Knipperlichtrelatie: wat is het en waar gaat het mis?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Knipperlichtrelatie

Een knipperlichtrelatie houdt in dat een relatie uit wordt gemaakt en vervolgens weer wordt aangemaakt. Een knipperlichtrelatie wordt ook wel een reboundrelatie genoemd. 
In dit artikel lees je waarom een relatie uit en weer aan ‘knippert’ en waar een knipperlichtrelatie doorgaans toe leidt. 

 

knipperlichtrelatie

 

Ontstaan van een knipperlichtrelatie

Een knipperlichtrelatie ontstaat als een van beiden de relatie te benauwend of verstikkend vindt en de relatie beëindigt. Het te benauwend of verstikkend vinden kan ook komen doordat er onenigheid is of doordat ergernis of irritatie wordt gevoeld. Je denkt dat je beter af bent zonder je huidige partner. De relatie wordt vervolgens impulsief uitgemaakt.

Bindingsangst 

Het impulsief uitmaken van wat een knipperlichtrelatie gaat worden, gebeurt vanuit bindingsangst. De eerste paar uren, dagen, weken of maanden wordt opluchting gevoeld. Deze opluchting verandert echter na een paar uren, dagen, weken of maanden in twijfel. En deze twijfel komt door de ervaren gevoelens van eenzaamheid en gemis. 

Verlatingsangst

Deze gevoelens van eenzaamheid zijn de in de jeugd noodgedwongen weggestopte gevoelens van leegte: de momenten waarop we ons als kind in de steek gelaten voelden, we ons niet serieus genomen voelden of we ons niet gehoord voelden. Omdat we niet met deze gevoelens naar onze ouders konden, konden we niet anders dan deze gevoelens van eenzaamheid wegstoppen. 

Later

Als we later door een relatiebreuk deze gevoelens van eenzaamheid voelen, is dat omdat die vroeger weggestopte gevoelens van eenzaamheid op dat moment weer worden getriggerd. De link met onze weggestopte gevoelens tijdens onze jeugd wordt niet meer gelegd. 
Zouden we in onze jeugd niet onze gevoelens van eenzaamheid hebben gehad en zouden we niet die gevoelens uit onze jeugd noodgedwongen hebben hoeven wegstoppen, zouden we hier later niet meer in te triggeren zijn geweest. Hierdoor zouden we in het heden niet die eenzaamheid of dat gemis voelen. 

Impulsief

Emotioneel gezond is dat een relatie na lang beraad en na het afwegen van voor- en nadelen of nog beter: op gevoel, wordt verbroken. Dan krijg je daar ook geen spijt meer van. Mensen die niet hun gevoel hebben ontwikkeld, hebben niet door dat ze impulsief hun relatie hebben verbroken. Dat merken ze pas als ze die gevoelens van eenzaamheid voelen en vervolgens spijt krijgen van hun besluit een einde te maken aan de relatie.

Twee kanten van dezelfde medaille

Over bindingsangst denken we vaak dat onze partner het heeft. Als we een partner hebben die bindingsangst heeft, hebben we zelf echter ook bindingsangst. Bindingsangst en verlatingsangst zijn dan ook twee kanten van dezelfde medaille. Alleen de ene keer voel je bindingsangst en op een later moment in je leven kun je verlatingsangst voelen. 

Knipperlichtrelatie

Hoe zit het dan met een knipperlichtrelatie? Er zijn twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat degene die de relatie impulsief verbrak, de relatie later ook weer wil voortzetten. De andere mogelijkheid is dat de een de relatie verbrak en de ander vervolgens aangeeft de relatie te willen voortzetten. Het kan ook per keer verschillen wie de relatie uitmaakt en wie het initiatief neemt om de relatie weer aan te maken. Meestal is er wel een patroon in te ontdekken. 

Knipperen

Hoe vaak wordt er doorgaans geknipperd in een knipperlichtrelatie, m.a.w.: hoe vaak gaat een relatie doorgaans uit en weer aan? Dat verschilt enorm. Het gebeurt niet vaak dat de relatie maar één keer uit- en weer aan wordt gemaakt. Meestal gaat het om verschillende keren en soms kan de relatie wel 10 keer of meer uit en weer aangemaakt worden. 

Termijn

De termijn die het meest voorkomt om, na verbreking, de relatie weer aan te maken, is rond de drie maanden. Langer dan dit houden beide partners hun verlatingsangst niet vol. Het gebeurt ook dat binnen een paar weken of zelfs binnen een paar dagen een van de partners weer het initiatief neemt om de relatie weer voort te zetten.

Status onduidelijk

Wat ook voorkomt is dat het uitmaken niet heel duidelijk gebeurt, bijvoorbeeld doordat beiden het contact met de ander vermijden. Doordat de status van de relatie niet helder is, kan het gebeuren dat een van beide partners een andere relatie aangaat, terwijl de ander nog in de veronderstelling verkeert dat ze nog een relatie en alleen (tijdelijk geen contact hebben. 

Machtsstrijd

Een aparte dimensie die bij een knipperlichtrelatie om de hoek komt kijken, is de machtsstrijd die er vaak bij gepaard gaat. Er ontstaat een onenigheid, conflict of ruzie, waarna een van beiden de relatie impulsief uitmaakt, om de ander een poepje te laten ruiken of een toontje lager te laten zingen. Deze machtsstrijd blijft dan natuurlijk ook een rol spelen in de tijd na het uitmaken: geen van beiden wil de eerste zijn om weer toenadering te zoeken tot de ander. Tot een van beiden ondraaglijke verlatingsangst voelt, haar of zijn trots inslikt en weer contact zoekt. 

Euforie

Nadat een van beiden de relatie heeft uitgemaakt, komen beide partners weer bij elkaar vanuit verlatingsangst bij een van hen of bij beiden. Er kan een gevoel van euforie ontstaan. Dit wordt echter niet gevoeld (zoals vaak wordt gedacht) doordat het zo’n goed besluit was om weer met elkaar door te gaan. De euforie wordt gevoeld omdat er een einde is gekomen aan de verlatingsangst.

Waar gaat het doorgaans mis bij een knipperlichtrelatie?

Door de aanvankelijke euforie na het weer bij elkaar zijn (die overigens na een poosje weer is verdwenen) wordt niet gekeken naar wat voor een van beiden de aanleiding was om de relatie te verbreken. De dingen die voor de relatieverbreking niet werden besproken, blijven ook nu, na de hereniging, onbesproken. Het niet in staat zijn om dingen met elkaar te bespreken blijft een rol spelen. Daarin is niets veranderd. Daardoor komen bij een van beiden de ergernissen ook weer terug. Beide partners ontberen een emotioneel gezonde gespreksvoering en beiden hebben ze angst voor afwijzing

Knipperlichtrelatie

Daardoor komt een van beiden er na een poos achter dat er niets is veranderd. Er ontstaat weer ergernis en vanuit bindingsangst wordt de relatie opnieuw impulsief uitgemaakt. Tot bij een van beiden de verlatingsangst weer ondraaglijke vormen aanneemt. Die neemt weer het initiatief om de relatie voort te zetten, waarna alles zich weer herhaalt. 

Emoties

Een rol hierbij spelen het nog niet hebben ontwikkeld van je gevoel en het impulsief handelen vanuit je vroeger weggestopte emoties. Begin 2023 breng ik een boek uit met als titel: ‘Grip op gevoel en emotie’, waarin je in 4 stappen leert hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt, waardoor je een emotioneel intelligent leven kunt leiden. 

Gespreksvoering

Bij een knipperlichtrelatie speelt ook de gespreksvoering een rol. Een knipperlichtrelatie kan ontstaan wanneer we ons gevoel niet hebben ontwikkeld en daardoor impulsieve besluiten nemen en wanneer we niet in staat zijn om dingen waar we binnen de relatie tegenaan lopen bespreekbaar te maken. Mogelijk nog in 2023 of anders begin 2024 breng ik een boek uit over het ontwikkelen van een emotioneel gezonde gespreksvoering en alles wat daar bij komt kijken en er op van invloed is. 

Patronen die worden doorgegeven

Net zoals je gevoelsleven nog niet ontwikkeld is, heb je van huis uit evenmin een gezonde gespreksvoering meegekregen. Daar kunnen onze ouders niets aan doen, want zij hebben dit ook niet meegekregen van hún ouders. En zo worden deze patronen, onbewust en onbedoeld, doorgegeven van generatie op generatie.

Kinderen

Daarom profiteren jouw kinderen mee van jouw herstel van je bindingsangst en verlatingsangst en van het alsnog ontwikkelen van je gevoel en van een emotioneel gezonde gespreksvoering. 
Een knipperlichtrelatie is een van de vele aspecten die een rol kunnen spelen in een relatie waarbinnen je emotionele onrust of emotionele pijn ervaart. In mijn boek Stop liefdesverdriet lees je welke aspecten allemaal nog meer een rol kunnen spelen. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel