Illusies loslaten. Wie wil je zijn?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Illusies loslaten

Als je wilt loslaten, is er een bepaalde onvrede en emotionele rust en/of pijn. Regelmatig krijg ik een vraag als: “Wie ben ik dan?” of “Hoe moet ik dán leven?” Het ‘dan’ slaat op anders dan de huidige situatie, die emotioneel bijna ondraaglijk is geworden. We hebben niet door dat we voor een deel leven vanuit illusies. Het inzicht krijgen in je illusies en het loslaten van illusies levert enorm veel op in je leven. 

 

illusies loslaten

 

Werkelijkheid

Loslaten is voor een deel het doorprikken van illusies. Illusies over de relatie, over het werk, over je ouders, over je contact met je kinderen. Het is inderdaad ontluisterend te merken dat de werkelijkheid die we om ons heen dachten te zien, een heel andere blijkt te zijn. Toch is de werkelijkheid minder pijnlijk dan het in stand houden van je illusies, want die illusies zorgen juist voor je emotionele pijn en onrust.

Zelfbeeld

Het zelfbeeld dat je hebt, is ontstaan vanuit je jeugd. Mensen die een negatief zelfbeeld hebben, hebben vroeger op allerlei manieren (non-)verbale boodschappen gekregen dat ze het niet goed deden, dat ze het niet konden of dat ze niet deugden. Ook het niet krijgen van affectie, aandacht, erkenning, bevestiging en waardering, maken dat een kind onzeker wordt.

Schuldgevoel

Een kind betrekt dat op zichzelf en denkt al gauw dat het zelf de oorzaak is van de bejegening door de ouders. Van daaruit kan het een schuldgevoel ontwikkelen en kan het haar best doen om maar niet op te vallen, omdat de ouders het al zo moeilijk hebben.

Te doen hebben met

Ook kun je als kind te doen hebben gehad met een van je ouders. Dan wordt doorgaans geprobeerd één van de ouder(s) te helpen en te pleasen. Hierdoor heb je je als kind ontzien en koest gehouden, omdat jouw ouders het al zo moeilijk hadden.
Voor de andere ouder heb je je misschien gedeisd gehouden, bang om de aanleiding te zijn van een woedeaanval. Deze gedragingen komen vervolgens weer naar voren in de relatie(s) die later worden aangegaan.

Positief zelfbeeld

We doen er als mens alles aan om een positief zelfbeeld te krijgen om dat te behouden. Dat maakt dat waarnemingen, interpretaties en aannames niet altijd even zuiver zijn. Maar zolang ze overeenkomen met onze belangen, vinden we het allang goed. Toch kan dat in een relatie gaan schuren. Zo kunnen de meningen tussen de echtelieden over de oorzaak van een relatiebreuk enorm verschillen. Beide  hebben een heel ander beeld van de gebeurtenissen.

Negatief zelfbeeld

Ondanks dat we er alles aan doen om ons zelfbeeld positief te behouden, hebben veel mensen een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ook kun je je onzekerheid maskeren met ander gedrag. De voedingsbron hiervan zit in de jeugd. Enerzijds door de negatieve boodschappen die we als kind hebben gekregen en anderzijds door het onvoldoende hebben gekregen van positieve boodschappen.

Onjuiste aannames en interpretaties

De vraag “Wie ben ik dan?” ontstaat als je vastloopt in je leven. Een werkelijkheid die tot dan toe voor waar werd gehouden en op grond waarvan men altijd had gehandeld, blijkt anders te zijn. Gelukkig blijken veel interpretaties en aannames die we hebben onjuist te zijn. Het voelt alsof de grond onder de voeten wegzakt. Hebben we dan in een illusie geleefd? Ja, dat hebben we gelukkig, want het leven hoeft niet zo zwaar geleefd te worden als menigeen doet. 

Wie wil je zijn?

Niet zozeer de vraag wie je bent is waar het om gaat. De vragen waar het om gaat zijn: Wie wil je zijn? Hoe wil je zijn? Wat wil je zijn? Je krijgt inzicht in waar de huidige situatie door is ontstaan. Je krijgt inzicht over het aandeel van de actoren binnen de situaties waarin je zit.

Eigen aandeel

In plaats van je te focussen op het aandeel van de ander, ga je naar je eigen aandeel in een situatie kijken. Omdat dat het enige is dat je kunt veranderen. Je krijgt concrete handvatten om je eigen aandeel in emotioneel gezond gedrag om te zetten. Als je weet waardoor de huidige situatie is ontstaan, en je hebt inzicht in de belemmerende factoren, wat wil je vervolgens het liefst? Illusies loslaten gaat je enorm veel opbrengen voor de rest van je leven. 

Niet weten hoe

Als je wilt loslaten is het niet altijd makkelijk om te weten weten wat je wilt. Dat komt omdat je onbewust nog leeft vanuit je patronen van vroeger. Dat is ook de reden dat je sowieso in de situatie verzeild bent geraakt waar je inzit. Je weet niet wat je wilt en als je dat weet, weet je mogelijk niet hoe je dat zou kunnen bereiken. Dat geldt zowel op privé- als op zakelijk gebied.

Weinig positieve ervaringen

Nu denk je misschien nog vanuit onmogelijkheden, omdat je dat uit ervaring kent.
Of je denkt misschien nog vanuit mislukkingen, omdat dat bekend voorkomt. Dergelijke belemmerende gedachten en ervaringen vloeien allemaal voort uit je jeugd, waarin je mogelijk weinig positieve ervaringen hebt opgedaan. 

Materieel succes

Wat klanten ook regelmatig aangeven is dat ze alles hebben wat hun hartje begeert en toch niet gelukkig zijn en niet genieten. Dat komt omdat ze op maatschappelijk gebied succesvol zijn, maar op emotioneel gebied niet. Ons geluk zit vooral op emotioneel gebied. Als dat niet goed zit, kunnen we inderdaad ook niet genieten van ons maatschappelijke en materiële succes. 

Huishouden draaiende houden

Zonder dat we dat door hebben, hebben we niet een opvoeding gehad waardoor we ons gevoel hebben kunnen ontwikkelen. In ongeveer 40% van de gezinnen is het draaiende houden van een huishouden aangezien voor het emotioneel opvoeden van kinderen. Het draaiende houden van en huishouden houdt in dat je een dak boven je hoofd had, dat er verwarming en eten was, en dat je kleding en een bed had. 

Emotioneel opvoeden

Ongeveer 40% van de huidige volwassenen heeft echter niet een emotionele opvoeding gehad, waarin ze positieve en onvoorwaardelijke aandacht kregen. Waarin ze bevestiging, waardering en erkenning kregen. Waarin ze zich serieus genomen en gehoord voelden.

Veilige hechting

Een emotionele opvoeding is belangrijk voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en een gezonde veilige hechting. Mensen die niet veilig gehecht zijn, hebben later relatieproblemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de Nederlandse volwassenen niet veilig gehecht is. Illusies loslaten is daarom belangrijk in je leven. 

Gevoel 

Een volgende illusie die goed is om los te laten is dat even zo veel mensen hun gevoel nog niet hebben ontwikkeld. Wat voor gevoel wordt aangezien blijkt in veel gevallen impulsiviteit en soms obsessiviteit te zijn. Gevoel is wat we voelen en de zichtbare uitingsvorm daarvan is onze emotie. Ook onze emoties worden vaak voor ons gevoel aangezien, wat tot ruzies en conflicten kan leiden, zowel in relaties, als in het werk en met je kinderen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Gespiegeld worden

Het goede nieuws is dat dat veranderd kan worden. Als je weet hoe je die patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt, kun je ook gespiegeld worden in hoe je die patronen kunt veranderen. Het zijn deze patronen die ervoor zorgen dat je de tot nu toe opgedane inzichten (in boeken en tijdens therapieën en trainingen en dergelijke) nog niet in je gedrag hebt kunnen integreren.

Realiseren

Als je inzicht hebt in deze patronen van vroeger en met name in de specifieke uitingsvormen daarvan, en je weet hoe je die nu nog zelf in stand houdt, kun je dat ook veranderen. En dan kun je wél antwoord vinden op de vraag wie/wat/hoe je wilt worden en hoe je dat realiseert.

Kortom: als je inzicht hebt in je eigen aandeel, kun je dat ook veranderen. Als je je eigen aandeel verandert, kun je de situatie beïnvloeden en kun je zorgen voor het beëindigen van je emotionele onrust en pijn. Er komt dan uit waar jij vrede mee hebt. Ik kan je hiermee helpen.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel