Faalangst loslaten

Ammy van BedafAngst

Faalangst loslaten

Veel mensen leiden aan faalangst.Faalangst loslaten is heel goed mogelijk!

Faalangst is niet zo eenduidig als het op het eerste gezicht lijkt. Dat komt omdat de uitingsvormen divers zijn.

Faalangst doet afbreuk aan iemands zelfvertrouwen en iemands gevoel van eigenwaarde. Gebeurtenissen die lijken op situaties in de eigen jeugd, kunnen extra hard aankomen, waardoor de faalangst nog eens versterkt wordt. Als gevolg van faalangst laten mensen opleidingen, cursussen, trainingen en promotiemogelijkheden schieten. Zo wordt het een zichzelf vervullende voorspelling: uit angst om te falen worden succeskansen vermeden.

Faalangst

Kenmerken van mensen die faalangst hebben:

– vinden zichzelf nooit goed genoeg

– zijn bang dat dingen mislukken

– bereiden alles ontzettend goed voor

– bedenken verschillende scenario’s

– doen er alles aan om eventuele problemen te voorkomen

– gaan niet onvoorbereid op stap

– vinden dat het altijd nog beter had gekund

– proberen elke onvolkomenheid dicht te timmeren

– veroordelen zichzelf vanwege een klein minpuntje

– een klein foutje doet afbreuk aan de hele prestatie

– kunnen een klein foutje uitvergroten

– zijn, ondanks de uitgebreide voorbereidingen, nooit tevreden

– mislukkingen zijn uit den boze

– zijn streng voor zichzelf

– kunnen perfectionistisch zijn

– zijn bang door de mand te vallen

– zijn bang om anderen teleur te stellen

– kunnen veeleisend zijn, zowel naar zichzelf als naar anderen.

– zijn bang belachelijk gemaakt te worden of voor schut te staan

– ervaren schaamte voor zichzelf en schaamte naar anderen.

Faalangst loslaten houdt in dergelijke op jouw van toepassing zijnde aspecten geen rol meer zullen spelen in jouw leven. 

De voedingsbron van faalangst zit in de eigen jeugd. De oorzaken kunnen divers zijn, vandaar ook de diverse uitingsvormen van faalangst. Mensen met faalangst hebben in hun jeugd vaak de boodschap gekregen dat het niet goed was, dat het niet goed genoeg was, dat ze het niet konden, dat het beter moest, dat ze toch niet deugden, en dergelijke. Dat kan zowel verbaal als non-verbaal zijn gebeurd. Ook hebben ze weinig tot geen vormen van erkenning of bevestiging  gehad in de vorm van complimenten.

Wil je van je angst of paniekaanvallen af? Lees hier om van je angst en paniekaanvallen af te komen.

Een andere bron van faalangst is emotioneel misbruik in de jeugd. Dit gaat gepaard met schuldgevoel. Je hebt dan een dominante en een ondergeschikte ouder gehad. Je hebt te doen (medelijden) gehad met de ondergeschikte ouder. Je zag dat de ondergeschikte ouder (vaker de moeder dan de vader) het niet aan kon. Omdat je als kind zowel feitelijk als emotioneel afhankelijk bent van je ouders, kun je niet anders dan die zielige ouder helpen en troosten. Niet iedereen die emotioneel is misbruikt, krijgt faalangst. Andersom lijkt wel het geval: dat iedereen die faalangst heeft emotioneel is misbruikt.

Wat is emotioneel misbruik? Kenmerkend voor emotioneel misbruik is dat de emotionele voeding (van aandacht, waardering, erkenning en bevestiging, ondersteuning, er mogen zijn, troost, en dergelijke) de verkeerde kant op gaat. Normaliter hoort de emotionele voeding namelijk van de ouders naar het kind te gaan. Bij emotioneel misbruik gaat de emotionele voeding echter van de kind naar de ouder.

Hoe ontstaat het emotioneel misbruik? Het emotioneel misbruik ontstaat doordat je als kind ziet dat een van je ouders het (soms) niet meer aankan. De ouder straalt onmacht, hulpeloosheid en hulpbehoevendheid uit. Je hebt als kind gezien dat een van je ouders het niet makkelijk had.

Door het emotioneel misbruik ben je, onbewust, in een verzorgende rol naar (een van) je ouder(s) toe komen te zitten en heb je die ouder willen helpen en redden. Als kind had je die hulpbehoevendheid van je ouder niet mogen merken. Beide ouders hadden jou hiertegen moeten beschermen, omdat het voor een kind bedreigend is als een van de ouders het (op een bepaald moment) niet aankan. Want het kind, dat afhankelijk is van de ouders, denkt onbewust: Als mijn ouders het al niet aankunnen, hoe moet het dan met mij?

Daarom zal het kind de ondergeschikte ouder willen helpen en willen redden. Als kind kun je namelijk niet anders, want als jouw ouders het niet redden, ben je als kind hopeloos verloren. Tenminste, zo voelt dat voor een kind.

