anderzijds. Ze zal vaak dan maar voor de verwarring kiezen en haar eigen waarnemingen uitschakelen, zodat ze niet het onprettige gevoel krijgt te merken dat deze ontkend worden.
Dit brengt schade toe aan het vermogen van een kind vertrouwen te hebben in zichzelf en in haar of zijn eigen waarnemingen.
Dit werkt door op volwassen leeftijd, in het bijzonder in intieme relaties.

Ook is het mogelijk dat behoefte aan tederheid ontkend of onvoldoende beantwoord wordt. Als ouders ruzie met elkaar hebben of verstrikt zijn in andere beslommeringen, is er misschien weinig tijd of aandacht over voor de kinderen. Dit maakt dat een kind snakt naar liefde terwijl het niet weet hoe het die liefde zou moeten krijgen, vertrouwen of accepteren, omdat het kind het idee heeft dat het deze liefde helemaal niet waard is.

Dergelijke onbewuste en onbedoelde processen werken door in ons leven, net zo lang tot we hier zelf invulling aan weten te geven. Zolang we dat niet doen zullen we dat, tevergeefs, bij andere even behoeftige partners zoeken.

Kortom: Als we uit een gezin komen waarin geen invulling werd gegeven aan onze emotionele behoeften, zoeken we daar compensatie voor bij onze partner(s).
Zolang we niet zelf invulling weten te geven aan onze onvervulde emotionele behoeften, zullen we dat ons leven lang bij anderen zoeken. Omdat we onbewust dat zoeken wat ons bekend voorkomt, vallen we op partners die net zo behoeftig (maar net even op een andere manier) zijn als wijzelf. Onbedoeld en onbewust gaan we met onze partners de strijd aan die we vroeger niet met onze ouders aan konden en durfden te gaan. Als je dit progressieve en destructieve proces wilt keren, kan ik je helpen in een Eendaagse Coaching.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.