Emotionele verbinding, wat is het en hoe realiseer je het?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Emotionele verbinding

Wat is emotionele verbinding, wat zijn de misverstanden erover en hoe realiseer je een emotionele verbinding tussen jou en je partner?
Veel van mijn klanten willen een emotionele verbinding met hun partner. Ze geven aan dat die ontbreekt in hun relatie. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, zodat je een emotionele binding kunt aangaan met je partner, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Containerbegrip

Emotionele verbinding wordt vaak als een containerbegrip gebruikt, zonder dat wordt aangegeven wat er precies mee wordt bedoeld. Het is iets nastrevenswaardig, maar wat is het eigenlijk? Stop nu even met lezen, pan een papiertje en schrijf voor jezelf op wat jij onder emotionele verbinding verstaat. Schrijf op wat jou te binnen schiet. Het heeft waarde als je dit doet vóórdat je verder leest…

 

Emotionele verbinding

 

Wat houdt emotionele verbinding in volgens mijn klanten?

Als ik aan mijn klant vraag wat emotionele verbinding voor mijn klant inhoudt, gaat het meestal over haar of zijn partner. De partner laat onvoldoende haar/zijn gevoelens zien. Of dat de partner onvoldoende haar/zijn gevoelens deelt, dat er geen gesprekken over gevoel mogelijk zijn, dat ze/hij onvoldoende wordt gezien door de ander, of dat de ander onvoldoende begrip of respect heeft voor haar/zijn gevoelens. 

Beide partners

Emotionele verbinding is iets dat tussen jullie beiden speelt. Emotionele Verbinding kan niet over één van beiden gaan. Om emotionele verbinding aan te gaan, zijn dan ook beide partners nodig. Vandaar dat er geen emotionele verbinding zal ontstaan als het vooral of alleen over de ander gaat. Bij emotionele verbinding gaat het om geven en nemen, maar vooral om geven. 

Gelijkwaardige relatie

Voor emotionele verbinding tussen partners is het nodig om een gelijkwaardige relatie met elkaar te hebben. Dit lijkt heel logisch, maar ongeveer 40% van de huidige volwassenen heeft een ongelijkwaardige relatie. Dit is een onbewuste keuze geweest, omdat betrokkenen nog niet in staat zijn om een gelijkwaardige relatie aan te gaan met een emotioneel gezonde en evenwichtige partner. 

Behoeftig

We hebben niet door dat we emotioneel behoeftig zijn en dat we aandacht, waardering en begrip van de ander verlangen. Vooral het woordje ‘verlangen’ is belangrijk, want natuurlijk is het fijn om aandacht e.d. te krijgen. ‘Verlangen’ wijst er op dat als we die aandacht e.d. niet krijgen van onze partner, we het onze partner (in gedachte of verbaal) verwijten. 

Compensatie

Dat we het onze partner verwijten dat we niet voldoende aandacht e.d. van hem of haar krijgen, komt omdat we dat in onze jeugd onvoldoende hebben gekregen. Omdat we daardoor emotioneel behoeftig zijn, verlangen we later van onze partner dat die ons dat geeft.

Emotioneel onbereikbaar

Maar we voelen ons aangetrokken tot emotioneel onbereikbare partners. Dat komt omdat het anders op emotioneel gebied voor onszelf te dichtbij komt. In tegenstelling tot wat we denken, zou een emotioneel gezonde partner voor ons benauwend of verstikkend zijn, omdat we vanuit onze jeugd oprechte en onvoorwaardelijke aandacht, niet gewend zijn. 

Ontluisterend

Het is ontluisterend om daar achter te komen, maar zelf zijn we emotioneel ongeveer even (on)gezond als onze partners en emotioneel ongeveer even (on)bereikbaar als onze partners. Daarom zit de doorbraak erin dat we beginnen te realiseren dat het niet vooral of allemaal aan de ander ligt, maar dat we een even groot aandeel hebben in onze relatie. 

Slachtofferrol

Elke keer als we de ander als oorzaak zien van ons lijden, zitten we in de slachtofferrol.
Het verwarrende is dat we in onze jeugd wel degelijk slachtoffer waren. Toen hadden we helemaal gelijk als we boos of verdriet of bang waren. Omdat er geen ruimte was om die gevoelens er te laten zijn, konden we maar één ding doen, en dat is die gevoelens wegstoppen. 

Emoties

Maar die gevoelens laten zich niet wegstoppen. Als er later een trigger is die overeenkomt met gebeurtenissen uit onze jeugd (toen we ons afgewezen, niet serieus genomen, of niet gehoord voelden of toen we controleverlies ervoeren), reageren we later in ons volwassen leven weer vanuit onze jeugd. 

Regressie

Dan reageren we met boosheid, verdriet, angst, schuldgevoel of schaamte, die in geen verhouding staat tot het gebeurde. Dit wordt een ‘regressie’ genoemd: als je een reactie vertoont die niet in verhouding staat tot het gebeurde. Je bent dan aan het ‘regresseren’ en herhaalt als het ware vroeger onverwerkte gevoelens en emoties. 

Emotionele verbinding?

Wat heeft dit allemaal te maken met emotionele verbinding tussen partners?
Zolang we worden belemmerd door onze eigen vroeger weggestopte gevoelens en emoties, is emotionele verbinding niet mogelijk. 

Jeugd

We hebben niet door dat we reageren vanuit onze vroeger in onze jeugd weggestopte emoties. We vinden oprecht dat de ontstane situaties vooral door onze partner worden veroorzaakt, terwijl we een even groot aandeel hebben.

Hechting

40% van de huidige volwassenen in emotioneel niet veilig gehecht. Dit is naar mijn mening de belangrijkste onderliggende diagnose van de mensheid: een onveilige hechting. Door een onveilige hechting hebben we niet een gezonde puberteit doorgemaakt. Hierdoor zijn we niet emotioneel los van onze ouders

Emotioneel gezond

Om een emotionele binding met iemand aan te kunnen gaan, is het nodig dat je jezelf alsnog emotioneel opvoedt. Dat houdt in dat je je belemmerende patronen van vroeger loslaat en dat je emotioneel gezond gedrag ervoor in de plaats aanleert. 

Gevoel ontwikkelen

De bodem onder je emotionele herstel is dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Ons gevoel is de enige zuivere richtsnoer voor wat wel of niet goed voor ons is. Door te leven op je gevoel pieker je niet meer en weet je wat je wilt en ben je af van je besluiteloosheid. 

Empathie

Datgene wat je voor zelf hebt losgelaten, kun je daardoor vervolgens bij anderen herkennen. Dan weet je oprecht hoe de ander zich voelt of zou kunnen voelen. Dat is inlevend vermogen, oftewel empathie. Zolang je niet je belemmerende patronen hebt losgelaten, projecteer je juist nog je eigen onverwerkte dingen op de ander, zonder dat je dat doorhebt. Wat we denken dat empathie is, blijkt vaak projectie te zijn. 

Respect of vertrouwen verlangen

Omdat mijn klanten in hun jeugd respect of vertrouwen hebben ontbeerd, verlangen ze dat later van hun partner, die het hun ook niet kan geven. Het misverstand over respect of vertrouwen is dat je dat alleen kunt géven, in plaats van verlangen van iemand anders. Daarvoor is het nodig dat je eerst respect naar jezelf en een basisgevoel van vertrouwen ontwikkelt. 

Voorwaardelijk

We denken oprecht dat we zelf wel aandacht, begrip, respect en vertrouwen geven. Maar na doorvragen over hoe dat er uitziet, blijkt het vaak voorwaardelijk te zijn. Er wordt dan onbewust iets anders (zoals aandacht en liefde) voor terugverlangd. De ander voelt dit aan en reageert daar vervolgens transparant op.

Reëel zelfbeeld

Om jezelf emotioneel te kunnen verbinden met je partner is het nodig dat je een reëel zelfbeeld hebt. Dit houdt in dat je inzicht hebt in je onverwerkte jeugdpatronen, waaronder je vroeger weggestopte emoties, je projecties, hoe jouw compensatiebehoefte er uitziet en de invloed van je communicatie. 

Wat is emotionele verbinding?

Hierboven heb ik aangegeven dat voor emotionele verbinding beide partners nodig zijn en een even groot aandeel hebben. Er kan geen emotionele verbinding worden gerealiseerd als partners hun belemmerende patronen niet hebben losgelaten. Omdat ze dan compensatie blijven zoeken voor in hun jeugd onvervulde emotionele behoeften.
Wat is dan emotionele verbinding?

Geen afhankelijkheden

Emotionele verbinding ontstaat in geval van een emotioneel gezonde  en dus gelijkwaardige relatie. Daar is sprake van als er geen emotionele, zakelijke of financiële afhankelijkheden zijn. Vaak herkennen we onze eigen afhankelijkheden niet als zodanig. Ook een redderrol is een vorm van afhankelijkheid. 

Oprechte belangstelling

Er is oprechte belangstelling voor wat de ander leuk vindt en voor wat de ander bezig houdt.
De belangstelling en interesse is onvoorwaardelijk, dus zonder dat er iets voor wordt terugverlangd. Als er iets (aandacht, waardering of iets materieels) voor wordt terugverlangd, is er geen sprake van oprechte belangstelling. 

Emotioneel gezonde communicatie

Er is sprake van een emotioneel gezonde communicatie. Die wordt onder andere gekenmerkt door het uiten van wensen en verzoeken in plaats van door het uiten van verwijten. Vaak hebben we zelf niet door dat we een verwijt uiten naar de ander. We hebben namelijk alleen last van een verwijt van de ander. Van onze eigen verwijten hebben we geen last. Elke keer als de ander geërgerd reageert of in de verdediging gaat, hebben we een verwijt geuit. 

Praten over gevoel

Hierover is een groot misverstand. T.a.v. gevoel gaat het er om dat je luistert naar je eigen gevoel en op grond daarvan je wensen en grenzen aangeeft. Als mijn klant over gevoel wil praten, blijkt dat over de gevoelens van de ánder te gaan. Het willen praten over hoe de ander zich voelt, is vooral ter vermijding van eigen onzekere gevoelens over de relatie.

Eigen gevoelens

Het is dus niet de bedoeling dat je van de ander verlangt dat die over zijn/haar gevoelens praat. Je kunt rustig over je eigen gevoelens praten. Als de ander niet over diens gevoelens wenst te praten, dan zij dat zo en heb je dat te respecteren. Een ieder is gelukkig vrij om wel of niet over zijn/haar eigen gevoelens te praten. 

Gemeenschappelijke interesses

Veel van mijn klanten zijn op grond van emoties een relatie aangegaan. Daarnaast werd onvoldoende tijd genomen om de ander eerst goed te leren kennen. Hierdoor werd pas ná het aangaan van de relatie duidelijk hoe de ander werkelijk was. Als er geen gemeenschappelijke interesse of hobby is, kunnen de gespreksonderwerpen opdrogen. 

Emotionele verbinding

Emotionele verbinding ontstaat doordat er door bovengenoemde aspecten affectie, affiniteit, genegenheid en compassie bestaat voor en met je partner. Je hebt de ander niet nódig om te genieten of om gelukkig te zijn, omdat je dat al vanuit jezelf kunt en bent. Hierdoor kun je aandacht, respect en vertrouwen en dergelijke géven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, zodat je een emotionele verbinding kunt aangaan met je partner, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching

Geven

Doordat je emotioneel onafhankelijk bent en de ander niet nódig hebt voor je geluk, kun je op emotioneel gebied géven in plaats van dingen van de ander te verlangen. Het emotioneel behoeftige verlangen is de doodsteek voor een emotionele verbinding. Uit emotionele behoeftigheid kan een patroon van aantrekken en afstoten ontstaan. Je bent zelf de enige die alsnog invulling kan geven aan je emotionele behoeftigheid. Ik leer je hoe je dat doet. Daarna ben je in staat om oprecht en onvoorwaardelijk te géven. 

Delen

Door op emotioneel gebied te géven (aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, het de ander serieus nemen, het onbevooroordeeld luisteren naar de ander, e.d.) kunnen ervaringen gedeeld worden en ontstaat er emotionele verbinding.  


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel