Hoe laat je de liefde van je leven los?

Ammy van BedafLiefdesverdriet

Hoe laat je de liefde van je leven los?

Je bent nog nooit zo verliefd geweest en tegelijkertijd heb je onrust of emotionele pijn in je relatie. Of de ander heeft de relatie verbroken en jij zit met een gebroken hart. Of je hebt zelf de relatie noodgedwongen verbroken, en je komt maar niet los van hem of haar en je krijgt de ander niet uit je hoofd. Hoe komt het dat we de liefde van ons leven willen loslaten? Waarom blijf je aan de ander denken? Wat als je iemand niet uit je hoofd krijgt? Wat als je iemand niet kunt loslaten? Pure, echte, gezonde liefde, wat is dat? Hoe weet je dat het echte liefde is? Hoe laat je de liefde van je leven los? Welke aspecten spelen daar een rol bij?

Emotionele afhankelijkheid

Dat je de liefde van je leven niet kunt loslaten, wijst op emotionele afhankelijkheid van jou van de relatie. Dit wordt ook wel codependentie genoemd: een ongezonde wederzijdse afhankelijkheid. Waar komt deze emotionele afhankelijkheid vandaan? Emotionele afhankelijkheid ontstaat wanneer de relatie compensatie is voor wat je in je jeugd op emotioneel gebied hebt ontbeerd. Je hebt in je jeugd niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, begrip, aanmoedigingen en complimenten gekregen waar je als kind recht op en behoefte aan had. 

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Compensatie

Onbewust zoeken we dan in een relatie compensatie voor de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging en dergelijke die we in onze jeugd hebben ontbeerd. Het is deze aandacht waardoor we verliefdheid voelen. Je denkt dat dit de liefde van je leven is. We zoeken echter aandacht en dergelijke bij een partner die het ons niet kan geven, omdat ook de partner deze affectieve aspecten in de jeugd heeft ontbeerd. Hoe komt het dat we ons aangetrokken voelen tot emotioneel onbereikbare partners? Dan komen we bij onze partnerkeuze.

Partnerkeuze

We voelen ons alleen aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even gezond of ongezond zijn als wijzelf. Emotionele onbereikbaarheid is vooral iets waar we bij de ander last van hebben. We hebben niet door dat we zelf emotioneel ongeveer even onbereikbaar zijn als onze partner. Anders zouden we ons niet tot hem of haar aangetrokken hebben gevoeld. Als de partner ons de affectie en affiniteit zou geven waar we zo naar verlangen, zou dat voor ons namelijk te dichtbij komen en verstikkend en benauwend zijn. Hier zijn we ons niet van bewust, omdat we altijd een ‘veilige’ partnerkeuze doen: een emotioneel onbereikbare partner. We verwijten de ander dat hij/zij emotioneel afstandelijk is, terwijl de oorzaak in onze eigen emotionele afstandelijkheid zit.

Ongelijkwaardige relatie

Een ander aspect dat een rol speelt is dat mijn klanten, onbewust, een ongelijkwaardige relatie aangaan, waarbij de een dominanter is en de ander de meer ondergeschikte. Hier lees je hoe een ongelijkwaardige relatie en een gelijkwaardige relatie er uitzien. De ongelijkwaardigheid is het bestaansrecht van de relatie, omdat geen van beide partners in staat zijn tot een gelijkwaardige relatie. Het paradoxale is dat de ongelijkwaardigheid tegelijkertijd wordt bevochten, waardoor er meningsverschillen kunnen ontstaan die tot ruzies kunnen leiden, die steeds vaker voorkomen en ook heftiger kunnen worden. Er kan dan zelfs een machtsstrijd ontstaan met de liefde van je leven.

 

de liefde van je leven

 

Wat is een machtsstrijd?

In een machtsstrijd willen beiden de ander overtuigen van ieders eigen gelijk. Het maakt niet uit waar het over gaat; het kan ook met iets heel kleins beginnen. Soms weet je niet eens meer waarover de ruzie begonnen was. We hebben niet door dat we de ander willen veranderen; toch is dat wat we aan het doen zijn. Een ander kenmerk is dat we in een redderrol naar de ander kunnen zitten: we willen de ander helpen, redden of verzorgen. Beide partners zitten in een slachtofferrol en zien de ander als oorzaak. Geen van beiden ziet het eigen aandeel. Ook is er sprake van een spanningsverslaving, omdat je een saai leven vreest. Een emotioneel gezond leven is bepaald niet saai, maar in plaats van spanning en de vele ups and downs, heb je dan regelmatig dingen om je op te verheugen. 

Wat is de onderliggende oorzaak van een machtsstrijd?

Wat we feitelijk doen in een machtsstrijd is alsnog de niet gestreden strijd met onze ouders aangaan. Hoe zit dat? In onze jeugd hebben we ons regelmatig niet redelijk behandeld gevoeld. Voor onze terechte boosheid daarover was geen ruimte, waardoor we die noodgedwongen hebben weggestopt. Deze emoties laten zich echter niet wegstoppen en als je je later (zoals in een relatie) weer niet serieus genomen of afgewezen of in de steek gelaten voelt, wordt jouw vroeger weggestopte boosheid naar je ouders getriggerd. Je denkt oprecht dat jouw boosheid op dat moment door de ander wordt veroorzaakt, maar dat is niet het geval. De ander is niet de oorzaak van jouw boosheid, maar niet meer dan de trigger van je eigen vroeger weggestopte boosheid naar je ouders. Hoe dat zit en hoe je daar van af komt, lees je in mijn boek Grip op gevoel en emotie, waarover verderop meer informatie.  

Te snel een relatie aangaan

Hoe komt het dat we herhaaldelijk een voor ons ongezonde relatie aangaan? Twee belangrijke redenen zijn onze ‘zoekopdracht’ en onze emotionele behoeftigheid.
Vanuit een jeugd waarin we op emotioneel/affectief gebied veel hebben ontbeerd waar we als kind recht op en behoefte aan hebben én waarin we regelmatig naar beneden werden gehaald, doen we later een partnerkeuze waarin we deze aspecten herhalen, omdat dit ons bekend voorkomt (onze zoekopdracht).
Daarnaast zijn we emotioneel behoeftig en gaan we heel snel een relatie aan. We denken dat ons gevoel liefde is, maar het is compensatie voor wat we in onze jeugd hebben ontbeerd. 

Je leert de ander pas later kennen

Omdat je snel gevoelens van verliefdheid ontwikkelt, denk je dat dit de liefde van je leven is. Je bent je er niet van bewust dat het compensatie is. Na een paar maanden tot een half jaar komen de eerste breukjes. Je leert ook een andere kant van de ander kennen. Je denkt dat de ander nu zijn of haar ware gezicht laat zien, maar dat is niet het geval. Omdat je emotioneel te behoeftig was, nam je zelf niet de tijd om de ander eerst te leren kennen. Daar heb je toch wel een tot anderhalf jaar voor nodig. Je bent emotioneel zo behoeftig, en je niet bewust van je compensatiebehoefte, dat je keer op keer te snel een relatie aangaat. Ook als je je voorneemt om dat een volgende keer niet te doen. 

De onderliggende oorzaak

De onderliggende oorzaak van dit alles is een onveilige hechting in de jeugd. Je ouders waren niet in staat om een veilige hechting met jou aan te gaan. Dat komt omdat hún ouders (jouw grootouders) daar evenmin toe in staat waren naar jouw ouders.  Naar mijn mening is een onveilige hechting de moeder der diagnoses en de onderliggende oorzaak van heel veel (zo niet vrijwel alle) diagnoses en symptomen. Hierdoor hebben we ons gevoel niet ontwikkeld, wat de belangrijkste antenne is voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven. Ons gevoel weet wat goed voor ons is en wat niet goed voor ons is en welke keuzes we het beste kunnen maken. 

Patronen van vroeger

De onderliggende oorzaak van een onveilige hechting zit in wat ik patronen van vroeger noem. Deze patronen worden, onbewust en onbedoeld, van generatie op generatie doorgegeven. En al denken we dat we het anders doen dan onze ouders, dat is slechts deels het geval. Het zijn inderdaad de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger die verschillen. De patronen van vroeger worden echter doorgegeven, zij het dus in andere, specifieke, uitingsvormen. De specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger kunnen dus verschillen van generatie op generatie.

Gevoel niet ontwikkeld

Zonder dat we dit door hebben, hebben we ons gevoel niet ontwikkeld. 40% van de huidige (qua leeftijd) volwassenen is onveilig gehecht en heeft het gevoel niet ontwikkeld. Wat we voor ons gevoel aanzien, blijkt feitelijk ons impulsieve gedrag te zijn, of onze emotie, of onze behoeftecompensatie. Door de onveilige hechting zijn we niet emotioneel los van onze ouders, hebben we niet gepuberd en zijn we niet in staat tot het aangaan en onderhouden van een emotioneel gezonde relatie. We gaan soms te snel samenwonen. Over hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt, heb ik een boek geschreven: Grip op gevoel en emotie (Een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen). Wil je de gratis Probeerversie inzien of downloaden, of het boek aanschaffen, klik dan hier

Waarom krijg je de ander niet uit je hoofd?

Dat je de ander niet uit je hoofd krijgt, is omdat de ander compensatie is voor wat je in je jeugd op affectief gebied hebt ontbeerd. Daarom is het zo hardnekkig. Voor jou voelt het alsof je hele leven er van af hangt. En feitelijk is dat ook zo, omdat je emotioneel behoeftig en daardoor emotioneel afhankelijk van je relatie bent. Daarom is het loskomen voor jou nu nog onmogelijk. 

Waarom blijf je aan de ander denken?

Je blijft maar piekeren en malen en prakkiseren over wat er is gebeurd, wat er is misgegaan en hoe het anders had gekund. Dat laatste is een illusie. Het is de Als … dan … illusie: Als hij/zij maar …. dan hadden we een goede relatie gehad of kunnen hebben. Als ik maar … dan hadden we geen ruzie gehad. Het is een illusie, omdat je namelijk niet in staat was en nog niet in staat bent om dat andere gedrag te vertonen.

Piekeren en malen

Dat je maar blijft piekeren en malen, komt doordat je je gevoel nog niet hebt ontwikkeld. Dan leef je op je ratio en rest jou niets anders dan piekeren en malen. Klik hier als je wilt weten hoe je van je piekeren en malen afkomt. 

Waarom kun je je partner niet loslaten?

Resumerend wordt het niet kunnen loslaten van je partner veroorzaakt doordat je (door je patronen van vroeger) onveilig gehecht bent, waardoor je je gevoel niet hebt ontwikkeld, niet emotioneel los bent van je ouders, waardoor je niet in staat bent een emotioneel gezonde partnerkeuze te doen. Je denkt dat je de liefde van je leven hebt gevonden, maar je partners zijn compensatie voor wat je in je jeugd op emotioneel gebied hebt ontbeerd. Vanuit je behoeftencompensatie ga je te snel een relatie aan, waardoor je de ander pas na een paar maanden of na een half jaar leert kennen. Dan is het al te laat, omdat je door je compensatiebehoefte afhankelijk bent geworden van de relatie. Je wordt door je partner getriggerd in je vroeger weggestopte boosheid naar je ouders. Zelf trigger je jouw partner ook in zijn/haar vroeger weggestopte boosheid naar zijn/haar ouders. 

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De meest voorkomende gevolgen van een emotioneel ongezonde relatie zijn: futloosheid of vermoeidheid, depressieve gevoelens, burn-out, gevoelens van eenzaamheid binnen de relatie, je ongelukkig voelen, een gevoel van onbehagen of de gedachte ‘Er moet toch meer zijn in dit leven?’. Ook kun je psychosomatische klachten ontwikkelen. 

De illusie van de liefde van je leven

Het is een illusie dat er iemand zou bestaan die de liefde van je leven is. Er is geen prins of prinses op het witte paard. Dat je dat wel denkt, is je compensatiebehoefte. Jouw emotioneel behoeftige kindbrein maakt van de eerste opwindende ontmoetingen wat jij wil dat het is. Jouw kindbrein creëert een roze wolk. Dat het een illusie is, wordt na een paar maanden tot een half jaar duidelijk. Verliefdheid is een verslaving: er worden verslavende stoffen in ons brein aangemaakt. Mensen die een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, voelen zich dan ook niet zo verliefd als mensen die emotioneel afhankelijk zijn van hun relatie. Zij voelen ook niet het grote verdriet, de soms ondraaglijke emotionele pijn, die grote leegte, dat grote gat, die emotioneel afhankelijke mensen kunnen voelen na een relatiebreuk. 

Wat is pure, echte en gezonde liefde?

Pure, echte en gezonde liefde zie je zelden op tv, omdat dat geen drama of spanning oplevert. Je leest er ook geen boeken over, omdat dat boeken zouden zijn die je snel weer zou wegleggen, omdat er weinig in gebeurt. Je ziet of leest het hoogstens in een interview. Wat is emotioneel gezonde liefde? Daar zijn een aantal aspecten voor nodig. Je bent hersteld van je patronen van vroeger en daardoor emotioneel los van je ouders en niet meer emotioneel behoeftig. Jullie hebben een of meerdere gemeenschappelijke interesses. Elke partner heeft ook een of meerdere interesses die je met andere mensen dan je partner doet. Jullie hebben een paar gemeenschappelijke vrienden en ieder heeft daarnaast ook eigen vriend(inn)en. 

Opeenvolgende fases

Je neemt ruim de tijd voor het kiezen van een partner, zijnde de belangrijkste keuze in je leven. Daardoor leer je eerst elkaar en elkaars omgeving (familieleden, vrienden, eventueel collega’s) kennen. Je houdt opeenvolgende fases aan tijdens deze kennismakingsperiode: vriendschap, warme vriendschap, diepe vriendschap. Als er tijdens de diepe vriendschap gevoelens ontstaan, tast je af of de ander ook dergelijke gevoelens heeft. 

Bespreken

Wanneer dat het geval is, gaan jullie tijdens de ‘verkering’ allerlei belangrijke zaken met elkaar bespreken, zoals wel of geen kinderen, waar wonen, huis kopen/huren, opvoeding van de kinderen, taakverdeling in en om het huis, gewenste vakantiebestedingen en -bestemmingen, wensen ten aanzien van het werk, en dergelijke. Als in deze fase onoverbrugbare verschillen blijken te zijn (bijvoorbeeld de een wil wel kinderen en de anderen niet), kunnen twee emotioneel gezonde mensen nog terug naar een diepe vriendschap. Het is een proces van kennismaking, waar je een tot anderhalf jaar voor neemt. Iemand die emotioneel behoeftig is, gaat van de eerste fase in een paar weken/maanden naar de laatste fase, zonder dat ze/hij de ander kent. Je denkt dat het de liefde van je leven is. Door de emotionele afhankelijkheid is er al snel geen weg terug meer. 

Agape in plaats van eros

Bij pure, echte, gezonde liefde is er sprake van agape (houden van), in plaats van het spanningsvolle en impulsieve eros, waar iemand die niet een emotioneel gezonde jeugd heeft gehad onbewust naar op zoek is. 
In geval van pure, echte, gezonde liefde wordt er met elkaar gepraat over de dingen des levens, over hoe het met de kinderen gaat, en over hoe dingen in de relatie gebeuren. Dit gebeurt op een emotioneel gezonde manier. Er is interesse voor wat de ander bezig houdt en je toont belangstelling voor wat de ander doet (in plaats van dat je interesse en belangstelling van de ander verlangt). Dat doe je vanuit je emotionele behoeftigheid. Als je dat doet, zul je altijd teleurgesteld zijn en blijven. Interesse en belangstelling kun je alleen zelf aan iemand anders geven

Overleg

In geval van echte, pure, gezonde liefde worden over bepaalde dingen in gezamenlijk overleg besluiten genomen. Voor beiden is helder over welke onderwerpen gezamenlijk overleg gewenst is. Ook hierover is natuurlijk overleg. 
Beide partners hebben, naast een gezamenlijke bankrekening, ieder ook een eigen bankrekening, zodat de ene  partner voor gewenste dingen niet de toestemming nodig heeft van de andere partner. Er is dus voor beide partners ruimte voor een vrije besteding van een deel van het beschikbare geld, waardoor iedere partner, naast een gedeelde rekening, ook financiële autonomie hebben. 

Hoe weet je dat het echte liefde is?

Dit is voor mensen die niet een emotioneel gezonde jeugd hebben gehad, inderdaad heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bepalen. Die intense gevoelens van verliefdheid, die feitelijk een verslaving en compensatiebehoefte zijn, voelen zo reëel, dat het voor jouw gevoel wel verliefdheid móet zijn. Emotioneel gezonde liefde is rustig en kalm.

Illusie

De illusie is dat je via een passievolle eros-relatie vanzelf op enig moment een kalme agape-relatie krijgt. Dit is niet het geval. Van eros krijg je eros en van agape krijg je agape. Van eros krijg je zelf steeds méér eros, omdat het een progressief proces is, met alle pijnlijke gevolgen van dien (een steeds grotere emotionele pijn in relaties en na een relatiebreuk). Om van eros naar agape te komen is het nodig om van je patronen van vroeger (affectieve verwaarlozing, en dergelijke) te herstellen. Dat is gelukkig nog wel degelijk mogelijk. Zelf ben ik hersteld van mijn relatieverslaving en van een zware burn-out en heb ik verder afglijden in een depressie kunnen voorkomen. Voor herstel is het nodig dat je emotioneel ongezond gedrag verandert in emotioneel gezond gedrag

Wat als je iemand niet kunt loslaten?

Dan doe je niet het juiste wat er voor nodig is om iemand te kunnen loslaten. Vrijwel al mijn klanten ‘hebben al heel veel gedaan’, ‘hebben al stappen gezet, maar zijn er nog niet’. Het lukt ze niet om hun vicieuze cirkel en om hun patronen te doorbreken. Waar zij naar kijken, is wat ze allemaal al gedaan hebben. Waar ik naar kijk is wat er voor nodig is om los te laten. 

Als  je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, help ik je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Hoe laat je de liefde van je leven los?

Daarvoor is het nodig dat je je patronen van vroeger loslaat: dat je ervan herstelt. Onze patronen van vroeger zijn de oorzaak van de malaise in relaties en herstel daarvan is de oplossing. De basis onder je herstel is het alsnog ontwikkelen van je gevoel, zoals in mijn bovengenoemde boek Grip op gevoel en emotie staat beschreven. Daarnaast is het nodig om, in de plaats van je symptoomgedrag, emotioneel gezond gedrag aan te leren. Dat doe je niet in één dag. Wat wel mogelijk is, is dat ik je in één dag de concrete handvatten daarvoor geef. Dat doe ik in een Eendaagse Coaching


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel

vrijdag 14 juni 2024