Eenzaamheid: hoe kan jouw huidige eenzaamheid vroeger zijn ontstaan?

Leer anderen loslaten...

Eenzaamheid heeft een voedingsbodem in vroeger.

Jouw huidige eenzaamheid wordt dan ook niet veroorzaakt door jouw huidige situatie.

Jouw huidige situatie triggert iets bij jou wat er al van vroeger zit.

 

Het je eenzaam voelen kan vroeger op vele manieren zijn ontstaan. Hieronder zie je er 40:

1    het uiten van emoties werd ontmoedigd door opmerkingen als : “Stel je niet aan!”, “Daar word je sterk van!”

2    zelfmedelijden werd veroordeeld in plaats van dat je getroost werd

3    je kreeg te horen dat je niet deugde, dat je het niet kon of dat je het niet goed deed

4    je kreeg straffen die in geen verhouding stonden tot het gebeurde

5    je werd uitgelachen, was het pispaaltje, het buitenbeentje, de kop van jut, het zwarte schaap dan wel de zondebok in je gezin

6    je kon geen kind zijn omdat  voor andere gezinsleden moest worden gezorgd of doordat je het huishouden moest doen

7    na het overlijden of het wegvallen van een van je ouders nam je zijn of haar rol over

8    je bent slachtoffer van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, seksueel en/of emotioneel misbruik en/of affectieve verwaarlozing

9    je was slachtoffer en andere mensen hebben nooit ingegrepen

10  je werd over cruciale aspecten niet geloofd

11  je was getuige van mishandeling en/of misbruik

12  een van je ouders hield een onvoorspelbare/chaotische/beschadigende relatie in stand ten koste van jou als kind

13  een van je ouders had jou nodig ter verzachting van diens eigen eenzaamheid of angst

14  een van je ouders beklaagde zich tegenover jou over de andere ouder

15  je werd door je ouders ingezet in een machtsconflict waar ze met elkaar in zaten

16  een van jouw ouders was jaloers op jou en misgunde jou bepaalde zaken

17  een van je ouders legde diens schuld en/of schaamte bij jou als kind

18  een van je ouders vertelde jou over diens eigen jeugdleed

19  een van je ouders zocht troost bij jou als kind in plaats van dat zij/hij jou troostte als je dat nodig had

20  een van je ouders vertelde je geheimen over de andere ouder en ging op deze manier een bondje met je aan

21  je kreeg voorwaardelijke liefde en voorwaardelijke aandacht, dat wil zeggen dat je ‘liefde’ en ‘aandacht’ kreeg in ruil voor prestaties

22  je hebt niet je eigen opleiding en/of  je eigen beroep mogen kiezen

23  je hebt met tegenzin een instrument moeten bespelen of een sport moeten doen

24  spelletjes met jou werden alleen gedaan op momenten dat het je ouders uitkwam en alleen spelletjes die zij leuk vonden

25  er was altijd stress, angst en/of psychisch terreur

26  je werd vaak door (een van) je ouder(s) weggestuurd of naar buiten gestuurd

27  een van je ouders commandeerde jou altijd

28  je ouders konden niet met jouw ziekte of stoornis omgaan

29  je ouders bemoeien zich met jouw partnerkeuze of laten duidelijk hun voorkeur of afkeur blijken

30  je was als kind een bliksemafleider in het slechte huwelijk van je ouders

31  opmerkingen die tegen je werden gemaakt als “Je  kunt het toch niet!”, “Wat moet er van jou worden!”, “Je verknoeit ook altijd alles!”

32  ouders die logen ten koste van jou

33  ouders die het niet voor je opnamen

34  jouw studie werd niet gewaardeerd en zelfs als een bedreiging gezien

35  ouders die jou valselijk beschuldigden

36  ouders die op een subtiele manier verwijtende opmerkingen maakten als “Leef je nog?”, “Wat ben je laat…”

37  ouders die ziekten voorwendden om aandacht te krijgen

38  je werd verwend door je ouders

39  er was sprake van rolverwarring doordat je vriendin was met je moeder, doordat je overbeschermd werd, doordat je papaskindje of mamaskindje was

40  er speelden zaken tussen jou en je broers en zussen: er was één lievelingetje onder jouw broers en zussen; er was er een die werd voorgetrokken; een van jouw broers of zussen was een kasplantje en kreeg daardoor veel meer aandacht en cadeautjes; je werd op bepaalde aspecten vergelijken met je broers en zussen door een van je ouders; je werd door een van je ouders uitgespeeld tegen andere broers en zussen.

Doorgaans speelden meerdere aspecten tegelijkertijd.

Eenzaamheid kan onder andere leiden tot piekeren en malen, jaloezie, depressieve gevoelens, verslavingen, irritaties, moedeloosheid, vermoeidheid, doelloosheid.

Eenzaamheid kan getriggerd worden door een relatiebreuk, een ongeval, een ziekte, ontslag, burn-out, depressie. Het lijkt dan dat dat ongeval, die ziekte, die relatiebreuk of het ontslag de oorzaak is van je eenzaamheid, maar de echte oorzaak zit in de tijdens de jeugd gevoelde en weggestopte eenzaamheid en wordt getriggerd door je huidige situatie.

Het is voor iemand zelf vrijwel niet te achterhalen wat de exacte bron is van diens eenzaamheid, want de eenzaamheid is beleefd in de kindertijd en daardoor met het bevattingsvermogen en de woordenschat van een kind. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om de vele uitingsvormen te herkennen van bovengenoemde aspecten.

Bovendien is toen, omdat toen de pijn voor jou als kind te groot was, als het ware je gevoel geblokkeerd. Hierdoor kon je alleen op je ratio leven, wat tot piekeren en malen nu leidt. Met de ratio alleen kom je er niet uit, want daar ligt namelijk niet je probleem en daarom ook niet je oplossing.

Je kunt een einde maken aan jouw eenzaamheid door te kijken hoe je nu nog jouw vroegere patronen in stand houdt en door vervolgens te kijken hoe je die patronen in jouw huidige situatie kunt doorbreken. Je kunt jouw eenzaamheid nu dus op gedragsniveau aanpakken, waardoor het beslist niet nodig is dat je naar je pijn gaat. Je zult bepaald voor jouw situatie specifiek gedrag moeten aanleren en ander voor jouw situatie specifiek gedrag moeten afleren.

Zodra je daar aan begint, heb je het ergste meteen achter de rug. 

Kortom: door inzicht te krijgen in hoe je je patronen van vroeger kunt veranderen, kun je  je eenzaamheid beëindigen.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]