Hoe kun je je twijfel loslaten

Twijfel is voor veel mensen iets lastigs. Het is iets waar men van af wil. Toch is je twijfel er niet voor niets. Het wegdrukken van je twijfel is hetzelfde als alarmsignalen negeren. Er is een manier om op een constructieve manier met je twijfel om te gaan, zodat je je twijfel kunt loslaten.

Het is juist het wegberedeneren en wegrationaliseren van twijfel waardoor het in stand blijft. Het is namelijk onmogelijk om ergens niet aan te willen denken. Ons brein kan niet opzettelijk niet aan iets denken. We kunnen niet niet denken. We kunnen niet niet twijfelen. Als je een gedachte wil blokkeren is dat dan ook de grootste garantie dat die gedachte steeds terug komt. En die gedachte zal net zo lang terugkomen tot je er niet meer tegen vecht en tot je die gedachte toe laat. Dat is hetzelfde als met twijfel, dus als je je twijfel wilt loslaten, zul je het moeten leren toelaten.

Het is dan ook je eigen verzet tegen je gedachten waardoor jouw piekeren en malen en je twijfel niet alleen wordt veroorzaakt, maar waardoor het ook in de loop van de tijd erger wordt.

Twijfel komt dan ook altijd terug. Het is een illusie dat je twijfel, die tenslotte terecht is, weggaat door het weg te duwen. Het zal dan juist elke keer terugkomen. Gelukkig maar. Het komt terug tot je er wat mee gaat doen. Alleen zo kun je je twijfel loslaten.

Je twijfel is er nooit zo maar. Je twijfel is er nooit voor niets. Het is als een gezonde strijd tussen je ratio en je gevoel. Dat twijfel als een verlies van controle voelt, maakt dat we het zo lastig vinden. Om maar een einde te maken aan dat controleverlies nemen we een rationeel besluit. Dat doen we in de hoop dat we van onze twijfel af zijn. Dat zal inderdaad even zo lijken te zijn, maar vroeg of laat zul je merken dat het niet het juiste besluit was. Waardoor je weer overnieuw kunt twijfelen.

We nemen zelfs een besluit als we weten dat het besluit niet goed voelt. Alles lijkt beter dan die twijfel.

Je twijfel kan er zijn over je relatie of over je werk of over je kinderen of over je familie of over hoe je met een bepaalde gebeurtenis zou moeten omgaan. Je kunt twijfelen over wat je nou eigenlijk wilt. Of over wat je überhaupt met je leven wilt.

Juist als je je ten eerste niet meer verzet tegen je twijfel en als je ten tweede die twijfel actief toelaat, kun je zien welke gedachten er achter jouw twijfel schuil gaan. Het zijn gedachten die je nu onbewust niet wilt hebben. Wat je nog niet kunt weten is dat die gedachten voor jou beangstigend waren toen je klein was, toen je er inderdaad nog niets mee kon. Nu kun je er echter wel wat mee, maar door je te verzetten tegen die twijfel, zul je dat nooit ervaren. En zul je je twijfel niet kwijtraken.

Juist als je je twijfel toelaat, kom je er achter wat jouw werkelijke twijfelgedachten zijn. Dat kan zijn over een gebeurtenis in je relatie of in het algemeen over je relatie. Dat je je twijfel wegstopt, komt omdat je onbewust ook de mogelijke consequenties van die twijfel wegstopt. Het is echter andersom: juist door het wegstoppen en negeren van jouw twijfelgedachten, wordt datgene waar je juist zo bang voor was (bijvoorbeeld dat je relatie zal worden  beëindigd) bewaarheid. Jouw twijfel was er namelijk niet voor niets. Jouw twijfel is er nooit voor niets. En op het moment dat je je twijfel toelaat, kun je je een reëel beeld maken van de werkelijkheid en jouw situatie daar waar nodig is, alsnog bijsturen. Dat kun je niet meer als je je twijfel wegstopt.

