Het miskende kind in ons en in de terrorist

Het miskende kind in ons

Loslaten van het miskende kind in ons, hoe doe je dat? Wat is het miskende kind in ons? Hoe kan het miskende kind in ons eruit zien? Waar komt dat miskende kind in ons vandaan? Hoe terecht is je gevoel van miskenning?

Uitingsvormen

Het miskende kind in ons heeft oneindig veel verschillende uitingsvormen. Het kan bijvoorbeeld jaloezie zijn, of het gevoel niet serieus genomen te worden, of het gevoel niet gehoord of afgewezen te worden. 

jaloers kind

Reacties

Hoe zie je dat het miskende kind in je een rol speelt? Dat zie je door een fight, flight of freeze reactie van jezelf of van iemand anders. Een fight/vechtreactie ontstaat door boosheid of door het verbaal of fysiek aanvallen van iemand anders. Een flight/vluchtreactie ontstaat door angst. Een freeze/gevoel van verlamming ontstaat door machteloosheid. 

Vechten

Het aanvallen van iemand kan op oneindig veel manieren, van het iemand de mond snoeren, tot het iemand niet het woord geven; van het iemand naar beneden halen tot een terreuraanslag. 

Vluchten

Een vluchtreactie kent ook oneindig veel variaties, van het stoppen met iets tot het voortijdig weggaan; van het preventief vermijden van iets tot het je niet ergens voor inzetten.

Bevriezen

Een gevoel van verlamming of bevriezen kan er uitzien als niets doen, iets niets melden of aankaarten, je niet opgeven ergens voor of je ongewenst gedrag van iemand laten welgevallen. Dit zijn allemaal maar willekeurige voorbeelden. 

Jeugd

Waar komt het miskende kind in ons vandaan? Het miskende kind in een volwassene is het miskende kind in de jeugd van die volwassene. Je kunt aan iemands volwassen gedrag zien hoe iemand is opgevoed. Als je je als kind niet gehoord of niet serieus genomen hebt gevoeld door je ouders, blijf je daar compensatie voor zoeken. Dat doe je net zo lang tot je het miskende kind in je alsnog emotioneel hebt opgevoed. 

Logisch

In die zin is het gedrag van iemand altijd logisch; logisch vanuit diens jeugd. Het is een spiegel van iemands jeugd. Daarmee is het nog niet goed te praten. Je kunt het begrijpen/snappen, zonder er begrip voor te tonen. Begrijpen en begrip tonen zijn dus twee verschillende dingen. 

Een waar gebeurd verhaal

Hoe belangrijk het je serieus genomen voelen is, toont het volgende waargebeurde voorval aan. Tijdens een groepsreis in China beschuldigde een vrouwelijke reisgenoot de Chinese gids van diefstal van haar “favoriete en exclusieve” pen. De Chinese gids had even haar pen te leen gevraagd en deze weer aan haar teruggegeven. Volgens de Nederlandse reisgenoot had hij haar de pen echter niet teruggegeven. De Nederlandse reisleider had op het groepsvisumverzoek gezien dat ik bij de politie werkte en legde het voorval aan mij voor, omdat de reisgenoot dreigde aangifte te doen bij de Chinese politie, waardoor de Chinese gids in dat geval zowel zijn baan als zijn a.s. huwelijk kon vergeten, óók als de aangifte later onterecht zou blijken te zijn. Het beeld dat we hadden van de Nederlandse reisgenoot A. en van de Chinese gids M. maakte dat de reisleider en ik de ontkenning van de Chinese gids geloofden.

luxe pen

Luister goed

Hoe te voorkomen dat (het miskende kind in) A. aangifte bij de politie zou doen? Als ze niet serieus zou worden genomen, kon ze nog maar één ding doen, en dat was aangifte doen bij de politie, om zo alsnog, zonder gezichtsverlies, ‘haar gelijk’ te halen. Ik raadde de Nederlandse reisleider daarom aan om reisgenoot A. vooral serieus te nemen: “1. Luister goed naar haar, 2. vraag door op wat ze zegt en 3. vraag haar tenslotte wat ze wil dat er gebeurt.” 

Gefouilleerd

De volgende dag hoorde ik van de Nederlandse reisleider het volgende. Hij had gedaan zoals ik hem had aangeraden. Desgevraagd had reisgenoot A. vervolgens aangegeven dat ze wilde dat de Chinese gids in haar aanwezigheid zou worden gefouilleerd. Toen ik dat hoorde wist ik dat zij ook wel wist dat de Chinese gids de pen niet had gestolen, omdat, als hij de pen wel zou hebben gestolen, hij de pen al lang ergens zou hebben verstopt en niet nog bij zich zou hebben gedragen. Ze verlangde alleen de fouillering en niet dat ál zijn spullen zouden worden doorzocht, wat een logischer verzoek zou zijn geweest als je echt denkt dat iemand iets van jou heeft gestolen.

Serieus nemen

In het kader van het serieus nemen van de Nederlandse reisgenoot, ter voorkoming van het doen van aangifte bij de Chinese politie, onderging de Chinese reisleider de voor hem beschamende fouillering. Natuurlijk werd er geen pen aangetroffen in de kleding van de Chinese gids. Het was door het serieus nemen van het miskende kind in de Nederlandse reisgenoot A. dat een aangifte door haar bij de Chinese politie kon worden voorkomen, waardoor de Chinese gids zijn baan behield en door kon gaan met het voorbereiden van zijn huwelijk. Een dag later vond reisgenoot A. haar pen weer terug.

Schade

Het miskende kind in ons kan ook proporties aannemen die enorme schade aanrichten. Wat bezielt iemand die zichzelf opzettelijk opblaast met het doel andere onschuldige mensen mee te nemen in de dood? Hijzelf heeft daar, voor zichzelf, een legitieme reden voor. Anders zou hij het niet doen. 

Wereldwijde aandacht

Ik denk dat het niet zo zeer de werkloosheid of armoede e.d. is wat dergelijk gedrag veroorzaakt, maar het miskende kind in de zelfmoordterrorist. Misschien in combinatie met de wetenschap dat hij in zijn eigen kring een heldenstatus krijgt en dat zijn naam de hele wereld over zal gaan. Als je toch overweegt zelfmoord te plegen, waarom zou je het op 3 hoog achter doen, als je er ook wereldwijde aandacht voor kunt genereren. 

Keuze

Bij een zelfmoordterrorist spelen zowel de keuze voor de eigen zelfmoord enerzijds als het vermoorden van zoveel mogelijk andere mensen anderzijds beide een rol. De eigen zelfmoord wordt dan ingezet om de meervoudige moord te plegen. 

Onderliggende beweegredenen

De enige mogelijkheid om er achter te komen wat een zelfmoordterrorist bezielt, is om met zo iemand een diepte-interview te houden voordat hij zijn daad pleegt, iets wat vrijwel onmogelijk is. Ik denk niet dat er algemene redenen zijn om aan te geven waarom iemand middels een zelfmoord zo veel mogelijk andere mensen wil vermoorden. Ik denk dat die onderliggende beweegredenen en drijfveren ook voor betrokkene niet altijd even duidelijk zijn. Ik weet zeker dat ze per individu verschillen. 

Oorzaak en trigger

Een pleger van een mislukte zelfmoordaanslag (die zijn eigen zelfmoordaanslag dus overleefd had) zei dat hij zich diep eenzaam had gevoeld. Ik denk inderdaad dat dergelijke onderliggende motieven en drijfveren veel meer aangeven wat een zelfmoordterrorist bezielt, dan bijvoorbeeld duidingen als werkloosheid en/of armoede e.d. De eenzaamheid is dan de onderliggende oorzaak; de werkloosheid kan dan een van de de trigger zijn van diens eenzaamheid.

Stop terrorisme

Doel

Mensen zijn sociale wezens; als ze zich ergens bij kunnen aansluiten (zoals IS) hebben ze weer een doel in hun leven. Er is kameraadschap en er worden plannen gemaakt. Er is in hun ogen heroïek. En als ze de laffe terreurdaad hebben verricht, hoeven ze zich ook niet meer te verantwoorden. Voor een zelfmoordterrorist zijn dat toch wel heel veel voordelen op een rij. Gedrag, hoe zot, raar, vreemd of beschadigend ook, biedt betrokkene altijd iets, anders zou hij het niet doen. 

Primair

Zelfmoordterroristen hebben kennelijk niets meer te verliezen en dat is misschien wel het meest trieste. Dan nemen ze mensen mee de dood in die wel alles te verliezen hebben. Afgunst en jaloezie kunnen een rol spelen. Als ik niet… dan jij ook niet. Dat zijn dan heel primaire beweegredenen. 

Hulpmijders

Ik geloof dat het nodig is om deze onderliggende beweegredenen van een terrorist inzichtelijk te krijgen om de terreur te kunnen bestrijden. Hóe je dat kunt doen, is een ander verhaal. Mensen zijn namelijk alleen te helpen als ze zelf hulp zoeken. Terroristen zijn geen hulpzoekers, maar hulpmijders.

Begrijpen, zonder begrip

Het begint bij het serieus nemen van hun gevoelens en emoties, zonder dat je daar begrip voor hoeft op te brengen. Het begint met het serieus nemen van het miskende kind in de terrorist, voordat hij zichzelf doodt en anderen daarin meeneemt. 

Losse familiebanden

Dat de familie vaak niet weet waar de terrorist mee bezig was, geeft aan hoe vervreemd de terrorist van zijn familie was. Dit geeft ook aan hoe los de familiebanden waren. Misschien dat je inzicht kunt krijgen in de ontwikkeling van een zelfmoordterrorist door naderhand diens familie en verdere directe omgeving te interviewen. Voor zover ze dat toelaten en voor zover dat mogelijk is. Je moet toch ergens beginnen. 

Kortom: om het miskende kind in de terrorist te kunnen herkennen, kan het zinvol zijn om na de daad diepte-interviews te houden in diens omgeving om een beeld te krijgen van hoe iemand zich tot zelfmoordterrorist heeft kunnen ontwikkelen. Hoe krom iemand ook denkt; als je ook dat kromme gedachtegoed aanhoort en serieus neemt, zonder dat je het er mee eens hoeft te zijn, kun je de angel uit het miskende kind halen. Zoals bij reisgenoot A. tijdens de Chinareis. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178