In hoeverre heb je een zorgeloos leventje door loslaten van overlevingsgedrag?

Leer anderen loslaten...

Een zorgeloos leventje, wie wil dat niet?

Ik krijg veel vragen van mensen die mij mailen.
Hieronder beantwoord ik een vraag die interessant is voor mensen die willen loslaten.

‘Als je van je overlevingsgedrag af bent, leid je dan een compleet zorgeloos leventje?’

Als je van je overlevingsgedrag af bent, ben je inderdaad verlost van jouw overlevingsgedrag en van de zorgen die dat met zich meebrengt.Of je nu emotionele pijn of onrust in je relatie hebt, piekert, of burn-out of depressief bent, angst, eenzaamheid, stress/spanning, vermoeidheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte of schuldgevoel voelt, slecht slaapt, of besluiteloos bent en niet weet wat te kiezen.
Daar ben je dan vanaf.

Nageslacht

Je geeft jouw overlevingsgedrag ook niet meer (onbewust en onbedoeld) door aan jouw nageslacht. Ook niet onbelangrijk.
Omdat het ontstaan en de manier waarop we dat in stand houden onze blinde vlek is, weten we nog niet hoe het ook anders kan. Hoe het makkelijker en fijner anders kan. Daardoor geven we, zonder dat we dat door kúnnen hebben, onze eigen patronen door aan onze kinderen.

 

we geven onze eigen jeugdpatronen door aan onze kinderen

 

Voorkomen

Als je hersteld bent, ben je in staat om grote levenstrauma’s te voorkomen.
Tijdens de coaching krijg je namelijk inzicht in de mate waarin je zelf bepaalde levenstrauma’s die je hebt meegemaakt, zelf hebt veroorzaakt of in stand hebt gehouden.
Ik zeg altijd: Dat is goed nieuws! Want dan kun je dat ook zelf veranderen.

Aandeel

Je krijgt dus inzicht in jouw eigen aandeel in de live-events die je meemaakt.
Tot nu toe wist je niet wat jouw eigen aandeel was en dacht je oprecht dat iets (voornamelijk) door de ander werd veroorzaakt.
Dat denkt die ander overigens waarschijnlijk ook over jou….

Veranderen

Bovendien is het niet mogelijk om iemand anders te veranderen.
We kunnen alleen onszelf veranderen.
Je kunt wel iemand anders beïnvloeden, maar dan is jouw intentie heel anders. En bovendien transparant, ook voor de ander.

In stand houden

Je krijgt inzicht in je patronen van vroeger én je krijgt inzicht in hoe je die, onbedoeld en onbewust, nu nog zelf in stand houdt.

 

zorgen hebben

 

Blinde vlekken

Per Eendaagse Coaching maak ik bij een klant tussen de 20 (tot nu toe het minimum aantal) en 84 (tot nu toe het maximum aantal) blinde vlekken inzichtelijk.
Dit zijn blinde vlekken van waaruit mensen op dat moment nog uit denken en leven. Waar hun zorgen en de gebeurtenissen waar ze tegenaan lopen vervolgens het logische gevolg van zijn.

Integreren

En je krijgt concrete handvatten in hoe je jouw aandeel feitelijk kunt veranderen in emotioneel gezond gedrag.
Je krijgt concrete handvatten om de opgedane inzichten feitelijk te integreren in jouw gedrag.
De reden dat hulpverlening niet altijd werkt is omdat mensen wel inzicht krijgen, maar niet krijgen aangereikt hoe ze dat feitelijk kunnen veranderen in hun gedrag. En dat is natuurlijk wel degelijk nodig.

Besef

Bij jouw herstel hoort ook het besef dat het leven op zich niet volledig zorgeloos is.
Er zullen namelijk altijd nieuwe problemen en probleempjes opdoemen, gewoon omdat je in een omgeving met mensen en organisaties en systemen leeft.
En in je eentje in een hutje op de hei zou je waarschijnlijk niet willen.

Minder

De problemen die je ervaart, zijn veel minder groot en ernstig als je je overlevingsgedrag hebt losgelaten.
En ze zijn veel minder in aantal.

Functioneel en doelgericht gedrag

En het allerbelangrijkste: je hebt functioneel en doelgericht gedrag ontwikkeld, waardoor je weet hoe je er mee om kunt gaan als ze zich aandienen.

Ontwikkelen

In feite zijn er volgens mij namelijk twee dingen aan de hand als je als kind niet een emotioneel gezonde opvoeding hebt gehad.
Ten eerste ben je, in een bepaalde mate, op emotioneel gebied tekort gekomen, waardoor je dat ook niet zelf hebt kunnen ontwikkelen.
Ten tweede heb je veel praktische vaardigheden niet kunnen leren van jouw ouders, waardoor je die ook niet later hebt kunnen doorontwikkelen.

