Zelfverloochening herkennen en loslaten

Ammy van BedafGeen categorie

Onzichtbaar

Zelfverloochening is naar mijn mening, naast verlatingsangst, een van de grootste structurele aspecten waar mensen die willen loslaten last van hebben. Net zoals verlatingsangst is zelfverloochening een onzichtbaar aspect. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen zelfverloochening. Waar herken je zelfverloochening aan?

zelfverloochening

Muur

Zelfverloochening is indirect te herkennen. Het wordt beschreven in woorden als: ik zit niet lekker in mijn vel, ik zit in een vicieuze cirkel, ik loop elke keer tegen een/dezelfde muur, ik kom niet tot de kern, ik kan mijn patronen niet doorbreken, ik ervaar belemmeringen, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wie ik ben, ik voel me doelloos, is dit het nu?

Leuk

Wat is zelfverloochening? Zelfverloochening houdt in dat je niet doet wat je leuk vindt of wat je het liefst zou doen. Daarnaast doe je voornamelijk of alleen dingen die je niet leuk vindt. Dit kan op elk gebied zijn: relatie, werk, in je vrije tijd, in contact naar mensen toe, enzovoorts. 

Gevoelens

Hoe wordt zelfverloochening veroorzaakt? Zelfverloochening wordt veroorzaakt doordat je als klein kind je gevoelens hebt moet ontkennen of wegstoppen. Het zijn echter onze gevoelens die een juiste richtsnoer zijn voor wat goed en voor wat niet goed voor ons is. 

Wegstoppen

Waarom heb je in je jeugd je gevoelens moeten wegstoppen? Omdat je merkte dat er geen aandacht voor was. Of omdat jouw gevoelens niet serieus werden genomen. Of omdat ze er niet mochten zijn. Kinderen kunnen op veel manieren ontmoedigd worden om hun gevoelens te tonen. Als je als kind merkt dat jouw gevoel er niet mag zijn, ga je die vanzelf wegstoppen. 

Belemmering

Het er niet mogen zijn van je gevoel is voor een kind alsof je er zelf niet mag zijn. Het als kind niet krijgen van aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen en complimenten is voor dat kind als afwijzing. Om die afwijzing te voorkomen, toont het kleine kind op een gegeven moment haar gevoelens niet meer. Het leert haar gevoelens weg te stoppen. Dat is op dat moment functioneel en nuttig, om afwijzing te voorkomen. Later zal dit een belemmering vormen in het volwassen leven. 

Boodschappen

Hoe komt het dat je dingen doet die je niet leuk vindt? Daar zijn verschillende redenen voor, zoals: de verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd, waarin je ouders sturend kunnen zijn geweest in bijvoorbeeld je opleidings-, beroeps-, partner- of woonplaatskeuze. 

Interesses

Hoe komt het dat je niet de dingen doet die je leuk vindt? Je hebt je gevoel als het ware geblokkeerd en/of niet kunnen ontwikkelen. Je bent weinig of niet aangemoedigd of geënthousiasmeerd in je interesses en hebt niet je passie kunnen ontwikkelen. Wat is het gevolg van zelfverloochening?

Energielek

Het gevolg van zelfverloochening is dat je een structureel energielek hebt. Je voelt je vermoeid, moedeloos of futloos. Je kunt je moeilijk tot dingen zetten. Je kunt moeilijk dingen afmaken. Je kunt moeilijk keuzes maken. Energielek en besluiteloosheid geven aan dat je niet doet wat goed voor jou is of dat je iets niet op de juiste manier doet. 

Zelfverloochening loslaten

Hoe kom je van zelfverloochening af? Hiervoor is nodig dat je alsnog je gevoel leert ontwikkelen. Dat is wel degelijk mogelijk. Hoe je dat kunt doen, heb ik beschreven in mijn boek Stop liefdesverdriet, blz 207 e.v. 

Rijtje

Mocht je denken dat je niet weet wat je leuk vindt: diep in je hart weet je dat wel, maar je hebt nooit geleerd om daar invulling aan te leren geven. Denk maar eens na over de vraag: Stel, er is geen enkele belemmering (dus niet qua relatie, geld, locatie, en dergelijke), wat zou je dan het liefst doen? Schrijf dat voor jezelf op. De ervaring leert dat er dan een rijtje volgt van minstens 3 en soms wel 10 dingen die men wil doen. 

Gedachten

Ga per aspect na wat jou tegenhoudt om het te doen. De dingen die je dan opnoemt zijn de belemmerende gedachten vanuit je jeugd. Zou je een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, zou je ten eerste die belemmerende gedachten niet hebben gehad en zou je ten tweede oplossingen hebben kunnen vinden voor die belemmeringen. En dan zou je ervaren hebben dat de dingen die je nu nog als belemmering ervaart grotendeels of helemaal ‘tussen je oren’ zit, namelijk in je kindbrein. Het zou jouw belemmeringen van toen je nog een klein meisje of jongetje was. 

Jeugdpatronen

Wat voor belemmerende gedachten kunnen dat zijn? Dat zijn bewuste of onbewuste gedachten zoals bijvoorbeeld: Ik kan het niet, Ik doe het niet goed, Het zal mij nooit lukken, Dat is niet(s) voor mij, Ik kan niet meekomen, Ik zal dat nooit leren, Ik deug niet, Ik ben niets waard, Je hoeft geen rekening met mij te houden,  Jij bent veel beter, Ik ben waardeloos, enzovoorts. Dit zijn verbale en non-verbale boodschappen die we dan als kind hebben meegekregen. We hebben niet door hoe we ons hele leven handelen vanuit deze gedachte(n), tot we er zelf mee aan de slag gaan en onze jeugdpatronen omzetten in emotioneel gezond gedrag. 

Vaardigheden

Je hebt ook bepaalde praktische vaardigheden niet meegekregen tijdens je opvoeding. Dat zijn zowel gedrags- als gespreksvaardigheden. Die zijn gelukkig ook nog goed te leren. 

Op elkaar inwerken

Je ziet dat het jezelf verloochenen (feitelijk ben je in je jeugd door je opvoeders verloochend; net zoals jouw ouders door hun ouders werden verloochend) verschillende aspecten betreft, die ook nog eens op elkaar inwerken, zoals: niet je gevoel ontwikkeld hebben waardoor je voornamelijk of alleen vanuit je ratio leeft; belemmerende gedachten vanuit je jeugd; het niet hebben meegekregen van bepaalde vaardigheden, waardoor je die niet verder hebt kunnen ontwikkelen. 

Potentieel

Hierdoor heb je niet meer dan 20-30% van jouw huidige potentieel aangeboord. Met dat percentage zit ik nog laag, want als je eenmaal in de vicieuze cirkel van positieve ontwikkeling zit (in plaats van een neerwaartse vicieuze cirkel), wordt jouw comfortzone steeds groter, waardoor je je weer meer ontwikkelt, enzovoorts. Dan kom je in een positieve spiraal terecht, met elke keer nieuwe ideeën, waarbij je jouw eigen nieuwe mogelijkheden creëert. Jouw 100% ontwikkelingspotentieel wordt, door je almaar groter wordende comfortzone, als het ware steeds verlegd. 

Kortom: als je inzicht krijgt in je zelfverloochening, kun je ervoor kiezen daarmee te stoppen en er ander en emotioneel gezond gedrag voor in de plaats aan te leren. Het is niet het loslaten wat zwaar is, maar het is het vasthouden aan je patronen van vroeger dat zwaar is. Het loslaten is het aanleren van nieuw gedrag, waardoor je voortdurend je comfortzone vergroot en alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching