Emotioneel loskomen van ouders

Ammy van BedafHechting

Emotioneel loskomen van ouders

We hebben niet door in hoeverre we, onbewust en onbedoeld, vasthouden aan patronen uit onze jeugd. Wat zijn de gevolgen van vasthouden aan patronen van vroeger?
En waarom is emotioneel loskomen van ouders nodig om alsnog een emotioneel onafhankelijk leven te leiden en een evenwichtige en gelijkwaardige relatie te hebben? 

emotioneel loskomen van je ouders

Vasthouden

De oude patronen waar we nog aan vasthouden, vormen niet altijd een match met onze huidige situatie en met onze wensen. Dat kan zich uiten in allerlei symptomen als spanning of stress. Of in piekeren en malen. Maar ook in vermoeidheid of futloosheid, depressie or burn-out. Verslavingen zijn er ook het gevolg van. Onzekerheid, niet kunnen kiezen of beslissen zijn er ook het gevolg van. 

Onveilige hechting

Onze ouders waren niet in staat om een emotioneel veilige hechting aan te gaan. We hebben namelijk niet de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging gekregen waar we recht op en behoefte aan hadden. Er was hierdoor geen emotionele binding tussen onze ouders en ons als kind. 

Onze grootouders

Onze ouders hadden die emotionele hechting op hun beurt evenmin van hún ouders gekregen. Ook onze grootouders waren niet emotioneel veilig gehecht met hún kinderen, met onze ouders dus. Een emotioneel veilige hechting is nodig om te puberen. Puberen houdt niet in dat je lastig bent. 

Puberteit

Puberteit houdt in dat je je emotioneel gaat losmaken van je ouders. Dat betekent dat je andere keuzes maakt en dat dit geen nare consequenties heeft zoals op je donder krijgen. Of zoals emotioneel gechanteerd worden, of  uit huis worden gezet. Je mag gewoon anders over dingen denken en dat is gewoon een andere mening. 

Aanpassingsgedrag

Doordat veel kinderen en jongvolwassenen die ruimte niet hebben gekregen van hun ouders, ontwikkelen ze aanpassingsgedrag. Dat kan variëren van het jezelf wegcijferen en voegen enerzijds tot het rebelleren en tot verzet anderzijds. Emotioneel loskomen van ouders is dan niet mogelijk. 

Emotioneel gezonde relatie

En emotioneel loskomen van ouders is nodig om vervolgens een emotioneel gezonde relatie te kunnen aangaan. Om een emotioneel gezonde hechting met een partner aan te gaan, is het dus nodig dat je eerst emotioneel veilig onthecht bent van je ouders. Daarom is emotioneel loskomen van ouders zo belangrijk.

40%

Ik las in 2018, in een klein artikeltje in de krant, dat 40% van de huidige volwassenen onveilig gehecht is. Dat is waarschijnlijk dezelfde 40% van de huidige volwassenen die, volgens wetenschappelijk onderzoek, niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad. 
Het is veelzeggend dat dit niet wereldnieuws werd, want dat had het moeten zijn. 

Onmacht en machteloosheid

Wat in onze jeugd functioneel aanpassingsgedrag was, kan nu belemmerend werken. Hierdoor houden we onze onmacht en machteloosheid in stand. Het is deze onmacht en machteloosheid, die onze huidige frustraties, ergernissen, emotionele pijn, onrust en gepieker veroorzaken.

Roulerende rekeningen

Waar komen onze patronen vandaan?
We gaan vanuit onze eigen en onbewuste patronen uit onze jeugd weer om met onze kinderen, zoals onze ouders vanuit hun vroegere patronen met ons zijn omgegaan.
Dit fenomeen wordt door een Nagy ‘roulerende rekeningen’ genoemd.

Verticaal roulerende rekeningen

We geven onbewust de patronen, varianten hierop of juist het tegenovergestelde hiervan, door aan de volgende generatie.
Het van generatie op generatie overgaan van bepaalde patronen noemt Nagy verticaal roulerende rekeningen.

Partnerkeuze

Hoe doen wij onze partnerkeuze?
Vanuit die zelfde patronen kiezen we onbewust onze partners.
Nagy noemt dit horizontaal roulerende rekeningen. 

Blauwdruk

Het schijnt dat zich zo tussen ons derde en achtste levensjaar een bepaalde blauwdruk in onze hersenen ontwikkelt, met bepaalde voor ons onbewuste criteria waaraan onze toekomstige partner zou moeten voldoen.

Herkenning

Als we een niet gezonde jeugd hebben gehad, zullen we een partner zoeken bij wie we herkenning zoeken. We zoeken een partner bij wie we onbewust denken en hopen dat we onze onvervulde emotionele behoeften als aandacht of bescherming alsnog kunnen vervullen. Emotioneel loskomen van ouders is dus nodig om geen compensatie meer te zoeken bij de ander. 

Ongelijkwaardige relatie

Als onze ouders een ongelijkwaardige relatie hebben, met een meer dominante en een meer ondergeschikte ouder, is de kans zeer groot dat we dat patroon zelf gaan herhalen. Ook wij gaan dan weer, zonder dat we dat in eerste instantie doorhebben, een ongelijkwaardige relatie aan. Net zoals de ouders van onze ouders dat hadden gedaan. En net zoals onze kinderen weer zullen doen. 

Emotioneel even (on)gezond

Waarop scant die blauwdruk?
Die blauwdruk scant op herkenning.
We ‘scannen’ daarom onbewust partners die emotioneel even gezond of ongezond zijn opgevoed als wijzelf.

40%

Uit wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat ongeveer 40% van de volwassen op de een of andere manier een ongezonde opvoeding heeft gehad. Dit kan zijn door lichamelijke of geestelijke mishandeling, door emotioneel of seksueel misbruik of door feitelijke, affectieve of pedagogische verwaarlozing. Doorgaans komen verschillende vormen hiervan tegelijkertijd voor.

Wie kiezen wie?

De schaal van een ongezonde opvoeding naar een gezonde opvoeding is natuurlijk een geleidelijke schaal, maar grofweg zou je kunnen zeggen dat die 40% met een niet-gezonde opvoeding wat betreft partnerkeus in de vijver vist waarin andere partners zitten met een niet-gezonde opvoeding. De manier waarop de opvoeding is genoten, ziet er alleen anders uit.

Wat maakt dat we denken dat het alleen aan onze partner ligt?

Dat het alleen aan onze partner lijkt te liggen, komt omdat we die aspecten makkelijker bij anderen zien dan bij onszelf, dit in verband met onze eigen blinde vlek. We zien wel het aandeel van de ander, maar niet ons eigen aandeel. 

Last

Bovendien hebben we van andermans patronen last, die van onszelf vinden we normaal of kunnen we in ieder geval aan onszelf uitleggen. En dat geldt natuurlijk ook voor je partner: die kan het ook voor zichzelf uitleggen.

Emotioneel loskomen van ouders is belangrijk

Emotioneel loskomen van ouders is belangrijk om een emotioneel onafhankelijk leven te kunnen leiden. Van daaruit kunnen we vervolgens een emotioneel gezonde partnerkeuze doen. En de kinderen die binnen een dergelijke relatie opgroeien, krijgen de emotionele onafhankelijkheid met de paplepel ingegoten. 

Onderliggende patronen 

Waarom herkennen we die patronen niet onmiddellijk bij onze partner?
De eronder liggende mechanismen (angst voor afwijzing, angst voor controleverlies, het aardig gevonden willen worden en dergelijke) kunnen het zelfde zijn. De uitingsvormen van die onderliggende mechanismen verschillen per persoon en per situatie.

Blinde vlekken

Alleen datgene wat we bij onszelf herkennen, kunnen we bij anderen herkennen. Zolang we ons niet bewust zijn van de eigen blinde vlek, zullen we dat ook niet bij anderen kunnen herkennen.
Bovendien zorgt onze impulsiviteit ervoor dat we snel een relatie in duiken, waardoor we naast onze blinde vlek ook in het begin een roze bril op hebben.

Wat maakt dat we ons zo in onze partner vastbijten?

Wat ons vroeger als kind niet lukte, zal ons nu, koste wat het kost, wél lukken.
Net zoals vroeger onze ouders deden (de oorzaak buiten zichzelf zoeken) doen wij dat ten opzichte van onze partners. Vandaar dat we ons focussen op de partner.

Helpen

We willen hem of haar redden, helpen, verzorgen, laten veranderen en/of naar een hulpverlener sturen, zodat wij niet bij onszelf te rade hoeven te gaan over ons eigen aandeel.
Dat is de reden dat we zo bezig zijn met de ander. Dan hoeven we namelijk zelf niet te veranderen om onze pijn, onrust of gepieker te verminderen.

Toename van emotionele pijn of onrust

Vanwaar de toename van emotionele pijn, onrust en van het gepieker?
Die toename van emotionele pijn, onrust en gepieker ontstaat omdat we het op dezelfde manier doen zoals we vroeger deden. Dat het ook toen, bij onze ouders, niet werkte, dat is onze blinde vlek.

Vaardigheden

Ten eerste beseffen we dat nog niet, omdat we vanuit onze jeugd niet anders weten.
Een andere reden dat we het niet anders doen, is omdat we nadien niet de vaardigheden hebben geleerd om het anders te doen. Vanuit onze jeugd hebben we die (nog) niet kunnen ontwikkelen.

Nu wel

Wat is het verschil met vroeger toen we klein waren?
Nu kun je wel een reëel beeld krijgen van je blinde vlek.
Nu kun je wel de vaardigheden leren om jezelf alsnog emotioneel te ontwikkelen.
Daarom kunnen wij het anders doen dan onze ouders.

Kortom: omdat we nog niet anders weten en kunnen, doen we onbewust zoals we het vroeger gedaan hebben. Het is het vásthouden aan deze oude patronen wat nu onze emotionele pijn, onrust en gepieker veroorzaakt.

Loslaten

Het is het lóslaten van deze patronen dat opluchting en emotionele ruimte brengt en dat de angel uit jouw emotionele pijn haalt. Als je emotionele pijn, onrust of gepieker ervaart, houd je vast aan oude patronen. Emotioneel loskomen van ouders is nodig om een emotioneel evenwichtig en stabiel leven te leiden. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.