Hoe komt het dat mensen in een pijnlijke relatie blijven hangen?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Pijnlijke relatie: Hoe komt het dat mensen in een pijnlijke relatie blijven hangen?

Liefde kan pijn doen. In het blogartikel van donderdag 24 november 2011 werden 21 kenmerken genoemd van mensen die te veel in de liefde investeren.
In dit artikel kun je lezen:
Waarom blijven mensen in een pijnlijke relatie hangen?
Omdat meer vrouwen dan mannen te zeer liefhebben is dit artikel daar waar het niet anders kan omwille van de leesbaarheid in de zij-vorm geschreven.

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

Mensen met de gewoonte om te zeer lief te hebben, voelen zich consequent aangetrokken tot partners die om welke redenen dan ook emotioneel niet beschikbaar zijn. Redenen van deze emotionele onbeschikbaarheid kunnen er vele zijn, zoals een verslaving, het hebben van (aspecten van) autisme of asperger, psychische of emotionele gezondheidsaspecten, etcetera.

Het is het onvermogen van de vrouw/man die te zeer liefheeft om de situatie realistisch onder ogen te zien en zichzelf in bescherming te nemen als het duidelijk is dat haar gevoelens niet wederzijds zijn.

Mensen die te zeer liefhebben en in een pijnlijke relatie blijven zitten, bekommeren zich weinig om hun persoonlijke integriteit en welzijn in een liefdesrelatie en doen er alles voor om de relatie te laten slagen. Ze hebben echter niet door dat ze al hun energie stoppen in het veranderen van het gedrag en de gevoelens van de kant van de partner.

Mensen die te zeer liefhebben en in een pijnlijke relatie blijven hangen, doen een poging om hun partner te kneden tot de man/vrouw zoals zij die willen. Als hij/zij nou maar verandert, dan komt het goed.

Het stramien waarin ze, zonder dat ze er erg in heeft, gevangen zit, is een patroon dat ze al vroeg geleerd en veel in praktijk heeft gebracht. Haar patroon was vroeger functioneel, ze had het nodig en het heeft gemaakt dat ze het heeft gered tot wie en wat ze nu is. Vrouwen die te zeer liefhebben zijn vaker dan doorsnee hoger opgeleid.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Dit patroon bestaat enerzijds uit handelingsrepertoire, aannames en interpretaties die ze vroeger heeft geleerd en die nu niet voldoen om met haar huidige situatie om te gaan. Anderzijds bestaat dat patroon uit overlevingsmechanismen die vroeger nodig waren om te kunnen omgaan met wat ze vroeger tekort kwam aan aandacht, troost en liefde. Die overlevingsmechanismen hanteert ze nog steeds, ondanks dat de situatie niet meer dezelfde is. Het is niet haar partner dat haar emotionele onrust en/of pijn veroorzaakt. Het is de ongeschiktheid (het niet meer functioneel zijn) van haar eigen gedrags- en handelingsrepertoire om met haar partner om te gaan dat haar emotionele onrust en/of pijn veroorzaakt én in stand houdt.

Uit bevindingen van zowel mijn klanten als uit eigen ervaringen is gebleken dat mensen die te zeer in de liefde investeren uit gezinnen komen met een aantal van onderstaande kenmerken:

1. ongelijkwaardige relatie tussen de ouders met dominantie bij een van de ouders (vaker de vader
maar soms ook de moeder) en het zich hieraan voegen van de andere ouder.

2. controlegedrag bij een van de ouders.

3. als er iemand feitelijk vaak afwezig is, is het doorgaans de vader. Een van de ouders is tevens
emotioneel afwezig.

4. een van de ouders (vaker de moeder) gebruikt een van de kinderen (zowel dochters als zonen) voor
datgene wat ze op emotioneel gebied bij haar man of bij vriendinnen zou moeten halen. Het kind
voelt dat het niet goed is, herkent het onvoldoende en is onmachtig hier iets tegen te doen, uit
angst de loyaliteit en daardoor de liefde van de ouder te verliezen.

