Faalangst loslaten

Faalangst

Faalangst ontstaat niet uit het niets. Het kan zich wel ineens manifesteren. Voor faalangst maakt het niet uit of je startblokangst hebt (zwemmen), of dat je matangst hebt (judo) of dat je podiumangst hebt (toneel). De uitingsvorm is in datgene waarin je zelf wilt of moet presteren, wat dat ook is. De gebruikelijke reactie op faalangst is juist een reactie die de faalangst veroorzaakt. 

roem

Ontstaan faalangst

Faalangst ontstaat door gedachten. Het staat dan ook volstrekt los van hoe goed je feitelijk kunt presteren. Je kunt een uitstekend zwemmer, judoka of toneelspeler zijn en bevangen worden door faalangst. De oorzaak van de gedachten die faalangst veroorzaken, zijn gedachten uit de jeugd. Het zijn in feite verbale en non-verbale boodschappen die we in de jeugd hebben meegekregen. Dat kan zijn van ouders, of van docenten, of van een trainer e.d. 

zich aan je brein opdringende gedachten

(Non-)verbale boodschappen

De (non-)verbale boodschappen kunnen tweeërlei zijn. Enerzijds kunnen het boodschappen zijn dat het niet goed of niet goed genoeg is. Anderzijds kunnen het boodschappen zijn dat men het niet kan, dat men niet deugt. Dit gebeurt in het ene gezin heel duidelijk, waardoor het kind letterlijk te horen krijgt dat het nergens voor deugt. In andere gezinnen kan het heel subtiel gebeuren, door non-verbale afkeurende blikken van een van de ouders. 

Afwijzing

Voor een kind zijn dergelijke boodschappen afwijzing. Afwijzing doet emotionele pijn. Een kind krijgt dan tijdens de jeugd vele malen die afwijzing. Om door te kunnen gaan, stopt het kind het verdriet over de afwijzing weg. Het kan ook niet naar de ouders toe voor troost als het de ouders zijn die zelf die afwijzing geven. 

Zelfvertrouwen

Naast de non-verbale boodschappen dat het kind niet goed (genoeg) is of het niet kan, ontbreken de oprechte en onvoorwaardelijke aanmoedigingen en complimenten. Hierdoor is de kans groot dat het kind niet (voldoende) zelfvertrouwen zal ontwikkelen.

Ontzien en helpen

Een andere oorzaak van faalangst zit hem in het als kind te doen hebben met (een van) de ouders. Het kind zal zichzelf ontzien en zal proberen die betreffende ouder te helpen. Het kind, dat niet de oorzaak is van de onmacht of het verdriet van de ouder, is dan ook niet de oplossing voor de onmacht of voor het verdriet van de ouder.

Geen verbetering

Het kind kan dat niet weten; het zal juist steeds beter haar best doen, zonder dat het helpt. Ook dit veroorzaakt faalangst, omdat het kind, ondanks dat het zo haar best doet, geen verbetering in de situatie merkt. Het kind denkt daarom onbewust dat het iets niet goed doet. 

De angst voor de angst

Faalangst ontstaat naar mijn mening door een mengeling van weggestopte gedachten uit de jeugd. Het is in feite net zoals bijvoorbeeld stotteren: de angst om te stotteren veroorzaakt het stotteren. Van een spraakgebrek is dan totaal geen sprake. Het is de gedachte dat een bepaalde situatie tot stotteren zou kúnnen leiden, die tot het stotteren kan leiden. Zo is het ook de angst om te falen die tot falen leidt. Het is eigenlijk een selffulfilling prophecy. Die angst om te falen is in het heden irreëel (want de capaciteiten en de conditie en de vorm zijn er) en wordt louter gevormd door gedachten (op grond van verbale en non-verbale boodschappen) uit de jeugd.  

Negatieve energie

Faalangst veroorzaakt negatieve energie, de energie die je juist nodig hebt om de (top)prestatie neer te zetten. Ook als je niet een topprestatie neer wilt zetten maar gewoon een klus gedaan wilt hebben, is faalangst energieverslindend. Je verkrampt als het ware emotioneel, wat zijn neerslag heeft op je lichaam.
Bij een topprestatie is dan als het ware sprake van een ’emotionele verzuring’. Bij het klaren van een klus is er dan sprake van moedeloosheid en je er niet toe kunnen zetten. 

Faalangst verergeren

Een logische maar averechts werkende reactie bij faalangst is je te weren tegen die negatieve gedachten, tegen de ‘demonen in je hoofd’. Je wilt ze namelijk weg hebben. Hoe logisch dat verzet tegen die gedachten ook lijkt, je verergert er je faalangst juist mee. En de mindere of slechte prestatie die vervolgens door de faalangst wordt neergezet, bevestigt de faalangst weer. 

relax

Faalangst doorbreken

Op de korte termijn is het belangrijk die gedachten en demonen juist toe te laten, actief toe te laten, ze bij wijze van spreken in gedachten te verwelkomen en ze uit te nodigen om mee te zwemmen, om mee te judoën of om mee het toneel op te gaan. Het is daarentegen juist het verzét tegen de gedachten die de faalangst versterken. En dat de faalangst bevestigt, door de mindere of slechte prestatie die op de belemmerende gedachten volgt. 

Inzicht nodig

Op de lange termijn is het nodig inzicht te krijgen in de specifieke uitingsvormen van patronen van vroeger, omdat daar de oorzaak zit van faalangst. Tevens wordt dan inzicht verkregen in hoe je die specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, in stand houdt. 

succes

Niet altijd faalangst

Het is overigens niet zo dat iemand die in de jeugd dergelijke (non-)verbale boodschappen heeft meegekregen, altijd faalangst ontwikkelt. En er zijn, naast faalangst, ook vele andere uitingsvormen mogelijk, zoals controlebehoefte, prestatiedrang en profileergedrag, pleasegedrag, machogedrag, e.d. Bij iedereen verschillen de specifieke uitingsvormen van patronen uit de jeugd. 

Kortom: faalangst kan ontstaan door het verzet tegen bepaalde ongewenste gedachten. Het is juist het actief toelaten van deze ongewenste gedachten die maken dat de faalangst vermindert en uiteindelijk in de loop van de tijd verdwijnt. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178