Jeugdherinneringen en het misverstand daarover

Ammy van BedafHerstellen

Jeugdherinneringen

Niet iedereen heeft evenveel jeugdherinneringen.
Veel klanten geven aan dat ze nog maar weinig weten over hun jeugd: “Ik heb weinig herinneringen aan mijn jeugd.”
Tijdens de Eendaagse Coaching blijkt dit gedeeltelijk het geval te zijn.
Voor welk deel is dit inderdaad het geval en voor welk deel is dit niet het geval? En wat is er aan de hand?

 

 

Geheugen

Als we in het algemeen gevraagd worden naar jeugdherinneringen, gaan we zoeken in ons geheugen.
De ene persoon herinnert zich meer dan de andere persoon over haar/zijn jeugd. 
Mensen die met hun specifieke zoekwoorden (over relatie, werk, burn-out, eenzaamheid, depressie, angst, e.d.) op mijn website komen herinneren zich meer dan gemiddeld niet zo veel meer over de eigen jeugd. 

Wegstoppen

Waar we ons niet van bewust zijn, en waar we ons ook niet van bewust kúnnen zijn, is het gegeven dat we in onze jeugd dingen hebben weggestopt. Als kind stopten we herinneringen aan gebeurtenissen weg, omdat die gebeurtenissen voor ons lastig, vervelend of naar waren of omdat we er in ons eentje als kind niet mee om konden gaan. Daarom was het wegstoppen een volstrekt logisch proces.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Gevoel

We stoppen zowel die herinnering als dat gevoel dat we erbij hadden weg. 
Of we herinneren ons nog wel de gebeurtenis maar kunnen niet aangeven hoe we ons toen voelden. Of we geven een rationeel antwoord op de vraag hoe we ons voelden. 
Door dit wegstoppen hebben we een aantal jeugdherinneringen, zonder dat we dat beseffen, niet zo maar paraat.

Open vraag

Als we, door middel van een open vraag over onze jeugd zouden worden gevraagd, zouden we een aantal dingen niet kunnen opnoemen.
Een open vraag is dan bijvoorbeeld: “Wat herinner je je nog over jouw jeugd?”
Als mensen deze vraag gesteld krijgen, verschillen de mensen in hoeveel jeugdherinneringen ze hebben. 

Specifieke vragen

Van de mensen die weinig jeugdherinneringen hebben, wordt dat echter anders wanneer je specifieke vragen gaat stellen over hun jeugd.
Dan blijkt dat ze wel degelijk jeugdherinneringen hebben.
Specifieke vragen zijn dan vragen als bijvoorbeeld: Hoe verliep het avondeten?
Een dergelijke vraag maakt dat mensen gericht gaan zoeken in hun geheugen.

Zoeken

Ze zoeken in hun geheugen naar het beeld van de eettafel in de keuken/woonkamer.
Dan komen de eerste herinneringen al naar boven. 
En met een beetje hulp van mij komen er vanzelf meer herinneringen naar boven.
Hieronder zie je hoe een vraag over bijvoorbeeld het avondeten alleen al veel mogelijke herinneringen naar boven brengt. 

 

 

Jeugdherinneringen

Jeugdherinneringen als: met hoeveel personen zaten jullie aan tafel?
Was iedereen er altijd of waren er mensen afwezig door sporttraining of door hard werken of door overwerk?
In hoeverre werd er rekening gehouden met de afwezigen? Konden zij eerder of later eten?
Als de vader afwezig was tijdens het eten, was dat niet of soms wel prettiger voor de sfeer aan tafel?

Kookkunsten

In hoeverre was datgene wat er werd gekookt lekker? In hoeverre werd er aandacht aan het koken besteed of werd er maar iets op tafel gezet? Was het eten gevarieerd of altijd of GVA? Groente Vlees Aardappelen? 
In hoeverre werd er rekening gehouden met voorkeuren en met afkeer t.a.v. bepaald eten?
En als je iets niet lustte, werd je dan gedwongen het toch op te eten? Hoe werd dat dan gedaan?
Of werd er toch misschien iets anders voor jou gekookt?

Meehelpen

In hoeverre moest je meehelpen met het koken of met het tafel dekken, afruimen, afwassen en afdrogen? Hoe vond je dat?
Deed je nog meer huishoudelijke klussen? Hoe vond je dat?
Voelde je ruimte om het niet te doen als je er geen zin in had?
Of had je misschien te doen met je moeder en hielp je daarom?
Werden de klussen onder de kinderen eerlijk verdeeld?

Sfeer

Hoe was de sfeer tijdens het avondeten? Was het gezellig, zoals je tijdens de reclames op tv ziet? Of was (ook) tijdens het avondeten de sfeer wel eens gespannen?
In hoeverre waren er wel eens meningsverschillen of ruzies tijdens het eten? Betroffen dat meningsverschillen of ruzies tussen je ouders?
Of tussen je ouders en een van de kinderen? Was dat met jou of was dat met een broer of zus? Wat deed dit met je?
Of was de sfeer neutraal?

Praten

Werd er gepraat onder het avondeten?
Wie waren er (voornamelijk) aan het woord? Waren dat jouw ouders? Of konden de kinderen ook vrijuit (mee)praten?
Waar gingen de gesprekken over? Was dat vooral over het werk van je ouders of was er ook aandacht voor wat de kinderen bezighield?
En als het bijvoorbeeld over de kinderen gingen, was dat belangstellend of controlerend?
In hoeverre voelde je zelf ruimte om te praten? En deed je dat ook? Hoe werd daar op gereageerd door de anderen?

Eetstoornis

In hoeverre was er iemand binnen het gezin met anorexia of boulimia, voor zover je dat weet?
Hoe werd daar mee omgegaan? Was dat begripvol of was dat vanuit machteloosheid van (een van) de ouders?
Wat deed dit met jou, te merken dat het gezinslid met de eetstoornis op die manier aandacht kreeg?
Of had je zelf misschien een eetstoornis? Hoe werd daar mee omgegaan? In hoeverre hielp dat?

Jeugdherinneringen

Je ziet dat op deze manier iemands jeugdherinneringen geactiveerd worden en dat iedereen meestal wel antwoord kan geven op dergelijke vragen.
Wat mij is opgevallen is dan ook het volgende. Als mensen aangeven dat ze weinig jeugdherinneringen hebben, hebben ze meestal weinig léuke jeugdherinneringen. 

Leuke jeugdherinneringen

Ze hebben wel leuke jeugdherinneringen, maar niet zo veel. En zeker niet zo veel in verhouding tot hun hele jeugdperiode. 
De leuke jeugdherinneringen kunnen bijvoorbeeld de vakanties betreffen, of een lieve tante of oom, of de schooltijd, of het (buiten) spelen met vriend(innet)jes. Naast deze leuke jeugdherinneringen zijn er dan andere, vervelende of nare, jeugdherinneringen die ze hebben weggestopt. 

Jeugdherinneringen vanaf een bepaalde leeftijd

Dat is dan ook de reden dat mensen pas vanaf een bepaalde leeftijd jeugdherinneringen kunnen hebben.
Soms bijvoorbeeld pas vanaf het zevende-achtste jaar of soms pas vanaf het elfde-twaalfde jaar. Aan de tijd daarvoor hebben ze dan geen herinneringen. 
Elke keer blijkt dan weer dat ze pas vanaf die leeftijd jeugdherinneringen hebben, omdat daarvoor weinig leuke dingen waren om te onthouden. 

Weggestopt

Zonder dat ze zich dit als kind bewust waren, gebeurden er dingen die het kind niet leuk vond.
Dit kunnen spanningen zijn tussen de ouders, of zelfs ruzies tussen de ouders. Of een te starre of strenge opvoeding, wat botste met een van de kinderen. 
Voor een kind zijn dergelijke dingen beangstigend en omdat het kind dan met diens gevoelens niet naar de ouders kan, kan het niet anders dan die gevoelens wegstoppen.

Vragen

Het kind voelt aan met welke dingen het beter wel of niet naar de ouders kan gaan. 
Praktische vragen kunnen vaak nog wel gesteld worden, maar als een vraag iets dieper gaat dan dat, voelt het kind aan dat de ouders óf niet in staat zijn de vraag te beantwoorden, óf dat de ouders het kind als lastig ervaren. 
Voor het kind belangrijke vragen worden daarom vaak niet gesteld.

Gevoel ontwikkelen

Juist om het gevoel te ontwikkelen, heeft het kind de ouders nodig.
Als de gevoelens van een kind er mogen zijn, gaat het verdriet of de boosheid of de angst van dat moment weg.
Dat verdwijnt dan, doordat het kind zich veilig en beschermd voelt door de troostende en begripvolle en oplossingen aandragende ouder. 

 

 

Emoties

Als we onze gevoelens noodgedwongen en zonder dat we dit merken, wegstoppen, blijven die gevoelens onverwerkt, dus zonder dat we ze een plaats hebben gegeven. Op dat moment lijkt het te werken als we ons verdriet wegslikken of als we onze boosheid of onze angst wegstoppen. Maar later, als dergelijke vroeger weggestopte gevoelens weer worden getriggerd, komen die vroeger weggestopte gevoelens er alsnog uit in de vorm van emoties. 

We herinneren ons veel meer dan we dachten

Het komt er op neer dat we voor ons als kind vervelende jeugdherinneringen weg hebben gestopt en dat er voor een aantal mensen maar weinig leuke jeugdherinneringen waren. Daarom denken we oprecht dat we ons weinig herinneren van onze jeugd.
Als dan gericht wordt gevraagd (zoals over het avondeten), weten we veel meer dan we dachten.

Jeugdherinneringen activeren

De aspecten die een rol kunnen spelen t.a.v. het avondeten waren voorbeelden om je te laten zien hoe je jouw jeugdherinneringen kunt activeren. Zo heb ik in de loop van de tijd nog 16 andere vragen over onze jeugd bedacht waardoor je weer specifieke jeugdherinneringen terug krijgt. 
In de loop van de tijd heb ik inmiddels 4 kantjes aan jeugdherinneringen terug gekregen (een herinnering per regel). En soms krijg ik nóg een herinnering terug. 

Jeugdherinneringen terugkrijgen

Waarom is het belangrijk om je jeugdherinneringen terug te krijgen? 
Jeugdherinneringen terugkrijgen is allereerst belangrijk omdat ze verklaren waarom je in het heden (bijvoorbeeld in je relatie of op je werk of met je kinderen) tegen bepaalde dingen aanloopt. Ik zie jeugdherinneringen dan ook als de puzzelstukjes van je jeugd: elke keer dat je een jeugdherinnering terugkrijgt, heb je weer een stukje van je eigen in de jeugd gelegde puzzel. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt ontwikkelen
of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching.

Reëel beeld

Het terugkrijgen van jeugdherinneringen is ook belangrijk om de herinneringen te toetsen aan de werkelijkheid.
Vanuit onze jeugd doen we als kind, dan nog met ons niet volledig ontwikkelde kindbrein, namelijk allerlei interpretaties en aannames
Later blijken een aantal van onze interpretaties en aannames niet helemaal te kloppen.

Gedragen

Aangezien we ons wel naar die onjuiste interpretaties en aannames gedragen, heeft dat consequenties voor onze relaties, voor ons werk en voor het contact met onze kinderen. 
Door het terugkrijgen van onze jeugdherinneringen, maken we onze blinde vlekken zichtbaar. 

 

 

Opschrijven

Daarom raad ik mijn klanten altijd aan om een jeugdherinnering die terugkomt meteen op te schrijven.
Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat je namelijk niet weet of die herinnering later nog een keer terugkomt.
Als je die jeugdherinnering niet hebt opgeschreven, ben je hem weer kwijt.  
Ik heb het een paar keer meegemaakt dat ik dacht: Dat onthoud ik wel, en dat ik me later wel herinnerde dát een jeugdherinnering me te binnen was geschoten, maar dat ik absoluut niet meer wist wát de jeugdherinnering was geweest. 

Associatie

Tijdens en na mijn herstelproces kreeg ik jeugdherinneringen terug als er een overeenkomst/associatie was met vroeger.
Dat kon een woord, een gebaar, een geur, een foto of een plaats zijn.
Het kan werkelijk van alles zijn waardoor je jeugdherinneringen terugkrijgt. 
En die jeugdherinneringen kunnen, ongewild, onbewust en onbedoeld, doorspelen in onze relatie(s). 
Het inzicht krijgen in deze jeugdpatronen maakt dat je ze vervolgens naar wens kunt veranderen!


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel