Je goede voornemen, hoe haal je die?

Ammy van BedafGeen categorie

Je goede voornemen realiseren

De meeste mensen behalen niet het goede voornemen dat ze zich voor het nieuwe jaar hebben gesteld. Dat heeft niets met het voornemen op zich te maken, maar met hoe ze er mee om gaan.

goede voornemen

Een doel 

Het begint met het woord ‘voornemen’: dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Een voornemen is niet meer dan dat: een voornemen. Er hoeft niets;eigenlijk spreek je met een voornemen niets met jezelf af. Daarom is het beter te spreken van een doel in plaats van een voornemen.

Motivatie

Achter ieder gedrag zit een motivatie, een drijfveer of een overtuiging waarom je het überhaupt doet en waarom je het op jouw manier doet. Ieder gedrag is, voor betrókkene, op dát moment, in díe situatie, logisch. Anders was het anders geweest.

Veranderen

Om gedrag te kunnen veranderen is het vaak nodig om te weten voor welke onvervulde behoefte je het betreffende gedrag vertoont. Vaak is gedrag compensatiegedrag. Waarvóór is jouw gedrag compensatie? Wat zit er achter jouw behoefte aan eten, roken, te weinig bewegen? Zit er onvrede?

Is het een vlucht?

Wat zit er achter je emotionele onrust in je relatie? Ben je misschien bang om hierna nooit meer een relatie te krijgen? Of ben je bang dat je alleen overblijft? Wat zit er achter je onvrede over het werk dat je doet? Ben je bang geen ander werk te kunnen krijgen? Blijf je daarom in je huidige werk hangen?

Mogelijkheden

Heb je ook over je relatie of over je werk je goede voornemens? Of is je voornemen juist dat je niets durft te doen? Dat je niet durft te veranderen? Dat je bang bent voor wat er dan gaat komen? Of voor wat je dan juist niet meer zou hebben? Je vergelijkt nog vanuit je angst, in plaats van dat je kijkt naar mogelijkheden. Dat heb je niet meegekregen. 

Onderliggende behoefte of angst

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in je onderliggende behoefte of in je onderliggende angst. 
Die kan variëren van onzekerheid, onvoldoende aandacht, schuldgevoel, eenzaamheid, controle, etc. Het is iets wat op zich niet met je eten, je roken, je sportiviteit, je relatie of je werk zélf te maken heeft.

Aandacht

Tot 1996 heb ik vele jaren aan triatlons gedaan, waaronder ook een aantal hele triatlons. Toen ik na mijn laatste hele triatlon in 1996 mijn eetpatroon moest veranderen, halveerde ik van de ene op de andere dag mijn voedselinname. Toen kwam ik er  pas achter dat ik met mijn voormalige gezonde eetlust altijd veel aandacht had gekregen.

Loslaten

Ik merkte dat het niet zozeer de hoeveelheid eten was dat ik moest loslaten. Het was de aandacht dat het me altijd geboden had, wat ik moest loslaten. Ik at graag en ook veel. Veel mensen in mijn omgeving vonden dat fantastisch. Ik heb me dan ook graag en gedurende vele jaren deze eetverwennerij laten welgevallen. 

Hun behoeften

Dat kreeg ik pas door toen ik een normaal eetpatroon ging ontwikkelen. Toen merkte ik pas wat het al die jaren voor hén had betekend. Mensen hadden mij graag te eten. Dat bood hén weer dankbaarheid en aandacht voor hun kookkunsten. Toen ik dan ook vaker nee ging zeggen en niet vaker dan één keer opschepte, moesten zij ook inzien dat ik niet meer hun behoeften hierin kon vervullen.

Had niets met hen te maken

Het duurde voor sommigen onder hen een tijdje voordat ze accepteerden dat ze niet meer zo veel eten hoefden in te slaan als ik kwam eten, dat het niets met hen te maken had en al helemaal niet met hun kookkunst. Ook nadat ik had uitgelegd waarom ik minder was gaan eten (gestopt met hele triatlons), probeerden ze dat te weerleggen.

Relatieverslaving

En doordat ik herstelde van mijn relatieverslaving (het niet uit een pijnlijke relatie kunnen stappen of het niet in staat zijn om een pijnlijke relatie tot een bevredigende relatie te transformeren) kwam ik er achter dat onder mijn relatieverslaving mijn angst voor eenzaamheid, mijn controleverlies en mijn angst voor afwijzing bleken te zitten. 

Onderliggende patronen 

Dáár was ik van hersteld, en daardoor ook van mijn relatieverslaving. 
Ook van mijn burn-out herstelde ik door te herstellen van allerlei onderliggende patronen. Omdat die tot mijn relatieverslaving en tot mijn burn-out hadden geleid. 

Je goede voornemen gaat over je onderliggende motieven

Zo is het ook met je goede voornemen: doordat je niet je onderliggende behoefte of angst kent, lukt het niet. Je denkt dat het aan het onderwerp van je voornemen ligt, maar dat is niet het geval. Om iets te laten slagen of om iets te laten lukken is het nodig dat je inzicht hebt in je onderliggende motieven. En dat geldt ook voor je goede voornemen. 

Gedragsverandering

Gedragsverandering is aanzienlijk makkelijker als je je eronder liggende onvervulde behoeften weet, want daar gaat het in feite om. 
Omdat achter elk gedrag behoeften zitten, is het makkelijker om ander gedrag aan te leren en vol te houden als je weet voor welke onvervulde behoeften bepaald gedrag compensatie biedt.

Leren

Dan kun je leren om op een andere manier zelf aan die behoeften invulling te geven, waardoor de gedragsverandering makkelijker is.
Voor sommige onvervulde behoeften is het zelfs nódig omdat gedragsverandering anders niet te realiseren is. Dit geldt bijvoorbeeld bij emotionele pijn in of na relaties of bij emotionele onrust en piekeren.

Zelfverloochening

Emotionele pijn of onrust en piekeren geven aan dat er op de een of andere manier sprake is van zelfverloochening: je doet jezelf op de één of andere manier tekort. Je emotionele onrust is dan ook een logische reactie op jouw omgeving. Werk aan je eigen zelfverloochening en je omgeving verandert met je mee.

Vrijblijvend

Heeft het stellen van een doel zin? Ja, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Als je je niet aan je goede voornemen kunt houden is je goede voornemen te vrijblijvend geweest. Ieder gedrag is op dat moment voor betrokkene logisch. Weten voor welke onvervulde behoefte gedrag compensatie biedt, maakt het makkelijker dat gedrag te veranderen.

Nodig

In andere gevallen is het zelfs nodig te weten voor welke onvervulde behoefte je gedrag compensatie biedt om gedragsverandering te kunnen realiseren. Het is nodig om af te komen van je emotionele pijn en onrust en je gepieker.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.