Hoe communiceer je beter met je partner?

Ammy van BedafCommunicatie

Beter communiceren met je partner

Ongeacht waar mijn klanten voor komen (emotionele onrust in de relatie, burn-out, depressiviteit, angst, eenzaamheid, onzekerheid, en dergelijke), zijn er verbeterpunten ten aanzien van de communicatie. We merken namelijk wel hoe de ander op ons overkomt. Tegelijkertijd hebben we niet altijd door hoe we zelf op de ander overkomen. Door beter te communiceren met je partner krijgt jullie relatie een positieve impuls.

Hoe belangrijk is praten in een relatie?

Communiceren met je partner is heel belangrijk, het is de smeerolie van een relatie. Als een relatie niet prettig loopt, komt dat door twee aspecten. Het eerste aspect is dat dingen niet worden besproken. Het tweede aspect is dat dingen, als ze worden besproken, niet op een emotioneel gezonde manier worden besproken. 

Wat is communiceren met je partner?

Emotioneel gezond communiceren bestaat o.a. uit het luisteren naar je partner, in plaats van het onderbreken van de ander of het bezig zijn met het in gedachte formuleren van een reactie, nog voordat de ander is uitgesproken. Emotioneel communiceren met je partner omvat o.a. het stellen van de juiste vragen, op de juiste manier, op het juiste moment. Het omvat o.a. het vermijden van zogenaamde triggerwoorden: bepaalde woorden die voor heel veel mensen een negatieve trigger zijn. 

Wat kan de grootste belemmering zijn als je communiceert met je partner?

De grootste belemmering om op een emotioneel gezonde manier te communiceren met je partner is als je irritatie, ergernis, frustratie of boosheid voelt. Daarom is het allerbelangrijkste voor communiceren met je partner dat je aan de slag gaat met deze onderliggende emoties. Dat is de reden dat ik eerst mijn boek heb geschreven over hoe je grip krijgt op deze emoties en hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt, en dat ik daarna mijn derde boek heb geschreven over een emotioneel gezonde gespreksvoering. 

 

 

Wat als je zelf moeite hebt met praten met je partner?

Wanneer je moeite hebt met communiceren met je partner, is het goed om je eigen aandeel hierin te bekijken. Wanneer je namelijk zelf leert om emotioneel gezond te communiceren, ga je zien dat ook je partner anders gaat communiceren. Hoe komt dat? Beide partners triggeren de ander, waardoor er een vorm van machtsstrijd ontstaat: het de ander willen overtuigen en/of je gelijk willen behalen. Wanneer één van beiden zich daar aan onttrekt, is er geen machtsstrijd meer mogelijk. Het is namelijk onmogelijk om in je eentje te ruziën, daar zijn er gewoon minimaal twee voor nodig. 

Wat als jouw bedoeling niet goed overkomt?

Het klinkt gek, maar als jouw bedoeling niet overkomt bij iemand anders, dan heb je – onbedoeld en onbewust – op iets anders ‘aangestuurd’. Dan komen we bij je onderliggende intentie, waar we ons zelf vaak niet bewust van zijn. Ik draai het daarom om: je kunt aan iemands gespreksvoering zien hoe diens onderliggende intentie is. Door met een emotioneel gezonde communicatie aan de slag te gaan, werk je ook aan gezondere intenties. 

Onderliggende intenties

Onderliggende intenties kunnen bijvoorbeeld zijn: angst, wantrouwen, de ander willen overtuigen van je mening, en dergelijke. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in je onderliggende intenties. Ook daarom is het belangrijk om alsnog je gevoel te ontwikkelen en grip te krijgen op je emoties. Dan ga je merken wat je eigenlijke onderliggende intenties waren en/of zijn. 

Wat is een goede communicatie?

In een goede en emotioneel gezonde communicatie worden beide partners niet emotioneel ingehaald door hun vroeger weggestopte emoties. Hoeven ze geen gelijk te krijgen van de ander. Zijn beide partners in staat om naar de ander te luisteren tot die is uitgepraat. Gaat het om uitwisseling van onderliggende argumenten, i.p.v. om het overtuigen van de ander. 

Wat is negatieve communicatie?

Op een negatieve manier communiceren met je partner doe je vanuit (al dan niet bewuste) irritatie. Waarbij je de ander wilt overtuigen van wat je denkt dat jouw gelijk is. Je verdedigt een ingenomen standpunt. Op een negatieve manier communiceren met je partner doe je impulsief, zonder na te denken over de consequenties. Verder hebben we niet door wanneer we verwijten uiten naar de ander, waar de ander vervolgens weer transparant op reageert door in de verdediging te gaan of door ook met een verwijt te reageren. 

Hoe los je communicatieproblemen op in je relatie?

Communicatieproblemen in je relatie los je op door in te zien dat het niet allemaal of alleen door de ander komt, maar dat je zelf een even groot aandeel hebt in de manier van communiceren. Tot nu toe heb je mogelijk de ander willen veranderen; dat is niet mogelijk. We kunnen alleen onszelf veranderen. En je gaat het merken: als een van beiden gezonder leert communiceren, is dat een heel grote positieve impuls voor een emotioneel gezonde relatie. 

Hoe leer je beter communiceren met je partner?

Hierboven heb ik belangrijke aspecten beschreven over het gezonder en beter communiceren met je partner. Er spelen ook nog andere dingen belangrijke vaardigheden een rol, zoals onder andere het voorbereiden van een gesprek, je mening delen, overleggen, onderhandelen, feedback geven en ontvangen, complimenten geven en krijgen, hoe je het beste afspraken kunt maken. In mijn nieuwe boek, Emotioneel gezond in gesprek, dat 7 februari uitkomt, lees je de do’s and dont’s en de kansen en de valkuilen ten aanzien van communiceren met je partner. 

Communiceren met je partner