5. er is vaker dan gemiddeld sprake van geweld tussen de ouders en/of tussen ouders en een (paar)
van de kinderen.

6. er is vaker dan gemiddeld sprake van een machtsstrijd tussen de ouders en/of tussen ouders en een
(paar) van de kinderen.

7. er is een cultuur van stilzwijgen: er zijn onbesproken dingen of stilzwijgende taboes.

8. kinderen worden meer dan gemiddeld tegen elkaar uitgespeeld en/of ten opzichte van elkaar
voorgetrokken.

9. er is van de zijde van de ouders sprake van voorwaardelijkheid: ze tonen alleen trots in geval van
hoge cijfers of andere prestaties. Aandacht moest verdiend worden.

10. er is een gevoel van medelijden voor (een van) de ouders.

11. een van de kinderen is meer dan de anderen de zondebok en werd voornamelijk gezien als oorzaak
van de problemen binnen het gezin.

Elk van bovengenoemde aspecten beïnvloedt het aangaan van relaties, zowel privé als zakelijk.
Meestal spelen meerdere aspecten een rol. Daarnaast spelen ze ook op elkaar in en beïnvloeden ze elkaar.
Alleen iemand die deze aspecten zelf heeft beleefd, doorleefd en overleefd, kan dergelijke aspecten uit andermans verhaal opmaken, herkennen en benoemen. Dat kan een belangrijke oorzaak zijn dat niet eerder in een hulpverleningstraject de gewenste oplossing en gedragsverandering werd bereikt.
Ook ik heb te zeer lief gehad in relaties.

Bovengenoemde patronen en mechanismen zijn door mij op te maken uit de huidige situatie en op grond hiervan ook hoe hier vroeger mee werd omgegaan en welke belemmeringen dat vormt in de huidige relatie(s).
Dát ze een belemmering vormen kan worden opgemaakt uit de ervaren emotionele onrust en/of pijn.
Voor het nu niet meer functionele gedrag moet nieuw en voor de situatie functioneel gedrag voor in de plaats komen.

Als het relatiepatroon niet verandert, zal de komende tijd een emotionele worsteling en een strijd zijn die gericht is op het emotioneel overleven.
Dit is een voortschrijdend en een progressief proces waarbij in de loop van de tijd meer emotionele pijn zal worden ervaren, niet minder.

Als de vrouw of man die te zeer in de liefde investeert in plaats hiervan investeert in voor haar of hem functionele gedrags- en denkpatronen, zal al haar/zijn energie gezicht zijn op persoonlijke groei. Alleen hierdoor zal ze/hij in staat zijn de emotionele onrust en/of pijn te stoppen.

Haar grootste angst is dat ze de relatie zou moeten beëindigen. Het is niet noodzakelijk en het is zelfs af te raden om de relatie te beëindigen. Dit zou zelfs averechts werken en haar emotionele afhankelijkheid versterken. Ze zal nu trouwens niet in staat zijn de relatie te beëindigen, iets wat ze zelf al heeft gemerkt. Of het lukt met niet te verdragen emotionele pijn.

Om de relatie zonder emotionele onrust en/of pijn te kunnen continueren of te beëindigen, zal ze eerst inzicht moeten hebben in hoe ze nu haar emotionele afhankelijkheid in stand houdt. Om een pijnlijke relatie te veranderen of om uit een pijnlijke relatie te stappen als je dat wilt, is het nodig dat je je inzicht hebt in je eigen aandeel. Alleen dat kun je namelijk veranderen.

Dit blogartikel is tot stand gekomen op grond van informatie uit het boek van Robin Norwood ‘Als hij maar gelukkig is’ (ISBN 90-414-0334-5), aangevuld met bevindingen van klanten en van mijzelf.


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel