Hoe vaak komt het Asperger-syndroom voor en is het erfelijk?

Leer anderen loslaten...

In het artikel van maandag 19 december heb ik kenmerken beschreven van mensen met (aspecten van) het Asperger-syndroom.
In dit artikel beschrijf ik hoe vaak het voorkomt, of het erfelijk is en waarom er de laatste tijd meer mannen met Asperger lijken te zijn.
Aangezien meer mannen dan vrouwen het Asperger-syndroom hebben, schrijf ik dit artikel in de hij-vorm.

Hoe vaak kom het Asperger-syndroom voor?
Uit Zweeds onderzoek komt men uit op één op de 250 tot 300 kinderen. Uit dat onderzoek bleek ook dat ongeveer de helft van de kinderen met Asperger uit de steekproef niet was doorverwezen voor een diagnose. Volgens dit onderzoek zijn er daarom vermoedelijk veel meer gevallen van Asperger dan we nu weten.

Het Asperger-syndroom is er al vanaf de geboorte.
Het is dus niet iets dat zich later in het leven ontwikkelt en het gaat niet weg. Er is geen genezing mogelijk van het Asperger-syndroom. Het is niet het gevolg van een trauma dat men als kind of als volwassene heeft beleefd, en ook niet van misbruik, emotionele verwaarlozing of afwijzing door kille ouders die hun emoties niet konden uiten.
Het wordt niet altijd in de eerste levensjaren ontdekt en kans zelfs tot de adolescentie of volwassenheid ongemerkt blijven.

Is het Asperger-syndroom erfelijk?
Er zijn aanwijzingen voor een genetische basis van het Asperger-syndroom, net als bij autisme. De ernst van autisme kan verschillen, zelfs onder broers en zussen. Niet alle gezinsleden krijgen Asperger en die het wel zijn, hebben het syndroom niet in dezelfde mate.
Een onderzoek wees uit dat in 57% van de gevallen van kinderen met Asperger ook sprake was van een ouder die autistische kenmerken vertoonde of ook aan het Asperger-syndroom leed. Dit geeft echter niet aan hoe groot de kans is dat een paar van wie een van beiden Asperger heeft, een kind zal krijgen die het syndroom ook zal hebben. Er blijkt wel uit dat in 43% van de gevallen geen van beide ouders Asperger heeft. Dit geeft aan hoe complex de bij de erfelijkheid betrokken genetische factoren zijn.

Niet iedere Asperger is hetzelfde.
Het Asperger-syndroom zal voor iedereen weer andere gevolgen hebben. Er zullen problemen zijn met de communicatie, het sociale verkeer en het creatieve denken, maar hoe die tot uiting komen, zal van persoon tot persoon verschillen.
Zo hebben niet alle hoogfunctionerende volwassenen met het syndroom duidelijke obsessieve neigingen.
Het kan zijn dat sociaal verkeer bijvoorbeeld geen groot struikelblok is, maar dat het onmogelijk is aan een Asperger je opvattingen duidelijk te maken.
Het kan zijn dat je Asperger-partner niet over gevoelens en emoties wil praten, maar dat wil niet zeggen dat hij ze niet heeft.
In veel opzichten is iemand met Asperger sociaal bijziend en voor een Asperger moet de samenleving zo af en toe heel verwarrend zijn.
Allerlei factoren spelen een rol, zoals leeftijd, opvoeding en studievaardigheid van de Asperger en, het allerbelangrijkste, de gekozen partner. De partner is een van de belangrijkste mensen in zijn leven. Er zijn dingen die jou gemakkelijker afgaan dan hem.

Veel kinderen met het Asperger-syndroom worden op school gepest.
Dat wordt vaak niet gezien of gemeld en de lessen die het hen leert over andere mensen kunnen hen hun hele leven bijblijven. Ze kunnen er de overtuiging aan overhouden dat anderen erop uit zijn hen te bedriegen, uit te lachen en belachelijk te maken. Daardoor kunnen ze overdreven reageren op iets dat ze als kritiek ervaren en deze overgevoeligheid ondervindt de partner van een Asperger aan den lijve als ze probeert te bespreken wat ze van een bepaalde kwestie vindt. Iemand met Asperger gaat mede hierdoor gauw in de verdediging en legt de schuld snel bij de ander.

Maar een klein deel van de volwassen Aspergers heeft een intieme relatie.
De kernproblemen die het Asperger-syndroom oplevert zijn voor vrouwen en mannen met het syndroom hetzelfde. Wel bestaat er een verschil in de mate waarin mannen en vrouwen eraan lijden en in de manier waarop beide seksen omgaan met de problemen waarvoor je als Asperger kunt komen te staan. Een verklaring kan zijn dat het syndroom bepaalde problemen die sommige mannen toch al hebben met verbale en non-verbale communicatie, nog versterkt.

Waarom lijken er de laatste tijd steeds meer mannen met Asperger te zijn?
Dat steeds meer mannen de diagnose krijgen komt doordat de afgelopen dertig jaar veel meer bekend is geworden over het Asperger-syndroom, waardoor het eerder wordt herkend.
Een diagnose wordt bij volwassenen ook meestal pas gesteld als bij een van hun kinderen op school de suggestie wordt gedaan dat het kind een stoornis in het autistisch spectrum zou kunnen hebben. Asperger is pas sinds 1983 als zodanig benoemd, dus het is logisch dat volwassenen van nu die diagnose nog niet kregen.
Het is ook mogelijk dat het gedrag van mannelijke Aspergers in het verleden eerder door de vingers werd gezien dan nu omdat begaafde mannelijke Aspergers die op zoek zijn naar een relatie vaak harde en consciëntieuze werkers en dus vaak goede kostwinners zijn. Tegenwoordig verlangen vrouwen echter meer emotionele interactie en meer communicatieve diepgang van hun partner en de meeste vrouwen verwachten begrip, intimiteit en emotionele steun van hun partner en willen hun gevoelens kunnen uiten en begrepen worden.
De financiële status van vrouwen veranderde in een rap tempo, waardoor meer vrouwen nu zelf de kost verdienen en minder financieel afhankelijk zijn van hun partner.
Misschien lijken de aantallen mannelijke Aspergers dus wel toe te nemen omdat hun problemen met sociale interactie niet langer genegeerd worden.

Bij degene die valt op iemand die het Asperger-syndroom blijkt te hebben, zijn in het begin signalen gemist en andere signalen wel gezien, maar genegeerd. Dit kan gebeuren door het niet vervuld zijn van de eigen emotionele behoeften. Aspergers zijn in feite emotioneel onbereikbaar; in die zin vervult het een bepaalde behoefte voor je en tegelijkertijd worden andere behoeften niet vervuld.

Het is wel degelijk mogelijk een naar omstandigheden tevreden stellende relatie te hebben met iemand met Asperger.
Hier is voor nodig dat je je verdiept in wat het Asperger-syndroom inhoudt. Het boek ‘Als je partner Asperger-syndroom heeft’ van Maxine C. Aston (ISBN 978 90 5712 268 2) betekende één grote Aha-Erlebnis voor mij.
Verder is het op zijn minst ‘heel handig’ (uit eigen ervaring is het volgens mij zelfs nodig) om inzicht te hebben in je eigen onvervulde behoeften. Dat is datgene waar we in een relatie en dus bij onze huidige partner compensatie voor zoeken. Hoe minder compensatiebehoefte, des te evenwichtiger de relatie.

Als je piekert, futloos of depressief bent of op een andere manier niet goed in je vel zit, heb je geen inzicht in ál je onvervulde behoeften; op de een of andere manier lever je dan voor jezelf in. Je eigen onmacht is de oorzaak van je emotionele of fysieke futloosheid. Als je wel inzicht in al je onvervulde behoeften hebt en je weet hoe je daar zelf invulling aan kunt geven, pieker je niet, voel je je niet futloos of depressief en zit je goed in je vel. In die zin duiden piekeren, futloosheid, depressiviteit, burn-out en dergelijke op zelfverloochening. Zolang je daar zelf niets aan doet, zul je dat niet kunnen doorbreken. Het ligt dus niet aan je partner. Je partner kan wel iets bij jou triggeren; dat maakt hem of haar niet de óórzaak van jouw futloosheid of lamlendigheid. Het is je eigen onmacht en onvermogen op een voor jou gezonde manier om te gaan met de situatie waar je in verkeert.

Als je niet piekert etc wil het niet zeggen dat je al je emotionele behoeften kent, maar dan heb je er gewoon geen hinder van en is er verder niets aan de hand. Er zijn legio mensen die desondanks fluitend door het leven gaan.
Het gaat er om of je zelf emotonele pijn, onrust, futloosheid, gepieker, depressiviteit of burn-out ervaart. Het heeft met verschillende genetische, persoonlijkheids-en omgevingsfactoren te maken of je wel of niet piekert etc. Hier speelt een (cognitieve) gedragscomponent een rol.
Andersom is wel het geval: als je piekert etc ken je niet al je behoeften en/of weet je niet hoe je daar zelf invulling aan kunt geven.

Kortom: mensen die uit gezinnen komen waarin niet tegemoet gekomen werd aan al hun emotionele behoeften, kunnen zich makkelijk aangetrokken voelen tot iemand die zo behoeftig, afhankelijk, trouw en soms zo aandoenlijk onbeholpen is als iemand met het Asperger-syndroom. De keerzijde en de consequenties van het Asperger-syndroom wordt later duidelijk.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]