Ook ten aanzien van je werk kom je achter je twijfelgedachten zodra je die leert toe te laten. Jouw twijfel kan over oneindig veel dingen gaan, bijvoorbeeld dat je het nooit echt naar je zin hebt gehad binnen het bedrijf, of in je functie, of op deze locatie, of met deze collega of leidinggevende, afijn, noem maar op. Je zult jouw twijfel wegwuiven met allerlei dooddoeners, zoals: “Het is ergens anders ook zo”, “Het zal mijn tijd wel duren”, “Daar is het nog erger”, “Ik ben te oud”, “Wie zit er nou nog op mij te wachten?”. Op zich hoeft er niets mis te zijn met dooddoeners, maar als je last hebt van piekeren en malen is er toch iets anders aan de hand. Je piekert en maalt en twijfelt tenslotte niet voor niets.

Als je werkelijk je twijfelgedachten toelaat, kan er iets onder zitten als “Ben ik wel goed genoeg voor deze functie?” of “Vind mijn partner mij wel aantrekkelijk genoeg?” Het wil dan juist helemaal niet zeggen dat je niet geschikt zou zijn voor je functie of dat je niet aantrekkelijk genoeg zou zijn voor je partner.

Juist als je leert je twijfel toe te laten, kom je er ook achter dat je diep in je hart weet dat je het wel degelijk kunt en dat je het heel goed doet. Of dat je het werk dat je nu doet eigenlijk nooit echt leuk hebt gevonden. Dan kom je er achter dat het bijvoorbeeld de stem van je vader of van je moeder in je hoofd is die maakt dat je twijfelt aan jezelf. Het is belangrijk dat je je van dergelijke boodschappen van vroeger bewust wordt, want die bepalen tot op de dag vandaag jouw handelen en jouw nalaten. Zodra je weet welke boodschappen van vroeger je hebt meegekregen, kun je inzien hoe je je er nu nog naar gedraagt. En dat is nodig om daar verandering in aan te brengen.

Ik noem ‘je handelen en nalaten’ in een adem, maar het zijn twee verschillende aspecten. Als je namelijk leeft en handelt op een manier die je niet oprecht leuk vindt en die jou niet gelukkig maakt, zal het ook niet mogelijk worden om die dingen te doen die je wel leuk vindt en waardoor je wel gelukkig bent. Een simpele check is de volgende: Ben je nu gelukkig? Of, om er een open vraag van te maken: In hoeverre ben je gelukkig? Als je het nu niet bent, ben je het morgen, volgende week, volgende maand en over een jaar ook niet. Jouw twijfel is er niet voor niets.

Die boodschappen van vroeger veroorzaken onderliggende drijfveren en beweegredenen waar we ons niet van bewust zijn. De oorsprong van die drijfveren en beweegredenen kunnen dan bijvoorbeeld  de enorme onzekerheid en het gebrek aan zelfvertrouwen en het negatieve zelfbeeld vanuit de eigen jeugd zijn.

Dat je twijfelt is dan niet zozeer een keuzeverlamming, als wel het niet goed weten om te gaan met een werk- of privéomgeving die lijkt op de omgeving van vroeger, toen je klein was. Zodra je daar inzicht in hebt, zodra je inzicht in die patronen van vroeger hebt, kun je ook kijken in hoeverre je die patronen nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt.

En dan is twijfel  je beste raadgever, want dan waarschuwt jouw twijfel je als het ware voor het herhalen van patronen van vroeger.

Kortom: twijfel is er niet voor niets. Twijfel is een waarschuwingssignaal om jou te behoeden voor dingen waar je later toch spijt van krijgt. Het is juist het toelaten van je twijfel wat maakt dat je twijfel oplost en waardoor je je twijfel kunt loslaten. Het is je verzet tegen je twijfel waardoor twijfel blijft bestaan en toeneemt. Maak van twijfel je beste vriend(in) door je twijfelgedachten onvoorwaardelijk te leren toestaan. Schrijf desnoods je twijfel- en angstgedachten op. Want dan kun je er wat mee. Het zijn je angstgedachten van vroeger, toen je klein was. Toen kon je er inderdaad ook niets mee, nu gelukkig wel. Mocht je willen weten hoe de boodschappen die je vroeger hebt meegekregen jouw huidige relatie en/of werk beïnvloeden, dan kan ik je daarmee helpen.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]