Knipperlichtrelatie, wat zegt het over je relatie?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Knipperlichtrelatie, wat houdt dat in?

Wanneer een relatie uit en weer aan gaat, wordt dat een knipperlichtrelatie genoemd. Dit uit en weer aangaan van de relatie kan meerdere keren achter elkaar voorkomen. Het meerdere keren uit en weer aan gaan kan binnen een vrij korte periode gebeuren, maar ook gedurende een periode van jaren. Wat zegt het over je relatie dat je een knipperlichtrelatie hebt?

 

knipperlichtrelatie

 

Uitmaken

Dat een van beiden de relatie uitmaakt, is doorgaans vanuit bindingsangst. De relatie wordt dan te benauwend en verstikkend ervaren. Of er is onenigheid en de relatie wordt impulsief uitgemaakt. 
Aanvankelijk is er een gevoel van grote opluchting en het uitmaken van de relatie voelt als een goed besluit.

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? En heb je het gevoel dat er meer in je leven zit dan dat je er nu uit haalt? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen en om alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aan te boren.

Eenzaamheid

Echter, na een paar dagen, weken of uiterlijk na een maand of drie komt er een gevoel van eenzaamheid of van leegte naar boven. Er ontstaat twijfel over of het wel goed was om de relatie uit te maken. Er kan vervolgens angst voor gezichtsverlies zijn om weer op hangende pootjes terug te gaan naar de ander. De ander wilde de relatiebreuk sowieso niet. Het is vanuit verlatingsangst dat we dan weer contact kunnen opnemen met onze ex-partner. 

Status

Overigens hoeft de status van de relatie niet altijd duidelijk te zijn. Het uitmaken werd bijvoorbeeld in woorden gedaan die voor meerdere interpretatie vatbaar kunnen zijn. 
Ook kan het zijn dat de relatie al vaker werd uitgemaakt en vervolgens weer werd aangemaakt. Hierdoor kan de ander zitten wachten tot je weer meet hangende pootjes terugkomt, omdat je dat de vorige keren ook hebt gedaan.

Emotioneel gezond

Hoe beëidnig je op een emotioneel gezonde manier een relatie?
Wat emotioneel gezond is, is dat je toegroeit naar het beëindigen van een relatie. Je beëindigt de relatie dan niet impulsief. Jullie hebben tijdens jullie relatie gesprekken gehad over waar jullie tegen aanliepen. Ondanks deze gesprekken bleken de verschillen onoverbrugbaar. Opgekropte emoties spelen dan ook geen rol meer. Doordat je er emotioneel naar toe groeit, ben je er op enig moment ook klaar voor om de relatie te beëindigen. 

Mondeling

De relatie wordt dan mondeling beëindigd, en niet, zoals nog wel eens gebeurt in geval van een knipperlichtrelatie, telefonisch of via de app of mail. Je houdt het gesprek kort. Je bereidt het gesprek voor en denkt voorafgaand na over wat je wilt en gaat zeggen. En je bepaalt zelf voorafgaand wanneer je weggaat. 

Overtuigen

De valkuil van iemand in een knipperlichtrelatie is dat die de ander wil overtuigen van haar/zijn eigen gelijk. Het uitmaken van een relatie is een slechtnieuwsgesprek in de vorm van een mededeling en je doet het kort. Het willen overtuigen van de ander is het doorgaan met jullie machtsstrijd. Je doet het in de ik-vorm, anders kom je snel in beschuldigingen terecht. Nadat je je mededeling hebt gedaan, ga je weg. Doe het daarom op een locatie dat jij weg kunt gaan, en dus niet bij jezelf thuis. Dan ben je namelijk afhankelijk van wanneer de ander weggaat. 

Een plaats geven

Het is emotioneel gezond om de relatiebreuk een plaats te geven en om hiervoor de tijd te nemen. Omdat iemand die een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad, niet emotioneel behoeftig is, is zij/hij niet op zoek (ook niet onbewust) naar een volgende relatie. Wanneer je wel emotioneel behoeftig bent en je relatie compensatie is voor wat je in je jeugd op affectief gebied hebt ontbeerd, zul je sneller een volgende relatie aangaan. Hierdoor is de volgende relatie weer compensatie voor het gat of de leegte of eenzaamheid dat door de relatiebreuk van je vorige relatie werd getriggerd. 

Vertrouwdheid

Bij mensen die in een knipperlichtrelatie zitten ontstaat na het uitmaken van de relatie een gemis. Het is het gemis van de vertrouwdheid die werd ervaren. Daarnaast is er dus het gevoel van leegte of eenzaamheid. Die voelen we omdat de relatie dus compensatie was voor wat we in onze jeugd aan aandacht, waardering, erkenning en bevestiging hebben ontbeerd. We hebben zelf overigens niet door dat we hiervoor compensatie zoeken in onze relaties. 

Mindfuck

Er zit een grote mindfuck in een knipperlichtrelatie. Toen je het uitmaakte wist je precies waarom je dat deed. Naarmate je meer het gemis en/of de eenzaamheid voelt, lijk je die redenen om de relatie te hebben uitgemaakt wel te zijn vergeten. Je begint met het idealiseren over hoe het was. Of: over hoe je denkt dat het zou kunnen zijn. Je ontwikkelt een illusie over hoe het zou kunnen zijn. Je doet aan: Als … dan…  Als zij/hij maar ….., dan hebben we een fijne relatie. 

Illusie

Het is een illusie omdat dit eerder evenmin lukte. Het is door onze gevoelens van eenzaamheid en gemis, dat we hoop ontwikkelen waardoor het een volgende keer wel goed of in ieder geval beter of in ieder geval minder slecht zal gaan. Het is een illusie omdat niet wordt gezocht naar de onderliggende reden van het uitmaken van de relatie of van het niet soepel verlopen van de relatie. Voor jouw gevoel hoeft dat na het weer doorgaan met elkaar niet meer, omdat jouw gevoelens van eenzaamheid weer zijn vervuld en je je weer even gelukkig voelt. 

Geschiedenis herhaalt zich

Tot de geschiedenis zich herhaalt, want de ergernissen en dergelijke zijn niet weg. Omdat de dingen onuitgesproken waren en onuitgesproken bleven, ontstaan na een aantal maanden of na een (paar) jaar dezelfde gevoelens als voorafgaand aan de eerdere relatieverbreking(en). En opnieuw wordt de relatie uitgemaakt en herhaalt het proces zich. 

Wie het uitmaakt

Wie het uitmaakt, maakt niet zo veel uit. Het kan zijn dat het elke keer dezelfde is die het uitmaakt. En dat diegene die het heeft uitgemaakt ook elke keer weer toenadering zoekt om de relatie weer te continueren. Het kan ook zijn dat de ánder weer contact zoekt om met de relatie door te gaan. Wat ook voorkomt is dat het wisselt: de ene keer maakt de een het uit en/of weer aan, en de andere keer de ander. Beiden zitten dan in een knipperlichtrelatie. Het één keer uit en weer aanmaken is al een knipperlichtrelatie. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, maken een zelfde relatie maar één keer uit. 

Onderliggende oorzaken

Er zijn verschillende onderliggende oorzaken van een knipperlichtrelatie.
De eerste zit in de eigen jeugd. We hebben dus zelf niet door dat we in onze relatie onbewust compensatie zoeken voor wat we op emotioneel en affectief gebied in onze jeugd hebben ontbeerd. Mensen die in een knipperlichtrelatie zitten voelen dat gemis pas na de relatiebreuk. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, hebben wel verdriet na een relatiebreuk, maar niet dat grote gemis. 

Codependentie

Zolang we compensatie blijven zoeken voor onze emotionele behoeftigheid, zijn we emotioneel afhankelijk van de/een partner. Deze ongezonde afhankelijkheid wordt codependentie genoemd. Er is dan sprake van een wederzijdse ongezonde afhankelijkheid. Dat kan op verschillend gebied zijn, zoals emotioneel/affectief, en/of op financieel gebied, en/of op het gebied van huisvesting of werk e.d. Deze vormen van codependentie maken het moeilijk om de ander los te laten, ook wanneer je dus zelf de relatie hebt verbroken. 

Gespreksvoering

Een andere belangrijke oorzaak van een knipperlichtrelatie is dat we in onze jeugd niet hebben meegekregen en daarom niet hebben geleerd om dingen bespreekbaar te maken. Of we doen het niet op een emotioneel gezonde manier, waardoor de ander in de verdediging gaat. Het niet met elkaar kunnen praten over belangrijke aspecten is een grote (zo niet de grootste) oorzaak van een relatiebreuk. 

Herstellen van een knipperlichtrelatie

Hoe herstel je van een knipperlichtrelatie? Daarvoor is het nodig dat je zelf invulling leert geven aan je emotionele behoeftigheid. Hierdoor doorbreek je jouw ongezonde afhankelijkheid van de relatie. Door alsnog jezelf emotioneel op te voeden, door alsnog je gevoel te ontwikkelen en door alsnog een emotioneel gezonde gespreksvoering aan te leren, herstel je van je knipperlichtrelatie of van een voor jou emotioneel ongezonde relatie. Je bent dan in staat om te kiezen wat je met je knipperlichtrelatie wilt. Uit herstel komt waar jij vrede mee hebt. 

Emotionele herstel

Door jouw emotionele herstel ben je in de toekomst ook in staat om een evenwichtige en gezonde relatie aan te gaan met een emotioneel gezonde partner. Dat komt doordat we ons onbewust aangetrokken voelen tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wij zelf. Wanneer je zelf emotioneel gezond bent, voel je je alleen aangetrokken tot partners die dat ook zijn. Vanaf het moment dat je begint met je herstel merk je al verschil. 

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? En heb je het gevoel dat er meer in je leven zit dan dat je er nu uit haalt? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen en om alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aan te boren.

Relatie beëindigen

Mocht je in een relatie zitten die je het liefst zou beëindigen maar dat nu nog niet kunt: het is door jouw emotionele herstel dat je op enig moment alsnog jouw emotioneel ongezonde relatie kunt beëindigen. Dat kun je namelijk doordat je jouw afhankelijkheid van je relatie kwijtraakt, omdat je zelf invulling leert geven aan je emotionele behoeften.
Jouw verleden is jouw geschiedenis, het hoeft gelukkig niet ook je toekomst te zijn.
Beter een einde aan je emotionele pijn dan emotionele pijn zonder einde. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel