Hoe komt het dat mensen in een pijnlijke relatie blijven hangen?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Pijnlijke relatie: Hoe komt het dat mensen in een pijnlijke relatie blijven hangen?

Liefde kan pijn doen. Er zijn mensen die te veel in de liefde investeren.
In dit artikel kun je lezen: Waarom blijven mensen in een pijnlijke relatie hangen?

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

Emotioneel onbeschikbaar

Mensen met de gewoonte om te zeer lief te hebben, voelen zich consequent aangetrokken tot partners die om welke redenen dan ook emotioneel niet beschikbaar zijn. Redenen van deze emotionele onbeschikbaarheid kunnen er vele zijn, zoals een verslaving, het hebben van (aspecten van) autisme of Asperger, psychische of emotionele gezondheidsaspecten, etcetera.

 

Pijnlijke relatie

 

Realistisch

Het is het onvermogen van de vrouw/man die te zeer liefheeft om de situatie realistisch onder ogen te zien en zichzelf in bescherming te nemen als het duidelijk is dat haar gevoelens niet wederzijds zijn.

Veranderen van de ander

Mensen die te zeer liefhebben en in een pijnlijke relatie blijven zitten, bekommeren zich weinig om hun persoonlijke integriteit en welzijn in een liefdesrelatie en doen er alles voor om de relatie te laten slagen. Ze hebben echter niet door dat ze al hun energie stoppen in het veranderen van het gedrag en de gevoelens van de kant van de partner.

Mensen die te zeer liefhebben en in een pijnlijke relatie blijven hangen, doen een poging om hun partner te kneden tot de man/vrouw zoals zij die willen. Als hij/zij nou maar verandert, dan komt het goed denken ze.

Vroeger functioneel

Het stramien waarin ze, zonder dat ze er erg in hebben, gevangen zitten, is een patroon dat ze al vroeg geleerd en veel in praktijk hebben gebracht. Dit patroon was vroeger functioneel, ze hadden het nodig en het heeft gemaakt dat ze het hebben gered tot wie en wat ze nu zijn.
Vrouwen die te zeer liefhebben zijn vaker dan doorsnee hoger opgeleid.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Aannames en interpretaties

Dit patroon bestaat enerzijds uit handelingsrepertoire, aannames en interpretaties die vroeger zijn aangeleerd en die nu niet voldoen om met de huidige situatie om te gaan. Anderzijds bestaat dat patroon uit overlevingsmechanismen die vroeger nodig waren om te kunnen omgaan met wat ze vroeger tekort kwam aan aandacht, troost en liefde.

Overlevingsmechanismen

Die overlevingsmechanismen hanteert men nog steeds, ondanks dat de situatie niet meer dezelfde is. Het is niet de partner die haar emotionele onrust en/of pijn veroorzaakt of waardoor de pijnlijke relatie in stand wordt gehouden. Het is de ongeschiktheid (het niet meer functioneel zijn) van haar eigen gedrags- en handelingsrepertoire om met haar partner om te gaan dat emotionele onrust en/of pijn veroorzaakt én in stand houdt.

Uit bevindingen van zowel mijn klanten als uit eigen ervaringen is gebleken dat mensen die te zeer in de liefde investeren uit gezinnen komen met een aantal van onderstaande kenmerken:

1. ongelijkwaardige relatie tussen de ouders met dominantie bij een van de ouders (vaker de vader
maar soms ook de moeder) en het zich hieraan voegen van de andere ouder.

2. controlegedrag bij een van de ouders.

3. als er iemand feitelijk vaak afwezig is, is het doorgaans de vader. Een van de ouders is tevens
emotioneel afwezig.

4. een van de ouders (vaker de moeder) gebruikt een van de kinderen (zowel dochters als zonen) voor datgene wat ze op emotioneel gebied bij haar man of bij vriendinnen zou moeten halen. Het kind voelt dat het niet goed is, herkent het onvoldoende en is onmachtig hier iets tegen te doen, uit angst de loyaliteit en daardoor de liefde van de ouder te verliezen.

5. er is vaker dan gemiddeld sprake van geweld tussen de ouders en/of tussen ouders en een (paar) van de kinderen.

6. er is vaker dan gemiddeld sprake van een machtsstrijd tussen de ouders en/of tussen ouders en een (paar) van de kinderen.

7. er is een cultuur van stilzwijgen: er zijn onbesproken dingen of stilzwijgende taboes.

8. kinderen worden meer dan gemiddeld tegen elkaar uitgespeeld en/of ten opzichte van elkaar
voorgetrokken.

9. er is van de zijde van de ouders sprake van voorwaardelijkheid: ze tonen alleen trots in geval van hoge cijfers of andere prestaties. Aandacht moest verdiend worden.

10. er is een gevoel van medelijden voor (een van) de ouders.

11. een van de kinderen kan als zondebok en voornamelijk als oorzaak van de problemen binnen het gezin worden gezien.

Aangaan van relaties

Elk van bovengenoemde aspecten beïnvloedt het aangaan van relaties, zowel privé als zakelijk.
Meestal spelen meerdere van bovenstaande aspecten een rol. Daarnaast spelen ze ook op elkaar in en beïnvloeden ze elkaar.

Emotionele behoeften

Beide partners zoeken bij de ander compensatie voor in de jeugd onvervulde emotionele behoeften. Dit zijn emotionele behoeften als aandacht, waardering, erkenning, bevestiging en serieus genomen worden. We zoeken dit bij iemand die ons dit niet kan geven.

Emotioneel opvoeden

De enige manier om onze eigen bodemloze put van emotionele behoeftigheid te vullen, is door onszelf alsnog emotioneel op te voeden. Dit alsnog jezelf emotioneel opvoeden leidt tot een leven zonder pijnlijke relaties en met emotionele rust. Ook boor je alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel aan, zowel op het gebied van communicatie als op emotioneel en zakelijk gebied. 

Losgelaten

Alleen iemand die deze aspecten zelf heeft beleefd, doorleefd en heeft losgelaten, kan dergelijke aspecten uit andermans verhaal opmaken, herkennen en benoemen. Dat kan een belangrijke oorzaak zijn dat niet eerder in een hulpverleningstraject de gewenste oplossing en gedragsverandering werd bereikt. Ook ik heb te zeer lief gehad in relaties en ben daarvan hersteld.

Belemmering

Gedrag dat in de jeugd functioneel en volstrekt terecht was, kan later een belemmering zijn in het dagelijks functioneren. Dát ze een belemmering vormen kan worden opgemaakt uit de ervaren emotionele onrust en/of pijn.
Voor het nu niet meer functionele gedrag kan nieuw en voor de situatie functioneel gedrag voor in de plaats worden aangeleerd.

Emotioneel overleven

Als het relatiepatroon niet verandert, zal de komende tijd een emotionele worsteling en een strijd zijn die gericht is op het emotioneel overleven.
Dit is een voortschrijdend en een progressief proces waarbij in de loop van de tijd meer emotionele pijn zal worden ervaren, niet minder.

Persoonlijke groei

Als de vrouw of man die te zeer in de liefde investeert in plaats hiervan investeert in voor haar of hem functionele gedrags- en denkpatronen, zal alle energie gericht zijn op persoonlijke groei. Hierdoor zal de emotionele onrust en/of pijn stoppen.

Emotionele afhankelijkheid

Om de relatie zonder emotionele onrust en/of pijn te kunnen continueren of te beëindigen, is het nodig om inzicht te krijgen in de manier waarop de emotionele afhankelijkheid in stand wordt gehouden.

Eigen aandeel

Om een pijnlijke relatie te veranderen of om uit een pijnlijke relatie te stappen als je dat wilt, is het nodig dat je je inzicht hebt in je eigen aandeel. Alleen dat kun je namelijk veranderen. 

Voor dit blogartikel is mede informatie gebruikt uit het boek van Robin Norwood ‘Als hij maar gelukkig is’ (ISBN 90-414-0334-5), aangevuld met bevindingen van klanten en van mijzelf.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel