Het uitgaan van je relatie en loslaten

Leer anderen loslaten...

Het uitgaan van de relatie en het loslaten van een partner is op zich doorgaans al een pijnlijke aangelegenheid; voor een substantieel deel van de mensen kan het uitgaan van een relatie een uitermate pijnlijke en soms ondraaglijke situatie zijn. Het klinkt gek, maar het is niet het uitmaken op zich dat de grote emotionele pijn veroorzaakt. Het uitmaken van de relatie triggert namelijk datgene wat er nog aan weggestopte pijn en eenzaamheid van vroeger zit. Andersom is dus ook waar: als je een emotioneel gezonde jeugd zou hebben gehad, zou je een normaal rouwverwerkingsproces doormaken, want dat is het: rouwverwerking.

Mensen die disproportionele emotionele pijn ervaren door het uitgaan van de relatie en het loslaten van de partner, hebben op de een of andere manier in hun jeugd te maken gehad met patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling. Het is namelijk een herhaling van deze pijn die men doormaakt bij het uitgaan van de relatie, naast het normale rouwproces.

Het is voor veel mensen volstrekt onbegrijpelijk hoe de ander het “zo maar ineens heeft uitgemaakt.” Echter: zo “zomaar ineens” en “totaal onverwachts” is het niet; is het eigenlijk nooit.

Er zijn dan signalen geweest die men gewoon niet gezien heeft en ook niet gezien kan hebben, omdat die signalen de eigen blinde vlek vanuit de eigen jeugd vormden.

Er zijn echter ook altijd signalen geweest die wel werden gezien, maar waar niets mee gedaan werd. Dit betreffen altijd verbaasmomenten die zich al vanaf het begin van de relatie voordoen. Dat betreffen dan bepaalde opmerkingen, of bepaald gedrag of juist het achterwege blijven van bepaalde opmerkingen of van bepaald gedrag.

Dat hier vervolgens door jou geen vragen over werden gesteld, heeft zijn voedingsbron in je eigen verleden, waar het stellen van vragen ten eerste afgeleerd en ontmoedigd werd en waar je het ten tweede nooit geleerd hebt om vragen te stellen; laat staan om de juiste vragen te stellen.

Een andere reden waarom je geen vragen stelde, was omdat je onbewust het antwoord op die vragen niet wilde weten, omdat je onbewust wist dat het niet goed zat. En misschien was je wel bang voor de leugens of het mogelijke (verbale) geweld wat je op een gegeven moment verwachtte. Ook dit zijn allemaal signalen die genegeerd werden.

Dat je ondanks die signalen doorging, was omdat het je op de een of andere manier toch bekend voor kwam, maar dat wist je nog niet. En dat weet je nog niet, omdat het patronen van vroeger betreffen. Patronen, die jou onbewust bekend voorkomen, omdat je ze als kind ook hebt meegemaakt, doorgaans in een andere hoedanigheid. Ook als kind werd je niet serieus genomen, telde je niet mee, ging het niet om jou, kreeg je geen aandacht, waardering, erkenning en bevestiging.

Langzaam begint het proces van het je voegen naar de ander en het zwoegen om maar conflicten te vermijden. Wat je uit je relatie wenste en dacht te halen aan aandacht, begrip en samen-zijn, krijg je ook al niet, of sporadisch, of alleen als het de ander uit komt. Zo gebeurt er weer een herhaling van zetten van vroeger, want daar waar je er, toen je klein was, ook alles aan deed om de aandacht van je ouders te krijgen, ga je dat nu bij je partner proberen.

De ander kan het jou echter niet geven, want die heeft ook te maken met patronen van vroeger. Die zie je wel, want daar heb je last van. De patronen van vroeger van jezelf zie je niet, want dat is voor jou gewoon, omdat je niet anders weet.

Zolang je alleen het aandeel van de ander ziet, hoef je namelijk niet met jezelf aan de slag. Als geen van de partners ontoerekeningsvatbaar is, zijn jullie in gelijke mate verantwoordelijk voor wat er in een relatie gebeurt. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het willen zien van je eigen aandeel is emotioneel volwassen gedrag en het begin van het veranderen van je patronen van vroeger.

Dit blijven willen veranderen van de ander, en het willen helpen en verzorgen van de ander, wordt veroorzaakt door emotioneel misbruik in je jeugd. Op de een of andere manier heb je vroeger te doen gehad met een van je ouders, doorgaans de ondergeschikte ouder. Je hebt als kind kunnen zien hoe die ondergeschikte ouder eigenlijk niet opgewassen was tegen de situatie, dat die ondergeschikte ouder het eigenlijk niet aankon en zich ook voegde naar de andere, doorgaans dominante en/of autoritaire ouder. Mensen die emotionele pijn hebben in of na hun relatie hebben gemeen dat hun ouders een ongelijkwaardige relatie hadden. En dit gaan ze vervolgens zelf, onbewust en onbedoeld, herhalen in hun eigen relatie. En dat gaat dan weer door op de kinderen.

Zo onverwachts en onvoorspelbaar als het uitgaan van de relatie dus voor betrokkene is, is het niet in werkelijkheid. Als je inzicht krijgt in in welke patronen van vroeger en met name welke uitingsvormen daarvan nu nog een rol spelen en op welke manier je die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt, kun je die er uit voortvloeiende gedragsaspecten ook veranderen. Je kunt gelukkig alsnog jezelf emotioneel opvoeden.

Het is niet het loslaten van de patronen van vroeger dat pijn en angst veroorzaakt; het is daarentegen het vasthouden aan de patronen van vroeger waarmee je je pijn en angst niet alleen in stand houdt maar ook verergert. Omdat je nooit anders hebt geleerd, blijf je vasthouden aan je patronen van vroeger, waardoor je steeds meer emotionele pijn voelt.

Het loslaten van patronen van vroeger geeft juist ruimte en opluchting. Het loslaten van patronen van vroeger is niet makkelijk, omdat het gedragsverandering betreft, maar het wordt als een bevrijding ervaren, omdat de machteloosheid en de futloosheid en de moedeloosheid navenant afnemen. Nog los van het evenredig verdwijnen van de emotionele pijn en onrust en van het piekeren en malen. Het loslaten van patronen van vroeger is niet zo zwaar als het vasthouden eraan. Zodra je er mee begint, heb je over je hele leven gezien het zwaarste achter de rug.

Kortom: wat voor jou het onverwachts uitgaan van de relatie kan zijn, is het dat niet. Een aantal aspecten heb je echt niet gezien omdat je ze niet als zodanig herkende en andere gebeurtenissen heb je gelaten voor wat het was, in de hoop dat het anders zou worden. Deze patronen hebben zijn voedingsbron in je jeugd. Het is gelukkig mogelijk jezelf alsnog emotioneel op te voeden. Zodra je daar aan begint, heb je de ergste pijn achter de rug.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png]

Ik kan jou helpen om je patronen van vroeger te veranderen. Ik heb daarvoor jouw verhaal over zowel nu als over vroeger nodig. Vandaar een gesprek van zes uren: een Eendaagse Coaching. Je krijgt hierin inzicht in welke patronen en met name welke uitingsvormen daarvan nu nog een rol spelen; hoe je die patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt; en hoe je die patronen zelf kunt veranderen. Binnen uiterlijk een week na ons gesprek krijg je een uitgebreide maatwerk rapportage met daarin  mijn bevindingen, met antwoord op al je vragen en met daarin de concrete handvatten waarmee jij jouw patronen van vroeger kunt doorbreken. En je kunt mij je leven lang vragen stellen.

[contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]