Hoe kun je een gebrek aan zelfvertrouwen of een ex-partner loslaten?

Ik krijg regelmatig via de mail de vraag gesteld hoe iemand bepaald gedrag kan loslaten of hoe iemand een ex-partner kan loslaten.

Daarvoor moet ik eerst weten wat de voedingsbron is geweest van dat bepaalde gedrag, met andere woorden: hoe dat gedrag tijdens de jeugd is ontstaan. Want angst voor eenzaamheid of voor afwijzing of voor verlating of faalangst, of piekeren, of een gebrek aan zelfvertrouwen, of emotionele pijn in of na een relatie, hebben alle hun voedingsbron in je jeugd.

Tijdens een zes uur durend gesprek komen meerdere aspecten aan de orde, want niemand heeft last van één aspect. De aanleiding van het gesprek is doorgaans een aantal aspecten waar men dermate last van heeft, dat men er vanaf wil.

Alle klanten tot nu toe, en niet een uitgezonderd, waren in hun jeugd affectief verwaarloosd én emotioneel misbruikt. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik zijn veel moeilijker voor jezelf te herkennen dan lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. In  eerdere blogartikelen heb ik over de vormen van kindermishandeling geschreven: naast deze vier vormen ook nog psychische/geestelijke mishandeling.

Al mijn klanten hebben een dominante en/of autoritaire ouder en een ondergeschikte (‘subassertieve’) zoals dat in hulpverlenersjargon heet) gehad toen ze kind waren.

Vrijwel al mijn klanten denken dat de dominante ouder de (voornaamste) boosdoener is geweest tijdens hun jeugd, maar de andere ouder heeft een net zo grote rol gespeeld in de opvoeding, alleen het gedrag en de uitingsvormen van de dominante ouder waren altijd duidelijker: geschreeuw, straf, negeren, spanning, slaan, en dergelijke. Allemaal duidelijk merkbaar en ook benoembaar, zelfs voor een kind.

De ondergeschikte ouder daarentegen gedroeg zich lief, zorgzaam, opofferend, sussend, pleasend, was er altijd (zat vaak zelfs te wachten met een kopje thee). Tegelijkertijd zat het emotioneel misbruik doorgaans bij de ondergeschikte ouder, die in de slachtofferrol zat, die verbaal of non-verbaal liet merken verdriet te hebben en er eigenlijk niet tegenop gewassen te zijn. Ook vertelde de ondergeschikte ouder hoe zwaar ze/hij het zelf had gehad tijdens de eigen jeugd.

Beide ouders waren niet in staat om hun kinderen bescherming en veiligheid te bieden. De ene ouder vertoonde zichtbaar geweld, de andere ouder vertoonde ondergeschikt gedrag en ging in de slachtofferrol zitten, waardoor je als kind met deze laatste ouder (meestal maar niet altijd de moeder) te doen hebt gehad. En daar zit hem het emotioneel misbruik, wat een van de redenen is dat mensen in de loop van hun leven een relatieverslaving, of een laag zelfbeeld of  faalangst of pleasegedrag ontwikkelen.

Wat maakt emotioneel misbruik zo bedreigend voor een kind en waarom is het zo beschadigend? Als de ene ouder laat merken dat het ondergeschikt is aan de andere ouder, laat het onbewust merken dat het het ouderschap eigenlijk niet aan kan. Het is niet tegen de eigen partner opgewassen. Dit is voor een kind bedreigend, want als de ouder het al niet weet, wat moet het dan met het kind? Het kind ziet dat de ondergeschikte ouder het niet aan kan en heeft met die ouder te doen. Een kind zal de zielige ouder (dit is de ondergeschikte ouder) gaan troosten, of gaan helpen, of gaan ontzien, of gaan redden, of gaan verzorgen.

Hier zit de voedingsbodem van onder andere een laag zelfbeeld, want hoe het kind ook zijn of haar best doet, het zal niet helpen. Natuurlijk helpt het niet, want het kind is niet de oorzaak van moeders zielig doen. Het kind kan ook niet weten dat het daarom ook niet de oplossing is van moeders zielig doen.

Omdat het kind echter merkt dat zijn of haar inspanningen niet helpen, zal het er nog een schepje bovenop doen: nog meer helpen, verzorgen en nog beter zijn of haar best doen om het de ondergeschikte ouder (meestal de moeder) zo makkelijk mogelijk te maken.

Tevergeefs. Zo worden faalangstige mensen, met een laag zelfbeeld en pleasgedrag in de vorm van de redderrol of de helperrol gevormd, met later maar één doel: de partner proberen te veranderen. Alle mensen met een relatieverslaving zijn in ieder geval affectief verwaarloosd én emotioneel misbruikt tijdens hun jeugd. Vaak ook nog geestelijk en in een aantal gevallen ook lichamelijk mishandeld.

Kinderen die in hun jeugd nooit aandacht, waardering en bevestiging hebben gekregen, zullen dat hun hele leven lang bij andere mensen proberen te halen. Tot ze leren dat bij zichzelf te ontwikkelen. En omdat ze het vroeger thuis ook nooit goed konden doen en/of vaak de schuld kregen, zullen ze de schuld van hun emotionele pijn bij de ander leggen, bij hun partner. Die op zijn/haar beurt een zelfde achtergrond heeft en de vicieuze cirkel van aantrekken en afstoten tussen beide partijen is rond.

Deze inleiding om een antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe kan ik mijn gebrek aan zelfvertrouwen of mijn relatieverslaving loslaten? Of hoe kan ik van mijn eenzaamheid, mijn faalangst, verlatingsangst, pleasegedrag, controlebehoefte, frustraties of piekeren afkomen?

In een gesprek van zes uren worden alle aspecten inzichtelijk die die patronen tijdens de jeugd hebben veroorzaakt. Op grond daarvan kan ik zien hoe die patronen van vroeger nu nog onbewust door jou zelf in stand worden gehouden. Op grond daarvan kan ik aangeven hoe die patronen veranderd kunnen (moeten…) worden.

Het gaat dan om feitelijke gedragsaspecten. Een aantal daarvan zul je moeten afleren en een aantal nieuwe gedragsaspecten en communicatievaardigheden zul je moeten aanleren. Welke dat zijn, hangt helemaal af van waar je mee komt. Ik kan je in ieder geval aangeven hoe het mij gelukt is alsnog mijn geblokkeerde gevoel te ontwikkelen, hoe ik mijn piekergedrag heb doorbroken, hoe ik van mijn impulsieve gedrag ben afgekomen en hoe ik van mijn enorme angst voor afwijzing ben afgekomen. Dat krijg je sowieso want dat geldt voor al mijn klanten.

Ik spreek van het jezelf alsnog emotioneel opvoeden en emotioneel ontwikkelen. Aan de hand van jouw concrete situatie nu, met je (ex-)partner of met je ouders, zussen of broers of je kinderen, of je collega’s, kun je oefenen met het afleren van bepaald gedrag en het aanleren van ander gedrag. Wat dat is, dat hangt natuurlijk helemaal af van jouw verhaal over nu en over vroeger. Daarom kan ik via mail niet een concreet antwoord geven op vragen als: ‘Hoe kan ik mijn (faalangst, relatieverslaving, ex-partner, eenzaamheid, pleasegedrag, frustraties, controlegedrag, enzovoorts)  loslaten?’

Wat ik wel op grond van jouw mail kan, is aangeven wat mij opvalt en wat mijn bevindingen zijn op grond van hetgeen je schrijft. Voor het inzichtelijk maken van welke patronen bij jou een rol spelen, hoe jij die nu nog zelf onbewust en onbedoeld in stand houdt en hoe jij die patronen van vroeger concreet kunt loslaten, veranderen en doorbreken, daarvoor heb ik een gesprek van zes uren  nodig, vandaar de Eendaagse Coaching, waarna je een uitgebreid maatwerk rapportage krijgt met mijn bevindingen, antwoord op je vragen en de concrete handvatten hoe jij jouw patronen van vroeger kunt doorbreken.

Kortom: om jou aan te geven hoe jij bepaald gedrag kunt loslaten en hoe jij bepaalde patronen kunt doorbreken, heb ik een gesprek nodig van zes uren, waarin ik inzichtelijk kan maken welke patronen van vroeger nu nog zelf onbewust en onbedoeld in stand houdt, hoe je dat doet en hoe jij dat concreet kunt veranderen om in de loop van de tijd van je emotionele pijn, je onrust en je gepieker af te komen.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178