Grenzen aangeven

Grenzen aangeven

Het kunnen aangeven van je grenzen is een belangrijke vaardigheid. Het niet je grenzen kunnen aangeven kan verschillende uitingsvormen hebben. Onder deze uitingsvormen zitten onderliggende oorzaken. Als je inzicht hebt in deze onderliggende oorzaken, weet je wat je niet kunt en waarom je het niet kunt en in welke specifieke situaties je het niet kunt. Vervolgens kun je op grond daarvan nieuw functioneel gedrag aanleren, dat algemeen toepasbaar is. Om grenzen te kunnen aangeven, moet je die eerst bij jezelf ontwikkelen.

grenspaal

 

Uitingsvormen

De uitingsvormen van het niet aangeven van je grenzen kunnen zijn: geen Nee kunnen of durven zeggen of het te vaak Ja zeggen; Pleasegedrag vertonen; Het als het ware verlammen (freeze); Het over je heen laten lopen en het niet voor jezelf opkomen.

Vermijdingsgedrag

Op zich is het niet je grenzen kunnen/durven aangeven weer een uitingsvorm van iets dat eraan ten grondslag ligt. Het is een vorm van vermijdingsgedrag. Waar het om gaat is de onderliggende reden van dit vermijdingsgedrag inzichtelijk te krijgen. Het geen Nee kunnen zeggen, kan bijvoorbeeld komen doordat je bang bent voor afwijzing

Pleasegedrag

Pleasegedrag kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt omdat je er waardering uit haalt en omdat je graag aardig gevonden wilt worden. Daaronder kan ook weer angst voor afwijzing zitten. Het verlammen kan worden veroorzaakt door afwijzing, door controleverlies of doordat je niet serieus genomen wordt of je niet gehoord voelt. 

Over je heen laten lopen

Het over je heen laten lopen kan worden veroorzaakt door angst voor afwijzing, of omdat je niet over de benodigde gespreksvaardigheden beschikt om voor jezelf op te komen. De afwijzing waar we zo bang voor zijn en die we soms inderdaad over ons heen krijgen, wordt echter voor het grootste gedeelte veroorzaakt door onze eigen gespreksvoering. Daarom kun je dat ook veranderen door je eigen gespreksvoering te veranderen. Ik ga te zijner tijd een apart boek wijden aan een emotioneel gezonde gespreksvoering

Niet voor jezelf opkomen

Het niet voor jezelf opkomen kan worden veroorzaakt omdat je jezelf niet belangrijk of goed genoeg vindt, wat wordt veroorzaakt door allerlei verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd waarin je te horen kreeg dat je niet goed (genoeg) was of dat je iets niet kon. 

grenzen aangeven van een gebied

Verschillend

Dit zijn allemaal voorbeelden. Per persoon verschillen die. Bovendien zijn er vaak meerdere oorzaken en die oorzaken verschillen per persoon soms ook nog per situatie: daar wel en daar niet; bij die wel en bij die ander niet, op die tijdstippen wel en op andere tijdstippen niet. Het is interessant inzicht te krijgen in waarom iets in het ene geval wel plaatsvindt en in het andere geval niet. Daaruit kun je destilleren wat de onderliggende oorzaken (angsten, blokkades en belemmeringen) zijn. 

Zelf onbegrensd zijn

Omdat je nog niet je eigen grenzen hebt ontwikkeld, heb je zelf evenmin door als je bij andere mensen over hun grenzen heen gaat. De uitingsvormen daarvan verschillen ook per persoon. Mensen hebben van zichzelf niet door dat ze over andermans grenzen gaan. Dat ze over andermans grenzen gaan, komt omdat ze zelf geen grenzen hebben. Om andermans grenzen te kunnen inzien en te kunnen respecteren, is het nodig dat je eerst grenzen bij jezelf ontwikkelt. 

Angsten

Bij de onderliggende oorzaken van het niet kunnen aangeven van grenzen, zit angst voor afwijzing er altijd wel bij, omdat dit een van onze grootste angsten is. Een andere ‘grote’ is angst voor controleverlies. Volgens mij is verlatingsangst de grootste angst die we kunnen hebben. Ik geloof zelf dat verlatingsangst de angst is onder alle angsten, ook onder angst voor afwijzing en onder angst voor controleverlies.

Patronen van vroeger

Die angsten vloeien allemaal voort uit je patronen van vroeger. Als kind had je, terecht, die angst(en); nu gedraag je je er nog naar, terwijl de omgeving waaruit die angsten ontstonden er niet meer is. Dat je je er nog naar gedraagt, komt omdat je nooit anders hebt leren ervaren en omdat je nooit anders hebt aangeleerd. 

Veranderen 

Als je inzichtelijk hebt hoe jouw eigen overlevingsgedrag er uit ziet, krijg je ook concrete handvatten hoe je dat kunt veranderen. Dat veranderen doe je in bepaalde situaties en bij bepaalde personen en dat is maatwerk. Er is daarom geen algemeen recept voor het leren aangeven van je grenzen.

Gespreksvaardigheden: een man en vrouw zitten geanimeerd met elkaar te praten

Maatwerk

Dat is de reden dat assertiviteitstrainingen hierin bijvoorbeeld wel inzicht geven, maar niet voor structurele gedragsverandering zorgen. Ik krijg regelmatig de vraag waarom men niet in staat is om te veranderen, ondanks de vele trainingen en workshops die men gedaan heeft. Je hebt behalve inzicht ook nodig hoe jij ander gedrag kunt vertonen. Dat wordt wel geleerd, maar is geen maatwerk. Veranderen kan volgens mij alleen 1 op 1, omdat er anders allerlei sociaalwenselijk gedrag een rol speelt (Wat zullen we wel niet van me denken….?).

Blinde vlek

In een groep kom je sowieso niet bij de onderliggende oorzaken, omdat die ook een blinde vlek voor betrokkene zijn. Als je daarop zou doorvragen waar anderen bij zijn, ontstaat er bewust en onbewust ontwijkend gedrag. De kans daarop is in een 1 op 1 situatie aanzienlijk minder. 

Onderliggende belemmeringen en blokkades

Als je weet wat jouw onderliggende belemmeringen/blokkades zijn, kun je daarin makkelijk ander gedrag leren. Zonder inzicht te hebben in de onderliggende oorzaken verval je vanzelf weer terug in je oude gedrag, omdat je je niet kunt zetten tot gedrag wat niet het jouwe is. Je leert anders gedrag aan als een reactie op iets dat niet de echte oorzaak is van jouw onderliggende patroon en daarom werkt het bij jou niet echt of maar even of niet in alle situaties. 

 

houten hekwerk als begrenzing

 

Passend en functioneel gedrag

Ook het assertiever worden is daarom maatwerk, omdat het er om gaat in welke specifieke situaties men niet assertief durft te zijn en welke vaardigheden men daarin ontbeert. Het betreft (vrijwel) altijd zowel angsten als het niet hebben van de benodigde (gespreks)vaardigheden. Daarom is inzicht in beide nodig om vervolgens passend en functioneel gedrag aan te leren. De benodigde (gespreks)vaardigheden zijn dan de oplossing voor de onderliggende oorzaak. 

 

opstapje om over houten hek heen te komen

 

Grenzen

Hoe grenzen er uitzien, verschilt per persoon. Die grenzen ontwikkelen zich naarmate iemand zich emotioneel ontwikkelt. Het ontwikkelen van je grenzen is onderdeel van een proces van het alsnog jezelf emotioneel opvoeden. Het heeft ook te maken met wie, hoe en wat iemand wil zijn. Je gaat namelijk jezelf ontwikkelen zoals je zelf wilt zijn: hoe je wilt zijn, wat je wilt zijn, wie je wilt zijn.

Normen en waarden

Je gaat gedurende dat proces je eigen normen en waarden en genuanceerde meningen ontwikkelen en daarin ga je je eigen grenzen ontwikkelen. Pas als je je eigen grenzen ontwikkelt, die ook weer aan verandering onderhevig zijn, kun je vervolgens je eigen grenzen aangeven naar anderen toe.

 

wijds uitzicht: door grenzen aan te geven heb je veel meer mogelijkheden

Integriteit

Het heeft met je persoonlijke en intellectuele en maatschappelijke integriteit, met je autonomie en met je privacy te maken. Het is daarom nodig dat je je eigen grenzen ontwikkelt. Het vervolgens aangeven van jouw grenzen en het ervoor zorgen dat mensen niet over jouw grenzen heengaan, is de vaardigheid die nodig is om je eigen grenzen te leren aangeven. 

Kortom: om je grenzen te kunnen aangeven, moet je jouw grenzen eerst bij jezelf ontwikkelen. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178