Hoe ontstaat eenzaamheid?

Ammy van BedafGeen categorie

Hoe ontstaat eenzaamheid?

Eenzaamheid heeft een voedingsbodem in vroeger.
Hoe eenzaamheid ontstaat? Eenzaamheid ontstaat in de jeugd. 

Jouw huidige eenzaamheid wordt dan ook niet veroorzaakt door jouw huidige situatie.

Jouw huidige situatie triggert iets bij jou wat er al van vroeger zit.

Het je eenzaam voelen kan vroeger op vele manieren zijn ontstaan. Hieronder zie je er 40:

1    het uiten van emoties werd ontmoedigd door opmerkingen als : “Stel je niet aan!”, “Daar word je sterk van!”

2    zelfmedelijden werd veroordeeld in plaats van dat je getroost werd

3    je kreeg te horen dat je niet deugde, dat je het niet kon of dat je het niet goed deed

4    je kreeg straffen die in geen verhouding stonden tot het gebeurde

Hoe ontstaat eenzaamheid?

5    je werd uitgelachen, was het pispaaltje, het buitenbeentje, de kop van jut, het zwarte schaap dan wel de zondebok in je gezin

6    je kon geen kind zijn omdat  voor andere gezinsleden moest worden gezorgd of doordat je het huishouden moest doen

7    na het overlijden of het wegvallen van een van je ouders nam je zijn of haar rol over

8    je bent slachtoffer van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, seksueel en/of emotioneel misbruik en/of affectieve verwaarlozing

9    je was slachtoffer en andere mensen hebben nooit ingegrepen

10  je werd over cruciale aspecten niet geloofd

Hoe ontstaat eenzaamheid?

11  je was getuige van mishandeling en/of misbruik

12  een van je ouders hield een onvoorspelbare/chaotische/beschadigende relatie in stand ten koste van jou als kind

13  een van je ouders had jou nodig ter verzachting van diens eigen eenzaamheid of angst

14  een van je ouders beklaagde zich tegenover jou over de andere ouder

15  je werd door je ouders ingezet in een machtsconflict waar ze met elkaar in zaten

Hoe ontstaat eenzaamheid?

16  een van jouw ouders was jaloers op jou en misgunde jou bepaalde zaken

17  een van je ouders legde diens schuld en/of schaamte bij jou als kind

18  een van je ouders vertelde jou over diens eigen jeugdleed

19  een van je ouders zocht troost bij jou als kind in plaats van dat zij/hij jou troostte als je dat nodig had

20  een van je ouders vertelde je geheimen over de andere ouder en ging op deze manier een bondje met je aan

Hoe ontstaat eenzaamheid?

21  je kreeg voorwaardelijke liefde en voorwaardelijke aandacht, dat wil zeggen dat je ‘liefde’ en ‘aandacht’ kreeg in ruil voor prestaties

22  je hebt niet je eigen opleiding en/of  je eigen beroep mogen kiezen

23  je hebt met tegenzin een instrument moeten bespelen of een sport moeten doen

24  spelletjes met jou werden alleen gedaan op momenten dat het je ouders uitkwam en alleen spelletjes die zij leuk vonden

25  er was altijd stress, angst en/of psychisch terreur

Hoe ontstaat eenzaamheid?

26  je werd vaak door (een van) je ouder(s) weggestuurd of naar buiten gestuurd

27  een van je ouders commandeerde jou altijd

28  je ouders konden niet met jouw ziekte of stoornis omgaan

29  je ouders bemoeien zich met jouw partnerkeuze of laten duidelijk hun voorkeur of afkeur blijken

30  je was als kind een bliksemafleider in het slechte huwelijk van je ouders

Hoe ontstaat eenzaamheid nog meer?

31  opmerkingen die tegen je werden gemaakt als “Je  kunt het toch niet!”, “Wat moet er van jou worden!”, “Je verknoeit ook altijd alles!”

32  ouders die logen ten koste van jou

33  ouders die het niet voor je opnamen

34  jouw studie werd niet gewaardeerd en zelfs als een bedreiging gezien

35  ouders die jou valselijk beschuldigden

Hoe ontstaat eenzaamheid?
36  ouders die op een subtiele manier verwijtende opmerkingen maakten als “Leef je nog?”, “Wat ben je laat…”

37  ouders die ziekten voorwendden om aandacht te krijgen

38  je werd verwend door je ouders

39  er was sprake van rolverwarring doordat je vriendin was met je moeder, doordat je overbeschermd werd, doordat je papaskindje of mamaskindje was

40  er speelden zaken tussen jou en je broers en zussen: er was één lievelingetje onder jouw broers en zussen; er was er een die werd voorgetrokken; een van jouw broers of zussen was een kasplantje en kreeg daardoor veel meer aandacht en cadeautjes; je werd op bepaalde aspecten vergelijken met je broers en zussen door een van je ouders; je werd door een van je ouders uitgespeeld tegen andere broers en zussen.

Doorgaans speelden meerdere aspecten tegelijkertijd.

Eenzaamheid kan onder andere leiden tot piekeren en malen, jaloezie, depressieve gevoelens, verslavingen, irritaties, moedeloosheid, vermoeidheid, doelloosheid.

Eenzaamheid kan getriggerd worden door een relatiebreuk, een ongeval, een ziekte, ontslag, burn-out, depressie. Het lijkt dan dat dat ongeval, die ziekte, die relatiebreuk of het ontslag de oorzaak is van je eenzaamheid, maar de echte oorzaak zit in de tijdens de jeugd gevoelde en weggestopte eenzaamheid en wordt getriggerd door je huidige situatie. Eenzaamheid ontstaat dus in de jeugd en wordt later in ons volwassen leven weer getriggerd. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Het is voor iemand zelf vrijwel niet te achterhalen wat de exacte bron is van diens eenzaamheid, want de eenzaamheid is beleefd in de kindertijd en daardoor met het bevattingsvermogen en de woordenschat van een kind. Het is dan ook voor jezelf vrijwel onmogelijk om de vele uitingsvormen te herkennen van bovengenoemde aspecten. Ik kan je daar wel degelijk inzicht in geven. 

Bovendien is toen, omdat toen de pijn voor jou als kind te groot was, als het ware je gevoel geblokkeerd. Hierdoor kon je alleen op je ratio leven, wat tot piekeren en malen nu leidt. Met de ratio alleen kom je er niet uit, want daar ligt namelijk niet je probleem en daarom ook niet je oplossing. Eenzaamheid ontstaat in de jeugd; je kunt er in je volwassen leven wel degelijk van afkomen en ik weet hoe je dat kunt!

Je kunt een einde maken aan jouw eenzaamheid door te kijken hoe je nu nog jouw vroegere patronen in stand houdt en door vervolgens te kijken hoe je die patronen in jouw huidige situatie kunt doorbreken. Je kunt jouw eenzaamheid nu dus op gedragsniveau aanpakken, waardoor het beslist niet nodig is dat je naar je pijn gaat. Hiervoor is het nodig dat je bepaald voor jouw situatie specifiek gedrag gaat aanleren en ander voor jouw situatie specifiek gedrag gaat afleren. Die aan te leren gedragsaspecten zullen een verrijking van je leven zijn. 

Zodra je daar aan begint, heb je het ergste meteen achter de rug. 

Kortom: Hoe ontstaat eenzaamheid? Eenzaamheid ontstaat in de jeugd. Omdat we ons als kind niet serieus en niet gehoord hebben gevoeld. Je kunt van je eenzaamheid afkomen door inzicht te krijgen in hoe je je patronen van vroeger kunt veranderen, kun je  je eenzaamheid beëindigen.


 

Als jezelf herkent in dit artikel, dan kan het goed zijn te weten dat ik een online videoprogramma heb over de top 15 aspecten waar mensen last van hebben als ze willen loslaten: Genieten & Gelukkig Zijn.

In Genieten & Gelukkig Zijn leer je wat de symptomen precies zijn en over elk van de symptomen leer je wat het feitelijk is (en dat is anders dan je denkt). Je leert hoe het ontstaat en hoe jij er vanaf komt.

