Emotionele belasting in de jeugd

Emotionele belasting

Door emotionele belasting in de jeugd ontstaan in het heden psychische en/of lichamelijke klachten. Dat los je op door terug te gaan naar de bron: de ouders.

 

Emotionele belasting in de jeugd

Oorzaak

Een maand geleden volgde ik tijdens het Jaarcongres van het Nederlands Instituut voor Psychologen (N.I.P.) een workshop van psycholoog Janneke Luteyn. Janneke vroeg aan de ongeveer 40 toehoorders wat volgens hen de oorzaak is van psychische problemen.

Opvoeding

De volgende oorzaken werden genoemd: kwetsbare persoonlijkheid, aanleg, coping, vermijding van pijn, ervaringen, onbalans tussen draagkracht en draaglast, traumata en tenslotte de opvoeding. De opvoeding werd door mij genoemd.

Gevolgen

De overige genoemde oorzaken zijn volgens mij juist de gevólgen van de opvoeding. Iemands kwetsbaarheid ontstaat in de jeugd. Vermijding van pijn is een overlevingsmechanisme geworden. Niet beseffend dat het de pijn uit je jeugd is en dat je die nu nog, onbewust, zelf in stand houdt.

Jeugd

Welke ervaringen je in je leven opdoet, wordt voor een groot deel bepaald door je jeugd. Mensen die niet een gezonde jeugd hebben gehad, maken niet altijd gelukkige keuzes en vertonen, onbewust en onbedoeld, vermijdingsgedrag. Ook is er een behoefte aan spanning, waardoor niet altijd risico’s juist worden ingeschat.

Onbalans

Er is een onbalans tussen draagkracht en draaglast. Mensen die niet een gezonde jeugd hebben gehad, maken gemiddeld ook nog eens meer traumatische gebeurtenissen mee. Deels door gezondheidsproblemen, deels door eigen niet altijd even handige keuzes.

Meer

Gemiddeld zijn er meer geldproblemen, is er een grotere kans op relatieverbreking en op problemen of conflicten in het werk, en heeft men meer last van ziektes en maakt men vaker een voortijdig overlijden mee van mensen in de omgeving.

Evenwichtig

Iemand met een emotioneel gezonde jeugd heeft een evenwichtige persoonlijkheid. Kan met gebeurtenissen omgaan. Weet hoe zij de pijn kan toelaten, waardoor de pijn elke keer oplost. Heeft belangrijke vaardigheden meegekregen en kan daardoor positieve ervaringen opdoen.

Omgaan

Kan daardoor de lasten die zij ontmoet in het leven áán, en een plaats geven. Is in staat om zowel emotioneel als feitelijk/praktisch om te gaan met trauma’s. Zij blijft er niet in hangen. Waardoor trauma’s ook niet opstapelen.

Ervaringen

Janneke noemde als ervaringen van haar cliënten: niet gewenst bij de geboorte, op jonge leeftijd in de steek gelaten, trauma’s, zware omstandigheden, niet beschikbare ouders, getraumatiseerde ouders. En tenslotte onvoldoende ruimte voor ontwikkeling van de eigen identiteit.

 

emotionele belasting in de jeugd

Afhankelijk

Janneke: Ouders willen het ook goed doen. Zij zien niet de signalen en behoeften van het kind. Geen enkele ouder is perfect, maar de mate waarin verschilt. Een kind kan zich niet terugtrekken uit de relatie met de ouder, omdat het kind afhankelijk is.

Open

Dat ouders niet altijd open kunnen staan voor hun kinderen, is omdat het hun eigen verleden raakt. Een kind wordt bang voor de reactie van haar ouders. Omdat het kind altijd in de steek gelaten kan worden door de ouders. Hierdoor ontstaat n.m.m. aangepast gedrag, waardoor het kind overlevingsgedrag ontwikkelt.

Logisch

Overlevingsgedrag kan zijn: vermijdingsgedrag, druk gedrag, of in zichzelf gekeerd, een grote controlebehoefte, pleasen of de redderrol, e.d. Vanaf de prille jeugd stopt een kind al haar gevoelens en emoties weg. Dat is logisch gedrag omdat het kind aanvoelt dat daar geen ruimte voor is.

Gevoel

De ouders die hun eigen gevoel hebben weggestopt, kunnen niets met de emoties van het kind. Dit voelt als afwijzing voor het kind. Omdat het kind niet nog méér afwijzing wil, stopt het haar gevoel weg. De zelfverloochening begint.

Richtsnoer

Het wegstoppen van je gevoel is het meest beschadigende overlevingsgedrag. Ons gevoel is namelijk de zuiverste richtsnoer voor wat wel en niet goed voor ons is. Als ons gevoel is afgesloten, kunnen we alleen nog de ratio gebruiken. En die raakt dan gauw overbelast.

Verwoorden

Janneke: Als baby  kunnen we niet verwoorden waar we behoefte aan hebben. Voor een kind is het essentieel dat ouders hen in hun behoeften zien. Van kinderen wordt wel verwacht dat ze voldoen aan de behoeften van hun ouders. Terwijl dat omgekeerd niet altijd het geval is.

 

emotionele belasting in de jeugd

Identiteit

Het niet vervuld worden van de menselijke behoeften is de belangrijkste verklarende factor van latere psychische problemen. Het gaat erom dat mensen een identiteit kunnen ontwikkelen die echt van henzelf is.

Toekomst

Daar ben ik het mee eens. Ik heb ontdekt dat het gelukkig nog wel degelijk mogelijk is om alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Je geschiedenis hoeft gelukkig niet ook je toekomst te zijn.

Symptomen

Ook Janneke spreekt liever niet in termen van ziektes en stoornissen. Het zijn willekeurige diagnoses, met elkaar overlappende symptomen. Het gaat om emotionele belasting.

Belast

Janneke noemt 3 manieren om belast te raken.
a. Door gebrek aan verwerking.
b. Als gevolg van de emotionele lading van de ouders.
c. Als gevolg van emotionele overbelasting.

Inzicht

Om emotioneel niet meer belast te zijn, is het volgens Janneke nodig om inzicht te krijgen in je persoonlijke geschiedenis. Zonder dat iemand dat beseft is iemands persoonlijke geschiedenis nog wat de ouders vertellen. “Het echte verhaal is vaak niet bekend.”

Blinde vlekken

We hebben zelf inderdaad niet door welke onjuiste aannames en interpretaties we hebben, waar vanuit we wel leven. We hebben ook onze eigen blinde vlekken niet door.

Bestaansrecht

Janneke geeft als oorzaak van psychische problemen: ouders geven onvoldoende bestaansrecht, signaleren onvoldoende de behoeften van het kind, geven de emotionele lading door of zijn zelf beschadigd.

Zorg

Of ze overbelasten het kind, kunnen de extra zorg niet aan, hebben zelf ernstige trauma’s (meegemaakt). Of de ouders ontbreken (door scheiding, overlijden, e.d.).

Bron

Volgens Janneke kan iemand herstellen als je de bron aanpakt, de emotionele belasting opheft, een eigen identiteit ontwikkelt, alsnog gezien wordt in je behoeften, je relatie met je ouders herstelt, foute conclusies rechtzet, je afweer laat vallen, contact legt met je oorspronkelijke gevoelens en tenslotte je eigen verhaal creëert.

Opvoeden

Dat is n.m.m. inderdaad wat loslaten is: alsnog jezelf emotioneel opvoeden. Je kunt dan eindelijk degene worden wie, wat en hoe je wilt zijn. Los van de belemmerende emotionele belasting uit je jeugd. Dat is wat ik gedaan heb en daar kan ik je mee helpen.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178