Het stellen van doelen (in plaats van voornemens) heeft zin!

In het vorige artikel gaf ik aan dat het hebben van een voornemen te vrijblijvend is.
Het stellen van een doel heeft zin, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1. Elk doel begint met het besluit dat je het wilt halen. Dat onderscheidt het hebben en behalen van een doel met het hebben van voornemens en wensen. Toen ik overspannen en later burn-out was, stelde ik mezelf als allerbelangrijkste doel: beter worden, herstellen…! Ik besloot dat ik beter wilde worden. De rest werd hieraan ondergeschikt. Het is me gelukt;

2. Het moet een reëel en dus haalbaar doel zijn. Miljonair willen worden is daarom niet zozeer een doel maar eerder een wens. Bijvoorbeeld je wilt 12 kilo afvallen, dat is 1 kilo per maand en daardoor realiseerbaar en daarom makkelijker te handhaven. Dit is namelijk waar het uiteindelijk om gaat: dat je het gedrag ‘internaliseert’, dat wil zeggen dat het nieuwe eetpatroon je eigen gedrag geworden is en daarna niet meer voelt als nieuw gedrag, waardoor je het zonder nadenken kunt doen;

3. Je moet er zelf over kunnen gaan en niet afhankelijk zijn van andere mensen of externe omstandigheden;

4. Formuleer het concreet; dus hoeveel kilo je wilt afvallen. hoe het is nadat je het gerealiseerd hebt, dus niet ‘ik ga in 2012 12 kilo afvallen’ maar ‘ik ben in 2012 12 kilo lichter’ of, nog beter: ‘in december 2012 weeg ik .. kilo’;

5. Formuleer hoe het is nadat je het gerealiseerd hebt ‘in deember 2012 weeg ik .. kilo’ (in plaats van ‘ik wil afvallen’. Elk doel vraagt om nieuw gedrag. Afvallen vraagt om ander gedrag met betrekking tot je eetpatroon. Het hoeft niet eens zozeer met eten te maken te hebben.

6. Je doel moet te meten zijn. Je gewicht is makkelijk op een weegschaal te meten. Ook stoppen met roken is makkelijk meetbaar te maken middels vermindering van het aantal cigaretten. Als je als doel voor 2012 hebt gesteld: ‘ik wil meer emotionele rust’ is het belangrijk om dit concreet en meetbaar te maken. Hiervoor moet je allereerst nadenken wat ‘emotionele rust’ voor jou betekent. Met andere woorden: hoe ziet jouw situatie eruit als je emotionele rust hebt?

7. Vervolgens denk je na over wat je hiervoor zult doen en laten. Dit is de allerbelangrijkste stap. Deze stap wordt bij een voornemen niet gezet, vandaar de vrijblijvendheid. bijvoorbeeld: wat ga je doen en nalaten om in 2012 .. kilo te wegen? Dit kun je het beste puntsgewijs opschrijven: dát zijn je conrete stappen voor dit jaar om je doel te behalen. Of als je jezelf als doel hebt gesteld ‘Ik heb eind 2012 een relatie’ moet je ook nadenken waar jouw partner en jullie relatie aan zou moeten voldoen én hoe je dit wilt bereiken: welke activiteiten zijn er voor nodig om je doel daadwerkelijk te behalen? Als je dit niet doet, blijft het bij een voornemen. Voor de een kan het daarom een activiteit zijn om te stoppen met internetdating, terwijl het voor een ander juist een nieuwe activiteit kan zijn;

8. Deel je doel op in zo klein mogelijke activiteiten en deelstappen. Dit heeft twee redenen: ten eerste heb je dan heel concreet wat je feitelijk moet doen om je doel te behalen. Ten tweede is het erg bevredigend als je elke keer iets kunt afstrepen nadat je het hebt volbracht. Niets is zo motiverend als een voorafgaand vastgestelde stap behalen. Het beloningssysteem in onze hersenen laat je dat weten middels een voldaan gevoel en hernieuwde energie.
9. Maak een tijdsplanning. Dan kun je de stappen die je moet zetten om je doel te bereiken inplannen, waardoor het realiseerbaar wordt gemaakt. Anders word je weer opgeslokt door de waan van de dag en zal het alsnog bij een voornemen blijven. Als je volgend jaar Kerst een stabiele relatie wenst, kun je niet wachten tot na de zomervakantie, maar doe je er goed aan om nu bepaalde stappen te zetten. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor het behalen van je gewenste gewicht.

10. Het helpt als je jezelf een beloning in het verschiet stelt als je jezelf aan je doel houdt of als je een (deel)stap hebt gezet. Dit hoeft niet iets groots te zijn, maar iets wat je graag wilt en wat je anders niet zou doen. Toen ik nog triatlons en marathons liep kon ik makkelijk iedere dag een halve liter toetje eten. Toen ik stopte met duursport moest ik dat stoppen. Ik spaarde het uitgespaarde geld op voor het aanschaffen van boeken. Dit beloningssysteem motiveerde me vanaf het begin en al snel maalde ik niet meer naar toetjes. Nu ben ik een gelegenheids-toetjes-eter: als ik eters heb of als ik bij iemand anders eet. En dan geniet ik er des te meer van.

11. Vier te zijner tijd het definitief behalen van je einddoel voor 2012.

12. Bedenk een nieuw doel voor 2013. Er is niet veel dat meer voldoening geeft dan het behalen van een van te voren door jezelf bepaald doel…

Kortom: het bepalen, uitvoeren en behalen van een doel en strelend voor het beloningssysteem in onze hersenen. Het maakt niet uit of het een klein of een groot doel is, het gaat erom dat je ermee aan de slag gaat. Het ultieme werkwoord is DOEN!

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]