Voorbeeld

Een voorbeeld om dit te verduidelijken.
Je herinnert je misschien dat een van jouw ouders een keer tegen jou uitviel toen je nog kind was.
Ouders die uitvallen tegen hun kind, zijn zelf te boos om te kijken waaróm het kind op dat moment ‘vervelend’ of ‘lastig’ of boos of verdrietig of bang is.

 

boze ouder

Onderliggende oorzaak

Het kind wordt dan voor haar/zijn gevoel ook nog eens gestraft voor het tonen van diens gevoel en emoties.
Hierdoor is er geen aandacht voor de onderliggende oorzaak van het gevoel of van de emotie van het kind. Hierdoor leert het kind niet met dat gevoel of met die emotie om te gaan. En het kind leert al helemaal niet hoe het een volgende keer die situatie zou kunnen aanpakken of kunnen voorkomen .

Zegeningen

Gelukkig is dit alsnog wel degelijk te ontwikkelen.
Het is mij gelukt.
Ik tel mijn zegeningen.
En ik weet hoe en waarom het mij gelukt is, waarom het mij niet eerder lukte en wat er voor nodig is om alsnog emotioneel gezond gedrag en praktische vaardigheden te ontwikkelen. En je merkt al resultaat vanaf het moment dat je ermee begint.

Benadert

Antwoord op de vraag bovenin dit blog: een compleet zorgeloos leven is niet mogelijk, omdat je je niet zou willen afzonderen of afsluiten van alle mensen, organisaties en systemen.
Als je je patronen van vroeger hebt losgelaten (en dus je overlevingsgedrag hebt losgelaten), heb je een levenswijze dat een zorgeloos leventje het meest benadert.

 

een zorgeloze man

 

Als ik naar mijzelf kijk,

heb ik, voorafgaand aan mijn loslaten, drie uitermate pijnlijke relatiebreuken meegemaakt. Ik bleek relatieverslaafd te zijn.
Ik heb een zes jaar durend arbeidsconflict gehad, tijdens welke ik burn-out ben geraakt.

Makelaar

Nadat ik van beide hersteld was, heb ik in 2012 mijn huis moeten verkopen (trigger: financiële crisis; oorzaak: eigen nalaten). Ik wilde dat helemaal niet, want ik had het naar mijn zin waar ik woonde. Huilend ontving ik de makelaar.

Gevoel

Doordat ik toen naar mijn gevoel geluisterd heb, ben ik verhuisd naar een dorp waar ik het enorm naar mijn zin heb. Ik stond zingend in te pakken. Ondanks dat ik er nog nooit was geweest, voelde het als thuiskomen.

Tegenslagen

Op emotioneel gebied moest ik ook een mij dierbaar gezin loslaten, wat ik een plaats heb gegeven.
Zakelijk heb ik twee tegenslagen gehad, die beiden met internet te maken hadden (uit Google gegooid; een chantagemail een dag voordat ik op vakantie ging). Beide keren wist ik door functioneel en doelgericht gedrag het probleem op te lossen.

Sterker

Mijn leven is dus niet ‘zorgeloos’.  Als ik de tijd voorafgaand aan mijn loslaatproces op een 10 scoor, zou ik de problemen van de laatste jaren een 3 scoren.
En doordat ik sterker uit het loslaten van mijn overlevingsgedrag ben gekomen, ben ik ook elke keer sterker uit die tegenslagen gekomen.

Oplossingsgericht

Ik heb een oplossingsgerichte mindset ontwikkeld.
Voor mij is niet meer de vraag of ik iets kan oplossen, maar hoe ik dat zou kunnen doen of regelen.

 

oplossingsgericht

Ontwikkelen

En ik merk dat ik me blijf ontwikkelen.
Ik leer nog steeds nieuwe vaardigheden, zoals het boek dat ik in 2015 heb geschreven en het Videojaarprogramma dat ik ontwikkeld heb en wat nu in de eindfase is.
En ook hierna ga ik weer iets doen waardoor ik me weer verder ontwikkel.

Comfortzone

Loslaten is nu synoniem geworden aan het steeds meer uitbreiden van mijn comfortzone. Wat ik leer, wordt een vaardigheid en routinematig gedrag.
Ik heb me, enkel en alleen door het loslaten van mijn patronen van vroeger, de laatste 10 jaar meer en sneller ontwikkeld dan in de 47 jaar ervoor.
En dat ontwikkelen is ook niet meer te stoppen….

[contentblock id=3 img=gcb.png][contentblock id=4 img=gcb.png][contentblock id=5 img=gcb.png]