Door het willen redden van je ouder krijg je als kind een in essentie onmogelijke taak… En hier ligt de bron van faalangst. Als kind was je namelijk niet de oorzaak van de situatie waar je ouders in verkeerden, waardoor je er ook niet de oplossing voor was. Als kind kon je dat natuurlijk niet beseffen, waardoor je je best bleef doen en waardoor je steeds meer en beter je best ging doen. Maar hoe je ook je best deed, de onmacht, hulpeloosheid en hulpbehoevendheid van je ouder veranderde niet.

Je kon als kind niet door hebben dat je aan een dood paard zat te trekken. Omdat je, ondanks dat je zo je best deed om je ouder te helpen en te redden, er geen resultaat komt, kan faalangst en schuldgevoel ontstaan. Dit patroon van het willen helpen en redden van iemand die aandoenlijkheid, onmacht, hulpeloosheid en hulpbehoevendheid uitstraalt, herhaalt zich later in de relatie(s).

Wat kunnen de gevolgen zijn van emotioneel misbruik? Als kind krijg je niet de benodigde emotionele opvoeding van je ouders die je zo nodig hebt. De emotionele voeding gaat namelijk de verkeerde kant op: van jou als kind naar de ouder. Daardoor gaat het tegelijkertijd niet van jouw ouders naar jou als kind toe.

Daarnaast zul je jezelf onbewust ontzien hebben, om maar niet voor nog meer ‘last’ te zorgen. ‘Last’ tussen aanhalingstekens, want je was natuurlijk geen last, maar dat gevoel gaven jouw ouders je door bijvoorbeeld verwijtende blikken of opmerkingen. Dus door hun eigen onverdraagzaamheid naar jou toe als kind.

Emotioneel misbruik en faalangst loslaten gaat je heel veel brengen in je leven. 

Evenmin zul je daarom met je problemen of met situaties waar je in je leven tegenaan liep of waar je mee zat, naar je ouders zijn gegaan, omdat ze jou lieten merken dat ze het al zo moeilijk hadden. Je zult jezelf hierdoor weggecijferd en ontzien hebben, iets wat je nu ook weer in je relatie(s) doet. Faalangst loslaten doe je door dergelijke belemmerende jeugdpatronen te veranderen. 

Je hebt emotioneel geen kind kunnen zijn en hebt geen onbekommerde jeugd gehad, waar je als kind behoefte aan en recht op hebt. Je hebt in de ouderrol naar je ouder toe gezeten.

Je zult hierdoor onbewust op een partner vallen die jij kunt helpen en redden, die jij op de een of andere manier aandoenlijk vindt en die jij denkt te kunnen veranderen, net zoals je destijds je ouder hebt willen helpen en redden.

Je krijgt als kind het aan een dood paard trekken met de paplepel ingegoten, wat je later in je relatie(s) ook zult gaan doen. Ook als je volwassen bent zul je, net zoals toen je kind was, steeds beter je best gaan doen om je partner te gaan veranderen en te gaan helpen en redden en je zult dit blijven doen tot je er bij wijze van spreken bij neervalt: tot je er emotioneel en/of lichamelijk aan onderdoor gaat. Je weet namelijk niet beter.

De faalangst die in je jeugd is ontstaan, bevestig je en versterk je in je relatie doordat je ook nu weer de ander niet kunt helpen en niet kunt redden, ondanks dat je daar alle pogingen toe doet. Je begrijpt maar niet dat de ander zich niet laat helpen en dat de ander niet wil veranderen.

Net zoals toen je kind was, ben je ook nu niet in staat om zelf consequenties te trekken uit het niet slagen van je bij voorbaat mislukte reddings-missie’. Het goede nieuws is dat je dat nu, op jouw volwassen leeftijd, wel kunt inzien. Dat is het verschil met toen je klein was. En daar zit de doorbraak in jouw faalangst.

Kortom: Je faalangst loslaten is dus nog wel degelijk heel goed mogelijk! Faalangst heeft zijn voedingsbron in jouw jeugd. Vanuit diezelfde patronen uit je jeugd voel je je, onbewust, aangetrokken tot partners die op de een of andere manier hulpbehoevendheid uitstralen en die aandoenlijk op jou overkomen. Ook hen wil je helpen en redden. Net zo als dat vroeger niet hielp bij je ouder, ongeacht hoe je ook je best deed, werkt dit niet in je relatie. Je had al faalangst vanuit je jeugd; nu ben je het zelf aan het versterken. Je kunt je faalangst loslaten door het loslaten van je patronen van vroeger. Hier kan ik je bij helpen.


Veroorzakers

Drie grote veroorzakers van angst in de jeugd zijn volgens mij: angst voor controleverlies, angst voor afwijzing en angst om in de steek gelaten te worden. Deze bevindingen heb ik niet via laboratoriumonderzoek opgedaan, maar in mijn nu jarenlange praktijk, op grond van coaching van meer dan 300 klanten en op grond van analyses van uitgebreide maatwerkrapportages van Eendaagse Coachingen.

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee jij van je angst kunt afkomen: LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK !

Klik geheel vrijblijvend voor meer informatie en maak meteen een einde aan je vicieuze cirkel van angst.

LEVEN ZONDER ANGST & PANIEK

 

Deel dit artikel