Emotionele behoeftigheid, waar merk je dat aan?

Ammy van BedafSymptomen

Emotionele behoeftigheid

Emotionele behoeftigheid is niet iets waar je op zult googelen en toch is het een van de belangrijkste drijfveren van veel mensen. Hoe merk je of er sprake is van emotionele behoeftigheid? We merken onze eigen emotionele behoeftigheid aan de mate waarin we daar compensatie voor zoeken bij anderen. Dat doen we vooral bij onze partner en ook bij onze kinderen. 

 

emotionele behoeftigheid

 

Aandacht

Aandacht willen we natuurlijk allemaal, maar wanneer we niet zonder kunnen, is er sprake van afhankelijkheid. Voor emotioneel gezonde mensen is aandacht een cadeautje en gewoon fijn. Mensen die in hun jeugd onvoldoende onvoorwaardelijke en oprechte aandacht hebben gehad, is het krijgen van aandacht een must. Ze voelen zich tekort gedaan wanneer ze het niet of naar hun mening onvoldoende krijgen. Ze denken dat het door de ander komt, maar het emotioneel tekort, de emotionele behoeftigheid, zit bij henzelf. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Afhankelijkheid

Dat emotionele behoeftigheid, en het daarvoor compensatie zoeken, zo’n belangrijke drijfveer is, merken we doorgaans pas als onze partner de relatie dreigt te beëindigen of beëindigt. Dan blijkt pas hoe emotioneel afhankelijk we van de ander zijn. Dan kunnen we schrikken, in paniek raken of in een groot gat vallen, dan kan een gevoel van leegte ons overvallen. Hoe zit dat?

Aandacht

In onze jeugd horen we sowieso regelmatig aandacht, waardering, erkenning en bevestiging te krijgen. En troost wanneer daar bij een kind behoefte aan is. En we horen aanmoedigingen en complimenten te krijgen wanneer we ons ergens voor inspannen. Ook is het belangrijk dat we ons serieus genomen voelen en dat we ons gehoord voelen. 

Basis

Door deze aspecten wordt invulling gegeven aan de emotionele behoeftigheid die ieder kind heeft. Ieder kind heeft recht op en behoefte aan de invulling van deze affectieve aspecten. Deze aspecten vormen de basis voor het ontwikkelen van een gezonde dosis zelfvertrouwen, van een reëel zelfbeeld en van een gezonde hechting

Ontbeerd

Als we als kind onvoldoende aandacht (en dergelijke) krijgen, merken we dat natuurlijk niet. Als kind hebben we namelijk geen ander vergelijkingsmateriaal dan onze ouders. Soms zien we bij een vriend(innet)je dat het er bij haar/hem thuis anders aan toe gaat: gezelliger, er wordt meer gepraat, er is daar meer aandacht voor de kinderen. Dan zien we dat het ook anders kan. Meestal echter zijn we ons er niet van bewust dat er niet voldoende invulling wordt gegeven aan onze emotionele behoeftigheid. We hebben niet door dat we op emotioneel gebied tekort komen. 

Paars

Als we onvoldoende feitelijk voedsel krijgen, is dat vrijwel altijd wel te merken of te zien. Of we krijgen fysiek klachten of we worden te mager. Als we onvoldoende emotionele voeding (zoals aandacht en dergelijke) krijgen, is dat niet te zien. Werden we bijvoorbeeld maar paars of zo, zodat het zichtbaar was dat er onvoldoende invulling werd gegeven aan onze emotionele behoeftigheid. Maar het is helaas niet zichtbaar. 

Compensatie

Wat we onbewust gaan doen is er compensatie voor zoeken bij andere mensen. Dat doen we vooral binnen onze relatie. Het compensatie zoeken ziet er als volgt uit: we gaan de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging bij andere mensen zoeken. We doen dit echter vervolgens bij partners die het ons ook niet kunnen geven, omdat ook zij die aandacht en dergelijke in hun jeugd hebben ontbeerd.

Onze kinderen

Onbewust kunnen we de aandacht die we tekort zijn gekomen ook bij onze kinderen halen. Dat deed een van onze ouders ook bij ons. Een van de ouders beklaagde zich bijvoorbeeld over  de andere ouder, of hij of zij liet merken hoe zwaar ze/hij het had. Of we zagen zelf al dat een van de ouders het niet aankon, door het verdriet dat we hoorden en/of zagen. Voor een kind is dit emotioneel te belastend en ondraaglijk. Het is parentificatie. Een kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen en/of gaat de ouder helpen. 

Partnerkeuze

Later werkt dit door in onze partnerkeuze. We voelen ons dan alleen aangetrokken tot partners die wij onbewust kunnen helpen, redden of verzorgen. We hebben een redderbrein ontwikkeld. Daarom moet onze partner een rugzakje hebben; daar voelen we ons onbewust toe aangetrokken. Waar iemand die een emotioneel gezonde opvoeding heeft gehad nooit een relatie met iemand met een rugzakje zal aangaan, denkt ons redderbrein dat dit willen helpen/redden/verzorgen liefde is. We zien dat gevoel dat ons redderbrein ons dan geeft, aan voor liefde. Wat het niet is. 

Ongelijkwaardig

De relatie is ongelijkwaardig, met de ene partner die meer dominant is en de andere partner die meer ondergeschikt is. Op een gegeven moment gaat dat schuren. De ondergeschikte wil aanvankelijk wel geholpen worden, maar niet als een kind behandeld of gekoeioneerd worden. Er ontstaan verwijten over en weer.

Bestaansrecht

De ongelijkwaardigheid is het bestaansrecht van de relatie. Geen van beiden is in staat om een gelijkwaardige en evenwichtige relatie aan te gaan met een emotioneel gezonde partner. De verwijten kunnen in de loop van de tijd toenemen. Er ontstaat een machtsstrijd waar geen van beiden zich meer aan kan onttrekken. 

Knipperlichtrelatie

De relatie kan uit en weer aan gaan. Er is sprake van een knipperlichtrelatie. Dit uit en weer aangaan van de relatie kan zich meerdere malen herhalen. Het uitmaken is vanuit boosheid of bindingsangst. Het weer aanmaken is vanuit verlatingsangst: het je alleen voelen. 

Partner

We voelen geen emotionele verbinding met onze partner. We hebben niet door dat we daar zelf evenmin toe in staat zijn. We denken dat het aan onze partner ligt. Onze partner is niet in staat tot het geven van affectie. We hebben niet door dat we ons zelf alleen aangetrokken voelen tot partners die ons dat niet kunnen geven. We hebben niet door dat we zelf niet in staat zijn tot het ontvangen van affectie. Omdat dat te benauwend en verstikkend voor ons is. 

Emotioneel onbereikbaar

We denken dat het komt omdat onze partner emotioneel onbereikbaar is. Wat we niet door hebben is dat we zelf emotioneel ongeveer even onbereikbaar zijn. Vandaar de partners die we elke keer hebben: onbewust zoeken we ze uit op hun emotionele onbereikbaarheid. Het komt niet door hun, maar het vloeit voort uit onze eigen jeugd waarin we niet ons gevoel hebben kunnen ontwikkelen. 

Onveilig gehecht

40% van de huidige (qua leeftijd) volwassenen is emotioneel onveilig gehecht. Onze ouders waren niet in staat om een emotioneel gezonde hechting met ons aan te gaan. Daar konden zij niets aan doen, want hún ouders (onze grootouders) konden evenmin een emotioneel veilige hechting aangaan met hún kinderen (onze ouders). 

Bindingsangst en verlatingsangst

Uit deze onveilige hechting vloeit onze bindingsangst en verlatingsangst. Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als jouw partner bindingsangst heeft, heb je het zelf ook, anders zou je nooit een relatie met hem/haar zijn aangegaan. Zelf ben je dan ook emotioneel onbereikbaar. 

Compensatie

Daarom blijven we ons hele leven compensatie zoeken voor onze emotionele behoeftigheid. Voor wat we op emotioneel gebied hebben ontbeerd aan aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, aanmoedigingen, complimenten, het je gehoord voelen en het je serieus genomen voelen. Daarom kunnen we ons ook snel afgewezen voelen door onze partner, omdat we in onze jeugd ook regelmatig afwijzing hebben gehad. 

Boek

Ik heb een boek geschreven over welke aspecten een rol kunnen spelen wanneer jouw relatie niet lukt, of wanneer je onrust en/of emotionele pijn ervaart in je relatie, of wanneer je niet kunt loskomen nadat de relatie is beëindigd of wanneer het in de liefde niet altijd lukt. Klik hier voor de gratis Probeerversie van mijn boek en/of om het boek aan te schaffen. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik help je daarmee door middel van een Eendaagse Coaching.

Herstellen

Zelf heb ik ontdekt dat herstel gelukkig nog wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is nodig dat je jouw gevoel ontwikkelt. Wat we voor ons gevoel aanzien, is feitelijk vaak emotie of impulsiviteit. Ons gevoel is de enige zuivere richtsnoer voor wat wel en niet goed voor ons is. Wanneer je een niet goed ontwikkeld gevoelsleven hebt, kun je je depressief, burn-out of eenzaam voelen en energievretende relaties aangaan. Om te kunnen genieten is het nodig om je gevoel te ontwikkelen. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen: GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE.

In dit boek lees je wat gevoel is en wat het cruciale onderscheid is met emotie en impulsiviteit. Je leest hoe je in vier stappen je gevoel ontwikkelt en hoe je een emotioneel intelligent leven leidt.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Jouw boek geeft veel heldere nieuwe inzichten. Ik merk nu al verschil.’

‘Jouw boek is heel anders dan de boeken die er al zijn over gevoel en emotie. Het is veel concreter.’

‘Zo praktisch heb ik het niet eerder gezien.’ 

 

Je kunt makkelijk een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden of het boek bestellen (geen verzendkosten):

GRIP OP GEVOEL EN EMOTIE

 

Deel dit artikel