In hoeverre kunnen wij het anders doen dan onze ouders?

Wat zijn de gevolgen van vasthouden?
De oude patronen waar we nog aan vasthouden, vormen een mis-match met onze huidige situatie en met onze wensen. Door het vasthouden aan deze vroeger functionele maar nu belemmerende patronen, houden we onze onmacht en machteloosheid in stand, wat onze huidige frustraties, ergernissen, emotionele pijn, onrust en gepieker veroorzaakt.

Waar komen onze patronen vandaan?
We gaan vanuit onze vroegere patronen om met onze kinderen, zoals onze ouders vanuit hun vroegere patronen met ons zijn omgegaan.
Dit fenomeen wordt door een Nagy ‘roulerende rekeningen’ genoemd.
We geven onbewust de patronen, varianten hierop of juist het tegenovergestelde hiervan, door aan de volgende generatie.
Het van generatie op generatie overgaan van bepaalde patronen noem ik gemakshalve ‘verticale’ roulerende rekeningen.

Hoe doen wij onze partnerkeus?
Vanuit die zelfde patronen kiezen we onbewust onze partners.
Het schijnt dat zich zo tussen ons derde en achtste levensjaar een bepaalde blauwdruk in onze hersenen ontwikkelt, met bepaalde voor ons onbewuste criteria waaraan onze toekomstige partner zou moeten voldoen.
Als we een niet gezonde jeugd hebben gehad, zullen we een partner zoeken bij wie we herkenning zoeken en bij wie we onbewust denken en hopen dat we onze onvervulde emotionele behoeften alsnog kunnen compenseren.
Het vanuit onze vroegere patronen kiezen van onze partner noem ik gemakshalve ‘horizontale’ roulerende rekeningen.

Waarop scant die blauwdruk?
Die blauwdruk scant op herkenning.
We ‘scannen’ daarom onbewust partners die even emotioneel gezond of ongezond zijn opgevoed als wijzelf.
Uit wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat ongeveer 40% van de volwassen op de een of andere manier een ongezonde opvoeding heeft gehad. Dit kan zijn door lichamelijke of geestelijke mishandeling, door emotioneel of seksueel misbruik of door feitelijke, affectieve of pedagogische verwaarlozing. Doorgaans komen verschillende vormen hiervan tegelijkertijd voor.

Wie kiezen wie?
De schaal van een ongezonde opvoeding naar een gezonde opvoeding is natuurlijk een geleidelijke schaal, maar grofweg zou je kunnen zeggen dat die 40% met een niet-gezonde opvoeding wat betreft partnerkeus in de vijver vist waarin andere partners zitten met een niet-gezonde opvoeding. De manier waarop de opvoeding is genoten, ziet er alleen anders uit.

Wat maakt dat we denken dat het alleen aan onze partner ligt?
Dat het alleen aan onze partner lijkt te liggen, komt omdat we die aspecten makkelijker bij anderen zien dan bij onszelf, dit in verband met onze eigen blinde vlek.
Bovendien hebben we van andermans patronen last, die van onszelf vinden we normaal of kunnen we in ieder geval aan onszelf uitleggen. En dat geldt natuurlijk ook voor je partner: die kan het ook voor zichzelf uitleggen.

Waarom herkennen we die patronen niet onmiddellijk bij onze partner?
De eronderliggende mechanismen (angst voor afwijzing, angst voor controleverlies, het aardig gevonden willen worden en dergelijke) zijn het zelfde. De uitingsvormen van die onderliggende mechanismen verschillen per persoon en per situatie.
Alleen datgene wat we bij onszelf herkennen, kunnen we bij anderen herkennen. Zolang we ons niet bewust zijn van de eigen blinde vlek, zullen we dat ook niet bij anderen kunnen herkennen.
Bovendien zorgt onze impulsiviteit ervoor dat we snel een relatie in duiken, waardoor we naast onze blinde vlek ook nog een roze bril op hebben.

Wat maakt dat we ons zo in onze partner vastbijten?
Wat ons vroeger als kind niet lukte, zal ons nu, koste wat het kost, wél lukken.
Net zoals vroeger onze ouders deden (de oorzaak buiten zichzelf zoeken) doen wij dat ten opzichte van onze partners. Vandaar dat we ons focussen op de partner.
We willen hem of haar redden, helpen, verzorgen, laten veranderen en/of naar een hulpverlener sturen, zodat wij niet bij onszelf te rade hoeven te gaan over ons eigen aandeel.
Dat is de reden dat we zo bezig zijn met de ander. Dan hoeven we namelijk zelf niet te veranderen om onze pijn, onrust of gepieker te verminderen.

Vanwaar de toename van de pijn, onrust en van het gepieker?
Die toename van pijn, onrust en gepieker ontstaat omdat we het op dezelfde manier doen zoals we vroeger deden. Dat het ook toen, bij onze ouders, niet werkte, dat is nou net onze blinde vlek.
Ten eerste beseffen we dat nog niet, omdat we vanuit onze jeugd niet anders weten.
Een andere reden dat we het niet anders doen, is omdat we nadien niet de vaardigheden hebben geleerd om het anders te doen. Vanuit onze jeugd hebben we die (nog) niet kunnen ontwikkelen.

Wat is het verschil moet vroeger toen we klein waren?
Nu kun je wel een reëel beeld krijgen van je blinde vlek.
Nu kun je wel de vaardigheden leren om jezelf alsnog emotioneel te ontwikkelen.
Daarom kunnen wij het anders doen dan onze ouders.

Kortom: omdat we nog niet anders weten en kunnen, doen we onbewust zoals we het vroeger gedaan hebben. Het is het vásthouden aan deze oude patronen dat nu onze pijn, onrust en gepieker veroorzaakt.
Het is het lóslaten van deze patronen dat opluchting brengt en de angel uit jouw emotionele pijn haalt.
Als je pijn, onrust of gepieker ervaart, houd je vast aan oude patronen.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]