Illusies loslaten. Wie wil je zijn?

Ammy van BedafGeen categorie

Illusies loslaten

Als je wilt loslaten, is er een bepaalde onvrede en emotionele rust en/of pijn. Ik krijg regelmatig een vraag als: “Wie ben ik dan?” of “Hoe moet ik dan leven?” Het ‘dan’ slaat op anders dan de huidige situatie, die emotioneel ondraaglijk is geworden. Illusies loslaten levert enorm veel op in je leven. 

Loslaten is voor een deel het doorprikken van illusies. Illusies over de relatie, over het werk, over je ouders, over je contact met je kinderen. Het is inderdaad ontluisterend te merken dat de werkelijkheid die we om ons heen dachten te zien, een heel andere blijkt te zijn. Toch is de werkelijkheid minder pijnlijk dan het in stand houden van je illusies, want die illusies zorgen juist voor je emotionele pijn en onrust.

Het zelfbeeld dat je hebt, is ontstaan vanuit je jeugd. Mensen die een negatief zelfbeeld hebben, hebben vroeger op allerlei manieren (non-)verbale boodschappen gehad dat ze het niet goed deden, dat ze het niet konden of dat ze niet deugden. Ook het niet krijgen van affectie, aandacht, erkenning, bevestiging en waardering, maken dat een kind onzeker wordt.

Een kind betrekt dat op zichzelf en denkt al gauw dat het zelf de oorzaak is van de bejegening door de ouders. Van daaruit kan het een schuldgevoel ontwikkelen en kan het zijn best doen om maar niet op te vallen, omdat de ouders het al zo moeilijk hebben. Ook wordt geprobeerd doorgaans één van de ouder(s) te helpen en te pleasen. Voor de ander houdt men zich dan gedeisd, bang om de aanleiding te zijn van een woede-aanval. Deze gedragingen komen vervolgens weer naar voren in de relatie(s) die later worden aangegaan.

We doen er als mens alles aan om een positief zelfbeeld te krijgen om dat te behouden. Dat maakt dat waarnemingen, interpretaties en aannames niet altijd even zuiver zijn. Maar zolang ze overeenkomen met onze belangen, vinden we het allang goed. Hoe dat tot uiting komt kun je zien hoe de winnende en de verliezende partij het zelfde optreden van de zelfde scheidsrechter totaal verschillend kunnen beoordelen. Zo kunnen de meningen tussen de echtelieden over de oorzaak van een relatiebreuk verschillen. Beide  hebben een heel ander beeld van de gebeurtenissen.

Ondanks dat we er alles aan doen om ons zelfbeeld positief te houden, hebben veel mensen een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Hiervan zit de voedingsbron in de jeugd. Enerzijds door de vele negatieve boodschappen die men gekregen heeft en anderzijds door het ontberen van positieve boodschappen die men als kind heeft gekregen.

De vraag “Wie ben ik dan?” ontstaat als men doorkrijgt dat veel aannames en interpretaties onterecht waren. Een werkelijkheid die tot dan toe voor waar werd gehouden en op grond waarvan men altijd had gehandeld, blijkt anders te zijn. Het voelt alsof de grond onder de voeten wegzakt.

Niet zozeer de vraag wie je bent is waar het om gaat. De vraag waar het om gaat is: wie wil je worden? Als je weet waardoor de huidige situatie is ontstaan, wat wil je dan het liefst? Tijdens dat proces met je dat je bezig bent met je illusies loslaten. Zo kom je er achter welke illusies je aan altijd had. 

Voor iemand die wil loslaten is het weten wat men wil doorgaans een moeilijke exercitie, omdat die vraag beantwoord wordt vanuit de patronen van vroeger. Men weet niet wat men wil en als men dat weet, weet men niet hoe men dat zou kunnen bereiken. Dat geldt zowel op privé- als op zakelijk gebied. Gedacht wordt vanuit onmogelijkheden, omdat men dat uit ervaring kent. Gedacht wordt vanuit mislukkingen, omdat dat bekend voorkomt.

Daarnaast heeft men alleen zicht op hetgeen men weet en is men onwetend van de eigen blinde vlek: het eigen aandeel in een situatie of in een gebeurtenis. Ik ga er van uit dat twee toerekeningsvatbare volwassenen ieder een eigen aandeel in het gebeuren hebben. Doorgaans wordt echter geprobeerd de ander te (doen) veranderen. Tevergeefs, zoals men zelf kan merken. Men kan alleen het eigen aandeel veranderen.

Ook de ervaren onmogelijkheden en de mislukkingen zijn vanuit de patronen van vroeger. Het goede nieuws is dat dat veranderd kan worden. Als je weet hoe je die patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt, kun je ook gespiegeld worden in hoe je die patronen kunt veranderen. Het betreffen dan patronen als affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling. Het zijn deze patronen die ervoor zorgen dat je de tot nu toe opgedane inzichten (in boeken en tijdens therapieën en trainingen en dergelijke) niet in je gedrag hebt kunnen integreren.

Als je inzicht hebt in deze patronen van vroeger en met name in de uitingsvormen daarvan, en je weet hoe je die nu nog zelf in stand houdt, kun je dat ook veranderen. En dan kun je wél antwoord vinden op de vraag wie je wilt worden en hoe je wilt leven.

Kortom: als je inzicht hebt in je eigen aandeel, kun je dat ook veranderen. Als je je eigen aandeel verandert, kun je de situatie beïnvloeden en kun je zorgen voor het beëindigen van je emotionele onrust en pijn. Er komt dan uit waar jij vrede mee hebt. Ik kan je hiermee helpen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching