Internetdaten en het loslaten van je patronen van vroeger

Ammy van BedafGeen categorie

Mensen die aan het internetdaten zijn, hopen op een evenwichtige en langdurige relatie. Om mij heen zie ik dat het mogelijk is, maar dat betreffen niet mensen die relatieverslaafd zijn. Voor mensen die relatieverslaafd zijn, kent het internetdaten bepaalde valkuilen waar je rekening mee kunt houden. Een relatieverslaving is  als je pijn in of na je relatie hebt en/of je emotioneel niet kunt loskomen van je partner.

Je bent niet voor niets op deze website of op dit blog gekomen. Er zijn echter mogelijkheden om herhaling van je patronen te voorkomen. Sterker nog: als je dat met een volledige toewijding doet, kun je er oefenen met het afleren van je patronen van vroeger. Dat vergt veel hersengymnastiek en zelfbeheersing. In een volgend blog kom ik hier op terug.

Het percentage emotioneel behoeftige mensen zal op datingsites hoger zijn dan  in de samenleving. Veel mensen op datingsites zijn net zo behoeftig als jij. Dat lijkt fijn (tenslotte heb je elkaar dan al snel gevonden), maar is tevens je grote valkuil. Het kunnen emotioneel behoeftigen zijn of seksbehoeftige mensen. Het kan zijn dat iemand die relatieverslaafd is niet weet dat hij of zij ook seksverslaafd is en het kan zijn dat iemand die relatieverslaafd is, niet door heeft dat hij of zij seks verwart met liefde. Men is dan van mening dat seks liefde is en de relatie is dan voornamelijk gebaseerd op seks.

Niet iedere relatieverslaafde heeft een reëel zelfbeeld over zichzelf. De meeste mensen die relatieverslaafd zijn, weten dat niet van zichzelf, evenmin dat het een heuse verslaving is zoals een drugsverslaving. Als je wilt weten of je relatieverslaafd bent, raad ik je aan het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood te lezen. Het boek is sinds de uitgave in 1985 wereldwijd nog steeds in herdruk.

Het percentage mensen met bindingsangst zal op datingsites hoger zijn dan in de samenleving. De kans is groot dat je zelf bindingsangst hebt. Hier komen onder andere patronen uit voort als aantrekken en afstoten, een knipperlichtrelatie en veel opeenvolgende relaties.

Bindingsangst ontstaat als je vroeger in je jeugd geen veilige emotionele hechting hebt gehad met je ouders. Daardoor heb je je evenmin veilig onthecht van je ouders en daardoor ben je niet in staat je emotioneel veilig te hechten aan een partner, waardoor je niet een evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunt aangaan.

Mensen met bindingsangst zoeken elkaar onbewust op, zodat ze  niet een intieme relatie met iemand hoeven aan te gaan. Dat zou op zich niet erg zijn, ware het niet dat ook en misschien wel juist mensen met bindingsangst en emotioneel onbereikbare mensen een heel grote behoefte hebben aan affectie en een emotionele intimiteit. Daarom zullen zij keer op keer weer een poging doen om een partner te krijgen. Juist zij die geen evenwichtige relatie kunnen aangaan, doen zo veel pogingen daartoe. Mede doordat zij juist ook niet alleen kunnen zijn, uit angst om eenzaamheid te ervaren, niet beseffend dat het de eenzaamheid van vroeger is die zij steeds weer voor zich uitschuiven.

Andermans bindingsangst wordt doorgaans makkelijker herkend dan de eigen bindingsangst. Veel mensen leggen de schuld van de problemen in de relatie bij de ander, waardoor ze zich niet afvragen hoe het komt dat ze vallen op iemand die bindingsangst heeft. De kans is dan erg groot dat ze het zelf ook hebben, anders zouden ze zo iemand vrij makkelijk kunnen laten gaan.

Daarnaast is het naar mijn mening niet zo dat de andere partner de meeste of alle schuld in een relatie heeft. Ook als je partner een enorm onhebbelijk persoon is, waarom laat je die dan niet gewoon gaan? Omdat je het niet kunt, en daar zit jouw eigen aandeel. Het gedrag wat je de ander verwijt, onderga je, terwijl niemand je daar toe dwingt. Daar zit jouw eigen aandeel en ook daarvan zit de voedingsbron in vroeger. Het kan dan gaan om het te doen hebben met de ander, om een machtsconflict uit willen blijven vechten, om de slachtofferrol, de ander willen veranderen helpen, redden en/of verzorgen en dergelijke. Partners hebben een even groot aandeel in hun relatie. Dat is tevens het goede nieuws, want je eigen aandeel kun je veranderen.

Hoe werkt de aantrekkingskracht tussen partners? Het schijnt dat er zich zo tussen ons derde en achtste levensjaar een zogenaamde ‘blauwdruk’ in onze hersenen ontwikkelt, met onbewuste criteria waaraan onze toekomstige partner zou moeten voldoen. Dit is een ‘blauwdruk’ van de opvoeding die we op dat moment genieten. Als je bijvoorbeeld affectief verwaarloosd wordt en emotioneel onbereikbare ouders hebt gehad, zul je later vallen op iemand die, zonder dat je dat door hebt, ook emotioneel onbereikbaar is. Als je, zonder dat je dat nu beseft, een van je ouders zat te helpen, te verzorgen of te redden, zul je onbewust op een partner vallen bij wie je dat patroon kunt herhalen.

Wat maakt dat internetdaten niet zonder gevaar is? Het zijn de opgelopen beschadigingen in onze jeugd en het opgelopen gemis (aan aandacht, waardering, erkenning, bevestiging en dergelijke) die maken dat internetdaten niet zonder gevaar is voor iemand die relatieverslaafd is, ongeacht of betrokkene weet of hij of zij relatieverslaafd is. Onbewust zoek je iemand bij wie je je patronen van vroeger kunt herhalen. Je komt moeilijk van een verslaving af. De kans is daarom groot dat je juist met internetdaten je patronen van vroeger bevestigt en daardoor (iedere verslaving is  progressief) versterkt.

Welke behoefte bevredigt internetdaten? Het versturen van berichten gaat snel en maakt dat je je acute behoeftebevrediging kunt bevredigen. Wil je een evenwichtige en langdurige relatie, dan zijn er bepaalde vaardigheden nodig, waar het afkicken en afleren van je acute behoeftebevrediging er een van is.

Kortom: internetdaten bevredigt de acute behoeftebevrediging. Op datingsites zullen in verhouding meer behoeftige mensen en mensen met bindingsangst voorkomen dan gemiddeld in onze samenleving. Onbewust zoeken we partners bij wie we onze vroegere patronen kunnen herhalen. Je zult met je zelf aan de slag moeten om je eigen patronen van vroeger te veranderen. Het betreffen concrete vaardigheden.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]