 • Piekeren
 • Angst en paniek –> deze 3 video’s zijn ook als apart programma aan te schaffen. Zie hieronder voor informatie!
 • Depressieve gevoelens, dips, down, neerslachtigheid, gedeprimeerdheid
 • Eenzaamheid, leegte, gemis
 • Slecht slapen (2 video’s)
 • Stress, spanning
 • Burn-out, overspannenheid, overwerkt
 • Vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, twijfel, spijt, dilemma, geen actie ondernemen
 • Geen grenzen aan kunnen geven, geen Nee kunnen zeggen, pleasegedrag
 • Schaamte en schuldgevoel
 • Boosheid, agressie, frustratie, ergernissen
 • Emotionele pijn
 • Niet kunnen genieten, niet de zin van het leven weten, niet gelukkig zijn, niet weten wie je bent

Je leert hoe het ontstaat, hoe jij er vanaf komt/hoe je het voorkomt.’

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’

‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’ ‘Jouw online programma is geweldig! Het resultaat is de volgende dag al merkbaar. Ik vind het super dat die symptomen herstelbaar zijn.’

‘Door het videoprogramma ben ik nieuw gedrag gaan aanleren waardoor ik oude patronen los kan laten! Overlevingsgedrag omzetten in ECHT leven!’

‘Jouw programma is kwalitatief en inhoudelijk hoogstaand. Ik leer er veel van.’

Piekeren

Bekijk de eerste video, over Piekeren gratis en vrijblijvend!

Video zien

Meer informatie over Genieten & Gelukkig Zijn of het programma direct bestellen kan hier!

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten kun je hier vinden. In de zijbalk vind je de mogelijkheid om te zoeken op jouw zoekwoorden. 

Neem hier gratis het mini-eBook over loslaten met je mee:  ‘8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen’. “

De drie video’s over Angst zijn los te verkrijgen: Leven Zonder Angst & Paniek.
In de eerste video krijg je:
– Wat angst is en wat de functie ervan is;
– Waarover je angst kunt ontwikkelen;
– Waarom naar mijn mening angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en verlatingsangst de onderliggende vormen van angst zijn;
– Inzicht in wanneer angst terecht is en wanneer niet;
– Hoe het komt dat je angst-van-vroeger ervaart als reëel in het heden;
– Hoe de oorsprong van jouw angst in je jeugd zit;
– Hoe je bevestiging van je angst ervaart door je lichamelijke reactie;
– Hoe jouw gedachten uit je jeugd die lichamelijke reacties veroorzaken;
– Hoe bepaalde momenten uit jouw jeugd jouw huidige angst triggeren, en dus niet veroorzaken.
In de tweede video krijg je:
– In hoeverre angst genetisch bepaald en dus erfelijk is en/of in hoeverre het aangeleerd gedrag betreft;
– Hoe je angst ontwikkelt;
– Welke aspecten van de verschillende hechtingstijlen op jou van toepassing zijn;
– Wat het verschil is tussen feitelijke aanwezigheid en emotionele aanwezigheid van je ouders;
– Wat bij jou de oorzaken kunnen zijn van jouw huidige angst;
– Wat bij jou de triggers kunnen zijn voor jouw huidige angst.
In de derde video krijg je:
– Welke reacties er mogelijk zijn op angst;
– Hoe jouw angst in het heden getriggerd kan worden;
– Hoe het zit met het samengaan van angst met andere symptomen;
– Hoe in de wetenschap naar angst wordt gekeken;
– 14 manieren om jouw vicieuze cirkel van angst te doorbreken.
De video’s duren respectievelijk 74, 49 en 60 minuten.
Na afloop van het videoprogamma kun je mij te allen tijde vragen stellen.
De kosten van dit programma bedragen slechts 275 euro.
Om het programma aan te schaffen, klik je op onderstaande link (je registreert je eerst, je schrijft je inloggegevens ergens op, en daarna doe je de aankoop):

Leven Zonder Angst & Paniek

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

06-53 65 13 59

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178

 

Deel dit artikel