Herstellen van je symptomen: wat is er sowieso voor nodig?

Ammy van BedafHerstellen

Herstellen van je symptomen: wat is daar sowieso voor nodig?

Verreweg de meeste van mijn klanten hebben al een langdurig hulpverleningstraject achter de rug. Ze hebben er dingen van geleerd en hebben stappen voorwaarts gezet. Toch zijn ze niet van hun symptomen afgekomen, en konden ze niet hun vicieuze cirkel doorbreken, en kwamen ze niet van hun belemmerende patronen af. Wat is er nodig om van je symptomen af te komen? Lees waardoor mijn klanten herstellen en in welke 8 aspecten ik me onderscheid van andere hulpverlening.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Patronen van vroeger

Om te herstellen is het allereerst nodig om inzicht te krijgen in je eigen patronen van vroeger. Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat daar de onderliggende oorzaak zit. Ik onderscheid me van andere hulpverleners doordat ik je het verband laat zien tussen je jeugd en jouw latere symptomen. Als de oorzaak in de jeugd zit, vloeit de oplossing daar ook uit voort. Ik leer jou daarom hoe je alsnog jezelf emotioneel opvoedt én hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt. Dit is de bodem onder jouw herstel. 

Oorzaak versus triggers

Voortvloeiend uit bovenstaande maak ik ten tweede een onderscheid tussen de oorzaken uit onze jeugd enerzijds, en de triggers in het heden anderzijds. Het is bijna ongelooflijk, maar wanneer je last hebt van de symptomen waarover ik in mijn blogs schrijf (o.a. angst of paniek, piekeren, eenzaamheid, depressie, burn-out, stress/spanning, vermoeidheid/futloosheid, besluiteloosheid, schuldgevoel, schaamte, irritatie/ergernis/frustratie/boosheid, slecht slapen, gebrek aan zelfvertrouwen, niet kunnen genieten), heb je in je jeugd te maken gehad met de volgende drie patronen. 

Onvoldoende aandacht

Je hebt niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoedigingen, complimenten gekregen waar je in je jeugd behoefte aan en recht op had. Je hebt je niet (voldoende) serieus genomen en gehoord gevoeld. Deze emotionele voeding hebben we als kind net zo hard nodig als ons feitelijke voedsel. Het onvoldoende daarvan krijgen is affectieve verwaarlozing. Hier herkennen de meeste mensen zich nog wel in. 

Emotionele voeding gaat naar de ouders

Omdat je als kind zag dat (een van) je ouders verdriet had of narrig of ontevreden was, kreeg je te doen had met die ouder(s). Als kind kun je dan niet anders doen dan die ouder helpen. In plaats van dat de emotionele voeding van de ouders naar het kind ging, ging de emotionele voeding van jou als kind naar (een van) je ouders. Dit is de omgekeerde wereld. Je nam bijvoorbeeld huishoudelijke taken op je, of je zorgde voor broertjes en zusjes. Ook ging je jezelf wegcijferen, omdat je niet nog meer ‘last’ wilde veroorzaken, omdat je zag dat (een van) je ouders het al zo moeilijk had. Hierdoor heb je geen kind kunnen zijn. Je hebt geen gezonde puberteit kunnen doorlopen. Het hier beschreven emotioneel misbruik is het moeilijkst om bij jezelf te herkennen. In het heden voel je je aangetrokken door een partner voor wie je ook kunt zorgen.

Naar beneden gehaald

Je werd als kind naar beneden gehaald. Dit kan op een duidelijke en voor jou herkenbare manier zijn gebeurd, bijvoorbeeld door bepaalde opmerkingen. Vaker nog vindt het plaats op een voor een kind onherkenbare manier. Door opmerkingen die niet fijn waren of door gedragingen van je ouders waardoor je er niet bij hoorde. Doordat je regelmatig naar beneden gehaald werd, ben je in het heden gevoelig voor afwijzing. Ook deze geestelijke mishandeling wordt zelden door iemand zelf herkend. 

Overlevingsgedrag

Om hiermee te kunnen dealen als kind, ontwikkelen we allerlei overlevingsgedrag. Voorbeelden hiervan zijn controlegedrag, pleasen, redderrol, slachtofferrol. Ook gaan we piekeren, maken we ons zorgen en slapen we slecht. Of we raken burn-out, depressief, voelen ons eenzaam, weten niet wat we willen, weten niet welke keuze we moeten maken, voelen we angst en/of paniek, voelen we stress/spanning/onrust, voelen we ons vermoeid/doelloos/futloos, voelen we schaamte of ons schuldig, voelen we irritatie/frustratie/ergernis/boosheid.  

Triggers in het heden

Ten derde maak ik een onderscheid tussen de oorzaak in de jeugd en triggers in het heden. De onderliggende oorzaak van onze symptomen zit in onze jeugd, waarin we ons niet gehoord voelden, waarin we ons naar beneden gehaald hebben gevoeld en waarin we te doen hebben gehad met minimaal een van onze ouders. Elke keer als we ons in het heden afgewezen voelen, ons niet serieus genomen voelen, ons niet gehoord voelen, ons in de steek gelaten voelen of controleverlies ervaren, worden we dan ook getriggerd in iets uit het verleden. 

DSM5 noemt niet de onderliggende oorzaak

Ten vierde: het door hulpverleners wereldwijd gebruikte handboek DSM5 beschrijft wel diagnoses, maar niet de onderliggende oorzaak ervan: onze jeugd met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling. In een aantal gevallen is het nodig om de onderliggende oorzaak mee te nemen om te kunnen herstellen. Voor mensen die hun symptomen niet kwijtraken, is het nodig om inzicht te krijgen in hun jeugdpatronen om te herstellen. 

Zware termen

Vooral de termen emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling worden als (te) zwaar ervaren. Dat het als zware woorden wordt ervaren, is omdat er de indruk mee wordt gewekt dat onze ouders het opzettelijk zouden doen. Dit is natuurlijk niet het geval. Onze ouders hebben ook niet anders meegekregen en geleerd. Ze hebben hun best gedaan en naar hun beste (ge)weten gehandeld. Inzicht in de specifieke uitingsvormen van onze jeugdpatronen is nodig om te herstellen. 

Symptomen ipv diagnoses

Bovendien (ten vijfde) onderscheid ik geen diagnoses zoals omschreven in DSM5, maar kijk ik naar iemands symptomen. Een diagnose bestaat uit verschillende symptomen. Die symptomen verschillen per persoon. Bovendien kunnen de symptomen per diagnoses over de tijd bij een persoon veranderen. Diagnoses daarentegen zijn n.m.m. willekeurige samenraapsels van symptomen. Om te herstellen is dan ook inzicht nodig in jouw specifieke symptomen. Ik geef je inzicht in de specifieke uitingsvormen van jouw symptomen. 

Tijdsduur

Bij sommige diagnoses staan in de DSM5 bepaalde tijdsduren vermeld. Pas als je die diagnose een bepaalde termijn hebt gehad, heb je die diagnose. Ten zesde: n.m.m. wordt het voorkomen en verdwijnen van een symptoom echter bepaald door triggers in het heden. Zo kan de trigger in het heden van een depressie of van burn-out bijvoorbeeld mantelzorg zijn, of een relatiebreuk, of een nieuwe baas, of een ziekenhuisopname, e.d. De onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld een depressie of van een burn-out zit echter in de jeugd. Tijdsduur is niet van belang voor het wel of niet hebben van een diagnoses. Een trigger is van belang voor het ontstaan in het heden van een symptoom. 

Zelfverloochening

Als je bijvoorbeeld depressieve gevoelens hebt of burn-out bent, heb je in je jeugd in verhouding veel dingen gedaan die je niet (zo) leuk vond, waar je negatieve energie van kreeg. Daarnaast heb je in je jeugd niet (z0) veel dingen gedaan die je leuk vond, waar je positieve energie van kreeg. Je hebt in je jeugd geleerd dat het doen van dingen tegen je zin gewoon was, er zelfs bij hoorde. Door die gedachte hebben we nu zo veel mensen met depressieve gevoelens of een burn-out. Om te herstellen is het nodig dat je inzicht krijgt in de zelfverloochening in je jeugd. Ik laat jou zien hoe deze zelfverloochening er in jouw jeugd uit heeft gezien. 

Oorzaak wordt gelegd bij dominante ouder

Ten zevende: een blinde vlek binnen de hulpverlening is dat de hulpverlening vaak alleen ingaat op de door de cliënt genoemde ouder. Als kind zagen we alleen het gedrag van de dominante ouder, omdat dat gedrag voor ons als kind zichtbaar was. Als al naar de jeugd wordt gekeken, wordt de oorzaak alleen gezocht bij die dominante ouder. Het aandeel van de andere ouder is even groot. Daar zit doorgaans het emotioneel misbruik. Zolang dit niet wordt (h)erkend, kun je niet herstellen. 

Emotioneel misbruik blijft onzichtbaar

Hierdoor blijft het emotioneel misbruik, wat (vrijwel) altijd of voornamelijk bij de ondergeschikte ouder zat, buiten beeld. Voor ons als kind is emotioneel misbruik namelijk onzichtbaar. Terwijl ik elke keer weer zie dat dit emotioneel misbruik de meest beschadigende invloed heeft op onze relatie(s) en in een aantal gevallen ook op onze werkinvulling. Omdat je niet half kunt herstellen, is een helder beeld nodig van onze beide ouders, ook (of voornamelijk) van de ondergeschikte ouder. 

Symptomen die je niet in de DSM5 vindt

Te achtste: bij mijn klanten zie ik symptomen die niet in de DSM5 vermeld worden, maar die een belangrijke rol spelen. Een aantal van deze symptomen worden door mijn klant zelf genoemd, zoals zwart-wit-denken. Andere symptomen worden pas herkend als ik inzicht geef hoe de specifieke uitingsvormen daarvan er uit zien. Dit zijn onder andere de redderrol, de slachtofferrol, een ongelijkwaardige relatie, relatieverslaving. Als je niet ook hiervan herstelt, kun je niet volledig herstellen. 

Herstellen van datgene wat je bij jezelf herkent

We kunnen alleen herstellen van datgene wat we bij ons zelf erkennen en herkennen. Om ergens van te herstellen is het nodig dat je inziet dat je leidt aan het betreffende symptoom. De meeste klanten komen bij mij met een, twee of drie symptomen. Een aantal zijn zich er van bewust dat ze last hebben van veel symptomen. Tijdens een Eendaagse Coaching krijgen de klant en ik doorgaans inzicht in minstens zes tot acht symptomen. Ten negende: het is belangrijk dat je inzicht krijgt in al je symptomen, en hoe deze zich tot elkaar verhouden, omdat je anders niet volledig kunt herstellen. 

Onveilig gehecht

Al mijn klanten zijn onveilig gehecht (vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn). Ze hebben geen gezonde puberteit doorgemaakt en zijn emotioneel nog niet los van hun ouders. Hierdoor hebben ze, onbewust, meer een leven geleid zoals hun ouders dan ze zelf willen en dan ze zelf voor mogelijk houden.

Wat levert herstellen op?

Herstellen levert op dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Dit is naar mijn mening de bodem onder je herstel. Je leert het cruciale verschil tussen gevoel en emotie, waardoor je je uit een machtsstrijd kunt onttrekken, waardoor er een einde komt aan de meningsverschillen, conflicten of ruzies. Zowel in je relatie als op je werk als met andere mensen in je omgeving. 

Keuzes maken

Hierdoor ben je in staat om keuzes te maken. 
En weet je ook wat je wel of niet wilt en leuk vindt.
Je weet wat je met je relatie wilt, of met je loopbaan. 

Emotioneel opvoeden

Doordat je jouw gevoel ontwikkelt, kun je alsnog jezelf emotioneel opvoeden.
We hebben namelijk veel normale vaardigheden niet meegekregen in onze jeugd.
Hierdoor hebben we die vaardigheden ook niet verder kunnen ontwikkelen.

Emotioneel gezonde gespreksvoering

Zo ga je ook jouw gespreksvoering gezonder maken.
Ook dit is nodig om minder ruzies en conflicten te hebben. 
Door het alsnog ontwikkelen van je gevoel weet je wat je wilt; met een emotioneel gezonde gespreksvoering behaal je jouw doelen. 

Passie

Bovendien heb je nog niet je passie ontdekt. Hierdoor leeft je tot nu toe volgens jouw tweede voorkeur, in plaats van volgens jouw eerste voorkeur. 
En ga je alsnog jouw volledige ontwikkelingspotentieel aanboren
Je leert wat genieten is en bent in staat een voldoening schenkend en gelukkig makend leven te leiden. 

Doorgegeven

De patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling worden namelijk onbedoeld en onbewust doorgegeven, van generatie op generatie. Omdat we ons voor hebben genomen om het anders te doen dan onze ouders, verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger wel. Daardoor denken we dat het we het anders hebben gedaan dan onze ouders, terwijl we onze patronen wel hebben doorgegeven. Ze zien er alleen anders uit dan in onze eigen jeugd. 

 

herstellen

 

Kinderen profiteren van jouw herstel

Zodra klanten inzicht krijgen in de specifieke uitingsvormen van hun patronen van vroeger, in hoe ze die nu nog zelf onbewust en onbedoeld in stand houden, realiseert een aantal zich dat ze een aantal patronen hebben doorgegeven aan hun kinderen. Zodra je gaat herstellen van je  patronen van vroeger, merk je al verschil en heb je, over je leven gezien, het ergste achter de rug. 
Jouw kinderen profiteren gratis mee van jouw herstel, omdat ze dan emotioneel gezond gedrag van je gaan zien. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel