Zelfverloochening herkennen en loslaten

Onzichtbaar

Zelfverloochening is naar mijn mening, naast verlatingsangst, een van de grootste structurele aspecten waar mensen die willen loslaten last van hebben. Net zoals verlatingsangst is zelfverloochening een onzichtbaar aspect. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen zelfverloochening. Waar herken je zelfverloochening aan?

Muur

Zelfverloochening is indirect te herkennen. Het wordt beschreven in woorden als: ik zit niet lekker in mijn vel, ik zit in een vicieuze cirkel, ik loop elke keer tegen een/dezelfde muur, ik kom niet tot de kern, ik kan mijn patronen niet doorbreken, ik ervaar belemmeringen, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wie ik ben, ik voel me doelloos, is dit het nu?

Leuk

Wat is zelfverloochening? Zelfverloochening houdt in dat je niet doet wat je leuk vindt of wat je het liefst zou doen. Daarnaast doe je voornamelijk of alleen dingen die je niet leuk vindt. Dit kan op elk gebied zijn: relatie, werk, in je vrije tijd, in contact naar mensen toe, enzovoorts. 

Leuke dingen doen

Gevoelens

Hoe wordt zelfverloochening veroorzaakt? Zelfverloochening wordt veroorzaakt doordat je als klein kind je gevoelens hebt moet ontkennen of wegstoppen. Het zijn echter onze gevoelens die een juiste richtsnoer zijn voor wat goed en voor wat niet goed voor ons is. 

Wegstoppen

Waarom heb je in je jeugd je gevoelens moeten wegstoppen? Omdat je merkte dat er geen aandacht voor was. Of omdat jouw gevoelens niet serieus werden genomen. Of omdat ze er niet mochten zijn. Kinderen kunnen op veel manieren ontmoedigd worden om hun gevoelens te tonen. Als je als kind merkt dat jouw gevoel er niet mag zijn, ga je die vanzelf wegstoppen. 

Belemmering

Het er niet mogen zijn van je gevoel is voor een kind alsof je er zelf niet mag zijn. Het als kind niet krijgen van aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen en complimenten is voor dat kind als afwijzing. Om die afwijzing te voorkomen, toont het kleine kind op een gegeven moment haar gevoelens niet meer. Het leert haar gevoelens weg te stoppen. Dat is op dat moment functioneel en nuttig, om afwijzing te voorkomen. Later zal dit een belemmering vormen in het volwassen leven. 

Boodschappen

Hoe komt het dat je dingen doet die je niet leuk vindt? Daar zijn verschillende redenen voor, zoals: de verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd, waarin je ouders sturend kunnen zijn geweest in bijvoorbeeld je opleidings-, beroeps-, partner- of woonplaatskeuze. 

Interesses

Hoe komt het dat je niet de dingen doet die je leuk vindt? Je hebt je gevoel als het ware geblokkeerd en/of niet kunnen ontwikkelen. Je bent weinig of niet aangemoedigd of geënthousiasmeerd in je interesses en hebt niet je passie kunnen ontwikkelen. Wat is het gevolg van zelfverloochening?

Energielek

Het gevolg van zelfverloochening is dat je een structureel energielek hebt. Je voelt je vermoeid, moedeloos of futloos. Je kunt je moeilijk tot dingen zetten. Je kunt moeilijk dingen afmaken. Je kunt moeilijk keuzes maken. Energielek en besluiteloosheid geven aan dat je niet doet wat goed voor jou is of dat je iets niet op de juiste manier doet. 

futloze hond

Zelfverloochening loslaten

Hoe kom je van zelfverloochening af? Hiervoor is nodig dat je alsnog je gevoel leert ontwikkelen. Dat is wel degelijk mogelijk. Hoe je dat kunt doen, heb ik beschreven in mijn boek Stop liefdesverdriet, blz 207 e.v. 

Rijtje

Mocht je denken dat je niet weet wat je leuk vindt: diep in je hart weet je dat wel, maar je hebt nooit geleerd om daar invulling aan te leren geven. Denk maar eens na over de vraag: Stel, er is geen enkele belemmering (dus niet qua relatie, geld, locatie, en dergelijke), wat zou je dan het liefst doen? Schrijf dat voor jezelf op. De ervaring leert dat er dan een rijtje volgt van minstens 3 en soms wel 10 dingen die men wil doen. 

Gedachten

Ga per aspect na wat jou tegenhoudt om het te doen. De dingen die je dan opnoemt zijn de belemmerende gedachten vanuit je jeugd. Zou je een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, zou je ten eerste die belemmerende gedachten niet hebben gehad en zou je ten tweede oplossingen hebben kunnen vinden voor die belemmeringen. En dan zou je ervaren hebben dat de dingen die je nu nog als belemmering ervaart grotendeels of helemaal ‘tussen je oren’ zit, namelijk in je kindbrein. Het zou jouw belemmeringen van toen je nog een klein meisje of jongetje was. 

Jeugdpatronen

Wat voor belemmerende gedachten kunnen dat zijn? Dat zijn bewuste of onbewuste gedachten zoals bijvoorbeeld: Ik kan het niet, Ik doe het niet goed, Het zal mij nooit lukken, Dat is niet(s) voor mij, Ik kan niet meekomen, Ik zal dat nooit leren, Ik deug niet, Ik ben niets waard, Je hoeft geen rekening met mij te houden,  Jij bent veel beter, Ik ben waardeloos, enzovoorts. Dit zijn verbale en non-verbale boodschappen die we dan als kind hebben meegekregen. We hebben niet door hoe we ons hele leven handelen vanuit deze gedachte(n), tot we er zelf mee aan de slag gaan en onze jeugdpatronen omzetten in emotioneel gezond gedrag. 

Vaardigheden

Je hebt ook bepaalde praktische vaardigheden niet meegekregen tijdens je opvoeding. Dat zijn zowel gedrags- als gespreksvaardigheden. Die zijn gelukkig ook nog goed te leren. 

Op elkaar inwerken

Je ziet dat het jezelf verloochenen (feitelijk ben je in je jeugd door je opvoeders verloochend; net zoals jouw ouders door hun ouders werden verloochend) verschillende aspecten betreft, die ook nog eens op elkaar inwerken, zoals: niet je gevoel ontwikkeld hebben waardoor je voornamelijk of alleen vanuit je ratio leeft; belemmerende gedachten vanuit je jeugd; het niet hebben meegekregen van bepaalde vaardigheden, waardoor je die niet verder hebt kunnen ontwikkelen. 

Potentieel

Hierdoor heb je niet meer dan 20-30% van jouw huidige potentieel aangeboord. Met dat percentage zit ik nog laag, want als je eenmaal in de vicieuze cirkel van positieve ontwikkeling zit (in plaats van een neerwaartse vicieuze cirkel), wordt jouw comfortzone steeds groter, waardoor je je weer meer ontwikkelt, enzovoorts. Dan kom je in een positieve spiraal terecht, met elke keer nieuwe ideeën, waarbij je jouw eigen nieuwe mogelijkheden creëert. Jouw 100% ontwikkelingspotentieel wordt, door je almaar groter wordende comfortzone, als het ware steeds verlegd. 

Kortom: als je inzicht krijgt in je zelfverloochening, kun je ervoor kiezen daarmee te stoppen en er ander en emotioneel gezond gedrag voor in de plaats aan te leren. Het is niet het loslaten wat zwaar is, maar het is het vasthouden aan je patronen van vroeger dat zwaar is. Het loslaten is het aanleren van nieuw gedrag, waardoor je voortdurend je comfortzone vergroot en alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178