Emotioneel volwassen, wat houdt dat in? 33 aspecten van emotionele volwassenheid!

Ammy van BedafHechting

Emotioneel volwassen, wat is dat?

We doen net alsof alle qua leeftijd volwassen mensen ook emotioneel volwassen zijn, maar dat is niet het geval.
60% van de huidige volwassenen is ook emotioneel volwassen. 
In dit blog lees je wat emotioneel onvolwassen gedrag inhoudt, hoe het ontstaat en tenslotte wat als emotioneel volwassen gedrag kan worden beschouwd. 

 

Emotioneel volwassen

 

Iets heel belangrijks

Het was een paar jaar geleden maar een heel klein artikeltje in de Volkskrant.
Het stond op pagina 3 en besloeg niet meer dan 1 kolom, en de omvang van het artikeltje was niet meer dan 15 regels.
Er stond iets heel belangrijks in. Iets wat zó belangrijk is, dat het net zo veel aandacht had moeten hebben als sinds maart alle informatie over Covid 19. Het had wereldnieuws moeten zijn.

Wat stond er in dat kleine artikeltje?

In dat kleine artikeltje stond dat wetenschappelijk onderzoek had uitgewezen dat 40% van de huidige volwassen Nederlanders niet veilig gehecht is. Het had wereldnieuws moeten zijn, omdat dit niet alleen voor de Nederlanders geldt, maar voor de hele volwassen populatie op de planeet aarde. 
Een onveilige hechting beïnvloedt je hele leven negatief, tot je alsnog jezelf emotioneel gaat opvoeden, wat gelukkig alsnog mogelijk is!
Allereerst: hoe ontstaat een onveilige hechting?

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt
ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,
ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching

Ontstaan

Ouders die zelf geen liefde en zorg hebben ontvangen van hun eigen ouders, kunnen die liefde en zorg niet doorgeven aan hun kinderen.
Doordat ze geen onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen van hún ouders, kunnen ze deze onvoorwaardelijke liefde ook niet doorgeven aan hún kinderen. 

Niet serieus genomen

Dat houdt in dat ze de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging, en dat ze het zich serieus genomen en gehoord voelen, die ze zelf niet hebben ontvangen, niet kunnen doorgeven aan hun eigen kinderen. Juist als deze aspecten wél worden doorgegeven, ontstaat er een veilige hechting met het kind. 
Aan de ene kant ontbeert een kind dus deze zo belangrijke affectieve aspecten; aan de andere kant krijgt het kind ook regelmatig te horen dat het niet goed (genoeg) is, of dat het dingen niet kan. 

Onveilig gehecht

Deze beide aspecten: het ontberen van de noodzakelijke affectie én het kind regelmatig (non-)verbale boodschappen krijgen waardoor het kind naar beneden gehaald wordt (en wordt afgewezen), zorgen ervoor dat het kind onveilig gehecht raakt.
De ouders zijn dan niet in staat om een veilige hechting aan te gaan met hun kind. Omdat hún eigen ouders (jouw grootouders) dat ook niet met hún kinderen (jouw ouders) konden. Hierdoor maakt het kind niet een gezonde puberteit door.

Puberteit

Een gezonde puberteit is wanneer de jongvolwassene merkt dat het een eigen mening mag hebben die afwijkt van die van de ouders, zonder dat de jongvolwassene daarvoor veroordeeld wordt. Een van de ouders van mijn klanten wordt altijd omschreven als dominant. Het is die dominante ouder die vaak de dingen thuis bepaalt en wiens wil soms wet is. Dan is er voor een jongvolwassene niet voldoende ruimte om eigen meningen te ontwikkelen en om de eigen grenzen te ontwikkelen. En dit is nodig om emotioneel volwassen gedrag aan te leren.

Ondergeschikte ouder

Als er een dominante ouder is, is de andere ouder ondergeschikt. 
Een ongelijkwaardige relatie is niet gezond voor de kinderen die in dat gezin opgroeien. In dit gezin zitten de ouders in een (stille) machtsstrijd, waardoor veel dingen onbesproken blijven. Er ontstaan spanningen, die zelfs kunnen leiden tot ruzies. 
Dit is onveilig voor een kind. 

Getuige

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het voor een kind net zo beschadigend is als het zelf geestelijk mishandeld wordt (als het naar beneden wordt gehaald), dan wanneer het getuige is van ruzie tussen de ouders of tussen een ouder en een andere broer of zus. Dezelfde hersengebieden van angst lichten dan op in het zich nog ontwikkelende brein van het kleine kind. 

Gezonde puberteit

Een gezonde puberteit houdt dus iets anders in dan de betekenis die er in de volksmond aan wordt gegeven: dat kinderen lastig zijn.
Kinderen zijn lastig, wanneer ze onvoldoende ruimte ervaren (door star en onnodig streng gedrag van de ouders), of omdat ze zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen. Net zoals hun eigen ouders dat in hún jeugd ervaarden, maar dat ook hebben weggestopt.
40% van de huidige volwassenen heeft dan ook niet gepuberd in de gezonde betekenis van het woord. Hierdoor leidt in 40% van de gezinnen opvoeding niet tot emotioneel volwassen gedrag en dus niet tot emotionele volwassenheid. 

Twee manieren

Kinderen die opgroeien met ouders die in een ongelijkwaardige relatie zitten, ontwikkelen zich grofweg op twee manieren.
Of ze passen zich aan en zijn nette en brave kinderen. Waarvan ik zeg: brave kinderen bestaan niet, want dat zijn aangepaste kinderen.
Of ze gaan rebelleren. Dat zijn de kinderen waarvan de ouders ze het liefst achter het behang zouden plakken. Beide manieren zijn niet emotioneel volwassen gedrag.
Ik zeg altijd: kinderen worden niet zo geboren maar gemaakt; het is aangeleerd (overlevings)gedrag van het kind. 

Veilig onthechten

Als de ouders niet in staat zijn om een veilige hechting met ze aan te gaan, kunnen de kinderen zich niet ontwikkelen als een emotioneel onafhankelijke en zelfstandige volwassene.
Het belangrijkste doel van het opvoeden van kinderen is dat ze het huis uitgaan als een emotioneel onafhankelijke en zelfstandige volwassene. In 40% van de gevallen gebeurt dit niet en zijn de kinderen die het ouderlijk huis verlaten niet emotioneel volwassen. Met alle gevolgen van dien voor hun relatie(s) of hun werk.

Geschiedenis herhaalt zich

Doordat ze zich niet veilig hebben kunnen onthechten van de ouders, zijn ze niet in staat om een emotioneel gezonde binding aan te gaan met een partner. De geschiedenis van hun eigen ouders herhaalt zich.
Ook zij gaan, onbewust, een ongelijkwaardige relatie aan en de patronen herhalen zich. 
Waardoor deze patronen ook weer, onbewust en onbedoeld, worden doorgegeven aan de eigen kinderen. Waardoor ook de kinderen niet emotioneel volwassen gedrag kunnen ontwikkelen. 

Niet herkennen

Het probleem is dat vrijwel niemand van zichzelf herkent dat zij of hij in een ongelijkwaardige relatie zit.
Omdat vaak wel het aandeel van de andere partner wordt gezien, maar niet het eigen aandeel in de relatie. 
Het eigen aandeel in de relatie is altijd even groot: beide partners hebben een even groot aandeel in de relatie. 
Als de ander bijvoorbeeld dominant is, ben je zelf niet opgewassen en misschien soms wel eens bang voor de reacties van je partner. 

Aangeleerd gedrag

Wat ik hierboven heb geschetst, de emotioneel onveilige hechting van de ouders met het kind, is allemaal aangeleerd gedrag.
Net zoals emotioneel gezond gedrag ook allemaal aangeleerd gedrag is. 
Dergelijke patronen worden helaas van generatie op generatie doorgegeven. Dat gebeurt onbewust en onbedoeld.
En vanuit deze patronen wordt vervolgens weer de eigen partnerkeuze gedaan. 

Je geschiedenis

Dat het je geschiedenis is, betekent zeker niet dat het ook je toekomst hoeft te zijn.
Zelf heb ik een proces achter de rug tijdens welke ik mijn patronen van vroeger heb losgelaten.
Het heeft me enorm veel gebracht!

Zoekwoorden

Ik hoor regelmatig van klanten dat uit eerdere hulpverlening was gekomen dat ze niet veilig gehecht waren. Dat geldt voor 40% van de huidige volwassenen. De kans is groot dat dit van toepassing is op iedereen die hulp zoekt binnen de geestelijke gezondheidszorg. 
Dat je door jouw zoekwoorden destijds op mijn website bent gekomen (dat is geen toeval) of dat je door jouw zoekwoorden nu op dit blog bent beland, wijst erop dat je tot deze 40% hoort. 

Niet door

Zelf had ik natuurlijk ook nooit door dat ik belemmerend overlevingsgedrag had ontwikkeld.
Ja, ik liep wel tegen dingen aan in mijn relaties en in mijn werk, maar dat lag natuurlijk voornamelijk aan de ánder.
Dat dacht ik toen oprecht. Het lag – echt waar – aan mijn partners, aan mijn collega’s en aan mijn baas. 
Nou…. tijdens mijn herstel leerde ik dat het in een aantal gevallen toch wel even anders zat dan ik altijd had gedacht. 
Loslaten is een lesje in nederigheid…

Emotioneel volwassen

Zelf had ik ook niet door dat ik emotioneel onvolwassen gedrag vertoonde. 
En ik wist natuurlijk al helemaal niet dat ik tot die 40% onveilig gehechte en emotioneel onvolwassen mensen behoorde.
Dat weet je namelijk niet van jezelf. De eerste keer dat we er tegen aanlopen is misschien als we vinden dat onze partner zich niet kan binden. Of als we op andere manieren vastlopen in ons leven.

Bindingsangst

Dan komen we erachter dat we ons niet voor niets aangetrokken voelen tot een emotioneel onbereikbare partner.
Het is ontluisterend om er achter te komen dat we dat onbewust doen, omdat we zelf emotioneel ongeveer even onbereikbaar zijn.
In plaats van de oorzaak bij de ander te leggen, gaan we leren kijken om te kijken naar ons eigen aandeel in de partnerkeuze.
En dan merken we dat bindingsangst en verlatingsangst twee kanten zijn van dezelfde medaille: een emotioneel onveilige hechting.

Emotionele behoeften

En dan kom je vanzelf op je eigen in je jeugd onvervulde emotionele behoeften, waarvoor je onbewust compensatie zoekt bij je partner.
Je voelt je aangetrokken tot een partner die dit jou niet kan geven. Dit is omdat we ons onbewust aangetrokken voelen tot mensen die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. Dat doen we onbewust, omdat we dan onze eigen jeugdpatronen kunnen herhalen (niet wetend dat ze ongezond zijn), omdat onze eigen jeugdpatronen ons bekend voorkomen.

Jeugdpatronen

We zoeken onbewust naar aandacht, bevestiging, bescherming en veiligheid. En vissen hierbij in onze eigen vijver van 40% onveilig gehechte en emotioneel onvolwassen mensen. Hoe konden wij dit weten? Dat konden we natuurlijk niet weten.
Hoe konden we weten dat onze ouders emotioneel onvolwassen gedrag vertoonden? En dat we dat vervolgens zelf ook doen. En dat onze partners dat ook doen. En dat hierdoor onze kinderen op hun beurt ook weer emotioneel onvolwassen gedrag vertonen in hun volwassen leven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt
ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,
ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching

Tot zover over het ontstaan van een emotioneel onveilige hechting en van het niet hebben kunnen ontwikkelen van emotioneel volwassen gedrag. Ik zal hieronder aangeven wat mijn herstelproces mij gebracht heeft aan emotioneel volwassen gedrag, en wat het ook jou kan brengen:

Hoe ziet emotioneel volwassen gedrag eruit?

Wat emotioneel volwassen en emotioneel gezond gedrag is, daar heb ik wel een mening over. Een lijst maken van emotioneel gezond gedrag is echter altijd subjectief.
Om een antwoord te geven op wat allemaal emotioneel volwassen en gezond gedrag is, wil ik daar promotieonderzoek over gaan doen.
Tot die tijd heb ik de lijst van gedragingen waarin ik zelf door mijn herstelproces ben veranderd.
Waarin ik door mijn herstel ben veranderd, zijn de volgende aspecten:

1. Verantwoordelijkheid

Ik heb verantwoordelijkheid genomen voor mijn volwassen leven.
Hierdoor heb ik elke keer naar mijn eigen aandeel gezocht in een situatie, omdat dat het enige was dat ik kon veranderen. In plaats van te blijven proberen de ander te veranderen. Wat, naar ik nu weet, niet mogelijk is.

2. Blinde vlekken 

Ik heb inzicht gekregen in veel blinde vlekken.
Dat waren de vele dingen waar ik het bestaan gewoon niet van wist. 
En die ik daardoor vervolgens ook niet had kunnen doorontwikkelen in mijn jongvolwassenheid en later in mijn (qua leeftijd) volwassen leven. 

blinde vlekken

 
3. Interpretaties en aannames

Ook heb ik inzicht gekregen in mijn vele onjuiste interpretaties en aannames.
Ik had niet door dat ik zo vaak dingen niet helemaal juist zag, en in een aantal gevallen zelfs helemaal niet juist. Wist ik veel…
Ik heb me daarom aangeleerd om me te realiseren dat als ik het betrokkene niet vraag, ik het gewoon niet kán weten.
En dat als ik weten wil hoe iets zit, ik het altijd nog aan betrokkene kan vragen.  

4. Reëel beeld

Ik heb de illusie over mijn jeugd doorgeprikt.
Zoals veel van mijn klanten had ik wel een behoorlijk reëel beeld van de dominante ouder. Maar, net zoals de meeste van mijn klanten, had ik niet een juist beeld van de ondergeschikte ouder. En het emotioneel misbruik komt vrijwel altijd bij de ondergeschikte ouder vandaan. Als kind hebben we namelijk te doen gehad met de ondergeschikte ouder. We hebben ons daarom weggecijferd en we hebben onszelf ontzien, om maar niet nog meer ‘last’ te veroorzaken, want die ouder had het al zo moeilijk en zo zwaar. 

5. Partnerkeuze

Het is vanuit deze vroeger weggestopte gevoelens en emoties dat we jaren later onze partnerkeuze doen. En dan voelen we ons alleen aangetrokken tot een partner die we kunnen helpen, redden of verzorgen, en de geschiedenis herhaalt zich.
Een reëel beeld over de eigen jeugd is nodig om te begrijpen waarom je je gedraagt zoals je doet. En is nodig om in te zien dát je kunt veranderen en hóe jij dat kunt doen. 

6. Opgedane kennis beklijft

Ik was in staat om te leren van mijn eigen gedrag en daardoor ook van mijn omgeving.
Toen begon ik ook steeds beter te begrijpen waarom opgedane kennis uit eerdere trainingen en workshops en seminars niet beklijfde of waarom ik het geleerde niet had kunnen toepassen.

7. Gezondere mensen in mijn omgeving

Doordat ik met mijn herstelproces bezig was, veranderde langzaam mijn omgeving, doordat ik oude dingen losliet en nieuwe dingen ging ondernemen. Hierdoor werd mijn omgeving (werk, privé) ook steeds emotioneel gezonder. Ik was dus langzaam aan het verdwijnen uit die groep van 40% die net zoals ik niet een emotioneel gezonde jeugd had gehad. Ik kreeg steeds meer mensen om mij heen uit die andere 60%, waar ik veel van kon leren.

8. Intuïtief gedrag

Doordat ik ontdekte wat impulsief gedrag is en hoe het eruit kan zien, ontdekte ik hoe ik van mijn impulsieve gedrag afkwam.
Ik ontdekte wat het cruciale bestanddeel is om van impulsief en obsessief gedrag af te komen en dat heeft met controle te maken.
Binnen 3 maanden was ik van mijn impulsieve gedrag af. Hierdoor kon ik mijn intuïtieve gedrag ontwikkelen.

9. Betrouwbaar

Vanaf het moment dat ik mijn impulsieve gedrag was kwijtgeraakt, kon ik me veel beter aan afspraken houden.
Dat kwam ook omdat ik steeds beter voelde wat ik wel of niet wilde, en hoe ik het ‘t liefst wilde.
Hierdoor deed ik geen toezeggingen meer waar ik me niet aan kon houden.
Mijn gedrag werd hierdoor betrouwbaar (dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet). 

10. Grenzen

Ik heb mijn grenzen leren ontwikkelen.
Hierdoor ben ik nu in staat om mijn grenzen ook aan te geven.
Mensen die beter hun grenzen willen aangeven, slaan vaak een cruciale stap over.
Om je grenzen aan te kunnen geven, is het nodig dat je jouw grenzen eerst bij jezelf ontwikkelt.

11. Hulp

Ik heb geleerd om hulp te geven en om hulp te ontvangen.
Hierdoor kwam ik erachter wat mijn belemmeringen hierin waren.
Nu ben ik in staat om onvoorwaardelijk hulp te bieden en te ontvangen, dus zonder dat er iets tegenover hoeft te staan.

12. Gevoel

Ik heb leren luisteren naar mijn gevoel.
Dit is een heel belangrijke! Naar mijn mening is het zelfs het allerbelangrijkste wat mijn herstel mij heeft opgeleverd.
Ik neem alleen nog maar besluiten op gevoel. Ik doe alleen dingen die ik leuk vind.
Dingen die ik niet leuk vind, worden helemaal niet meer gedaan, of ik besteed ze uit.

13. Angst en paniek kwijt

Ik ben mijn angst en paniek kwijtgeraakt. 
Ik weet wat er onder angst en paniek zit, hoe dat in de jeugd kan ontstaan, en hoe je dat in het heden kunt loslaten.
Nu is mijn angstniveau teruggebracht tot een normaal niveau waarin het een waarschuwing is voor gevaar. 
Ik kan me niet meer herinneren dat ik sinds mijn herstel nog angst heb gehad of paniek heb gevoeld. 

14. Positieve emoties

Ik ben genezen burn-out, en als ik niet naar mijn gevoel luister, glijd ik in een dip.
Als ik wel naar mijn gevoel luister, heb ik louter een positieve gemoedstoestand.
Doordat ik naar mijn gevoel heb leren luisteren en daardoor weet wat wel of niet goed voor me is, heb ik een gelukkig makend en voldoening schenkend leven. Ik weet hoe ik dit heb bereikt en wat er voor nodig is. In mijn boek Grip op gevoel en emotie lees je hoe je in 4 stappen alsnog een gezond en evenwichtig gevoelsleven ontwikkelt. 

15. Congruent gedrag

Ik heb het belangrijke verschil geleerd tussen de vorm en de inhoud van iets. Als vorm en inhoud met elkaar overeenkomen (congruent zijn), is dat goed. Congruentie speelt zowel in iemands gedrag als in iemands communicatie. Vaak stralen we namelijk iets anders uit dan we bedoelen. In een dergelijk geval ben je niet congruent geweest en kun je anders overkomen dan je beoogde. Als je je eigen congruente gedrag herkent, kun je dat vervolgens ook bij andere mensen herkennen. Dit is heel fijn, omdat je dan al kunt zien welk gedrag je van de ander kunt verwachten. En daar kun je dan vervolgens op inspelen om je doel te bereiken.

16. Gezonde communicatie

 Ik merkte dat ik niet serieus werd genomen, dat ik niet mijn doelen bereikte en dat mensen soms anders reageerden dan ik bedoelde.
Daarom heb ik mezelf een emotioneel gezonde communicatie aangeleerd.
Persoonlijk vind ik dit (na het alsnog ontwikkelen van mijn gevoel) mijn op een na belangrijkste gedragsverandering, omdat het me zo enorm veel gebracht heeft en nog steeds brengt. 

17. Geduld

Ik heb mijn ongeduld kunnen omzetten in geduld.
En mijn ongeduld had niet zozeer te maken met mijn impulsieve gedrag of met het aspect tijd (met tijdtekort of iets dergelijks).
Ik heb ontdekt dat ongeduld voornamelijk heeft te maken met onverdraagzaamheid naar andere mensen. En dat onbewuste onverdraagzaamheid naar andere mensen weer een van de oorzaken is van eenzaamheid.
Met irritaties en ergernissen over het gedrag van andere mensen en met frustraties naar die ander.

18. Inlevend vermogen / empathie

Ik heb ervaren dat datgene wat je zelf loslaat, je vervolgens bij iemand anders kunt herkennen.
Bovendien weet je hoe het voelt om in zo’n situatie te hebben gezeten en om dat los te laten.
Inlevend vermogen is datgene bij de ander herkennen wat je zelf hebt meegemaakt en hebt doorleefd en vervolgens hebt losgelaten. 

19. Doelen halen

Doordat ik naar mijn gevoel luister, weet ik wat ik wil.
Ik weet wat ik wil, niet alleen vandaag, maar ook de volgende week, deze maand, dit jaar en volgend jaar en de jaren daarop.
En door mijn gezonde communicatie weet ik ook hoe ik mijn doelen, stap voor stap, kan bereiken en zal bereiken.
Zo kom ik op een volgend aspect: een gezond doorzettingsvermogen.

20. Doorzettingsvermogen

Ik weet wanneer ik iets beter kan stoppen of wanneer ik doorga tot ik mijn doel heb bereikt; wanneer doorzetten gezond is.
Als ik iets echt wil, ga ik net zo lang door tot ik het bereikt heb.
Ik kijk elke keer waarom het nog niet lukte, en hoe ik het op een andere manier wel zou kunnen bereiken.
En onderweg leer ik hiervan, waardoor ik steeds beter weet hoe ik mijn doel wél kan bereiken.

21. Meerdimensionaal denkniveau

Ik had niet door dat ik zwart-wit-gedachten had; dat ik dacht in alles of niets.
Ik ben dat later een eendimensionaal denkniveau gaan noemen.
Door mijn herstelproces ontwikkelde ik eerst een tweedimensionaal denkniveau en vervolgens een meerdimensionaal denkniveau.
Net zoals alle aspecten die ik in dit blog noem, waren ook dit gewone praktische vaardigheden die ik mezelf eigen maakte.

22. Altijd meerdere keuzes

Ik heb geleerd dat er altijd meerdere keuzes zijn.
Eén keuze is geen keuze.
Ik heb geleerd om alle keuzemogelijkheden en opties inzichtelijk te krijgen.
En om daar vervolgens – op grond van van te voren bepaalde criteria – de beste optie uit te kiezen.

23. Oplossingsgericht denken

Ik heb geleerd om oplossingsgericht te denken.
Dat komt omdat ik me lang niet meer zo snel afgewezen voel.
En omdat ik nu niet meer onbewust wordt belemmerd in mijn gevoel en in mijn denken.
Ik ben zelf veel inventiever geworden en zoek hulp als dat nodig is. 

24. Controle loslaten

Ik had mijn eigen controlegedrag helemaal niet door. Wist ik veel dat ik een controlfreak was…
Door mijn loslaatproces was het nodig dat ik op verschillende momenten mijn controle heb losgelaten.
Om er vervolgens elke keer achter te komen dat mijn controlegedrag elke keer overlevingsgedrag was geweest (vanuit mijn jeugd), en dat de situatie en de omstandigheden daarna véél beter waren. 

25. Tegenslagen

Heb ik dan nooit meer tegenslagen? Ja, die heb ik wel, alleen zijn ze veel minder groot in omvang en zijn ze veel minder in aantal.
Het bizarre is dat ik er door mijn eigen herstelproces achter kwam wat mijn eigen aandeel elke keer is geweest in de tegenslagen in mijn leven. Doordat ik elke keer leerde van mijn eigen aandeel ergens in, verminderden de tegenslagen vanzelf. 

26. Eigen aandeel

Ik kwam er achter dat ik de tegenslagen in mijn leven vrijwel allemaal indirect zelf veroorzaakt had. Daarom is het zo belangrijk om je eigen aandeel in situaties en gebeurtenissen te gaan inzien. Ik kan nu dus veel beter met tegenslagen omgaan, omdat ik nu weet hoe ik mijn emoties kan toelaten, en omdat ik hulp kan zoeken, en omdat ik creatiever ben. 

27. Het onderscheid tussen het WAT en het HOE

Ik leerde dat het onderscheid tussen het WAT en het Hoe heel belangrijk is voor het behalen van doelen, zowel privé als zakelijk.
Omdat dit onderscheid voor veel mensen niet duidelijk is, worden het WAT en het HOE vaak verward.
In organisatietermen houdt het WAT in: het beleid –> wat je wilt gaan doen.
Het HOE is dan de strategie –> de manier waaróp je het doet.

28. De manier waarop

Dit onderscheid is ook cruciaal in je gespreksvoering/communicatie (ook naar je partner en naar je kinderen toe), omdat wat op de inhoud (het WAT) wordt uitgevochten, altijd speelt op het betrekkingsniveau/de bejegening (HOE het wordt gezegd). 
Onvoldoende oog hebben voor het onderscheid tussen het WAT en het HOE zorgt voor veel misverstanden en zorgt voor onnodige ruzies en conflicten.

29. Hier en Nu

Ik leef nu in het Hier en Nu.
Dat wil zeggen zonder mijn emotionele pijn en onrust en verdriet uit het verleden en zonder angst voor de toekomst.  
Door mijn herstelproces heb ik die losgelaten. 
Hierdoor geniet ik altijd van het moment en geniet ik ook van kleine dingen.
Omdat ik altijd naar mijn gevoel luister, doe ik alleen dingen die ik leuk vind om te doen. Zoals het schrijven van dit blog…!

30. Passie

Door mijn herstelproces heb ik ontdekt wat ik het liefste doe, en dat is coachen en schrijven en onderzoeken.
De werkwoorden die hieronder liggen zijn: ‘analyseren en verbanden leggen’. 
Om je passie te ontdekken, is het nodig om te zoeken naar je eigen werkwoorden.
En ook hier kan ik je mee helpen. Iedereen wordt tenslotte geboren met de potentie om een passie te ontwikkelen.
Dat dat niet is gebeurd, is allemaal aangeleerd (overlevings)gedrag, dat heel goed te veranderen is.

31. Ontwikkelingspotentieel

Hierdoor heb ik, en dat begon tijdens mijn herstel en gaat door tot op de dag van vandaag, mijn volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord. En ik raak niet meer uitontwikkeld, want mijn ontwikkeling gaat door tot ik tussen 6 planken lig. 
Door mijn loslaatproces en door allerlei contacten hierdoor komen er ook allemaal dingen naar mij toe en komen er ook mooie dingen op mijn pad.

 

ontwikkelingspotentieel

 

32. Visionair

Doordat ik mijn volledige ontwikkelingspotentieel alsnog heb aangeboord, ben ik in staat om dingen van het ene gebied toe te passen op het andere gebied.
Mede hierdoor heb ik de laatste 10 jaar 167 ontdekkingen gedaan die – ja, hoe zal ik het zeggen – de huidige wereld van de psychologische hulpverlening gaan veranderen. 

33. Rust in mijn hoofd

Last but not least: ik heb rust in mijn hoofd en pieker en maal niet meer. Dat komt omdat ik het cruciale ingrediënt van piekeren heb ontdekt. Door dat ingrediënt te ontmantelen, wat ook weer een gedragsvaardigheid is, raak je in de loop van de tijd je piekergedachten kwijt. 
Mede daardoor leef ik niet meer op mijn ratio, maar op mijn gevoel. 

Wil je daar niet op wachten? 

Aan mij om de komende jaren die 167 ontdekkingen naar buiten te brengen.
Je hoeft daar niet op te wachten. Ik kan je ook eerder helpen, met een Eendaagse Coaching of met een Loslaatprogramma.
Ik help je met alle bovengenoemde aspecten en met nog veel meer. Dat zal je merken. 
Door te lezen doe je wel inzichten op; herstellen doe je echter allen door die opgedane inzichten te integreren in je gedrag. 
Wil je over naar de 60% mensen die emotioneel volwassen gedrag vertonen?

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten, je gevoel wilt
ontwikkelen en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,
ben je bij mij aan het juiste adres,
want ik help je daarmee door middel van ee
n Eendaagse Coaching

Als een paar van bovengenoemde aspecten een rol spelen binnen jouw relatie, bekijk dan de Gratis Probeerversie van mijn boek:


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel