Met een gezonde jeugd, in hoeverre is loslaten dan nog nodig?

Ammy van Bedafpatronen van vroeger

Met een gezonde jeugd, in hoeverre is loslaten dan nog nodig?

Regelmatig krijg ik vragen van mensen die een ‘heel fijne en beschermde jeugd’ hebben gehad en/of ‘zorgzame en liefdevolle ouders’ of ‘geweldige ouders’ hebben (gehad) en daarnaast last hebben van piekeren, onrust en/of pijn in of na hun relatie(s). Als je een gezonde jeugd hebt gehad, in hoeverre is loslaten dan nog nodig?

Aandacht

De emotionele pijn, onrust en het gepieker die deze mensen ervaren, geven aan dat ze daarnaast toch tekorten hebben opgelopen aan aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost. Of dat ze niet de boodschap hebben meegekregen dat ze goed zijn zoals ze zijn, of dat ze zich niet altijd gehoord en serieus genomen voelden, en dergelijke.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Gevoel

En dat ze daarnaast dingen hebben meegemaakt die ze liever niet hadden willen meemaken, zoals bijvoorbeeld een feitelijk afwezige ouder, of een emotioneel afwezige ouder. Of  psychisch geweld, een slachtofferrol van een van de ouders, verbaal geweld, of ouders die er op emotioneel gebied niet voor jou waren. Over gevoel kon niet worden gepraat. 

Op emotioneel gebied

Langzaam komt dan het besef dat het niet alleen draait om materiële zaken en om cadeautjes die men heeft gekregen. Op Materieel gebied zat het vrijwel altijd wel goed. Dat een feitelijk aanwezige ouder niet betekent dat hij of zij er ook voor jou als kind was toen je hem of haar nodig had. Dat je op emotioneel gebied niet altijd hebt gekregen waar je recht op had en waar je behoefte aan had. 

40%

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen in hun jeugd niet veilig gehecht is en met kindermisbehandeling te maken heeft gehad. Van deze 40% weet de helft, dus 20%, dit min of meer. De andere 20% is zich er niet van bewust of ontkent het. 

Compensatie

Voor wat je vroeger op emotioneel gebied in je eigen jeugd tekort bent gekomen, zoek je later onbewust compensatie in je relatie. We zoeken dat onbewust bij partners die ons dat ook niet kunnen geven. Hierdoor raken we teleurgesteld in onze partner. We proberen onze partner te veranderen. 

Aangetrokken

Onbewust voelen mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad zich aangetrokken tot mensen die ook een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad. En datzelfde geldt t.a.v. mensen met een emotioneel ongezonde jeugd: die voelen zich alleen aangetrokken tot andere mensen die een ongezonde jeugd hebben gehad. Hoe dat zit en meer over de oorzaken van emotionele onrust en/of pijn in je relatie of na een relatiebreuk, lees je in mijn boek Stop Liefdesverdriet. Via deze link kun je de gratis Probeerversie ervan downloaden en/of het boek aanschaffen. 

gezonde jeugd

Emotionele behoeften

In feite vinden er tegelijkertijd twee processen plaats. Ten eerste zoeken we bij onze partner  compensatie voor de tijdens onze jeugd onvervulde emotionele behoeften als aandacht, waardering, erkenning, bevestiging en dergelijke.

Aantrekken en afstoten

Daarnaast vindt dat zoeken naar compensatie plaats op een manier die ons van vroeger bekend voorkomt (omdat we het zo geleerd hebben) maar waar we ons niet van bewust zijn. Zowel de vasthoudendheid als het aantrekken en afstoten zijn voorbeelden van patronen die hun voedingsbodem hebben in vroeger.

Blinde vlekken

Als je vroeger bijvoorbeeld paradoxale boodschappen hebt gekregen van je ouders, is de kans groot dat je zelf ook paradoxale boodschappen uitzendt in je relatie. Zonder dat je dit door hebt. Het is je blinde vlek. Als je bijvoorbeeld vroeger in je schulp kroop, doe je dat nu ook in je relatie. Als je vroeger een ouder hebt willen helpen, redden of troosten, doe je dat nu ook in je relatie.

Specifieke uitingsvormen

Ondanks dat we het niet willen, herhalen we patronen van onze ouders zowel naar onze partner als naar onze kinderen. Dat we het toch doen ondanks dat we ons hadden voorgenomen het zelf anders te doen, komt omdat de specifieke uitingsvormen van onze patronen van vroeger er naar onze kinderen dan net even anders uit zien. Of juist een volledige overcompensatie is van het gedrag dat we zelf zo vervelend vonden van onze ouders, bijvoorbeeld door op materieel gebied te verwennen. Als we zelf niet een gezonde jeugd hebben gehad, is de kans dat onze kinderen een gezonde jeugd hebben niet groot. 

Beoordelen

De specifieke uitingsvormen van patronen van vroeger zijn zeer divers en het gaat om dezelfde patronen die we vroeger zelf ondergaan hebben. Dat maakt het voor ons zelf heel moeilijk om te beoordelen in hoeverre we zelf een gezonde jeugd hebben gehad. Als kind hadden we namelijk geen ander vergelijkingsmateriaal en dachten we dat het zo hoorde. Bovendien hebben we noodgedwongen ons gevoel weggestopt, omdat er geen ruimte en geen aandacht voor was. 

Reacties

Het zijn deze patronen die reacties bij anderen veroorzaken, zowel privé als zakelijk. Als jouw of andermans reactie niet in verhouding staat tot wat er gebeurt (en dus disproportioneel is), is er sprake van een regressie. Een regressie heeft zijn voedingsbodem in de jeugd. Er wordt dan iets getriggerd van vroeger, waardoor iemand ineens heel boos kan worden. In feite is plotselinge boosheid vrijwel altijd een regressie: er wordt iets getriggerd van vroeger.

Irritatie

Vroeger kon die irritatie of boosheid niet geuit worden tegenover de ouders; nu wel tegenover de partner, of een collega of je kind. Daarnaast speelt de eigen onmacht met de situatie te dealen een rol bij de ontstane boosheid. Zowel de boosheid als de onmacht hebben hun voedingsbodem in vroeger.

Geen trauma’s

Ook als er geen sprake was van trauma’s in de jeugd, maar er was sprake van een ongelijkwaardig of van een liefdeloos huwelijk bij je ouders, hebben we daar het een en ander van meegekregen. Voor een liefdevolle en zorgzame jeugd is meer nodig dan dat je moeder altijd thuis was en jou opwachtte met een kopje thee met een koekje, en dat je vader met je meeging naar de sportclub.

Verschijningsvormen

Het lastige is dat jeugdtrauma’s ook heel andere verschijningsvormen hebben dan het zichtbare huiselijk geweld, seksueel misbruik of bijvoorbeeld een alcoholverslaving van je een van je ouders. Het zijn de aspecten van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling die niet zijn te herkennen door iemand zelf, omdat je als kind niet anders wist en niet anders kon weten. Deze patronen van vroeger zijn nog niet officieel beschreven. Het zijn echter deze aspecten die emotionele pijn, gepieker en emotionele onrust veroorzaken.

Spanning

Ook als er vroeger bijvoorbeeld geen ruzies of conflicten waren, werd er wel spanning gevoeld.  Dingen werden nooit uitgesproken. Of er werden helemaal geen gesprekken gevoerd of er waren ruzies. Of er waren periodes dat de ouders elkaar negeerden, en dergelijke. Een van de ouders werd misschien wel door de ander gekleineerd of in het bijzijn van anderen voor schut gezet. De uitingsvormen zijn, zoals de voorbeelden aangeven, zeer divers en voor iedereen verschillend.

Pleasen

Dergelijke aspecten spelen door in je opvoeding, al is het maar dat je te doen kunt hebben (gehad) met een van je ouders, waardoor je die ouder probeerde te troosten, of waardoor je anderen probeerde te pleasen om maar conflicten te voorkomen. Het zijn deze aspecten waardoor je dat patroon later herhaalt door onbewust een partner te zoeken die jij kunt troosten en/of helpen/verzorgen/redden of kunt pleasen.

Te doen hebben met

Als je te doen hebt (gehad) met een van je ouders, is de kans groot dat je een hulpbehoevende partner hebt (gehad), waardoor er geen sprake is (geweest) van een gelijkwaardige en evenwichtige relatie.

Kinderen

Daarnaast is de kans groot dat je je in een dergelijk geval laat troosten door je kinderen. Of op een te jonge leeftijd een van je kinderen in vertrouwen neemt of met een van je kinderen een volwassen gesprek aangaat die je met je eigen vriend(inn)en/leeftijdsgenoten zou moeten voeren. De patronen worden onbewust en onbedoeld doorgegeven. Ook jouw kinderen zullen dan weer op hulpbehoevende partners vallen.

Roulerende rekeningen

Patronen worden onbewust en onbedoeld van de ene generatie op de volgende generatie doorgegeven. Dit wordt door ene Nagy roulerende rekeningen genoemd. Je kunt deze roulerende rekeningen doorbreken als je met jezelf aan de slag gaat en leert zelf invulling te geven aan je eigen onvervulde emotionele behoeften.

Emotionele behoeften

‘Hoe kan ik er achter komen voor welke vroeger onvervulde emotionele behoeften ik compensatie zoek?’. Deze vraag krijg ik regelmatig. Daar kun je zelf helaas niet achter komen, juist omdat het je blinde vlek vormt. Zelf kun je niet de patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling herkennen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Vergelijkingsmateriaal

Die patronen dateren namelijk van toen je kind was; je had toen nog geen ander vergelijkingsmateriaal (referentiekader). Je had nog niet je huidige verbale en begripsvermogen en je was nog zowel feitelijk als emotioneel afhankelijk van je ouders. Daarom kwam het meeste van wat je hebt meegemaakt je als kind min of meer wel redelijk normaal voor.

Gevoel ontwikkelen

Als je een gezonde jeugd had gehad, had je nu geen last van je symptomen. Onbewust en onbedoeld herhalen we namelijk patronen van vroeger. Het is je geschiedenis; die kun je niet meer terugdraaien. Jouw geschiedenis hoeft gelukkig niet ook je toekomst te zijn. Om te herstellen is het nodig om alsnog je gevoel te ontwikkelen. Dat is namelijk de bodem onder je herstel. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel