Het is niet altijd raadzaam om een pijnlijke relatie zo maar te beëindigen

Voor mensen die vroeger in hun jeugd niet een emotioneel voedende opvoeding hebben gehad, geldt: beter negatieve aandacht dan helemaal geen aandacht. Zolang je die onbewust werkende aspecten niet door hebt, zul je ook niet goed kunnen begrijpen hoe jouw huidige situatie is ontstaan en hoe je die in stand houdt. Dat in stand houden doe je op dezelfde manier als je vroeger reageerde. Je weet niet hoe het anders kan. Je had een gezinsomgeving die jou dat niet kon leren en nu, nu je volwassen bent, voel je je onbewust aangetrokken tot mensen bij wie je die patronen van vroeger kunt herhalen.

Je kunt alleen je eigen aandeel hierin veranderen. Jouw emotionele pijn wordt veroorzaakt door jouw pogingen de ander te veranderen, te helpen, te redden of te verzorgen.
Een ander veranderen lukt echter niet. Mede daardoor ervaar je dezelfde onmacht als vroeger, toen je als kind machteloos, hulpeloos, afhankelijk en kwetsbaar was. Je wist vroeger niet beter.

Het is de ander die jou emotioneel leegtrekt en de emotionele pijn veroorzaakt. Dit kan die ander alleen doen zolang jij het toelaat. Als die ander de veroorzaker is, ben jij het slachtoffer. Vroeger als kind was je het echt, nu gedraag je je nog als zodanig. Een pleger kan niet zonder slachtoffer, en een slachtoffer kan niet zonder een pleger. Je hebt alleen je eigen rol en je eigen aandeel in de hand en alleen die kun je veranderen.

Toen een hulpverlener destijds tegen mij zei dat ik in de slachtofferrol zat, wist ik totaal niet wat hij bedoelde. Het heeft jaren geduurd voordat ik mijn slachtofferrol überhaupt herkende. Langzaam werd mij duidelijk dat ik ook in het verwijtbare gedrag van anderen wel degelijk een aandeel had, al was het maar door mijn controlegedrag, mijn regie voeren, mijn impulsieve gedrag.
Het uit de slachtofferrol stappen is voor mij dan ook de grote doorbraak geweest.
Het gaat dan ook niet om het gedrag van de ander, maar om je eigen aandeel in de situatie.

Hier zit hem de doorbraak in jouw emotionele pijn. Het volharden in het willen veranderen (helpen, zorgen, redden) van je partner (‘Als hij/zij maar…., dan worden we beiden gelukkig’) is de oorzaak van jouw emotionele pijn, níet het gedrag van de ander is de oorzaak van jouw emotionele pijn. Zolang jij dit toelaat, kan en zal de ander ermee doorgaan. En er zijn redenen waarom jij dit toelaat, anders was het anders geweest.

Jouw allergrootste angst is misschien dat je alleen komt te staan en dat je eenzaam wordt. Zolang je dat denkt zul je je het gedrag van jouw partner laten welgevallen. Zoals je nu in het leven staat, is de kans aanwezig dat je in eenzaamheid  zult vervallen, tenzij je iets bij jezelf verandert. De oplossing van jouw angst voor eenzaamheid zit hem niet in andere mensen, maar zit hem in jezelf. Jouw huidige eenzaamheid wekt associaties op aan eenzaamheid van vroeger, bijvoorbeeld het in de steek gelaten voelen, het niet serieus genomen worden, het er niet mogen zijn, je afgewezen voelen, geen aandacht krijgen, je niet gehoord voelen en dergelijke.

Daarom is het niet altijd raadzaam om zo maar een relatie te verbreken als je emotionele pijn ondervindt. De kans is aanwezig dat je in een vicieuze cirkel terecht komt van een knipperlichtrelatie, een relatie die dan weer aan en dan weer uit gaat. Dit veroorzaakt veel emotionele turbulentie van pijn, rouw- en depressieve gevoelens.
Je doet er daarom dan ook goed aan om eerst aan jezelf te werken en inzicht te krijgen in de aspecten die jou in handen van plegers doet drijven.

Het gedrag van plegers kun je niet veranderen; je kunt wel kijken hoe je dat gedrag zelf, onbewust en onbedoeld, in stand houdt. 
Dit heeft met jouw eigen onvervulde emotionele behoeften te maken. Als je weet voor welke emotionele behoeften jij bij je partner invulling zoekt, kun je emotioneel onafhankelijker in een relatie staan en kun je een evenwichtige relatie ontwikkelen en in stand houden of een pijnlijke relatie beëindigen als je dat zou willen. Jouw emotionele pijn is dat je nu geen evenwichtige relatie aankunt en dat je evenmin een pijnlijke relatie kunt beëindigen. In feite is dat dezelfde machteloosheid van vroeger, toen je nog kind was.

Er zijn twee processen tegelijkertijd aan de hand: je wilt je partner veranderen (redden, helpen, verzorgen) én tegelijkertijd zoek je tevergeefs datgene wat je vroeger tekort bent gekomen. Met het ene hoop je het andere te krijgen.
In dit helpen, redden en verzorgen zit eenrichtingsverkeer. Jij stopt veel meer in de relatie dan je ervoor terugkrijgt. Dat wat jij ervoor terug wilt krijgen, kan jouw partner jou niet geven.

Het is de illusie dat als jij maar beter je best doet, als jij nog maar meer doet, nog maar meer redt, helpt en verzorgt, dat je het uiteindelijk wel zult krijgen.
Het doorbreken van deze illusie houdt in dat je de illusie over jezelf moet doorprikken. Het is het in stand houden van deze illusie die jouw emotionele pijn veroorzaakt.

Dit zelf in stand houden staat náást de verwijtbaarheid van de ander. Dat jij het in stand houdt, wil niet zeggen dat de ander niet verwijtbaar is. Ondanks het verwijtbare gedrag van de ander, houdt je het in stand. Degene die jou slaat, manipuleert, onheus bejegent en dergelijke (of dit nu je partner, je baas of je collega is) is verwijtbaar. Maar dit gegeven verandert jouw situatie niet.
Waar het om gaat is het doorbreken van de vicieuze cirkel en het doorbreken van het patroon waar jij in zit, waardoor de voor jou pijnlijke, ziekmakende of verslavende situatie stopt.

Kortom: als jij zelf niet verandert, zal er niets veranderen. Alleen als jij dingen anders gaat doen, zal jouw situatie veranderen. Dit geldt zowel in het geval je jouw relatie wilt behouden als in de situatie dat je je emotioneel van je (ex-)partner wilt losmaken.

 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel