Genieten en gelukkig zijn: de redenen dat ons dat niet altijd lukt

Ammy van BedafSymptomen

Genieten en gelukkig zijn: de redenen waarom ons dat niet altijd lukt

Wat we allemaal willen is genieten en gelukkig zijn. Ondanks dat we dit allemaal heel hoog op ons verlanglijstje hebben staan (naast bijvoorbeeld een goede gezondheid) lukt het lang niet iedereen om te genieten en gelukkig te zijn. Daar zijn een aantal oorzaken voor. In dit artikel lees je wat de belangrijkste oorzaken, wat een belangrijk misverstand en wat de twee meest gestelde vragen zijn over genieten en gelukkig zijn.

Genieten

Symptomen

Een belangrijke reden dat het ons niet lukt om gelukkig te zijn of om te genieten, is het hebben van bijvoorbeeld een burn-out of depressie; of het piekeren; het hebben van angst, een gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoel of gevoelens van schaamte; tegen spanningen of stress in je relatie of werk aanlopen; of je bijvoorbeeld, futloos, eenzaam, geïrriteerd of onzeker voelen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Er van afkomen

Rond een kwart van mijn klanten heeft last van ongeveer drie van bovenstaande diagnoses/symptomen. Het grootste deel heeft last van ongeveer de helft van bovengenoemde symptomen en rond 10% heeft last van alle bovengenoemde diagnoses/symptomen. Zelf heb ik ook last gehad van alle bovengenoemde diagnoses/symptomen. Van een aantal ervan had ik aanvankelijk niet door dat ik er aan leed, zoveel overlevingsgedrag had ik ontwikkeld.

Een gezonde hechting

Om te kunnen genieten is het allereerst nodig dat je van je symptoom afkomt, omdat dat een belemmering is voor het gelukkig zijn en het kunnen genieten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen in haar/zijn leven een stoornis ontwikkelt. En wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de huidige volwassenen niet een gezonde hechting heeft ontwikkeld.

Moeder der diagnoses

Naar mijn mening is het niet veilig gehecht zijn de diagnose onder alle diagnoses, de moeder der diagnoses, omdat de andere diagnoses en symptomen daar volgens mij uit voortvloeien. 
Ik heb ontdekt dat het nog wel degelijk mogelijk is om een gezonde hechting te ontwikkelen. Ik weet daarom ook hoe je dat doet. Daar help ik mijn klanten mee in een Eendaagse Coaching.

Gevoel niet ontwikkeld hebben

Een andere belangrijke reden waarom we niet genieten en gelukkig zijn, is het niet hebben ontwikkeld van je gevoel. Ons gevoel is de belangrijkste richtsnoer en onze belangrijkste antenne voor wat wel of niet goed voor ons is. Als we ons gevoel niet hebben ontwikkeld, leven we voornamelijk op onze ratio en kunnen we veel piekeren.

Alles wat je hartje begeert

Het geen last hebben van diagnoses/symptomen op zich is niet voldoende om te kunnen genieten of gelukkig te zijn. Ik heb regelmatig klanten die zeggen: ‘Ik heb alles wat mijn hartje begeert en toch ben ik niet gelukkig…” Zij hebben het dan wel op materieel niveau voor elkaar, maar niet op het belangrijkere gevoelsniveau.

Niet onze eigen keuzes

We hebben het zelf lang niet altijd door, maar we hebben in ons leven keuzes gemaakt die niet onze eerste voorkeur waren. Dat begint al jong als we niet aangemoedigd of zelfs ontmoedigd werden in de dingen die we het leukst vonden. Later weten we dan vaak al niet eens meer wat we leuk vinden of wat we willen. Dat is allemaal weggestopt, maar nog wel degelijk bereikbaar.

Gepusht

Het gebeurt ook dat we gepusht of gestuurd werden in een andere richting dan die we wilden. Dat kan zijn t.a.v. het doen van een bepaalde sport of in het bespelen van een bepaald muziekinstrument of het lid worden van verenigingen waar we niet zelf voor gekozen zouden hebben. Het tegenovergestelde gebeurde ook: dat wat we zo graag wilden, mocht niet. 

Opleidingskeuze

Omdat we niet weten wat we willen, heeft dit gevolgen voor onze opleidingskeuze, waardoor we een zogenaamde ‘brede’ opleiding kiezen. Dit kan ertoe leiden dat we ongemotiveerd zijn, waardoor we de beroepsopleiding maar met grote moeite afronden. Ook gebeurt het regelmatig dat we de opleiding niet afmaken en/of van opleiding naar opleiding hoppen, op zoek naar iets dat ons wel motiveert. 

Beroepskeuze

Het doen van een ongemotiveerde beroepsopleiding kan leiden tot het later ongemotiveerd doen van werk. We doen het werk dan alleen omdat het moet, omdat er inkomen moet zijn. 40% van de beroepsbevolking is niet gemotiveerd voor haar/zijn werk en heeft dus niet haar/zijn eerste voorkeur gekozen.

Zelfverloochening

Het doen van dingen die niet jouw eerste voorkeur zijn, is zelfverloochening: we doen niet de dingen die we diep in ons hart leuk vinden en doen tegelijkertijd best wel veel dingen die we niet leuk vinden. Dit is de omgekeerde wereld. Dit kan leiden tot stress of spanningen, omdat je niet het voor jou meest geschikte werk doet. 

Energie

Je doet in verhouding veel dingen die jou energie kósten in plaats van dat ze jou energie ópleveren. En dat laatste is nodig om te kunnen genieten en om gelukkig te zijn.  
Doordat je meer dingen doet die jou energie kosten dan die jou energie opleveren, heb je een negatieve energiebalans. Dit kan op enig moment leiden tot een depressie of een burn-out.

Ontwikkelingspotentieel en passie

Doordat je onbewust aan zelfverloochening doet, heb je nog niet je volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord. 
Het is vanuit je volledige ontwikkelingspotentieel dat je jouw passie ontdekt en alsnog ontwikkelt. Dat is wat ik heb gedaan: door te herstellen van mijn belemmerende diagnoses en symptomen en door alsnog mijn gevoel te ontwikkelen, heb ik mijn passie ontdekt. Nu verdien ik mijn inkomen met mijn passie.

Misverstand

Over genieten en gelukkig zijn bestaat een groot misverstand. We willen allemaal gelukkig worden. Je kunt echter nooit gelukkig wórden, omdat dat in de toekomst ligt. Je kunt dus je leven lang gelukkig willen worden, en het daardoor nooit zijn. Je kunt namelijk alleen nú, op dit moment, wel of niet gelukkig zijn. Als je dat nú niet bent, doe je niet het juiste of doe je iets niet op de juiste manier.

Genieten

Om nú, op dit moment, gelukkig te zijn, is het nodig om nu, op dit moment iets te doen wat je leuk vindt. Als je veel dingen doet die je leuk vindt, heb je een positieve energiebalans. Hierdoor zie je ook niet meer tegen dingen op die je minder leuk vindt. Sinds ik hersteld bent van al mijn diagnoses/symptomen, leef ik een gelukkig en voldoening schenkend leven, tijdens welke ik heel veel geniet.

Vragen

De 2 meest gestelde vragen ten aanzien van genieten en gelukkig zijn, zijn de volgende.
“Kun je wel altijd gelukkig zijn? Is het wel mogelijk om altijd gelukkig te zijn? Er zijn toch tegenslagen?” Ja, er zijn tegenslagen in het leven.

Tegenslagen

Als je de gedragsvaardigheden hebt aangeleerd die nodig zijn om van je diagnoses/symptomen af te komen, en als je alsnog je gevoel hebt ontwikkeld, heb je ten eerste minder tegenslagen, omdat je emotioneel gezonder leeft en daardoor gezondere keuzes maakt. En áls je een tegenslag hebt, kun je daar vervolgens beter mee omgaan. Je bent in staat om oplossingsgericht en doelgericht gedrag te laten zien.

Nooit meer boos, bang of verdrietig?

Een andere veel gestelde vraag ten aanzien van genieten en gelukkig zijn is:
“Ben je dan nooit meer boos, bang of verdrietig?”
Ja, je bent nog wel eens boos, bang of verdrietig. Ten eerste ben je dat veel en veel minder vaak, omdat je jouw vroeger weggestopte emoties alsnog hebt toegelaten. Dat is wat het alsnog ontwikkelen van je gevoel inhoudt.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Veel minder

Bovendien is de omvang van jouw boosheid, angst of verdriet veel en veel minder. Waar je ervoor een 10 scoorde op jouw eigen schaal, scoor je daarna nog maar bijvoorbeeld een 2.
Jouw gevoelens van boosheid, angst of verdriet zijn dan niet meer impulsief, maar zijn voor jou niet meer dan een signaal dat er iets aan de hand is wat jouw aandacht vraagt. Hierdoor kun je ook gepast naar anderen reageren.

Kinderen

Last but not least: als jij herstelt van je diagnoses/symptomen, als jij alsnog jouw gevoel ontwikkelt en hierdoor alsnog je ontwikkelingspotentieel aanboort, profiteren jouw kinderen daarvan mee. Zij zien hoe emotioneel gezond gedrag er uit ziet en krijgen dit gezonde voorbeeld gratis mee. Dit heeft later ook weer een positieve invloed op hun kinderen. 


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel