Emotionele pijn na een relatiebreuk

Ammy van BedafBeëindigen relatie, Pijn in of na relatie

Emotionele pijn na een relatiebreuk

Dit artikel gaat over de emotionele afhankelijkheid die ontstaat en wat de bron is van de emotionele pijn na een relatiebreuk.
Wat maakt dat ook na het uitmaken van de relatie de emotionele pijn blijft of zelfs erger wordt? Zo erg dat je daardoor de breuk weer herstelt en waardoor het patroon zich herhaalt.
Omdat meer vrouwen dan mannen te zeer liefhebben is dit artikel, daar waar het niet anders kan, omwille van de leesbaarheid in de zij-vorm geschreven.

Ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie of nadat je relatie is beëindigd? Klik hier om van je emotionele pijn af te komen.

De patronen die nu onbewust in stand worden gehouden, spelen zowel binnen de huidige relatie als tussen de vorige relaties. De ene partner is, soms bewust en soms onbewust, een compensatie voor de vorige. Elke keer denkt de vrouw die te veel in de liefde investeert en die te weinig in zichzelf investeert, dat ze het nu wel weet en dat ze niet in dezelfde valkuil zal stappen.
Het klopt dat ze niet meer in dezelfde valkuil zal stappen.
Omdat ze zich niet bewust is van haar eigen onvervulde behoeften waarvoor de compensatie zoekt, is de valkuil elke keer weer net iets anders. De emotionele pijn wordt in de loop van de tijd groter.

Emotionele pijn na relatiebreuk blijft

Totdat ze met haar in de loop van haar leven ontwikkelde patroon aan de slag gaat, zal ze onbedoeld en onbewust haar hele spectrum aan onvervulde behoeften ‘afwerken’. Hierdoor blijft de emotionele pijn na een relatiebreuk. 
Het is dit spectrum van onvervulde behoeften waarvoor ze bij de partner compensatie zoekt.
De partner ontbeert dit ook. Sterker nog: hij of zij is er onbewust op geselecteerd.
Het is gedoemd te mislukken, omdat die behoeften alleen door haarzelf kunnen worden vervuld en vervolgens kunnen worden gedeeld in een relatie.
Nu zoeken beide partners datgene bij de ander wat ze zelf ontberen en wat de ander, net zo min als zijzelf, kunnen bieden.
Alleen als een van de partners dit patroon doorbreekt, komt er een einde aan de emotionele pijn en onrust.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching

Zoals Robin Norwood aangeeft in haar boek ‘Als hij maar gelukkig is’ eindigt een dergelijk emotioneel gedrag uiteindelijk in een relatieverslaving, een andere verslaving, een depressie en in sommige gevallen tot de dood, net zoals verslavingen aan roken of alcohol tot de dood kunnen leiden.
Ik weet van één vrouw die naar mijn mening een relatieverslaafde vrouw is geweest en dit met de dood heeft moeten bekopen: de vrouw van de man bij wie ik zelf, vijf maanden na haar zelfmoord, relatieverslaafd werd.
Ik heb dat natuurlijk pas beseft nadat ik zelf genezen relatieverslaafd was. Toen was ik pas in staat om zijn verhalen over haar en om zijn en mijn eigen gedrag te plaatsen en te interpreteren.

De emotionele afhankelijkheid is op een gegeven moment een verslaving.
Voor zowel het continueren als het beëindigen van de relatie moeten er andere patronen voor in de plaats komen. Juist het ontwikkelen van andere gedragspatronen is de enig mogelijke doorbraak in de emotionele pijn en onrust. Daarna komt er uit waar je vrede mee hebt: ofwel het beëindigen van de relatie, of het continueren ervan, beide op een niet-pijnlijke manier.

Het moment dat je aan de slag gaat je eigen patroon te veranderen, is het meest lonende van je leven.
Ik begon hier in 2007 mee. Ja, ook noodgedwongen, want ik ging er aan emotioneel aan onderdoor. Het was de eerste (en tevens de laatste keer) dat ik me richting een depressie voelde afglijden. Nu weet ik achteraf hoe ik met mijn eigen onmacht en zelfverloochening alles zelf mogelijk maakte en in stand hield, mijn eigen emotionele pijn incluis.

De vraag is niet eens zozeer óf je er mee aan de slag gaat, maar wannéér. Zoals je merkt is het zowel binnen een relatie als tussen je relaties een voortschrijdend en bovendien een progressief en destructief proces.
In een Eendaagse Coaching krijg je inzicht in hoe jouw huidige patronen er uitzien, hoe ze in stand worden gehouden en hoe jij deze kunt omvormen. Ga voor informatie hierover naar mijn website.
Zolang je niet aan je huidige voor jezelf destructieve patronen werkt, patronen die bij jou een negatieve gemoedstoestand, emotionele onrust en/of pijn veroorzaken, zullen ook jouw toekomstige relaties gebaseerd zijn op emotionele afhankelijkheid, net zolang tot je werkt aan je eigen patronen.

Driekwart van mijn klanten zijn vrouwen en mannen die te zeer in de liefde investeren. Zij hebben grote tot ondraaglijke emotionele pijn  na een relatiebreuk. De overige klanten komen voor werkgerelateerde onderwerpen. Ook hierbij spelen patronen die vroeger functioneel waren, maar in de huidige situatie niet meer.
De patronen verschillen per persoon en komen onder andere neer op:
– aantrekken en afstoten,
– subtiele machtsuitoefening en beïnvloeding,
– de verantwoordelijkheid voor de ander op je nemen,
– de ander willen veranderen,
– onduidelijke en verwarrende rolpatronen,
– het missen van signalen,
– het negeren van signalen,
– voorwaardelijk gedrag,
– verwijten in plaats van wensen uiten,
– relevante vragen niet stellen,
– medelijden,
– zelfopoffering,
– er alles voor doen om de relatie te laten slagen,
– bemoederen en verzorgen,
– schuldgevoel
– etc.
De meeste van deze patronen hebben we zelf niet door. Evenmin hoe ze er bij ons feitelijk uitzien, dat wil zeggen de individuele uitingsvormen ervan.

De individuele uitingsvormen van de patronen is waar het om gaat, want die bieden de mogelijkheden om je patronen te veranderen.Onze patronen zijn ontwikkeld in het verleden. De uitingsvormen geven de behoeftecompensatie in het heden aan. Als je weet waar de betreffende behoeftecompensatie vandaan komt, weet je ook wat jouw huidige uitingsvormen (in de vorm van je handelings- en gedragsrepertoire en je denkkader) zijn en hoe je die kunt veranderen in een gezondere vorm.

Emotionele pijn na een relatiebreuk wijst op onverwerkt verleden. Als je daarmee aan de slag gaat, heb je minder emotionele pijn na een relatiebreuk. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel