Faalangst loslaten

Ammy van BedafAngst

Loslaten van faalangst

Faalangst ontstaat niet uit het niets. Het kan zich wel ineens manifesteren. Voor faalangst maakt het niet uit of je startblokangst hebt (zwemmen), of dat je matangst hebt (judo) of dat je podiumangst hebt (toneel). De uitingsvorm is juist in datgene waarin je zelf wilt of moet presteren, ongeacht wat dat dan ook is. De gebruikelijke reactie op faalangst triggert juist de faalangst. Voor het loslaten van faalangst is inzicht nodig in je gedachten. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee in een Eendaagse Coaching.

Ontstaan faalangst

Faalangst ontstaat door gedachten. Het staat dan ook volstrekt los van hoe goed je feitelijk kunt presteren. Je kunt een uitstekend zwemmer, judoka of toneelspeler zijn en bevangen worden door faalangst. De oorzaak van de gedachten die faalangst veroorzaken, zijn gedachten uit de jeugd. Het zijn in feite verbale en non-verbale boodschappen die we in de jeugd hebben meegekregen. Dat kan zijn van ouders, of van docenten, of van een trainer e.d. 

loslaten van faalangst

(Non-)verbale boodschappen

De (non-)verbale boodschappen uit je jeugd konden bijvoorbeeld zijn dat het niet goed of niet goed genoeg was. Of dat je het niet kon of dat je dom was. Dit kon zowel verbaal gebeuren: letterlijk in deze woorden. Het kon ook door middel van non-verbale afkeurende of misprijzende blikken van een van de ouders . 

Afwijzing

Voor jou als kind waren dergelijke boodschappen afwijzing. Afwijzing doet emotioneel pijn. Misschien kreeg je tijdens de jeugd wel regelmatig met de een of andere vorm van afwijzing te maken. Om door te kunnen gaan, stopte je als kind het verdriet over de afwijzing weg. Je kon ook niet naar je ouders toe voor troost als het de ouders waren die zelf die afwijzing gaven. 

Zelfvertrouwen

Naast de non-verbale boodschappen dat je als kind niet goed (genoeg) was of het niet kan, ontbraken de oprechte en onvoorwaardelijke aanmoedigingen en complimenten. Hierdoor was de kans groot dat je als kind niet (voldoende) zelfvertrouwen kon ontwikkelen. Om van faalangst af te komen is inzicht in deze aspecten nodig. 

Ontzien en helpen

Een andere oorzaak van faalangst zit hem er in dat je als kind te doen had met (een van) je ouders. Je zult je hebben ontzien en weggecijferd en je zult geprobeerd hebben om die betreffende ouder te helpen. Omdat je als kind niet de oorzaak was van de onmacht of het verdriet van die ouder, was je als kind ook niet de oplossing voor de onmacht of voor het verdriet van die ouder.

Geen verbetering

Als kind kon je dat niet weten; Je ging zelfs nog beter je best doen, zonder dat het hielp. Ook dit veroorzaakt faalangst, omdat je, ondanks dat je zo jouw best deed, geen verbetering in de situatie merkte. Je dacht daarom onbewust dat je iets niet goed deed waardoor je onzeker werd. Loslaten van faalangst houdt daarom ook in dat je inzicht krijgt in de aspecten die in jouw jeugd een rol speelden. 

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

De angst voor de angst

Faalangst ontstaat naar mijn mening door een mengeling van weggestopte gedachten uit de jeugd. Het is in feite net zoals bijvoorbeeld stotteren: de angst om te stotteren veroorzaakt het stotteren. Van een spraakgebrek is dan totaal geen sprake. Het is de gedachte dat een bepaalde situatie tot stotteren zou kúnnen leiden, die tot het stotteren kan leiden. Zo is het ook de angst om te falen die tot falen leidt.

Irreëel

Het is eigenlijk een selffulfilling prophecy. Die angst om te falen is in het heden irreëel (want de capaciteiten en de conditie en de vorm zijn er) en wordt louter gevormd door gedachten (op grond van verbale en non-verbale boodschappen) uit je jeugd.  

Negatieve energie

Faalangst veroorzaakt negatieve energie, de energie die je juist nodig hebt om de (top)prestatie neer te zetten. Ook als je niet een topprestatie neer wilt zetten maar gewoon een klus gedaan wilt hebben, is faalangst energieverslindend. Je verkrampt als het ware emotioneel, wat zijn neerslag heeft op je lichaam.
Bij een topprestatie is dan als het ware sprake van een ’emotionele verzuring’. Bij het klaren van een klus is er dan sprake van moedeloosheid en je je er niet toe kunnen zetten. 

Faalangst verergeren

Een logische maar averechts werkende reactie bij faalangst is je te weren tegen die negatieve gedachte, tegen de ‘demonen in je hoofd’. Je wilt ze namelijk weg hebben. Hoe logisch dat verzet tegen die gedachten ook lijkt, je verergert er je faalangst juist mee. En de mindere of slechte prestatie die vervolgens door de faalangst wordt neergezet, bevestigt je faalangst weer. 

Wat is faalangst feitelijk?

Wat feitelijk onder faalangst zit, is meestal: angst voor afwijzing. Dit is jouw angst om het niet goed (genoeg) te doen. Door deze verbale en non-verbale boodschappen uit je jeugd, ben je van te voren al zó bang, dat je in feite je eigen falen organiseert. Je denkt dan oprecht dat je het niet kunt, maar feitelijk blokkeer je door jouw ángst om te falen. 

Faalangst doorbreken

Op de korte termijn is het belangrijk die gedachten en demonen juist actief toe te laten, ze er te laten zijn, ze bij wijze van spreken in gedachten te verwelkomen en ze uit te nodigen om mee te zwemmen, om mee te judoën of om mee het toneel op te gaan. Het is daarentegen juist het verzét tegen je gedachten die de faalangst versterken.  

Inzicht nodig

Op de lange termijn is het nodig inzicht te krijgen in de specifieke uitingsvormen van je belemmerende patronen van vroeger, omdat daar de oorzaak zit van faalangst. Ook krijg je dan inzicht in hoe je de specifieke uitingsvormen van je patronen van vroeger nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt.  

Niet altijd faalangst

Het is overigens niet zo dat iemand die in de jeugd dergelijke (non-)verbale boodschappen heeft meegekregen, altijd faalangst ontwikkelt. En er zijn, naast faalangst, ook vele andere uitingsvormen mogelijk, zoals controlebehoefte, prestatiedrang en profileergedrag, pleasegedrag, machogedrag, e.d. Bij iedereen verschillen de specifieke uitingsvormen van patronen uit de jeugd. Voor het loslaten van faalangst is inzicht hierin nodig.  


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel